Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte løssnøskred kan løses ut naturlig eller av skiløpere. Våte flakskred i vedvarende svake lag kan ikke utelukkes. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er oppvarming av snødekket som preger skredproblemene nå i regionen. Dette vil gå helt til topps og gi snøsmelting de fleste steder. Der det kommer regn, vil det bidra til smelting. Våte løssnøskred er fortsatt aktuelt der varme gir våt og råtten snø. Disse vil være lett for skiløper å løse ut og kan også løsne naturlig. Vann som drenerer gjennom snødekket kan aktivere eldre vedvarende svake lag, eller føre til opphopning av vann over skarelag. Enkelte store våte flakskred kan derfor fortsatt forekomme. Faren for glideskred og skavelbrudd gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflaten er påvirket av varme og stedvis regn til fjelltopphøyde de siste dagene. I skyggesider uten soloppvarming ventes det at fokksnøflakene fra tidligere har blitt våte. I solvendt terreng og under ca 1100 moh er snødekket stort sett smelteomdannet etter flere runder med sol og tidligere mildvær. Snøgrensen ligger rundt 500 moh i nordlig sektor og 800 moh i sørlig sektor.
Kantkorn og rim som har ligget nært overflaten ventes nå å være nøytralisert av varme og smeltevann som trenger ned i snødekket. I det gamle snødekket og skyggesider på de høyeste toppene, ligger eldre vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflaten blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt.
Onsdag ble det løst ut to størrelse 2 våte løssnøskred under nedsprenging av is og skavel på nordvestsida av Knutseggi i Aurland. Torsdag ble det meldt om skiløperutløst vått størrelse 2 flakskred i NØ fjellside i Sogndalsdalen.
Spørteggbu (1566moh) har hatt plussgrader gjennom hele døgnet siden tirsdag.
1-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 mm i døgnet, opp mot 6 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst.
1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Aurland

Snø

14.05.2021 kl. 19:22

885 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Har blitt fortalt at det var Isnedfall på veien i går fredag ettermiddag. Isklumper startet ikke løssnøskred.

ObsID: 272417

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.05.2021 kl. 13:39

725 moh

IvarL (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  IvarL

Skredhendelse

13. mai 13:00 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 1175 moh og sluttet på 1048 moh Nær rygg Spor inn og ut av løysneområde.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 272222

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org