Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 09.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

I høyfjellet er vedvarende svake lag hovedproblemet. Temperaturøkning og regn øker muligheten for våte flak- og løssnøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert 09.05 kl 11 Mer nedbør enn forventet gir økt pålagring over vedvarende svakt lag. Regn i lavere områder øker muligheten for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. I høyfjellet ventes det noen naturlig utløste skred der nysnø og vind gir økt pålagring over nedføyket lag av rim og kantkorn. Temperaturøkning vil svekke ferske fokksnøflak og øke muligheten for naturlig utløste flakskred når temperaturen stiger.
Det er stor forskjell i snødekket etter høydenivå, himmelretning, bratthet, solinnstråling og tid på dagen. I nord- og vestvendt terreng er det fokksnøflak av varierende hardhet og tykkelse. Mot sør har overliggende snø fra tidligere i uken bundet seg godt til skaren, og er mange steder kram. Der det ikke har kommet snø er det skare i snøoverflaten. I lavereliggende terreng er hele snødekket smelteomvandlet. Snøgrensen ligger rundt 400 moh i nordlig sektor og 700 moh i sørlig sektor.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Problemet er sannsynligvis mest utbredt i skyggesider over ca. 1100 moh.
Rim og kantkorn føyket ned tidligere i uken. Ferske fokksnøflak ligger nå oppå dette svake laget i enkelte nordsider og skyggesider i høyden. I Jostedalen ble det onsdag observert drønn og ferske sprekker i fokksnøen. Fredag ble det observert et par naturlig utløst skred i nordvestvendt leheng i Aurland, sannsynligvis gikk de på onsdag.
Ingen nedbør av betydning.
Stille/svak vind fra nord, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-14 °C til 0 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst, endring til bris fra sørøst om kvelden.
-8 °C til 1 °C på 1400 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørøst

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

847 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Her dannar nysnøen små flak pga fuktigheit. Dårleg binding til skare. Reknar med at det stabiliserar seg fort og at det er andre skredproblem i høgda

Vær

Snø Snør tett no. 5cm på ein time

ObsID: 271754

Indre Sogn / Luster

Snø

09.05.2021 kl. 10:43

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Regnvær og ikke mer enn pluss 2,5 på 325moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En periode nå med litt høyre skydekke / lettere vær, opphold nå. Nysnø over ca 500moh.

Snødekke

Nysnøgrense på 500 moh

Vær

Regn 2,5 °C 0 m/s 100% skyer Regnvær og litt sludd også her. Må nok ikke så veldig høyt før det kommer som snø 600-700moh. Tempen er meldt stige utover dagen og enda mer stigning i morgen.

ObsID: 271748

Indre Sogn / Lærdal

Snø

08.05.2021 kl. 16:50

1466 moh

PatruljeKiteGunnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PatruljeKiteGunnar

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredhendelse

8. mai 16:50 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent V-vendt 100 m bred bruddkant Brattheng Skorheimsgravhalsane Ferskt skispor in og ut av skredet på ski høyre side så sannsynligvis utløst av skikjører

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

ObsID: 271734

Indre Sogn / Luster

Snø

08.05.2021 kl. 13:55

1500 moh

calle@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokalt drønn. Lite propagering

ObsID: 271680

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 16:10

925 moh

Ida (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ida Kommentar:  To løssnøskred som løsnet i Østvendt side etter belastning med ski og brettkjører. Terreng ca 27-30 grader.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ida
ObsID: 271610

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:59

1075 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Smelteformer under skare. Alt er kram. Tynt melis med nysnø på toppen, som er kram.

Snødekke

ObsID: 271584

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

07.05.2021 kl. 13:44

1316 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Ectp 17, q2

Tester

ECTP17@40cmQ2 Middels Bryter i 1-2mm kantkorn over skare. Skaren er her ruglete og setter derfor q2, men relativt bra futt i dette. Representativt for innblåst heng i le for større henteområder

ObsID: 271581

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 13:40

1310 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Den ene tunga gikk over brinken og ned hit. Str 2,5 cirkus.

Skredhendelse

5. mai 13:40 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1524 moh og sluttet på 1306 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 30 cm høy og 180 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Ingen Snø

ObsID: 271580

Indre Sogn / Sogndal

Snø

07.05.2021 kl. 12:41

1301 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Her en LBT hvor rim var tydelig svakt lag, men løsere lag av FCsf under også
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1mm raster til Venstre 3 mm til høyre. Tatt fra bruddflaten av LBT med rim og kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  1F-P flak av fokksnø fra begynnelsen av uka har lagt seg over rim og kantkorn i gammel snøoverflate. Mest utbredt i vest til nordøst og leformasjoner som samler snø i nordlige halvdel.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen fra tidligere i uka har dannet flak av 1F-P hardhet. Disse flakene har lagt seg over den eldre snøoverflaten som besto av løse lag med kantkorn (FCsf) og lommer av rim (SH), mest utbredt i nordlig aspekt og skyggesider fra NV-NØ. Svakt lag er stedvis tynt og viser evne til bruddforplantning. De fleste av disse flakene er ikke store eller tykke. Men enkelte steder i le for større henteområder i høyfjellet vil det være mulig å løse ut større skred på grunn av bruddforplantningsevnen laget viser. I går (torsdag) var snøen fra begynnelsen av uken fuktig og våt til ca 1100 moh i nordlig aspekt og skyggesider som følge av overskyet vær og høy temperatur. I solsider virker overliggende snø å være fuktet og binder relativt godt til eldre skare. Her vil det være mulig å løse ut enkelte våte løssnøskred der sola tar og når dagen er på det varmeste. Jeg har prøvd å framprovosere drønn flere steder mellom 1200 og 1350 moh, uten å lykkes. Har ikke sett noe skredaktivitet eller hatt andre faretegn. Varslet faregrad er riktig På de høyeste toppene i regionen vil det nok være mulig å løse ut noen få strørre skred, men for det meste tenker jeg str 2 er dekkende.

Tester

ECTP16@12cmQ2 Middels Test i bakkant av LBT viser bruddforplantning ved middels belastning. Mest kantkorn og mindre rim i denne.

LBT@12cm Bryter lett men ikke veldig glatt i lag av nedføyket kantkorn og lommer med rim. Se også https://www.regobs.no/registration/271581 for test på tykkere lag av fokksnø representativt for lesider bak større hentområder

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Mulig et stk str 1,5 glideskred observert på lang avstand, men kan være gammelt

Faretegn

Ingen faretegn observert Har hatt sikt over relativt mye skredterreng og forsøkt og framprovosere drønn

Notater

Mer info kommer når jeg kommer foran pc.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1100 moh Det er også lommer av store rimkrystaller i bruddflatene, men kantkorn er trolig mest utbredt. På de rette stedene i le for større henteomåder feks er det nok godt mulig med enkelte str 3 skred også på grunn av evnen til bruddforplantning.

Vær

Ikke nedbør 30% skyer Pent vær, lite skyer og sola tar godt.

Snøprofil

1 cm F SH 8 mm/10 mm D, 10 cm 1F-P RG 1 mm D Dette laget er stedvis opp i 40 cm, 2 cm F-4F FCsf/SH 2 mm/5 mm D Øvre del Stedvis store SH 5 mm, for det meste 1-2 mm FCsf, 3 cm P-K MFcr D begynner stedvis å bli porøs -4 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 5 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 15 cm, -5,3 °C @ 20 cm Representativ for skredproblem og tynnere flak

ObsID: 271569

Indre Sogn / Luster

Snø

07.05.2021 kl. 12:40

1281 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 271579

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 12:09

1186 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Naturlig utløst str 2 flak i NV leheng. Antar dette gikk onsdag 5. Mai, i forbindelse med kraftig østavind. 200 m sideveis forplantning. Har gått på overflatekant og/eller overflaterim. Det har gått et tilsvarende str. 2 i samme fjellside litt lenger SV. Samme syklus. Bruddkant er for det meste føyka igjen, så disse gikk mens vifta stod på.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  I åpent terreng 1300 moh er det 2 cm nysnø på harde smelteformer. I brattheng mot vestlig sektor er det 2 dager gamle fokksnøflak med varierende mektighet, opp til 20-30 cm der jeg har kikka. Flaket er 1F- hardt og gir 10-15 innsynk til fots. Stemmer bra med bruddkanthøyder i observerte flakskred overfor Lyngvellene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fing peker på bunn fokksnøflak. Merk lyngtuster og avblåste rabber bak i bildet. Flaka ligger kun i skjerma formasjoner.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP15@20 Q1. Ene CT-søyla gikk ut ved isolering.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Generelt 2mm, men det finnes tråder som er opp til 5mm. Minner mye om beger når en tar en håndfull i hansken, "lett og løs og stor"
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  "rennsnø"

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er store variasjoner i snødekket, både med høyde, himmelretninger og terrengform, og det er jammen ikke lett å holde kontroll på alle prosessene som skjer. Utbredelse av overflatekantkorn avhenger av hvor fokksnøen la seg for ca 2 uker siden. Skredproblemet, dvs inkludert flaket som kom onsdag, finnes i lune terrengformasjoner mot vestlig sektor. Finnes sikkert også i nord. Under 1300 moh ligger svakt lag under tynn skare. Der skarelaget ikke finnes er utløsbarhet større. Naturlige skred ventes ikke i dag eller lørdag. Nysnø søndag og stigende temp med en del regn mandag vil trolig gi en liten skredsyklus.

Snødekke

Ikke snøfokk

Tester

CTV@25cmQ1 Dårlig Brudd ved isolering

ECTP15@25cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store SV, V, NV over 1000 moh 10-30 cm tykke fokksnøflak over nedføyka overflatekant. Ved 1180 moh er det 3cm solskare over svakt lag. Høyere opp og i nord er det ikke sikkert det er solskare. Da/der vil det være lettere å skape brudd i svakt lag enn hva angitt her.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Fint vær m høyt skydekke, rolig vind i Aurland. Det regna bra i Gudvangen. Overskya og skodd ned til 8-900 rundt Voss i morges.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 5 cm F FC/DH 2 mm/5 mm D Øvre del Renner ut snø i dette laget når en graver profilvegg., 30 cm P FC 0 mm D Fast omdanna fra tidligere fuktet RG og delvis smelteformer, tror jeg. Tydelig blanke små krystaller., 2 cm K MFcr D, 2 cm 4F/1F FC Hele laget Kant i toppen av 31.mars-skaren. Ikke skredproblem per her og nå. Isolerte blokker sklir ut ved spadeprøve, Q2, 100 cm I IF Ukjent tykkelse -1,4 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen 1180 moh, NV til vest leheng. Ukjent snødybde, kommer ikke lenger ned enn 70 cm, til 31.mars-skaren.

ObsID: 271575

Indre Sogn / Aurland

Snø

07.05.2021 kl. 11:22

1269 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1310 moh, NV. 2 cm tørr nysnø på toppen av gjenfrossede smelteformer. Forenkla snøprofil med lille blokktest: ingen svake lag identifisert i de øverste 30 cm.

Snødekke

ObsID: 271554

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 15:32

779 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE Kommentar:  Mot v
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

3.5 grader på gaularfjellet.

ObsID: 271545

Indre Sogn / Sogndal

Snø

06.05.2021 kl. 08:48

643 moh

Ronny@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ronny@NVE

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s Litt tilskying, men varmt. Snøen smelter i solsider.

ObsID: 271393

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org