Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 10.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Regn og mildvær øker faren for naturlig utløste skred. Dype vedvarende svake lag kan bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer og regn til fjelltopphøyde vil svekke snødekket og øker faren for naturlig utløste våte skred ytterligere. Vedvarende svake lag fra tidligere i vinter, kan igjen bli aktive og gi større våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng mot nord som er lite påvirket av sola tidligere. Våte løssnøskred er mest aktuelt der nedbøren kom som snø søndag. Faren for glideskred og skavelbrudd øker og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Søndagens snøfall og kraftig vind fra SØ har gitt nye fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse mot nord og vest. Flere steder i høyfjellet kan disse ha lagt seg over rim og kantkorn på gammel snøoverflate, eller over tidligere ustabile fokksnøflak. Noen steder er snøen ubunden. Ellers veksler snøoverflaten mellom eldre hard fokksnø i fjellet, skare og noe løs nysnø som vil bli våt og fuktig utover dagen. Snøgrensen ligger rundt 400 moh i nordlig sektor og 700 moh i sørlig sektor.
Det er lag av kantkorn og rim høyt i snødekket som dominerer. Det finnes også vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag i snødekket fra tidligere. Varme og regn ventes å gjøre disse lagene mer aktive igjen. Problemet er sannsynligvis mest utbredt i skyggesider over ca. 1100 moh.
Lørdag ble det observert et middels stort skiløperutløst flakskred i et nordvestvendt heng på Hemsedalsfjellet.
Rim og kantkorn føyket ned onsdag. Ferske fokksnøflak ligger nå oppå dette svake laget i enkelte nordsider og skyggesider i høyden. Det har siste dager vært observert drønn i høyfjellet flere steder.
3 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til 1 °C på 1400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørøst

For oppdatert værvarsel se yr.no
6-10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-1 °C til 5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 15:30

1402 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø nå også på terreng som før var bart , dette fra en ryggformasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rindabotn mot Reppanipa fra ca 700-750moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Fjærlandsete fra Blåfjell mye snø i høyfjellet fortsatt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mer i retning Leikanger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø på steiner her fra 1150moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Søndagens nysnø 15-20cm er dårlig festet til skaren under og løsner lett som våte løsnkred i bratt terreng.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Regn varme kan også utover kvelden trenge ned til nyere kant høyt i snødekke og skred kan løsne naturlig når svakt lag blir fuktet.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Det mest åpnebare skredproblem nå. Nysnø fra søndag 15-20cm løsner lett på hardere snø under. Når regn kommer i kveld forventes mange skred mange plasser. Enkelte kan trolig nå str 3 og gå langt, terrenget avgjør.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Søndagens nysnø preger snødekke par cm mellom 800-1100moh men øker raskt til 15-20cm over 1100moh - overraskende mye nysnø. Denne får nå varmen og gir sikkelig sugeføre på ski i alle himmelretninger og alle høyder - der du har nysnø. En del skred aktivitet i bratt terreng har vært og vil skje når regn skal treffe denne snø. Lengre ned i dekke finnes nyere kant denne er fortsatt kald og løs. Men vil også trolig utover kvelden få kjenne mer på varmen og bli fuktet. Skred kan løsne i denne men trolig få steder det er fokksnø over og mest trolig middels skred størrelse. Lengre ned finnes eldre kant men trolig vil den ikke bli påvirket av varme / regn men skal ikke utelukkes helt. Som sagt meldt regn og plussgrader i kveld som trolig vil gi økt skredaktivitet. Mest sannsynleg et søndagens nysnø men kan også trenge ned til nyere kant. Eldre kan vil nok ikke bli påvirket. Meldt oppklaring på Tirsdag skredfaren vil gå noe ned, men det er treghet i evt vann som drenere nedover. Solen vil steike bra i solsider og evt nysnø som ikke gikk i kveld / natt kan gå utover morgendagen. På sikt vil solen bidra til å danne grove smeltefomer i solsider og stablisere snødekke. Utover uken fortsatt mildt men lite nedbør og sol. Snødekke vil trolig bli mer og mer isotermt også høyt til fjells og nyere kant høyt i snødekke vil trolig bli mer og mer "nøytralisert". Nøyaktig når dette skjer er vanskelig å si , enn så lenge er den tørr og kald. Mulig vi har ligget noe høyt i går og først på dagen i dag, varme regn ser ut til først i kveld å komme sikkelig nedi snødekke. Men kom vel mer nysnø og ble noe kaldere enn meldt i går? Men det gikk også en del løsnøskred så fg var nok ikke helt feil. Men har ikke sett noe skredaktivitet med flak på dagens tur.

Snødekke

Det har kommet ca 15-20cm nysnø uten vind på Søndag over høyde 1100moh du finner 1-3cm også mellom høyde 800-1100moh. Ellers består snødekke mye av smelteformer i solsider / rygger / topper. I skogen er det kun smelteformet snø, lite hold i råtten. Bærende over skogen. Nysnøen er dårlig festet til denne harde skaresnø. I v - nø har vi mer vinterlig snø, men kantkorn/rim høyt i snødekke. Fokksnø flak over det av varierende tykkelse 10-50cm sånn ca i få heng. Pga Søndagens nysnø som dekker snøoverflaten er det nå vanskelig å se hvor disse fokksnøflak er hen. Lengre ned i dekke i høyfjellet særlig i skyggen finnes eldre kant ligger under harde bærende lag.

ObsID: 271914

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:48

1302 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet vær men mye opphold hittil på dagens tur.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 100% skyer Oppholdsvær merker at solen varmer litt , men det er helt skyet. Kom en liten regnbyge i stad men nå er jakken helt tørket opp. Plussgrader i luften også her oppe , men snøen er fortsatt kaldt.

Snøprofil

2 cm 4F- MF W, 3 cm 1F RG W, 10 cm 4F DF/SH D-M Noe blanda rim nederst i dette laget, 2 cm P MFcr, 10 cm 4F FCsf 1 mm D-M, 15 cm 1F RGxf D-M, 0,3 cm P MF Porøst, 3 cm 4F+ FC 1 mm D, 25 cm K/I MFcr 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -2,1 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm 1310moh nord

ObsID: 271894

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:33

1292 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Kommet mer over i nordlig nå, da drønna det i løs tørr kant under skare.

ObsID: 271890

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:29

1285 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Også i Søndagens nysnø

ObsID: 271888

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 13:17

1277 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Drønn med litt forplantning her på dette punkt. I søndagens nysnø som ligger på løsere snø og noe innblanda rim. Gravd med spaden og er hardt under nysnøen finner ingen løse kant. Snødekke er litt likt som nede på 1100moh. Men hakke tørrere og løsere nysnøen mot gammel hard snø og uten kant den øverste 50cm

ObsID: 271886

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 12:19

1102 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ca 18cm nysnø her på rundt 1100moh

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S. Under 1200 moh Flere også str 1 men str 2.5 inni omnane. Søndagens nysnø vil jeg tro.

Snødekke

Ikke snøfokk 18 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Våt løssnø Våt Nysnø dybde her rundt 1100moh er ca 18cm. På 800moh var det kun 1cm. Så raskt økende. Varme / regn nå har over da 1100moh kun trengt par cm nedi nysnøen og ikke ned til nyere kant.

ObsID: 271874

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 12:01

1095 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F- MF W, 15 cm 4F- RG M, 2 cm K MFcr, 3 cm F FCxr 2 mm/3 mm D-M Fortsatt nærmest tørre løse og luftige, 10 cm K- MFcr, 35 cm P+ MF/RG D-M Noe forenklet 0 °C @ 0 cm, -0,7 °C @ 10 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm 1120moh nnv

ObsID: 271866

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.05.2021 kl. 11:15

919 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været. Stor forskjell i snøgrense på sol og skygge vendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Treffer på litt nysnø fra i går over ca 800moh vått , dårlig glid i den.

Vær

Regn 4,8 °C 0 m/s 100% skyer Lett regn rolig vind , helt grei sikt

Snøprofil

1 cm 4F- MF/RG M-W, 10 cm P MFcr W Bærende på ski ikke på beina, 100 cm 4F MFcl W-V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm 910moh øst målte ca 280cm snødybde like bortenfor der jeg gravde

Snødekke

ObsID: 271854

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

847 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø Snør tett no. 5cm på ein time

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Her dannar nysnøen små flak pga fuktigheit. Dårleg binding til skare. Reknar med at det stabiliserar seg fort og at det er andre skredproblem i høgda

Snødekke

12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 271754

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 10:43

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regnvær og ikke mer enn pluss 2,5 på 325moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En periode nå med litt høyre skydekke / lettere vær, opphold nå. Nysnø over ca 500moh.

Vær

Regn 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Regnvær og litt sludd også her. Må nok ikke så veldig høyt før det kommer som snø 600-700moh. Tempen er meldt stige utover dagen og enda mer stigning i morgen.

Snødekke

Nysnøgrense på 500 moh

ObsID: 271748

Indre Sogn / Lærdal

Snø

08.05.2021 kl. 16:50

1466 moh

PatruljeKiteGunnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar

Skredhendelse

8. mai 16:50 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent V-vendt 100 m bred bruddkant Brattheng Skorheimsgravhalsane Ferskt skispor in og ut av skredet på ski høyre side så sannsynligvis utløst av skikjører

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 271734

Indre Sogn / Luster

Snø

08.05.2021 kl. 13:55

1500 moh

calle@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokalt drønn. Lite propagering

ObsID: 271680

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 16:10

925 moh

Ida (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ida Kommentar:  To løssnøskred som løsnet i Østvendt side etter belastning med ski og brettkjører. Terreng ca 27-30 grader.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ida
ObsID: 271610

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:59

1075 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Smelteformer under skare. Alt er kram. Tynt melis med nysnø på toppen, som er kram.

Snødekke

ObsID: 271584

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

07.05.2021 kl. 13:44

1316 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Ectp 17, q2

Tester

ECTP17@40cmQ2 Middels Bryter i 1-2mm kantkorn over skare. Skaren er her ruglete og setter derfor q2, men relativt bra futt i dette. Representativt for innblåst heng i le for større henteområder

ObsID: 271581

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:40

1310 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Den ene tunga gikk over brinken og ned hit. Str 2,5 cirkus.

Skredhendelse

5. mai 13:40 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1524 moh og sluttet på 1306 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 180 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Ingen Snø

ObsID: 271580

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 12:41

1301 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Her en LBT hvor rim var tydelig svakt lag, men løsere lag av FCsf under også
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1mm raster til Venstre 3 mm til høyre. Tatt fra bruddflaten av LBT med rim og kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1F-P flak av fokksnø fra begynnelsen av uka har lagt seg over rim og kantkorn i gammel snøoverflate. Mest utbredt i vest til nordøst og leformasjoner som samler snø i nordlige halvdel.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har hatt sikt over relativt mye skredterreng og forsøkt og framprovosere drønn

Vær

Ikke nedbør 30% skyer Pent vær, lite skyer og sola tar godt.

Notater

Mer info kommer når jeg kommer foran pc.

Tester

ECTP16@12cmQ2 Middels Test i bakkant av LBT viser bruddforplantning ved middels belastning. Mest kantkorn og mindre rim i denne.

LBT@12cm Bryter lett men ikke veldig glatt i lag av nedføyket kantkorn og lommer med rim. Se også https://www.regobs.no/registration/271581 for test på tykkere lag av fokksnø representativt for lesider bak større hentområder

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Mulig et stk str 1,5 glideskred observert på lang avstand, men kan være gammelt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Det er også lommer av store rimkrystaller i bruddflatene, men kantkorn er trolig mest utbredt. På de rette stedene i le for større henteomåder feks er det nok godt mulig med enkelte str 3 skred også på grunn av evnen til bruddforplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen fra tidligere i uka har dannet flak av 1F-P hardhet. Disse flakene har lagt seg over den eldre snøoverflaten som besto av løse lag med kantkorn (FCsf) og lommer av rim (SH), mest utbredt i nordlig aspekt og skyggesider fra NV-NØ. Svakt lag er stedvis tynt og viser evne til bruddforplantning. De fleste av disse flakene er ikke store eller tykke. Men enkelte steder i le for større henteområder i høyfjellet vil det være mulig å løse ut større skred på grunn av bruddforplantningsevnen laget viser. I går (torsdag) var snøen fra begynnelsen av uken fuktig og våt til ca 1100 moh i nordlig aspekt og skyggesider som følge av overskyet vær og høy temperatur. I solsider virker overliggende snø å være fuktet og binder relativt godt til eldre skare. Her vil det være mulig å løse ut enkelte våte løssnøskred der sola tar og når dagen er på det varmeste. Jeg har prøvd å framprovosere drønn flere steder mellom 1200 og 1350 moh, uten å lykkes. Har ikke sett noe skredaktivitet eller hatt andre faretegn. Varslet faregrad er riktig På de høyeste toppene i regionen vil det nok være mulig å løse ut noen få strørre skred, men for det meste tenker jeg str 2 er dekkende.

Snøprofil

1 cm F SH 8 mm/10 mm D, 10 cm 1F-P RG 1 mm D Dette laget er stedvis opp i 40 cm, 2 cm F-4F FCsf/SH 2 mm/5 mm D Øvre del Stedvis store SH 5 mm, for det meste 1-2 mm FCsf, 3 cm P-K MFcr D begynner stedvis å bli porøs -4 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 15 cm, -5,3 °C @ 20 cm Representativ for skredproblem og tynnere flak

ObsID: 271569

Indre Sogn / Luster

Snø

07.05.2021 kl. 12:40

1281 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 271579

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 12:09

1186 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Naturlig utløst str 2 flak i NV leheng. Antar dette gikk onsdag 5. Mai, i forbindelse med kraftig østavind. 200 m sideveis forplantning. Har gått på overflatekant og/eller overflaterim. Det har gått et tilsvarende str. 2 i samme fjellside litt lenger SV. Samme syklus. Bruddkant er for det meste føyka igjen, så disse gikk mens vifta stod på.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  I åpent terreng 1300 moh er det 2 cm nysnø på harde smelteformer. I brattheng mot vestlig sektor er det 2 dager gamle fokksnøflak med varierende mektighet, opp til 20-30 cm der jeg har kikka. Flaket er 1F- hardt og gir 10-15 innsynk til fots. Stemmer bra med bruddkanthøyder i observerte flakskred overfor Lyngvellene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fing peker på bunn fokksnøflak. Merk lyngtuster og avblåste rabber bak i bildet. Flaka ligger kun i skjerma formasjoner.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP15@20 Q1. Ene CT-søyla gikk ut ved isolering.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Generelt 2mm, men det finnes tråder som er opp til 5mm. Minner mye om beger når en tar en håndfull i hansken, "lett og løs og stor"
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  "rennsnø"

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Fint vær m høyt skydekke, rolig vind i Aurland. Det regna bra i Gudvangen. Overskya og skodd ned til 8-900 rundt Voss i morges.

Tester

CTV@25cmQ1 Dårlig Brudd ved isolering

ECTP15@25cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV over 1000 moh 10-30 cm tykke fokksnøflak over nedføyka overflatekant. Ved 1180 moh er det 3cm solskare over svakt lag. Høyere opp og i nord er det ikke sikkert det er solskare. Da/der vil det være lettere å skape brudd i svakt lag enn hva angitt her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er store variasjoner i snødekket, både med høyde, himmelretninger og terrengform, og det er jammen ikke lett å holde kontroll på alle prosessene som skjer. Utbredelse av overflatekantkorn avhenger av hvor fokksnøen la seg for ca 2 uker siden. Skredproblemet, dvs inkludert flaket som kom onsdag, finnes i lune terrengformasjoner mot vestlig sektor. Finnes sikkert også i nord. Under 1300 moh ligger svakt lag under tynn skare. Der skarelaget ikke finnes er utløsbarhet større. Naturlige skred ventes ikke i dag eller lørdag. Nysnø søndag og stigende temp med en del regn mandag vil trolig gi en liten skredsyklus.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 5 cm F FC/DH 2 mm/5 mm D Øvre del Renner ut snø i dette laget når en graver profilvegg., 30 cm P FC 0 mm D Fast omdanna fra tidligere fuktet RG og delvis smelteformer, tror jeg. Tydelig blanke små krystaller., 2 cm K MFcr D, 2 cm 4F/1F FC Hele laget Kant i toppen av 31.mars-skaren. Ikke skredproblem per her og nå. Isolerte blokker sklir ut ved spadeprøve, Q2, 100 cm I IF Ukjent tykkelse -1,4 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 1180 moh, NV til vest leheng. Ukjent snødybde, kommer ikke lenger ned enn 70 cm, til 31.mars-skaren.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 271575

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 11:22

1269 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1310 moh, NV. 2 cm tørr nysnø på toppen av gjenfrossede smelteformer. Forenkla snøprofil med lille blokktest: ingen svake lag identifisert i de øverste 30 cm.

Snødekke

ObsID: 271554

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org