Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Sol og høy døgntemperatur fører til naturlig utløste skred. Vær særlig oppmerksom i skyggeområder i høyfjellet og i heng med direkte sol. Skavler er ustabile.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarende høy temperatur og sol svekker bindinger i snødekket. I nordlig og østlig sektor, over ca.1300 moh kan varmen ha ført til akivering av kantkornlag og opphopning av vann i snødekket. Derfor er det fare for store våte flakskred som løsner av seg selv. Solvendt terreng er også utsatt, særlig ved direkte solinnstråling og på ettermiddagen. Spesielt utsatt er områder rundt bart fjell og synlig vegetasjon. Sigesprekker er tydelige tegn på at glideskred er i anmarsj, hold derfor avstand til områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som blant annet graden av vannmetning i snødekket og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Høye temperaturer den siste perioden har ført til smelteomvandlet snøoverflate, trolig til fjelltopphøyde. Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Det finnes fremdeles lagdelt snø høyt til fjells, og over ca 1300 moh i nordlig sektor er det finkornet snø under en våt overflate. Under ca. 1000 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er generelt stabilt. Snøgrense fra ca. 600 moh i nordvendt terreng, høyere i sør. Bekker er åpne opp til ca. 1000 moh.
Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, mest utbredt i nordlig sektor over ca. 1300 moh. Med varmen vi nå opplever kan svake lag bli aktive og eksempelvis drønn i snødekket er faretegn som må tas på alvor.
Den siste uken har det løsnet flere store glideskred og mindre våte skred i regionen. Siste observasjon fra Jostedalen 30.05 med flere str. 2 naturlig utløste skred.
Vårsmeltinga er godt i gang, men det er fremdeles betydelige mengder med snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, og det er stedvis store skavler med sprekker i bakkant.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
3 °C til 12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
4 °C til 13 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

30.05.2020 kl. 20:51

943 moh

Rune@nortind (**)

Skredaktivitet

30. mai. 18-24 Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Mellom 1300 moh og 1000 moh Har gått flere str. 1-2 skred siste timene på vest og østsiden av dalen.

ObsID: 237534

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org