Snøskredvarsel for Indre Troms tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Ferske fokksnøflak kan lett løses ut og vedvarende svakt lag kan trigges. Det er fare for naturlig utløste skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygevær og kraftig vind ventes å gi stor pålagring i leheng, spesielt mot Ø og i terrengformasjoner som samler snø. Det kan ventes lokale variasjoner i nedbørmengde på grunn av bygevær. Stedvis stor pålagring på et allerede ustabilt snødekke vil gi høy følsomhet for skredutløsning. Flere steder steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn som trolig kan kollapse under de nye mengdene med fokksnø. Overflaterim fra jula er fortsatt aktivt i snødekket, men laget ligger trolig dypt og kun få steder. Men om laget trigges kan skredene bli store. Situasjonen er svært kompleks og det anbefales å være konservativ i valg av terreng.
Det har kommet mye nysnø de siste dagene og det har vært kraftig vind, særlig i høyfjellet. Temperaturene har vekslet mye og det har vært mildvær opptil 500-600 moh i helgen. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
Et rimlag som ble dannet før jul har vist seg å ligge igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Dette laget løser lett ut på stabilitetstester, men faretegn som drønn har vært fraværende. Fredag ble det observert et nytt lag med nedsnødd kantkorn under fokksnø som lett går til brudd i stabilitetstester. Laget ligger over mildværsgrensen.
Satellittbilder fra SatSkred viser at det har gått jevnlig med naturlig utløste skred i regionen de siste dagene.
Mandag formiddag var det null grader ved havnivå, snøbyger og kraftig vind fra V i fjellet.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:40

227 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig. Observerer naturlig skred som går, forhåndsvis små! Lite snø i skrebanen. Det klarner til, ser flere skravler vendt mot sør med nokk snø i siden til og utløse middels skred. Er meldt 18 secund meter og flere lavtrykk utover uken. Dette kan påvirke kantkorn laget og det nedføyka nysnø laget som er observert tidligere. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 174589

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:27

161 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Er nokk mere vind i høyden. Observerer fokkskavler og naturlig utløste skred

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Bygevær. Kommer og går med snø elinger

ObsID: 174581

Indre Troms / BARDU

Snø

08.01.2019 kl. 13:04

602 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jonas.hansen@live.no

Skredaktivitet

8. jan. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 0 moh

ObsID: 174572

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:52

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Øvergård (0moh) kl 09:52 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174522

Indre Troms / BARDU

Snø

07.01.2019 kl. 20:11

530 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Tett snødrev i byger med vind fra nordvest. Ingen vintransport observert enda.

ObsID: 174474

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:01

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 4 °C Øvergård (0moh) kl 12:02 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området, hatt mildvær og regn med påfølgende kuldegrader som stabiliserer snølagene. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 174418

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 13:58

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Øvergård (0moh) kl 13:59

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snølag har satt seg i mildværet. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - , Ingen nedbør i form av snø

ObsID: 174303

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.01.2019 kl. 18:29

91 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Øvergård (0moh) kl 18:29

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt,lite nedbør siste døgn. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 174198

Indre Troms / Nystedskaret

Snø

05.01.2019 kl. 12:31

686 moh

rayvedal (****)

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Veldig gode bindinger i snøen etter siste dagers milde temperaturer. Snøen som er kommet siste uken har fine overganger mellom noen lag dannet av vind.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i nærliggende fjell. En del oppsamlinger av fokksnø, men ingen skumle tegn dem. Melder mildt vær, som vil gi enda bedre bindinger i snøen. Varslet faregrad er for høy

ObsID: 174160

Indre Troms / BARDU

Snø

05.01.2019 kl. 11:04

725 moh

rayvedal (****)

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 100% skyer Null sikt

ObsID: 174158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org