Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 24.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet, mens i høyden må man unngå ferske og ustabile nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind, nedbør og mildvær gir økende skredfare. Over nysnøgrensen er skredproblemet ferske fokksnøflak som kan løsne på vedvarende svakt lag. Der snødekket blir påvirket av mildvær og regn kan det gå våte flakskred. De stedene som ikke ble påvirket av mildvær sist helg, vil være mest utsatt. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller.
Mildvær i helgen har gitt fuktig snødekke høyt til fjells. Observasjoner melder om vått snødekke til bakken under ca 800 moh. Nattefrost sist natt har dannet skarelag i overflaten mange steder. Høy ttil fjells ligger det tørr snø.
Langvarig kulde fram til sist helg har dannet flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. I lavere strøk har disse mange steder blitt stabilisert av mildværet, men høyere til fjells vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Det er observert skred flere steder i regionen siste par dager.
Sist helg er det meldt om omfattende drønn og sprekker i snøen i skogen. Dette skyldes at mildværet har svekket svake lag nede i snødekket. Siste døgn har det kommet 14mm nedbør i Fjærland.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør hovedsaklig om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
17 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest vind og nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

24.02.2021 kl. 20:42

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vind og mykje regn. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv50 Hol - Aurland,

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257700

Indre Sogn / Luster

Snø

24.02.2021 kl. 16:26

1149 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet på turen regn før og etter tur, skogen fra ca 500-800 dette
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tung våt snø synker bra nede med ski og tørr nesten ikke ta av meg skiene, da synker du til bunns.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen på 1140moh bløtt øverste del og noe "sand/dritt" som er fraktet med krafig sør/sv vind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dammen i Leirdalen , Tunsbergdals dammen. Overvann på vannet nå, og et hull som ser ut som slukthull men er nok litt stort, og er nok der tapping av vannet er.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Meget våt Det ligger fortsatt flekker med snø og is nede ved fjorden, men er også mye bart her. Skogen har også begynt å komme frem enkelte flekker og er nok godt under 1 meter mange plasser her. Mens over skogen altså over 800-900 moh var det bra med snø før mildværet og fortsatt bra med snø. Mildvær ja, det merkes på snøen all snø er påvirket av det opp til der jeg gikk , 1140moh. I skogen råtten synker til bunns uten ski, noe mer hold i den på 1100moh men fortsatt synker godt nedi 20-30 cm med ski. Tung skiføre både opp og ned. Det er kun de øverste 20cm som var isotermt på 1140moh og jeg finner fortsatt tørr kant her, se profil.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvær og regn preget været og snødekke. Etter en lang kuldeperiode etter nyttår så og si hele tiden frem til Lørdag sist uke. Har nå været virkelig slått om. Det blåser varm vind fra sv og regnet pisker deg i ansiktet på 1100moh, snudde der. Snøoverflaten er tung og bløtt. Råtten i skogen og synker bra nede også over skogen, noe mer hold rundt 1100moh. Fant kanskje noe overraskende tørr kant der, selvom øverste lagene er meget våte, se profil. Snødekke gir ikke fra seg noe faretegn, bortsett fra det våte løssnøskred jeg så. Tipper en nysnø grense i dag på 1400-1500moh, kan se ut som noe nysnø feks på ryggen mot hest. Meldt noe kaldere i fjellet utover i uken, overliggende snø vil fryse til. Dette vil legge et mer eller mindre lokk over kanten. Men på de høyeste topper kan den mulig påvirkes. Hvis mindre skyer kan dette også gjøre at snødekke fryses til i lavere høyder selvom pluss grader. Nysnø vil legge seg der den kommer - 1000moh +- og lett la seg løse ut når den er fersk, østlig sektor er mest utsatt pga vind fra vest. Fortsatt er ganske mild værtype gjør at nysnøen vil binde seg ganske så fort og kan også havne på ganske varmt dekke. Skredfaren vil synke noe når tempraturen synker og hovedskredproblemet vil da bli nysnøflak i høyden.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Opphold under min tur med regn frem til 11-12 tiden begynte å regne nå igjen. Vind til dels kraftig fra sv særlig på mer vindfulle plasser, men nå kommer det også noen kast nede på parkeringen.

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 800 moh Så det når jeg kom ned til bilen, bratt sva terreng tok med seg litt jord også. Høres godt når det kommer, men var kun det her jeg hørte / så.

Tester

ECTP10@52cmQ2 Går på kant, litt "treg" forplanting men forplantet over hele. Ikke super jevnt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kanskje ikke så viktig å ta med men tenker det skal noe mer til over enn hvis høyde , feks 1300-1400moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Våt snø / is kan også ramle ned

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh Vanskelig å si om eller når det evt kommer

Snøprofil

7 cm 4F- MFsl 3 mm V, 35 cm 4F+ MFcl 3 mm W, 10 cm 1F RG/MF M, 8 cm F FC 1 mm D-M, 12 cm P+ RG D, 5 cm F FC 1 mm D, 50 cm 1F/1F+ RGxf D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -4,1 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 90 cm, -3,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1140moh nord +1 i lufta

ObsID: 257673

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.02.2021 kl. 13:32

439 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gustav@NVE

Ulykke/hendelse

Her er det vel sikkert bekken som spredt seg ut og igangsatt et sørpeskred. Snø Påvirket ingenting

Notater

Jeg tenker at hvis dette skjer 30 m fra huset mitt og det er svært lite andre rapporter om det kan vi nok forvente at underrapporteringen er ganske stor.

Skredhendelse

24. feb 13:00 Sørpeskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 493 moh og sluttet på 444 moh Vann ved bakken/smelting fra bakken I skogen

ObsID: 257649

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 12:54

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildt og mykje nedbør. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Held fram med mykje regn og milde temperaturar. Skal bli kjøligare torsdag kveld/fredag morgon..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 257635

Indre Sogn / Luster

Snø

24.02.2021 kl. 12:02

416 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Leirdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overvann / vann samler seg. Er et vann her i følge kartet. Men bekker og elver har åpna seg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover Jostedalen mye bekker som renner nedover nå. Men sluk drenerer bra
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glatt på parkeringsplass med bar asfalt opp bakkene hit
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Henger mye fosseis i terrenget nå, etter kuldeperioden. Men de med mye vannføring feks Ryfoss her har åpna seg. Elven Jostedøla har også åpna seg helt og det ligger isflak i elvekanten nå / isflak nedover elven.

Vær

Regn 2 °C 0 m/s 100% skyer Regnvær jevnt og trutt.

Snødekke

ObsID: 257629

Indre Sogn / Luster

Snø

24.02.2021 kl. 09:45

323 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pluss grader og regnværsmorgen ved Hafslo.

Vær

Regn 3 °C 0 m/s 100% skyer Regnvær og av og til lavere skydekke men ok sikt også og perioder med opphold. Pluss 3 her på 325moh også mildt i høyden, Spørteggbu -2 , Sognefjellet +1 , Juvass -1. Det blåser stiv kuling fra sørlig, med liten storm i de sterkeste kast.

Snødekke

16 cm totalt Mandag kveld var det 19cm snødybde nå er det 16cm dybde på 325moh, alt er grove - våte smelteformer , drenerer vannet bra her nede.

ObsID: 257569

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

23.02.2021 kl. 13:13

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Veret har stabilisert seg noko, forsatt mildt.. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mykje regn mot natta, og utover morgonen i morgon..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 257408

Indre Sogn / Aurland

Snø

23.02.2021 kl. 12:19

1426 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil ved 1440 moh i NØ vendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot nord ved ca 1400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Snødekket er preget av mildvær og mye vind. Avblåst til vegetasjon i utsatte områder. Det veksler mellom bærende skare og gjennomslagsskare. Det er lite løs snø tilgjengelig for transport, men det har lagt seg opp noen cm i leformasjoner. Under ca 1300 moh er det fuktet snødekke under skare. Ved gravepunkt 1440 er snødekket tørt ned til bakken. Tydelige lag med kantkorn i snødekke, se bilde.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fg 2 i dette området i dag, men forventer 3 mot morgendagen med meldt temp, vind og nedbør.

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Solgløtt tidlig på dagen. Skyet og blindt føre fra ca kl 10 og utover. Svak vind til lett bris fra sv i høyden.

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø. Under 1000 moh Det har gått flere skred NØ vendt fjellside ved Østerbø, trolig i løpt av helga. Størrelse 1 og 2. Både våte løssnøskred og våte flakskred. De fleste har stoppet i god avstand til fylkesveien. Blindt føre i dag, men observerte ikke dagsferske skred.

Tester

ECTP12@30cmQ2 Brudd i lag med kantkorn

Faretegn

Drønn i snøen Drønn rundt 1300 moh i terreng/kulformasjoner med tynt snødekke

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh Skredproblem med meldt nedbør og mildvær. Over denne høyden er snødekket tørt, og det er mulig å løse ut tørre flakskred. Kan også regne med våte løssnøskred under mildværsgrensa

Snøprofil

5 cm P-K MFcr, 10 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm P MFcr, 2 cm F FC 1 mm D, 10 cm P-K FCxr 1 mm D, 4 cm F FC 2 mm D, 13 cm 1F-P FCxr D, 40 cm K MF Smelteformer og enkelte tynne F lag m kant -1 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 257391

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

22.02.2021 kl. 15:02

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mildt, samt vind og nedbør. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Forsatt mildt og ustabile snølag. .

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Ferske skred

ObsID: 257248

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 11:45

840 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kuldegrader i snødekke fra @90cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Kompakt, kram 1F til P fokksnø ned til strek/pekefing @90. Deretter tørr kant 4F + (omdanna fokksnø). Fortsatt kald snø der snødekke er tykt. Ikke noe opphopning av vann her.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Duskregn. 3, 3 grader

Snøprofil

0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 90 cm, -1,8 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 110 cm, -2,6 °C @ 120 cm Tykt snødekke, 875 moh.

ObsID: 257203

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 11:28

782 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bruddkant omtrent midt i bildet.

Skredhendelse

20. feb 11:28 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 890 moh og sluttet på 865 moh 5 cm høy og 10 m bred bruddkant Nr 9 Syltynt flak, str 0.25...

ObsID: 257192

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 11:25

869 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Veien øverst i bildet

Skredhendelse

20. feb 11:25 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 874 moh og sluttet på 833 moh 20 cm høy og 30 m bred bruddkant I skogen Nr 6, under vei Brattheng i glenne i skogen. Bruddkant fra 5-50 cm.

ObsID: 257187

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 11:13

810 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F MF 3 mm W, 10 cm P FCxr 2 mm M Frøys litt på i natt. Nå i ferd m å tine., 25 cm F DH 2 mm/4 mm M Kram. Kan lage snøball. Trenger ikke lupe for å se hverken striper, kanter eller kopper. 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm

ObsID: 257185

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 11:03

776 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

20. feb 11:03 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1040 moh og sluttet på 897 moh 30 cm høy bruddkant Nr 6 Mulig utløst av lite løssnøskred ovenfra.

ObsID: 257179

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 10:55

784 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

21. feb 10:55 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1169 moh og sluttet på 859 moh I renne eller forsenkning Nr 5 Ser ut som utløst av isnedfall. Lite Krater under isvegg i bunn av gjelet.

ObsID: 257176

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 10:52

784 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

21. feb 10:52 Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 954 moh og sluttet på 855 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 10 cm høy og 20 m bred bruddkant I skogen Nr 4

ObsID: 257175

Indre Sogn / Aurland

Snø

22.02.2021 kl. 10:41

786 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

20. feb 10:43 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1042 moh og sluttet på 817 moh 20 cm høy bruddkant Nr 2

ObsID: 257174

Indre Sogn / Sogndal

Snø

22.02.2021 kl. 10:25

1054 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Vanskeleg å sjå på bilde, men er bilde av dei øverste 2-3cm med smelt-frys skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Meir vær på veg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Smalt-frys skare ca 900 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr I Sogndalsdalen var snøoverflata frose på frå ca 800moh og oppover. Allerede frå ca 1000 moh og oppover var snøpakken, under dei øverste 2-3 cm, kald og lite påverka av varmen frå helga. Sjølv om det har vore mildt til over 1300 moh i dagane som var. Fjella som ligg nærmare fjorden har vore påverka meir av mildværet enn inne i Sogndalsdalen. I går var snødekket lett fuktig til botn (50cm) på 1200 moh ved Skriki, som ligg ved fjorden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjekk på obstur frå 650moh til ca 1200moh. Kaldare i dag enn i går. Toppen av snødekket hadde fryst på frå ca 800moh og oppover. Ved ca 1000 moh var det kun dei øverste 2-3 cm som var påverka av mildværet frå i går, dette har no danna eit brytende lag av smelt-frys skare. Under dei øverste centimetrane, var snøen kald og tørr (sjå profil). Det er nok ein del variasjon i regionen over kor langt ned i snødekket mildværet har gått. Laga av nedsnøa kantkorn er fortsatt aktive i høgda. Men mildværet i helga har løyst ut ein del skred, så det kan tenkjast at skredfaren vil avta etter dagens nedbør og mildvær . Mildare og meir nedbør utover dagen vil auka skredfaren, før den vil avta igjen mot morgonodagen. Må følge med på kor lang mildværet har gått ned i snødekket og korleis det har påverka kantkornlaga. Varslet faregrad er riktig Mine skredproblem og faregrad er basert på situasjonen når eg var ute på tur. Då var snøoverflata fortsatt kald. Tenker at utover dagen vil dagens varsel stemme bra.

Vær

Sludd 0 °C 100% skyer Mildt og fint vær i går. Kaldare og overskya i dag. Litt nedbør mens eg var på tur.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsida, Lite sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 1200 moh Situasjonen når eg var ute på tur.

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1100 moh Situasjonen når eg var ute på tur, kl 11.00

Snøprofil

3 cm K MFcr, 60 cm 4F/1F RG/FC D Små kantkorn overst i dette laget -0,5 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm Profil frå ca 1100 moh, i Ø-NØ vendt heng, 160cm tjukt snødekke.

ObsID: 257228

Indre Sogn / Sogndal

Snø

22.02.2021 kl. 09:49

961 moh

Sander@ObsKorps (****)

Vær

Sludd 0,8 °C 2 m/s fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Snøoverflate -0,4 grader

ObsID: 257170

Indre Sogn / Sogndal

Snø

22.02.2021 kl. 07:53

444 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Skare Kuldegrader I natt og skare på snøen. Hjelper nok til å stabilisere snøen litt

ObsID: 257146

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org