Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 28.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Fokksnøflak ligger på vedvarende svake lag av kantkorn og overflaterim. Utvis stor varsomhet, skred kan fjernutløses.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø i kompaniskap med vind danner ustabile fokksnøflak i leformasjoner i N-NV som ligger oppå vedvarende svake lag av kantkorn. Over skoggrensen vil det lett kunne løses ut store skred. Under skoggrensen vil fokksnøen kunne legge seg på områder med overflaterim og være svært lette å løse ut.
De siste dagene er det kommet ca. 20 cm med nysnø, mest vest i regionen sammen med noe vind fra SV. Det er generelt lite snø i terrenget under ca 7-800 moh og snøen i lavlandet under ca 400 moh er fuktig. Særlig sør i regionen. Snøen er fortsatt ujevnt fordelt i terrenget.
Et lag av kantkorn har utviklet seg videre under skarelaget fra ca 600 moh og til topps. Laget så langt ikke veldig aktivt.
Rimkrystaller ble observert på overflaten fra ca 100 moh til ca 600 moh. Utbredelsen noe større nord i regionen.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 9 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Minkende vind om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / Andsfjellet

Snø

26.12.2018 kl. 14:30

544 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er transportert en god del snø inn i østlige lehenge etter siste døgns snøfall og vestlig vind. Siste døgn er det kommet 20 cm nysnø. Stabiliteten i snøen virker å være varierende. Det er ikke mye energi i snøen der lagene fokksnøen er relativt myk. Det er ikke observert noen faretegn i form av drønn eller skytende sprekker. Det er ikke observert skredaktivitet i de omkringliggende fjell. Været har roet seg med tanke på nedbør og vind og temperaturen har falt med ca 5 grader ila ettermiddagen Det ligger mye løs snø som kan transporteres med vind i fjellet, men værutsikten for de neste dagene tilsier at det vil holde seg stabilt kalt i regionen med minus 2 til minus 8 grader og lite vind. Forventer at snødekket vil stabilisere seg og bindingene i fokksnøen vil styrkes grunnet sintring i snødekket. Kantkornlaget som er observert i regionen tidligere i uka vil fortsatt utgjøre et vedvarende svakt lag. Med siste døgns pålagring av snø og snøtransport vil kantkornlaget fortsatt utgjøre en fare for utløsning av skred i noen bratte heng Varslet faregrad er riktig Det er fortsatt generelt lite snø i fjellet. Siste døgns snøfall på 20 cm og vind har ført til oppsamling av snø i østlige leheng. Vedvarende svakt lag i form av kantkorn som er funnet tidligere denne uka i regionen vil fortsatt være aktivt ved gjeldende værmelding

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Det er transportert en god del snø inn i østlige leheng etter siste døgns snøfall med påfølgende vestlig vind i hele regionen. Det finnes ubunden nysnø i den nye fokksnøen som kan gå til brudd ved liten tillegsbelastning.

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -5,8 °C 3 m/s fra V → 50% skyer Delvis skyet pent vær. Temperaturfall på ca 5 grader i område Bardufoss i tiden 0930-1430.

Faretegn

Stort snøfall siste døgn er det falt ca 20 ca nysnø

Fersk vindtransportert snø Det er transportert en god del nysnø etter siste døgns snøfall. Nysnømengde ca 20 cm

Tester

ECTP5@10cmQ2 Dårlig Det er full bruddforplantning. Det svake laget er i det nedfokkede nysnølaget. Vanskelig å registrere bruddforplantningen visuelt, da bruddforplantningen skjer helt i topen av nedføyket nysnølag. må løfte av blokka for å se at bruddet har forplantet seg hele veien. Det er ikke mye energi i snøen. Kan skyldes at hardheten er en finger på overliggende flak og 4 fingre i nedfokket nysnølag.

CTE5@10cm Dårlig Det bryter øverst i det nedfokket nysnølag. Da snødekket over er relativt tynt og hardheten er finger hard, er det vanskelig å registrere kolapsen i snødekket.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F PP/DF 2 mm/1 mm, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC/RG 1 mm/1 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 2 mm/0 mm M -7,9 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -2,2 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, 0,9 °C @ 50 cm, 0,2 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen det finnes et markert ubundet lag i fokksnøen som består av delvis nedbrutte snøkrystaller og nysnø krystaller. I tillegg finnes det et lag i snøen som består av fokksnø med begynnende kantkorndannelse. Det laget går ikke til brudd under stabilitetstestene. Det kan være det samme vedvarende svake laget som ble funnet sist uke lenger sør i regionen (Gråhøgda)

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er veldig varierende forhold i fjellet med mye tørr løssnø der vinden ikke har tatt og vekslende fra myk til hard fokksnø der det har vært vindtransportert snø.

ObsID: 172748

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org