Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 30.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lørdag og søndag blir preget av snøbyger og vind fra nordlig retning, stedvis kan det komme 25 cm nysnø. Det ventes at det vil danne seg store ustabile fokksnøflak i leheng mot S-Ø. I noen heng kan det være vedvarende svake lag tilstede, men utbredelsen og betydningen av disse lagene er noe usikkert.
I romjulen er det kommet ca. 20 cm med nysnø, mest vest i regionen sammen med noe vind fra SV. Det er generelt lite snø i terrenget under ca 7-800 moh og snøen i lavlandet under ca. 400 moh er fuktig, særlig sør i regionen.
Før snøfallet i romjulen ble det observert overflaterim opp til ca. 600 moh. Et lag av kantkorn har utviklet seg under et skarelag opp til ca. 700 moh. Laget er så langt ikke veldig aktivt.
12 - 16 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til lørdag.
Skyet.
Betydelig lavere temperatur utover ettermiddagen og kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om kvelden.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Storala Setermoen

Snø

30.12.2018 kl. 16:10

732 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Meget varierende vind fra 10 m/s til vindstille.

Stort snøfall Det er kommet 20 cm nysnø siste døgn. Det snødde kraftig under obsturen

Vær

Snø -5,3 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer meget varierende vindstyrke. tildels mye vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det har falt ca 20 cm nysnø i regionen siste døgn og det fortsetter å snø kraftig. Mildværet siste 24-48 timer har påvirket snødekket fra 0 moh til ca 500 moh. Mellom 100-500 moh har det dannet seg et tynt regnskarelag på ca 2 cm tykkelse. Snøen under regnskarelaget er tørr fra 200-500 moh. Over 500 moh er snøen ikke påvirket av siste mildvær. Stabiliteten i snøen er god. Det er ikke registrert skytende sprekker, drønn i snøen eller andre faretegn. Vindstyrken varierer veldig, men på utsatte plasser blåser det rundt 10 m/s. Det ble observert relativt mye vindtransportert snø i enkelte leheng av varierende hardhet. Mine skispor blåste helt bort ila 1 time. Det ble ikke observert skredaktivitet men sikten var ca 100 meter så begrenset hva som var mulig å observere. Det har fortsatt å snø kraftig og vinden har økt i styrke slik at det har vært stor snøtransport de siste timene. Med den økte vindstyrken og det store snøfallet vil det transporteres mye snø inn i leheng spesielt i øst, nordøstlige og nord og nordvestlige leheng da fremherskende vindretning de siste timene har vært vest, sør og sørvest. Varslet faregrad er riktig Ut fra observert vindretning i regionen i dag ville jeg utvidet sektoren for skredaktivitet til også å gjelde Nord og nordvest. Det begrunner jeg med meget varierende vindretning i fjellet gjennom dagen, men fremherskende vindretning har vært sør med dreinig på sørvest/vest.

Snødekke

95 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er meget varierende snømengde og snøforhold i fjellet. Siste mildvær med regn har kunn påvirket det øverste laget i snøen fra 200 moh-500 moh. Det er dannet et tynt lag regnskare fra 200 moh-500 moh. Laget er ca 2 cm tykt og blyant hardt. Over 500 moh har det ikke vært mildvær som har påvirket snødekket. Kantkornlaget som var observert i forrige uke fant jeg igjen i snødekket. Det var ikke like potent som tidligere, men hadde fortsatt å utvikle seg. Kantkornlaget var ca 15 cm tykt og relativt løst (4 fingre)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 500 moh Det er flere lag med nedføyket løs nysnø i terrenget. Grunnet varierende vindretninger har det lagt seg fokksnø i leheng i flere himmelretninger. Hardheten på fokksnøen varierer fra løs (4 fingre) til hard (blyant)

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 500 moh Det er stor variasjon i vindretning og vindtransportert snø har lagt seg i leheng i flere himmelretninger.

Tester

ECTX God

CTH23@55cmQ2 God Brudd i overgang fokksnø og kantkornlag.

CTM12@20cmQ2 Middels Bruddet oppstår i overgang løs nysnø og vindpakket snø

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, 0 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gjennomført ECT. ingen bruddforplantning ECTX

ObsID: 173261

Indre Troms / BARDU

Snø

30.12.2018 kl. 12:15

599 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mortenh@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Snø -6,5 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lette snøvær.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Sterk vind lørdag 29 desember har flyttet på mye snø og laget harde snøflak som kan gi mulighet for skred. Mange plasser er det nedføykede nysnølag under fokksnøen. Det er også noen svake lag av kantkorn i de nedre delene av snødekket. Disse er mulig å påvirke da snødekket fortsatt er tynt de fleste steder. Forsiktige veivalg er derfor viktig i dagene som kommer. Skredfaren vil avta noe de neste 48 timene siden de svake nysnølagene stabiliserer seg fort. Kantkornlagene vil fortsette å være trussel som nå. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite snø for årstiden. Mange bare rabber og forhøyninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Tester

ECTP2@80cmQ3 Dårlig Sprakk også samtidig 10cm høyere i nedre del av et 4F mykt fokksnølag. Dette vises tydelig på bildet.

Notater

Kort tur over et stykke over skoggrensa på sørsida av Altevatn. Dypgådd i skogen. Lite snø over skoggrensa og store partier med stein og busk over snøen.

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -7,8 °C @ 10 cm, -6,4 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm, 0 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173201

Indre Troms / BARDU

Snø

29.12.2018 kl. 16:19

509 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Snø -3 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer 10 /15 s/m. Mye vind transportert snø.

Snødekke

45 cm totalt Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Det er løs snø helt til bunn. Ca 40 cm. Ingen lagdeling under skoggrensen

ObsID: 173124

Indre Troms / BARDU

Snø

29.12.2018 kl. 11:57

98 moh

Jonas.hansen@live.no (***)

Vær

Regn 2 °C 4 m/s 100% skyer

ObsID: 173096

Indre Troms / BALSFJORD

Snø

29.12.2018 kl. 09:45

545 moh

heppatytto13v (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  heppatytto13v Kommentar:  Några blidsnöbollar hade bildats vid ~500moh.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Upp till 400-500moh hade det bildats en ca. 1cm tjock skorpa på snölagret. Högre än 500moh fanns inte skorpan mer. Troligen har temperaturen stigit över 0 grader vid ca. 500moh. Snön var över huvudtaget stabil, inga sprickor eller några mystiska humpf ljud.

ObsID: 173104

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org