Snøskredvarsel for Indre Troms søndag 15.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder der det har samla seg fokksnø. Kantkorn kan moglegens påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sjølv om det er meldt ein del vind vil det truleg vere lite snøtransport då mykje snø blei flytta i sterkare vind frå same retning tidlegare i veka. Fokksnøen ventast å ha stabilisert seg i stor grad. Observasjonar frå naboregionar viser at svakt lag under fokksnøen kan vere eit begynnende problem. Kalde klare netter og fukt i gammelt snødekke gir gode forhald for oppbygging av svake lag. Dersom det allerede er danna, vil det vere lett å løyse ut skred. Det finnast kantkornlag djupare i snødekket, og desse kan potensielt påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.
Nedbør og sterk vind frå SØ i starten av veka har gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det i skogen er 5-10cm ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opp til ca. 800 moh.
Det finnast kantkorn både under skarelag og ved bakken, men dette vil vere veldig vanskeleg å påverke sidan overliggande snø er hard. Observasjoner fra naboregioner viser at svakt lag av kantkorn under fokksnøen kan være et begynnende problem, men dette er ikke enda observert i Indre-Troms.
1 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-9 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Litt snø i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

14.12.2019 kl. 13:58

918 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mbie@obskorps

Skredaktivitet

14. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5,4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Noe kraftigere vind på toppene. Ca 5 m/s

ObsID: 202056

Indre Troms / BARDU

Snø

14.12.2019 kl. 13:53

758 moh

mortenh@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Notater

Flott tur til Vesle Ala. Best skiføre i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Så ikke dette skredproblemet i dag. Dette er mest sannsynlig på grunn av jeg gikk i S til Ø vendt fjell i dag. Overflaten på snøen viser tydelige tegn til kraftig vind fra SØ tidligere i uka.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr fin løssnø under skoggrensa. Over skoggrensa var det vekslende føre. Mye hard skaresnø grunnet vinden tidligere i uka.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold i mange heng. Man må være særlig forsiktig i bratte leheng. Fokksnøen etter vinden som var tirsdag fortsetter å stabilisere seg over de neste dagene og vil i de aller fleste heng være stabil. Det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Sterk kulde vil kunne utvikle kantkorn. Varslet faregrad er riktig Skredproblemet "vedvarende svakt lag" bør etter mitt skjønn fjernes fra varselet. Det er noen observasjoner på begynnende kantkornutvikling i regionen men Ingen godt utviklede. Det er heller ikke meldt om drønn eller sprekker på grunn av dette.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 0 m/s

Snøprofil

0,5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm Vindskare., 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm -9,5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 202054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org