Snøskredvarsel for Indre Troms torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Naturlig utløste våte skred ventes pga mildvær. Stort omfang av ustabil fokksnø høyt til fjell, og vedvarende svake lag i snødekket. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utpå dagen vil rask temperaturstigning og forbigående mildvær svekke stabiliteten i snødekket, og vi kan få en syklus med naturlig utløste våte skred. I enkelte heng kan skred som løsner bli store. Mye nysnø og kraftig vind vil gi store ustabile fokksnøflak i terrengformasjoner som samler snø og leheng mot NØ. I områdene som får mest nedbør kan det gå naturlig utløste store skred i fokksnøen. Skredfaren vil være høyest i forbindelse med at mildværet passerer regionen. I tillegg finnes det vedvarende svake lag av kantkorn og stedvis nedsnødd overflaterim nede i snødekket. Skred som løsner på disse lagene kan bli svært store. Fjernutløsning er mulig.
De siste dagene har det kommet en del nysnø og det har vært kraftig vind, særlig i høyfjellet. I helgen var det mildvær opp til 500-600 moh, men det har nå blitt kaldere. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
Et rimlag som ble dannet før jul har vist seg å ligge igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Dette laget løser lett ut på stabilitetstester, men faretegn som drønn har vært fraværende. Fredag ble det, over 600 moh, observert et nytt lag med nedsnødd kantkorn under fokksnøen fra før helgen. Dette laget går også lett til brudd i stabilitetstester.
Ved Bardu er det rapportert om flere små naturlig utløste skred tirsdag.
Onsdag morgen har det kommet 5-15 cm nysnø, mest i sør.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Forbigående mindre vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til storm fra sørvest om formiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen. Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 12:51

91 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -3 °C Øvergård (0moh) kl 12:55 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174747

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:40

227 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig. Observerer naturlig skred som går, forhåndsvis små! Lite snø i skrebanen. Det klarner til, ser flere skravler vendt mot sør med nokk snø i siden til og utløse middels skred. Er meldt 18 secund meter og flere lavtrykk utover uken. Dette kan påvirke kantkorn laget og det nedføyka nysnø laget som er observert tidligere. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174589

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:27

161 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Er nokk mere vind i høyden. Observerer fokkskavler og naturlig utløste skred

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Bygevær. Kommer og går med snø elinger

ObsID: 174581

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:04

602 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 0 moh

ObsID: 174572

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:52

91 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -1 °C Øvergård (0moh) kl 09:52 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174522

Indre Troms / BARDU

Snø

07.01.2019 kl. 20:11

530 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett snødrev i byger med vind fra nordvest. Ingen vintransport observert enda.

ObsID: 174474

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:01

91 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området, hatt mildvær og regn med påfølgende kuldegrader som stabiliserer snølagene. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø 4 °C Øvergård (0moh) kl 12:02 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 174418

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org