Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 11.01.2019

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred kan ventes. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med storm styrke fra V og NV og betydelig nedbørmengder vil føre til fortsatt stor pålagring av fokksnø i leformasjoner og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Østvendte leformasjoner er spesielt utsatt siden mesteparten av nedbøren har kommet og kommer samtidig med sterk vind fra V, men når vinden dreier og kommer fra NV vil også SØ områder være særlig utsatt. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen, og med fortsatt vind og mye nedbør er det fremdeles sannsynlig med naturlig utløste skred. Skredfaren er størst der det kommer mest nedbør, og all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng i disse områdene vil være forbundet med fare . I skogen er skredfaren lavere. I tillegg finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis nedsnødd overflaterim nede i snødekket. Skred som løsner på disse lagene kan bli svært store.
Den siste tiden har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå massive flak av fokksnø. Mildværet som var sist helg har fuktet opp det gamle snødekket, mens det forbigående mildværet torsdag også vil fukte opp den nyeste fokksnøen opp til 500- 600 moh.
Et rimlag som ble dannet før jul har vist seg å ligge igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Dette laget løser lett ut på stabilitetstester, men faretegn som drønn har vært fraværende. Det er også funnet lag med nedsnødde kantkorn i snødekket. Dette laget går også lett til brudd i stabilitetstester.
Ved Bardu er det rapportert om flere små naturlig utløste skred tirsdag.
Torsdag morgen er det fremdeles kuldegrader i Tamokdalen, men flere plussgrader på Bardufoss.
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til storm fra sørvest om formiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen. Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 12:51

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Øvergård (0moh) kl 12:55 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174747

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:40

227 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig. Observerer naturlig skred som går, forhåndsvis små! Lite snø i skrebanen. Det klarner til, ser flere skravler vendt mot sør med nokk snø i siden til og utløse middels skred. Er meldt 18 secund meter og flere lavtrykk utover uken. Dette kan påvirke kantkorn laget og det nedføyka nysnø laget som er observert tidligere. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174589

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:27

161 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Bygevær. Kommer og går med snø elinger

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Er nokk mere vind i høyden. Observerer fokkskavler og naturlig utløste skred

ObsID: 174581

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:04

602 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 0 moh

ObsID: 174572

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:52

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Øvergård (0moh) kl 09:52 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174522

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org