Snøskredvarsel for Indre Troms mandag 17.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men vær forsiktig i områder med fersk fokksnø. Det finnes områder med svake lag i snødekket, spesielt rett over skoggrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind gjør at det legges opp minimalt med ny fokksnø i høyden. Eldre flak trenger litt tid på å stabilisere seg, spesielt i høyden over 800 moh. Her er det fortsatt mulig å løse ut skred, men det trengs større belastning. Kantkornlaget som finnes i store deler av regionen, men virker å ha stabilisert seg noe de siste dagene. Problemet finnes mest sannsynlig bare i overgangen mellom tynt og tykt snødekket, vær derfor spesielt forsiktig i disse områdene.
Det er kommet ca. 15 cm med tørr og lett nysnø som nå ligger over skare fra forrige helg. Skaren finnes opp til ca. 600 moh. Det har generelt sett vært lite vind i regionen de siste dagene, men det finnes vindpåvirket snø i høyden. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til eldre skare eller barmark.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag fra 20/1. Det er kun funnet mellom 400-800 moh., men det er få observasjoner fra høyereliggende områder.
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / MÅLSELV

Snø

15.02.2020 kl. 14:21

719 moh

Lars@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

13 cm 1F RG D, 12 cm F-4F DF D Hele laget, 5 cm 1F RG, 9 cm F FC/FCxr Hele laget, 11 cm P MFpc, 10 cm F DH -9,6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 60 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

Notater

Snøen vil binde seg over de neste dagene.

Tester

ECTP2@15cmQ2 Dårlig Gravde ny pit med større dybde, denne hadde ECTN20@15cm (lagene med RG var større)

CTH22@30cmQ2 God

CTE3@15cmQ2 Dårlig

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -8,2 °C 0 m/s 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213622

Indre Troms / Melkarskaret, Tamok

Snø

15.02.2020 kl. 13:03

702 moh

Aadne@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfokk på utsatte steder høyt i fjellet

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Vind og snøfokk i høyden på utsatte steder, vinden har løyet mot kvelden, avtagende skredfare

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø som har lagt seg i flak over mykere ubundet snø kan løses ut ved liten tilleggsbelastning. Vind fra øst gir skredproblemet i vestlige leområder. Mest sannsynlig at problemet er størst over 700-800 moh da vinden har tatt mest i høyden Minkende vind gir avtagende skredfare, men det meldes om vind fra sørøst opp til 15-17 m. sek i morgen og da kan det dannes nye flak i lesider Varslet faregrad er riktig Det er bra samsvar mellom obs og varsel, med unntak om at obs tyder på at skred kan løses ut ved liten tilleggsbelastning.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø En del østavind og snøfokk høyt i fjellet, bundet fokksnø over ubundet nedføyket løssnø

Snøprofil

7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm F PP 0 mm/0 mm D Rimlag Overliggende bundet fokksnø løsner lett fra dette laget, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Skarelag med hard iseste overflate, jevn, men ikke glatt, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D Tendenser til sjiktig separering med overliggende lag ved spadeprøve, men ikke veldig ustabilt, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm D Avrundede kantkorn med relativt bra binding foreløpig, 40 cm I/P IFil/MFcr 0 mm/0 mm D Pakke av islag og sammenfrosset omdannet snø, stabiliserende. Grov ikke dypere. Snøen var totalt 2 m dyp. Totalt 2 meter snø der jeg tok profilen, nordøstvendt leområde bak halvveis avblåst rygg. God stabilitet med unntak av innblåst fokksnø som hviler på nedføyket løssnø.

ObsID: 213585

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org