Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 11.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Naturlig utløste skred ventes i det varme været. Dype vedvarende svake lag kan igjen bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våren er tilbake med plussgrader til fjelltopphøyde. Det gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike skredproblemer å ta hensyn til, avhengig av tid på døgnet, høyde og himmelretning. Vann som drenerer gjennom snøen, trenger lengre ned og gir etter hvert våt og fuktig snø i store deler av snødekket. Skarelag kan forsinke prosessen og gi opphopning av smeltevann. Dette fører til at eventuelle vedvarende svake lag kan våkne til live ved ulike tidspunkt. Usikkerheten rundt utbredelse og dybde til disse lagene gjør at det er vanskelig å forutse når dette skjer og eventuelle skred løsner naturlig. Enkelte skred kan bli store. Våte løssnøskred vil være mest aktuelt der det kom nysnø søndag og i høyfjellet der snøen utsettes for varme og smelting første gang. Glideskred på sva og skavler som knekker er vanlig om våren og etter en kald periode vil problemet bli mer fremtredende når nattefrosten uteblir.
Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperaturer søndag og mandag. Nysnø fra søndag ligger nå fuktig og våt i mange himmelretninger. Plussgrader til de høyeste toppene mandag gjør at fokksnøen som ikke har blitt påvirket av varme etter påske gradvis blir fuktig og våt. Snøgrensen ligger rundt 400 moh i nordlig sektor og 700 moh i sørlig sektor.
Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir påvirket av smeltevann som trenger ned i snødekket. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag i snødekket fra tidligere. Varme og regn ventes å gjøre disse lagene mer aktive igjen. Problemet er sannsynligvis mest utbredt i skyggesider over ca. 1100 moh.
Lørdag ble det observert et middels stort skiløperutløst flakskred i et nordvestvendt heng på Hemsedalsfjellet. Søndag og mandag har det gått flere løsnøskred og enkelte mindre glideskred.
Mandag viser observasjoner fra Sogndalsdelen til flere drønn, og fortsatt tørt intakt vedvarende svakt lag i nordvendt terreng i høyden.
6-10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sør, endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Aurland

Snø

11.05.2021 kl. 17:40

1187 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

11. mai 17:40 (+02:00) Skavlfall 2 - Middels Utløst med sprengstoff NV-vendt Skredet startet på 1198 moh og sluttet på 894 moh Ubunden snø Skål Sprengning av avløst skavl, som utløste vått løssnøskred ca. str. 1,5-2 som stanset midt på veien.

ObsID: 272133

Indre Sogn / Aurland

Snø

11.05.2021 kl. 15:34

1200 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  11. mai, etter nedskyting.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  30. april

Skredhendelse

11. mai 15:34 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff NV-vendt Skredet startet på 1159 moh og sluttet på 864 moh Ubunden snø I renne eller forsenkning Nedsprengning av is. Isblokkene utløste vått løssnøskred, som gikk over vei.

ObsID: 272132

Indre Sogn / Luster

Snø

11.05.2021 kl. 09:45

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gløtt av sol nå etter regn i går kveld og noe i natt, betydlig varmere spesielt på nettene / morgenen, enn sist uke feks.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 80% skyer Regn i går kveld og noe i natt mer opphold nå å solen gløtter frem. Fortsatt våt veibane nå i morgentimene, men har vært en varm natt uten nattefrost også i høyfjellet.

Snødekke

Ved Hafslo må du gjerne over lokale skiheis i syd før skiføre 800-900moh mens i nord ligger det ned til rundt 500moh. Noe lavere snøgrense i Jostedalen og Sogndalsdalen.

ObsID: 271994

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 15:30

1402 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø nå også på terreng som før var bart , dette fra en ryggformasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rindabotn mot Reppanipa fra ca 700-750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Fjærlandsete fra Blåfjell mye snø i høyfjellet fortsatt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mer i retning Leikanger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø på steiner her fra 1150moh

Snødekke

Det har kommet ca 15-20cm nysnø uten vind på Søndag over høyde 1100moh du finner 1-3cm også mellom høyde 800-1100moh. Ellers består snødekke mye av smelteformer i solsider / rygger / topper. I skogen er det kun smelteformet snø, lite hold i råtten. Bærende over skogen. Nysnøen er dårlig festet til denne harde skaresnø. I v - nø har vi mer vinterlig snø, men kantkorn/rim høyt i snødekke. Fokksnø flak over det av varierende tykkelse 10-50cm sånn ca i få heng. Pga Søndagens nysnø som dekker snøoverflaten er det nå vanskelig å se hvor disse fokksnøflak er hen. Lengre ned i dekke i høyfjellet særlig i skyggen finnes eldre kant ligger under harde bærende lag.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Søndagens nysnø 15-20cm er dårlig festet til skaren under og løsner lett som våte løsnkred i bratt terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Regn varme kan også utover kvelden trenge ned til nyere kant høyt i snødekke og skred kan løsne naturlig når svakt lag blir fuktet.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Det mest åpnebare skredproblem nå. Nysnø fra søndag 15-20cm løsner lett på hardere snø under. Når regn kommer i kveld forventes mange skred mange plasser. Enkelte kan trolig nå str 3 og gå langt, terrenget avgjør.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Søndagens nysnø preger snødekke par cm mellom 800-1100moh men øker raskt til 15-20cm over 1100moh - overraskende mye nysnø. Denne får nå varmen og gir sikkelig sugeføre på ski i alle himmelretninger og alle høyder - der du har nysnø. En del skred aktivitet i bratt terreng har vært og vil skje når regn skal treffe denne snø. Lengre ned i dekke finnes nyere kant denne er fortsatt kald og løs. Men vil også trolig utover kvelden få kjenne mer på varmen og bli fuktet. Skred kan løsne i denne men trolig få steder det er fokksnø over og mest trolig middels skred størrelse. Lengre ned finnes eldre kant men trolig vil den ikke bli påvirket av varme / regn men skal ikke utelukkes helt. Som sagt meldt regn og plussgrader i kveld som trolig vil gi økt skredaktivitet. Mest sannsynleg et søndagens nysnø men kan også trenge ned til nyere kant. Eldre kan vil nok ikke bli påvirket. Meldt oppklaring på Tirsdag skredfaren vil gå noe ned, men det er treghet i evt vann som drenere nedover. Solen vil steike bra i solsider og evt nysnø som ikke gikk i kveld / natt kan gå utover morgendagen. På sikt vil solen bidra til å danne grove smeltefomer i solsider og stablisere snødekke. Utover uken fortsatt mildt men lite nedbør og sol. Snødekke vil trolig bli mer og mer isotermt også høyt til fjells og nyere kant høyt i snødekke vil trolig bli mer og mer "nøytralisert". Nøyaktig når dette skjer er vanskelig å si , enn så lenge er den tørr og kald. Mulig vi har ligget noe høyt i går og først på dagen i dag, varme regn ser ut til først i kveld å komme sikkelig nedi snødekke. Men kom vel mer nysnø og ble noe kaldere enn meldt i går? Men det gikk også en del løsnøskred så fg var nok ikke helt feil. Men har ikke sett noe skredaktivitet med flak på dagens tur.

ObsID: 271914

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:48

1302 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet vær men mye opphold hittil på dagens tur.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 100% skyer Oppholdsvær merker at solen varmer litt , men det er helt skyet. Kom en liten regnbyge i stad men nå er jakken helt tørket opp. Plussgrader i luften også her oppe , men snøen er fortsatt kaldt.

Snøprofil

2 cm 4F- MF W, 3 cm 1F RG W, 10 cm 4F DF/SH D-M Noe blanda rim nederst i dette laget, 2 cm P MFcr, 10 cm 4F FCsf 1 mm D-M, 15 cm 1F RGxf D-M, 0,3 cm P MF Porøst, 3 cm 4F+ FC 1 mm D, 25 cm K/I MFcr 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm 1310moh nord

ObsID: 271894

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:33

1292 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Kommet mer over i nordlig nå, da drønna det i løs tørr kant under skare.

ObsID: 271890

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:29

1285 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Også i Søndagens nysnø

ObsID: 271888

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:17

1277 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn med litt forplantning her på dette punkt. I søndagens nysnø som ligger på løsere snø og noe innblanda rim. Gravd med spaden og er hardt under nysnøen finner ingen løse kant. Snødekke er litt likt som nede på 1100moh. Men hakke tørrere og løsere nysnøen mot gammel hard snø og uten kant den øverste 50cm

ObsID: 271886

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 12:19

1102 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 18cm nysnø her på rundt 1100moh

Snødekke

Ikke snøfokk 18 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Våt løssnø Våt Nysnø dybde her rundt 1100moh er ca 18cm. På 800moh var det kun 1cm. Så raskt økende. Varme / regn nå har over da 1100moh kun trengt par cm nedi nysnøen og ikke ned til nyere kant.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S. Under 1200 moh Flere også str 1 men str 2.5 inni omnane. Søndagens nysnø vil jeg tro.

ObsID: 271874

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 12:01

1095 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F- MF W, 15 cm 4F- RG M, 2 cm K MFcr, 3 cm F FCxr 2 mm/3 mm D-M Fortsatt nærmest tørre løse og luftige, 10 cm K- MFcr, 35 cm P+ MF/RG D-M Noe forenklet 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm 1120moh nnv

ObsID: 271866

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 11:15

919 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været. Stor forskjell i snøgrense på sol og skygge vendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Treffer på litt nysnø fra i går over ca 800moh vått , dårlig glid i den.

Vær

Regn 4,8 °C 0 m/s 100% skyer Lett regn rolig vind , helt grei sikt

Snødekke

Snøprofil

1 cm 4F- MF/RG M-W, 10 cm P MFcr W Bærende på ski ikke på beina, 100 cm 4F MFcl W-V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 910moh øst målte ca 280cm snødybde like bortenfor der jeg gravde

ObsID: 271854

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

847 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø Snør tett no. 5cm på ein time

Snødekke

12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Her dannar nysnøen små flak pga fuktigheit. Dårleg binding til skare. Reknar med at det stabiliserar seg fort og at det er andre skredproblem i høgda

ObsID: 271754

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 10:43

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regnvær og ikke mer enn pluss 2,5 på 325moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En periode nå med litt høyre skydekke / lettere vær, opphold nå. Nysnø over ca 500moh.

Vær

Regn 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Regnvær og litt sludd også her. Må nok ikke så veldig høyt før det kommer som snø 600-700moh. Tempen er meldt stige utover dagen og enda mer stigning i morgen.

Snødekke

Nysnøgrense på 500 moh

ObsID: 271748

Indre Sogn / Lærdal

Snø

08.05.2021 kl. 16:50

1466 moh

PatruljeKiteGunnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredhendelse

8. mai 16:50 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent V-vendt 100 m bred bruddkant Brattheng Skorheimsgravhalsane Ferskt skispor in og ut av skredet på ski høyre side så sannsynligvis utløst av skikjører

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 271734

Indre Sogn / Luster

Snø

08.05.2021 kl. 13:55

1500 moh

callewernhoff (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokalt drønn. Lite propagering

ObsID: 271680

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org