Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 06.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Store ustabile fokksnøflak kan lett løses ut og vedvarende svakt lag kan trigges. Det er fare for naturlig utløste skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De store mengdene med fokksnø har trolig stabilisert seg noe, men det ventes en ny runde nysnø og vind. I høyfjellet ventes det kraftig vind og stor snøtransport. Dette øker faren for naturlig utløste skred. Flere steder steder finnes det vedvarende svake lag av kantkorn som trolig kan kollapse under de nye mengdene med fokksnø. Overflaterim fra jula er fortsatt aktivt i snødekket, men laget ligger trolig dypt og kun få steder. Men om laget trigges kan skredene bli store. Stigende temperaturer øker faren for våte skred i lavlandet. Situasjonen er svært kompleks og det anbefales å være konservativ i valg av terreng.
Mildværet torsdag påvirket snødekket opptil ca 500 moh og etterlot seg et tynt skarelag på toppen, men det er fortsatt tørrsnø under skarelaget. Vinden har over 500 moh flyttet store mengder snø i leheng mot N-SØ og snødekket er ujevnt fordelt.
Et rimlag fra straks før jul har vist seg å ligge igjen i skjermede områder, både over og under skoggrensen. Dette laget løser lett ut på stabilitetstester. Fredag ble det observert et nytt lag med nedsnødd kantkorn under fokksnø som lett går til brudd i stabilitetstester. Laget ligger over mildværsgrensen.
Det er ikke meldt inn skredaktivitet siden skredet i Tamokdalen på torsdag.
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense fra ettermiddagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 300 meter om kvelden. Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 13:58

91 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snølag har satt seg i mildværet. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Regn 4 °C Øvergård (0moh) kl 13:59

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - , Ingen nedbør i form av snø

ObsID: 174303

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.01.2019 kl. 18:29

91 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt,lite nedbør siste døgn. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Vær

Regn 3 °C Øvergård (0moh) kl 18:29

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - ,

ObsID: 174198

Indre Troms / Nystedskaret

Snø

05.01.2019 kl. 12:31

686 moh

rayvedal (****)

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Veldig gode bindinger i snøen etter siste dagers milde temperaturer. Snøen som er kommet siste uken har fine overganger mellom noen lag dannet av vind.

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Svært vanskelig å løse ut

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare i nærliggende fjell. En del oppsamlinger av fokksnø, men ingen skumle tegn dem. Melder mildt vær, som vil gi enda bedre bindinger i snøen. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174160

Indre Troms / BARDU

Snø

05.01.2019 kl. 11:04

725 moh

rayvedal (****)

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 100% skyer Null sikt

ObsID: 174158

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

04.01.2019 kl. 16:25

650 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  MB Kommentar:  Bildet viser vindretning ved snø på vestside trær
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  MB Kommentar:  Bildet viser resultat av ECT i kantkornlag
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  MB Kommentar:  Bildet viser kantkornlag i snødekket (rett under markør)
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  MB Kommentar:  samme som forrige bilde

Snøprofil

6 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 2 Tester knyttet til snøprofilen Etter gjennomførte tester satte jeg spaden inn i kantkornlaget noe som førte til en kollaps i snødekket og ett tydelig drønn i snøen.

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 550 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er mye tørr løssnø rett under skoggrensen. Det er ca 85 cm snødybde rett under skoggrensen der vinden ikke har påvirket snøen ved ca 500moh. Sist mildvær har påvirket snøen opp til ca 500moh. Det har dannet seg et tynt regnskarelag som er ca 2 cm tykt og blyant hardt opp til 500moh. Snøen under regnskaren er tørr og ikke påvirket av siste mildvær fra 450moh og høyere. Vind fra vest sør vest har transportert snø inn i leheng over 500moh. Sist mildvær med regn har ikke påvirket snøen over 550moh.

Tester

ECTP12@65cmQ2 Dårlig Blokka kommer halveis ut fra profilen. Helning på ca 20 grader

CTV@65cmQ2 Dårlig CT blokka bryter ved isolering på en test og ved 5 tapp på en test. bryter i det første kantkornlaget

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 600 moh Jeg finner kantkornlag i både sør og nordlige eksposisjoner. Det er observert flere lag med kantkorn i snødekket samt i bunn av snødekket. Da det har vært mye transport av snø over tregrensen inn i leheng vil det kunne forventes store skred.

Skredfarevurdering

3 Betydelig det er ikke observert skred i området. Begge testene (CT og ECT) indikerer at det er vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som forplanter seg i snødekket. Siste tids kraftige snøfall med kraftig vind i høyden har lagt tildels store mengder snø i øst/nordøstlige heng. Snødekket er av varierende tykkelse og det er stor sannsynlighet for å påvirke vedvarende svake lag i form av kantkorn der snødekket er tynt. Værsituasjonen i fjellet nå er lite vind og rundt -5 grader noe som tilsier at de svake lagene i snødekket vil vedvare. Ut fra værmeldingen så vil det komme ytterligere pålagring av snø og snøtransport i fjellet, noe som vil medføre ytterligere belastning på vedvarende svakt lag i snødekket. Forventer at skredfaren for regionen vil holde seg på nåværende nivå. Varslet faregrad er riktig Dagens lokale varsel stemmer med mine observasjoner. Vær særdeles forsiktig i terreng brattere enn 30 grader da det er et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket som vil vedvare ved gjeldende værvarsel

Vær

Ikke nedbør -2,9 °C 0 m/s 100% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nødføyket kantkornlag på 65 cm dybde

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174031

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

04.01.2019 kl. 15:22

610 moh

mbie@obskorps (*****)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kantkornlag Ca 10 cm tykt fra bakken. Snødybde på stedet Ca 20 cm.

ObsID: 174025

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 13:59

1013 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP7@90cmQ2

CTE5@90cmQ2 Dårlig

Snøprofil

10 lagdelinger observert 2 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174197

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:33

954 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Fekk brot i byrjande små kantkorn ved penn , og i rim ved plata.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@nve Kommentar:  Rimkrystallar frå lag der plata står.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jostein@nve Kommentar:  Her låg rimen på mjukt underlag og gav rufsete brudd. Andre profilar i fjellsida gav glatte Q1 brot

Skredhendelse

2. jan 15:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store -vendt Skredet startet på 1137 moh og sluttet på 920 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Start og stopp punkt er svært omtrentlige antagelsar pga dårleg sikt. Svakt lag er antagelse utfrå snnørpofilar i nærleiken. tid er ca tid +/- 1t?

Skredfarevurdering

Det finst både svake lag av rim og kantkorn i snødekket. Det er også områder med fersk fokksnø.

Ulykke/hendelse

4 personer sakna. Signal frå Sendar/mottakar oppfanga i skredområde to døgn etter skredet. Snø Topptur

Snøprofil

9 lagdelinger observert i skjerma område. Rimen låg på mjukt lag av kantkorn, gjekk lett til brot, men gav rufsete, Q3 brot. lag av små byrjande kantkorn høgare i snødekket gjekk til brot lett og glatt.

ObsID: 173975

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

04.01.2019 kl. 12:27

945 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 lagdelinger observert Kjapp profil fra nedre del av skredbane. Får brudd på rimkrystaller som mest kritisk også noe brudd i fersk fokksnø fra i går kveld og natt. Får brudd i rimlaget på 11 slag og deep tap test Q1 brudd

ObsID: 174007

Indre Troms / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:22

91 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør, tempratur -1. EV6 Øvergård - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Øvergård - , Stabilt i området

ObsID: 173922
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.