Snøskredvarsel for Indre Troms lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan ventes.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og fremdeles sterk vind fra NV vil laste mer snø inn i allerede velfylte leområder. Fokksnøen fra uværet på fredag vil fremdeles trenge tid til å stabilisere seg og med ytterligere pålagring av snø på lørdag vil det fortsatt være lett for å løse ut store skred. Noen naturlige utløste skred må også ventes. Skredfaren er generelt størst i de områdene som har fått mest nedbør de siste dagene. Det er fremdeles vedvarende svake lag av kantkorn og nedsnødd overflaterim i snødekket. Disse lagene er stort sett vanskelig å påvirke, men skred som løsner på disse lagene kan bli svært store.
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå massive flak av fokksnø. Mildværet som var sist helg har fuktet det gamle snødekket, mens det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet opp den nyeste fokksnøen opp til 500- 600 moh.
Observasjoner fra sist helg viser at et rimlag som ble dannet før jul kan ligge nedsnødd igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Sist helg ble det også funnet flere lag med kantkorn i snødekket flere steder i regionen. Dette laget gikk da lett til brudd i stabilitetstester. De vedvarende svake lagene kan fremdeles antas å være aktive, selv om de ikke har gitt fra seg faresignaler som drønn den siste uken.
Satellittbilder fra SatSkred viser at det har gått en del middels store snøskred i regionen i løpet av torsdag og fredag.
Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen hadde snødypet på målestasjonen i Tamokdalen økt med 15 cm.
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Melkarskaraksla

Snø

12.01.2019 kl. 14:26

484 moh

Henrik@NGI (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

114 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

CTM12@52cmQ1 Middels Markert kollaps

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter S

ObsID: 175308

Indre Troms / BARDU

Snø

12.01.2019 kl. 14:11

586 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt over 550 moh og i store glenner i skogen

Tester

ECTN13@30cmQ2 God Brudd i nedføyket nysnølag Ingen reaksjon i overgangen mellom nysnøen og fuktig skarelag på 60cm ved videre testing

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Vestvendte helninger har vært utsatt for krysslasting

ObsID: 175336

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 12:51

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Øvergård (0moh) kl 12:55 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174747

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org