Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 18.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Oppdatert varsel grunnet roligere vind: Krevende forhold der vinden flytter snø! Ferske fokksnøflak på vedvarende svake lag vil være svært lette å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Krevende forhold der vinden flytter snø! Stedvis sterk kuling fra sørøst og noe nysnø danner ferske fokksnøflak som kan være svært lette å løse ut. Fokksnøen ligger på et løst lag med kantkorn og fjernutløsning er sannsynlig. Skredfaren vil være størst i østlige deler av regionen der vinden flytter snø. Der det ikke er vind vil skredfaren oppleves som lavere. Naturlig utløste skred er mulig.
I begynnelsen av uken har det kommet noe nysnø sammen med vind fra sørøst som har dannet ferske fokksnøflak. Mye av snøen over skoggrensen er fortsatt myk. Det har kommet mer nedbør og vind øst i regionen. Snødekket er generelt tynt for årstiden. Siste store snøfall kom i slutten av januar. Kaldt klart vær i to uker har omdannet mye av snøen til kantkorn. Dette har vært den løse fine snøen for skikjøring den siste tiden, men er også det svake laget i dagens skredproblem.
Kantkorn og overflaterim har stedvis føyket ned eller blitt dekket av fokksnøflak, og er aktive vedvarende svake lag. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Det skal generelt mye til for å påvirke dypere lag av kantkorn men mye fokksnø og stigende temperaturer kan svekke disse.
OPPDATERING TORSDAG: Den sørøstlige vinden ser ut til å bli roligere enn fryktet og kun ta noen utsatte steder. Generelt roligere vindforhold senker faregraden.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.02.2021 kl. 20:55

808 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Ingen vindtegn

Vær

Ikke nedbør 3 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 256781

Indre Sogn / Årdal

Snø

18.02.2021 kl. 17:36

988 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  KrLarsen

Skredhendelse

18. feb 17:37 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst SØ-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 20 cm høy og 25 m bred bruddkant Leområder Fjernutløsning fra omtrent 100m avstand. Uten å ha vært framme med noe lupe, så ser det ut til å ha gått på ett svakt lag av kant/beger, kan vel også være noe rimkrystaller involvert i miksen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 256403

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

18.02.2021 kl. 05:14

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256219

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 20:30

751 moh

Andnav (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andnav Kommentar:  Utløyst når me gikk på oversida.

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra Ø ←

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 256210

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 19:54

871 moh

Asmkar (*)

Faretegn

Drønn i snøen Lokale drønn på vei oppover på ryggformasjon. Vind har lasta fra sørøst

ObsID: 256195

Indre Sogn / Luster

Snø

17.02.2021 kl. 17:17

908 moh

Steffen Tysse Sandvoll (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Steffen Tysse Sandvoll

Skredhendelse

17. feb 17:17 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst 15 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder Utløste skred like over Svarthiller.

ObsID: 256196

Indre Sogn / Årdal

Snø

17.02.2021 kl. 17:14

1012 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Skytende sprekker og forplantning.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Litt bedre bilde som viser sprekken i flaket. Trodde først det gikk bare 15-20m bortover fra min belastning, men da vi gikk på overtida i hard snø etter bortover så vi at denne sprekken gikk 40-50m bortover i flaket, som knapt på sammenhengende ut ved første øyekast.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Ser ut som det i hovedsak er velutvikla kant/begerkrystaller, uten at jeg var framme med noe lupe.

Vær

Ikke nedbør 12 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt i fjellet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet.

Ferske sprekker Område: Generelt i fjellet Beskrivelse: Klarte litt seinere på turen å finne ett litt større sammenhengende heng, dette var ikke bratt nok til å produsere noe reelt skred, men fikk lett til å forplanta brudd i et sammenhengende flak som vel hadde tilsvart ett str. 2 skred. Dette flaket egentlig hele henget, anslagsvis 50m lang sprekk bortover i «bruddkanten».

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Tydelig mye ustabilitet. Gitt mengden vind vil jeg tro at det i mye større grad er overflatekant/beger enn overflaterim som er skredproblemet, men begge deler har jo ligget i en herlig blanding i toppen av snødekket før nedbøren/vinden. Med vind og økende nedbør fremover vil nok både naturlig utløsning og fjernutløsning være mulig/sannsynlig.

ObsID: 256177

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 16:04

430 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere ferske skred på Navarsetfjellet vestside

ObsID: 256155

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 15:51

520 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Nedføyket skred av størrelse 2-3. Skredet har gått gjennom skogen helt ned mot dalbunnen. Dårlige bilder

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et nedføyket skred på vestsiden av Torstadnakken. Opp mot størrelse 3. Usikker på når det har gått men ikke umulig det gikk i natt. Er vel ikke helt sannsynlig at det gikk et naturlig utløst skred av størrelse 2-3 før siste vind? Det har føyket ganske godt inn i vestvendt terreng i natt.

ObsID: 256150

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 14:56

1011 moh

Oekland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Oekland Kommentar:  Fjernutløsningen til høyre
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Oekland

Vær

Snø -6 °C fra NØ ↙

Skredhendelse

17. feb 14:57 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst SV-vendt Skredet startet på 994 moh og sluttet på 994 moh Svaberg

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløste ett lite skred på vedvarende svakt lag på ett lite område over 30grader

Skredaktivitet

17. feb. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV

ObsID: 256188

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 14:52

445 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange ferske skred i vestvendt terreng på Spe. Noen er føyket igjen og noen ser helt fersk ut. Det blåste og snødde i natt så jeg tror de gikk i natt. Ser dem fra stuevinduet.

ObsID: 256125

Indre Sogn / Luster

Snø

17.02.2021 kl. 14:11

1239 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Markante kantkorn ned snødekket.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Andre lag med kantkorn gjekk ved moderat belastning i LBT.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s 50% skyer Lett snøvêr ved parkering på morgonen, sprekke opp til sol utover dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre teikn til vind i snøen enn varsla. Mjukt flak med delvis omvandla nysnø over overflatekant i toppen, men ikkje hardt nok til store skred. Fekk små drønn når vi kom over på tynnare dekke over kular, så der snødekke er tynt vil ein kunne påverke det djupare svake laget med kantkornet i snøprofilet. Dersom vinden pakkar flak over det nedsnødde laget med kantkorn vil det skape problem.

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn der snødekket er tynt.

Tester

ECTN6@20cmQ2 Nedføyka kantkorn.

ECTP16@54cmQ1 Kantkorn

LBT@20cmQ1 Nedføyka nysnø blanda med kantkorn gjekk på lett belastning. Ved vidare moderat belastning gjekk neste lag med kantkorn på ca 54 cm ned i snøen.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nokre få cm på toppenav snødekke bestod av inntakte snøfnugg etter nattas nedbør. Lite vind som har flytta på snøen i området vi var.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mjukt flak over nedsnødd kantkorn.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Fekk fleire små drønn i løpet av turen mest sannsynlig frå dette laget.

Snøprofil

3 cm F PPsd 3 mm D, 13 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm F FCsf 4 mm D, 4 cm 1F RGxf 1 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm D, 9 cm 1F RGxf 1 mm D, 2 cm F FC 2 mm D, 23 cm P RGxf 1 mm D, 26 cm 1F RGxf 1 mm D -9 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -9,6 °C @ 60 cm, -9 °C @ 80 cm

ObsID: 256200

Indre Sogn / Aurland

Snø

17.02.2021 kl. 13:41

1049 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot SSV kl 13:07
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Fotografert mot S kl 13:15

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vinden har dreiet til Ø og tilgjengeliggjort andre/flere tilfangstarealer/terrengformer for vindtransport.

ObsID: 256096

Indre Sogn / Luster

Snø

17.02.2021 kl. 13:30

1239 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  På toppen av vågsberget . Laussnø
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Mjukt flak over overflatekantkorn. Var også nedføyka nysnø krystallar i underkant av flaket. Brudd med forplantning på kantkorn djupare i snødekket
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Ser på Fivlenosi at det har vore mykje vind frå sø denne vinteren

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra Ø ←

Skredfarevurdering

2 Moderat Mjuk snøoverflate til tross for vind i går. Vinden har ikkje danna harde flak oppå overflate kantkorn enno. Finn ikkje rim, men overflate kant er store og vil gje same eigenskapar . Får drønn i eldre kantkorn djupare nede. Tyder på at ein framleis kan løyse skred her. Drønna kjem når me går på ryggar med tynt snødekke. Litt overraska. Har vore mykje på ski i det siste men ikkje høyrt dette andre stader. Svakt lag av overflate kant har snødd ned. Blir problem når det vert danna flak i overflate. Dvs når det kjem meir vind. evt når det vert danna bindingar pga temp auke. Men flak pga temp auke vil ikkje bli så store. Dei kan derimot bli eit problem i opne områder langt ned under tregrense. Svakt lag med mjukt flak over finst overalt over tregrense, under tregrense finst svakt lag også, men der er det ikkje problem før ein får danna flak over. ser på andre obs at vinden har teke meir i andre delar av regionen, så varsla FG stemmer nok.

Faretegn

Drønn i snøen Får drønn med liten forplanting når ein går på tynt snødekke / ryggar . 4-5 slike drønn i dag frå skoggrense til topps. Trur at det er i eldre kantkornlag

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP16@45cm Kantkorn

ECTN6@13cmQ2 Nedføyka overflate kant

Snødekke

5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Til tross for sterk vind i går kveld er det lite spor etter vind og lite flakdanning i overflata. På små områder på oppstikkande ryggar har nysnøen blåst vekk / ikkje lagt seg og overflatekantkorn som har lege i dagen fram til sist snøver er framleis i overflata. Ser også at vind frå SØ har flytta mykje snø i vinter. kanskje meir enn det tradisjonelle veret frå SV-V. Kantkorndanning i fokksnøflak i snødekket gjer at flak over eldre kantkornlag ikkje er så veldig harde.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Flak i overflate er for mjuke til å gje meir enn str 1 skred. Har leita på vindutsette stader heilt til topps. Der me fann hardast flak fann me ikkje laget. Utfrå turen me gjekk, og vindmålingar frå Spørteggbu tysdag kveld hadde forventa å finne hardare flak i overflata. Men det gjorde me ikkje.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Litt usikker på utløysing. Me fekk drønn i dette laget. Somme stader lett? Ut frå andre observasjonar ser det ut til at dette laget ikkje er så aktivt andre stader i regionen. Men det overraska meg i dag. Me fant det kvar gong me gravde, og det gav glatte brot på alle gravepunkt. Flak over dette laget har byrjande kantkorndanning og er ikkje så veldig hardt. Vanskeleg å sei noko bastant om skredstorleik. skredproblemet gjev glatte nok brot med forplantning, og flaket er tjukt nok til skredstorleik 3, men sidan flaket er relativt mjukt og kan brekke opp kan det hende at det held med str. 2.? Gamalt skred på Kattøyra (sjå obs frå laurdag) kan vere på dette laget. Det var str 2.

Snøprofil

3 cm F PP D, 10 cm 4F DF D, 3 cm F FCsf 3 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm, 6 cm 4F FC 1 mm, 23 cm 1F RGxf 1 mm D, 2 cm F FC 2 mm D, 30 cm P RGxf D -11,8 °C @ 0 cm, -9,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -10,4 °C @ 30 cm, -10,2 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -9 °C @ 70 cm

ObsID: 256124

Indre Sogn / Lærdal

Snø

17.02.2021 kl. 12:35

1409 moh

Oljohnsen@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Oljohnsen@forsvaret Kommentar:  Skiftende vindstyrke. Tidvis mye snøfokk.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Oljohnsen@forsvaret Kommentar:  Fra ECT - tydelig bruddkant som går ujevnt.

Vær

Snø -11 °C 6 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Vinden var ca 10-11 ms i kastene

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTP23@21cmQ2 Middels Laget som propegerte gikk fra @21-41 cm (se bilde). Dette er nok forårsaket ujevn bakke som har gitt en ujevn bruddkant på rimlaget.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Lokale forskjeller. Generelt mye vindtransportert snø i le sidene. Varierte fra mykt til hardt fokklag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV over 1400 moh

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F SHxr 2 mm D, 18 cm 1F/P- RG 0 mm, 12 cm 1F/4F RGxf 2 mm D, 68 cm P/K MF D -12,4 °C @ 0 cm, -11,3 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 40 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,5 °C @ 80 cm, -5,6 °C @ 100 cm, -5 °C @ 121 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 256114

Indre Sogn / Lærdal

Snø

17.02.2021 kl. 11:27

1404 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Vær

Snø fra SØ ↖ 90% skyer

Faretegn

Ferske sprekker

Tester

ECTP1@25cmQ1 Dårlig

ObsID: 256045

Indre Sogn / Lærdal

Snø

17.02.2021 kl. 11:24

1404 moh

Tord@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tord@forsvaret Kommentar:  Sikt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tord@forsvaret Kommentar:  Snøen fokker seg raskt over pitten, og danner et utstikkende tak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Tord@forsvaret Kommentar:  Rutschblock test. RB4

Vær

Snø 11,8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

Rutschblock test: RB4

ECTP12@46cmQ2 Middels

CTM11@46cmQ2 Middels

Snødekke

138 cm totalt Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Lett å løse ut

Snøprofil

27 cm 4F DF D, 17 cm 1F RG D, 2 cm F SH/SHxr 10 mm D Hele laget, 2 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 14 cm 1F RG D, 17 cm 4F RG/RGxf D, 56 cm P/P-K RG D -10,6 °C @ 10 cm, -10,7 °C @ 20 cm, -11 °C @ 40 cm, -11,1 °C @ 60 cm, -10,4 °C @ 80 cm, -9,4 °C @ 100 cm, -8,4 °C @ 120 cm, -7,5 °C @ 138 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256105

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 10:58

913 moh

August Einstabland (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256031

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 09:41

1000 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Spørteggbu målestasjon 16. februar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ca 40cm flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Flatt lys, lite sikt.

Vær

Snø -7,3 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Ca 0 grader 300moh i Sogndalsdalen. I går: 16. februar skya det over og vinden auka frå SV. Spørteggbu målestasjon hadde ei markant vindauke i går på formiddagen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Obstur frå rindabotn til rett over 1000moh ved Vardafjellet/Kambafjellet. Vind frå aust/ sør-aust har danna ferske flak le sider. Der eg var på tur i dag var flaket fortsatt mjukt. Men det kan tenkjast at flaket er hardare og tjukkare lenger oppe på fjellet og i regionen som er lenger S-Ø. Sidan det er meir utsatt for vind ifrå den himmelretningen der. I Ø vendte heng var det ikkje ferske flak i dag. Varslet faregrad er riktig Vind dei siste dagane har komme ifrå Ø/SØ. Og varsla vær er i samme retning. Bør kanskje forandre himmelretning på skredproblem 1. sidan det ikkje er flak over svakt lag i Ø/SØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Skildring: Skytande sprekkar i fersk fokksnø.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Skildring: Det drønna når eg gjekk på konveksar, der det låg ferske mjuke flak.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Kanten som snøa ned 9. jan

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, S, SV, V, NV over 800 moh Detter var situasjonen der eg var på tur i Sogndalsdalen. Kan tenkjast at det er hardare flak lenger aust/sør-aust i regionen og høgare oppe på fjellet, der vinden har teke meir.

ObsID: 256086

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 09:30

981 moh

Sander@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Skildring: Konveks. 40cm flak. Frå toppen: 20 cm 4F+, 20 cm F+. Vind frå Ø.

ObsID: 256010

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.02.2021 kl. 09:11

961 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På denne staden. Skildring: Gjekk ut på konveks i vestvendt side. Skytande sprekk i ferskt flak. Brudde skjer i lag av rim, som låg på toppen av snødekket i forrige veke. Flaket er 4F i toppen og F+ i botn.

ObsID: 256004

Indre Sogn / Luster

Snø

16.02.2021 kl. 21:07

319 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -2 °C Snør meir enn forventa

ObsID: 255955

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.02.2021 kl. 19:24

835 moh

AHAa (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  AHAa
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  AHAa

Vær

Snø fra SØ ↖ Begynte å snø ca 18.15. Økende snøvær. Vind over skoggrensa danner myke flak i skoggrensa nå. Ingen binding i snøen under skoggrensa.

ObsID: 255949

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.02.2021 kl. 14:07

182 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv

Vær

Snø 1 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Nysnø komt dei siste to timane på Kaupanger.

Snødekke

10 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snør ein del per no.

ObsID: 255656

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.02.2021 kl. 13:56

446 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 4-5 cm nysnø i løpet av dagen. Snør fortsatt lett.

ObsID: 255651

Indre Sogn / Lærdal

Snø

15.02.2021 kl. 13:40

1199 moh

Jon@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jon@Forsvaret Kommentar:  Lag tre og fire som vi knakk av etter at vi ikke fikk noe utslag på CT'en.

Vær

Ikke nedbør 9,3 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTN God

Snødekke

220 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

9 cm 4F DF, 13 cm 4F FC 2 mm, 48 cm 1F RGxf, 91 cm P RG, 29 cm P MF 0 mm -8,9 °C @ 0 cm, -11,1 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -13 °C @ 40 cm, -10,6 °C @ 60 cm, -8,3 °C @ 80 cm, -6,4 °C @ 100 cm, -4,6 °C @ 120 cm, -3,3 °C @ 140 cm, -2 °C @ 160 cm, -1 °C @ 180 cm

ObsID: 255690

Indre Sogn / Aurland

Snø

15.02.2021 kl. 13:12

875 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 16 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  CTH
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Vær

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert.

Tester

ECTN22@33cmQ1 Dårlig Q1 brudd, men kun under spaden. Tenker at dette sier mye om egenskapene til flaket (uttørka og uten spenning pga fasettering).

CTH22@48cmQ3 God

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard

Snøprofil

0,5 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F FCsf 1 mm/2 mm Øvre del, 23 cm 1F FC 1 mm D, 15 cm K FC 0 mm D, 7 cm 4F/1F- FC 1 mm D, 30 cm 1F FC 2 mm D, 55 cm I MF 1 mm D Dette er den gamle smeltepakka. Inneholder enkelte horisonter av uttørka/omdanna snø /kant. -5,6 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 20 cm, -10,1 °C @ 30 cm, -10,2 °C @ 40 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -8,8 °C @ 60 cm, -7,7 °C @ 70 cm, -6,1 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm, -3,9 °C @ 100 cm, -3,1 °C @ 110 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -1 °C @ 130 cm, -0,1 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Nordvendt Leheng, 890 moh., profil fra inni bjørkeskog, 38 grader helning

ObsID: 255644

Indre Sogn / Lærdal

Snø

15.02.2021 kl. 11:52

1338 moh

osilseth@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  osilseth@forsvaret.no Kommentar:  Bildet er ikke tatt av aktuell snøprofil. Det er tatt 10 m unna i samme helning. Helling av rødsaft fra toppen av snødekket, avdekket svakt lag mellom DF og RG

Notater

Vær

Snø -11,2 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

CTN God

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 4 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

6 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 49 cm K RGxf 1 mm D, 61 cm P RG 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 11 cm P FC 2 mm D, 32 cm K RG 1 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -13,4 °C @ 20 cm, -12,6 °C @ 40 cm, -11,1 °C @ 60 cm, -8,9 °C @ 80 cm, -6 °C @ 100 cm, -4,7 °C @ 120 cm, -3,6 °C @ 140 cm, -2 °C @ 160 cm, -1,6 °C @ 180 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255699

Indre Sogn / Lærdal

Snø

15.02.2021 kl. 11:50

1337 moh

Katrine@NGI (Ukjent)

Vær

100% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 3 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Snøprofil

10 cm 4F DF, 5 cm 1F RG/FCsf 1 mm, 55 cm P RG 1 mm, 1 cm I MFcr, 10 cm 4F FC 1 mm, 46 cm P/K RG/RGxf -10 °C @ 0 cm, -13,4 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -12,3 °C @ 40 cm, -9,3 °C @ 60 cm, -9 °C @ 70 cm, -6,9 °C @ 72 cm, -6 °C @ 80 cm, -4,4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 117 cm CTN

ObsID: 255676

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.02.2021 kl. 11:06

868 moh

August Einstabland (Ukjent)

Vær

Snø -4 °C 0 m/s 100% skyer 3cm ubundet nysnø. Snør fortsatt

ObsID: 255607

Indre Sogn / Årdal

Snø

15.02.2021 kl. 10:45

34 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Snø 8 m/s Lett snøvær med en del vind (tar dog høyde for at vinden her nede kan skyldes topografien). Ikke

ObsID: 255595

Indre Sogn / Luster

Snø

15.02.2021 kl. 10:10

312 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -8 °C 100% skyer Så vidt byrja å snøe litt.

ObsID: 255587

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org