Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 13.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis kan det være lett å løse ut skred. Det forventes ikke dannelse av nye flak nå pga svært lite vind. Men flak som er dannet den siste uken vil fortsatt kunne løses ut av en enkelt skikjører der de ligger på vedvarende svake lag av kantkorn og rim. Der det ikke er flakdannelse i overflaten er dette skredproblemet fraværende. Dypere i snødekket har vi fortsatt et kantkornlag som ble føyket ned i starten av januar. Det skal generelt mye til for å påvirke dette vedvarende svake laget, men skredene kan potensielt bli store.
I skogen er det fint skiføre med løs snø. I høyden er snøoverflaten stort sett hard og preget av vind fra øst. Kulden har satt sitt preg og det ligger løs kantkornet snø, begerkrystaller og overflaterim i overflaten nesten overalt.
Kantkorn og overflaterim har stedvis føyket ned, og er aktive vedvarende svake lag i hovedsak i vestvendte heng. Der vinden ikke har tatt ligger det fortsatt i overflaten og vil raskt bli et kritisk lag hvis det dannes flak over. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Egenskapene til lagene varierer og det skal generelt mye til for å påvirke disse nå. Men laget har resultert i et par store naturlig utløste skred tidligere. Ett ved Fossøy og et fra Sogndalseggi.
Det ble rapportert om drønn og ferske sprekker fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

13.02.2021 kl. 17:28

894 moh

snømannen (Ukjent)

Skredhendelse

13. feb 15:30 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 898 moh og sluttet på 898 moh Ubunden snø 1 cm høy og 1 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Skikjører ble tatt av egen sluff Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 255265

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.02.2021 kl. 15:30

877 moh

Niklas Forsberg (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Niklas Forsberg Kommentar:  Brudd.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Niklas Forsberg

Tester

LBT@30cmQ3 Lille blokktest. Brudd ca 30cm ned. Middels/hard belastning. Ikke glatt.

Snøprofil

ObsID: 255279

Indre Sogn / Luster

Snø

13.02.2021 kl. 15:27

1418 moh

Camillabor (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Camillabor
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Camillabor
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Camillabor

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig flaksdannelse der snøen er vindpåvirket. På svakt lag

ObsID: 255744

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.02.2021 kl. 14:45

1009 moh

Frankhave (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Skredet sett frå avstand, vestvendt heng, loaded med snø frå øst, brudd kant ca. 100 meter
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Brudd kant, variabel høyde oppover. Langs kanten, ca.40 cm. På det meste variabel helning også, da skredet har forplantet seg nedover langs heng kant, eg målte 32 grader på det bratteste
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Skredmasser
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Skredet har gått på markant skarelag, sikkert med kantkorn over skaren, vinden har flyttet snø inn i skredbanen etter skredet har gått
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Brudd kant
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Skredmasser
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Skredbane

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Dette er ikkje eit « fersk» skred, usikker på når det har gått, men tek det med da det er viktig å registrere det synes eg. Hvor lenge er eit skred fersk? Vil si man fortsatt kan trigge heng i denne himmelretning i dette område. De eg så er Enten selvutløst eller trigget av hjort, da det var hjorte spor inn mot utløsningsområdet

Notater

Så 3 andre litt mindre skred i same område og himmelretning

ObsID: 255256

Indre Sogn / Slettind Østvendt

Snø

13.02.2021 kl. 13:31

1554 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Snødybde 80cm 2 svake lag.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Rim

Tester

LBT@12cmQ1 -Øvre fokksnølag bryter ved isolering i bakkant, det svake laget under er rim; - Hardhet: fist - 3cm tykt lag - 1,5mm krystaller Neste svake lag, kantkorn: Bryter ved liten belastning 4-5mm krystaller 2cm lag 20cm ned

Vær

11 °C 5 m/s fra NV ↘

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard - Toppen, Østvendt er forblåst med harde fokksnølag. - Svake lag i kombinasjon med hardt fokklag, gjør at man må være obs i skredterrenget.

ObsID: 255203

Indre Sogn / Lærdal

Snø

13.02.2021 kl. 11:51

1510 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  -40 cm fra topp
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  2 svake lag.

Tester

LBT@40cmQ2 - RGxf 1mm korn, 1 cm lag -1.Finger: Stor belastning kreves og lav forplantningsevne.

Vær

14,1 °C 5 m/s fra NV ↘

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk NORD AV SLETTIND: - stor variasjon i snømengde. - Vær Obs på partier med lav snømengde, hvor kantkornoppbygningen har gått raskt og da det svake lagt er løset. - 2 svake lag; øvre svake lag er 1.F hardt(krever stor belastning og har lite forplantningsevne) -Nedre svake lag krever meget stor belastning.

Snøprofil

40 cm 1F/P RG 1 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm Hele laget, 20 cm P RG 1 mm, 1 cm I IF, 3 cm 4F FC 2 mm Hele laget, 10 cm P RG 1 mm, 1 cm K MF, 50 cm P RG, 40 cm K MF 3 mm, 5 cm 4F FC 5 mm -11 °C @ 0 cm, -21 °C @ 15 cm, -18,1 °C @ 25 cm, -15 °C @ 40 cm, -13,2 °C @ 50 cm, -11,7 °C @ 60 cm, -10,3 °C @ 80 cm, -8,2 °C @ 90 cm, -7,3 °C @ 100 cm, -6,4 °C @ 110 cm, -5,6 °C @ 120 cm, -4,9 °C @ 130 cm, -3,5 °C @ 150 cm, -1,5 °C @ 170 cm

ObsID: 255189

Indre Sogn / Luster

Snø

13.02.2021 kl. 11:02

1208 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Eit str 2 i sola og eit str 1. veit ikkje når dei har gått men bekreftar at det kan gå str 2 skred. Skispor i nærleiken av str 1 skredet . Obs punkt satt på skred .
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
ObsID: 255099

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 17:12

1212 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i fokksnø på kantkorn forplanter seg bortover, slutta pga flaket slutta
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ja da takker solen for seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På generelt tynt snødekke ryggformasjon finner du fremdeles løs snø som nå består av kantkorn og rim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen ikke all verdens med snø her, sv 1070moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Enkelte steder i høyden finner du vindtegn også i Jostedalen men generelt mye løs snø over store områder i overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myrhyrna 1448 moh fjellet i bilde
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Brrr selv godt utpå dagen er det kaldt i dalene, har fra Fossøy - Jostedalen

Tester

ECTPV@15cmQ1 Går på kantkorn glatt brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny dag med pent kaldt vær, noe lokal østatrekk. Men vindstille på skituren mellom 550moh og 1250moh. Enkelte steder svært lett å løse ut skred der vinden fra øst har dannet flak oppå løse kantkorn. Lokale forskjeller alt fra løs snø i overflaten til flak dannnelse, flakene er det også variasjoner i hva som skal til for å løse ut, men som sagt enkelte steder svært lett. Lengre ned finnes kantkorn som snødde ned i første omgang 9 Jan skal mere til å løse ut nå. Fortsatt kaldt vær i helgen flakene stabiliseres nærmest ikke i kulden. Ved evt ny nedbør / vind vil det dannes nye flak som svært lett lar seg løse ut. Men enn så lenge ser det ikke ut som det er meldt noe, uti neste uke skal tempraturen stige flakene vil da raskere stabiliseres, spesielt i solsider. Men dette vil også øke sige på snøen, så litt både og der altså.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eldre kantkorn som snødde ned i første omgang den 9 januar. Mye drønn lyder etter det men siste dager lite / ingen fartegn fra det. Og det finnes skispor over tynt og tykkt snødekke i bratt nok terreng. Men har sett enkelte store skred som må mest trolig ha gått på dette laget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Flak oppå kantkorn opp i dagen, enkelte steder svært lett å løse ut. Der du kun har løs snø i overflaten har du ikke dette problem. Men tørre løsnøskred som problem. Flakene er noen steder hardere og da er mitt inntrykk at det skal mere til å løse ut. Så svært lett enkelte få heng men også lett / vanskelig andre steder. Det er lokale forskjeller hvor østavinden har tatt.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det er flere uker siden sist snøfall og jeg finner igjen mine spor fra 14 dager siden. Overflate snøen består av kantkorn og rim der den ligger løs i overflaten. Det gjør den mange steder over store område i Jostedalen og Sogndalsdalen enkelte steder har vinden fra øst tatt å laget flak men generelt løs snø og ingen faretegn. Men der den har flaket seg ligger den på løsere kantkorn og du får drønn og sprekker, svært lett å løse ut. Vinden har vært hardest rundt Leikanger og mulig sø i regionen. Så i høyden vil du finne lokale variasjoner på snøoverflaten alt fra løs snø til hardeflak / skare. Lengre ned i snødekke finnes kantkorn fra den 9 Jan som har løst ut et par store skred siste tiden i regionen. Men du får lite / ingen faretegn fra dette laget. I svært bratte sol sider kan du finne nå svært tynn skorpe med solskare.

Faretegn

Ferske sprekker Fikk sprekk også

Drønn i snøen Et drønn på flak på kantkorn

Vær

Ikke nedbør -10,5 °C 0 m/s Tempratur målt utpå ettermiddag på 1070moh. Inversjon med ned mot -30 nedi dalen snakker de lokale om. Men stor sol og vindstille gjør det mer ok oppi solen.

Snøprofil

15 cm P- RG 0 mm D, 30 cm F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm 4F+ MF/FC 2 mm/3 mm Porøse smelteformer , 35 cm 1F- MF/FC 2 mm D Porøse smelteformer -15,8 °C @ 0 cm, -16,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -10,9 °C @ 30 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm 1070moh SV -10,5 i lufta

ObsID: 255013

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 16:21

1313 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Kantkorn i overflate
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Vindstille og fint

Skredfarevurdering

Fin kun fokksnø flak på str 1. heilt vindstille. Ikkje danning av nye flak. Ser at det er kome litt snø i vekesgamle skispor på dei mest vindutsatte plassane

ObsID: 255022

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 16:14

1474 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hrefvik
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hrefvik

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV. Over 1300 moh Naturlig utløst skred etter vindtransport inn i et vestlig heng. Bruddkant på ca 5 cm.

Snødekke

Hardt og fokkete fra ca 1400 oppe på nosi, her har vinden tydeligvis tatt. Lenger nede var der fremdeles løst og lite vindpåvirket

ObsID: 255035

Indre Sogn / Årdal

Snø

12.02.2021 kl. 15:02

1315 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Vanskelig å se den lengste sprekken her på bildet. Forsøk på å markere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Person som referanse for størrelsen på sprekk/forplantning.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store I området vi gikk i dag er det mye mikroterreng, små terrengfeller, rygger osv. Vinden har laga flak av varierende hardhet og «reaktivitet» i de fleste himmelretninger, tydelig avhengig av terrenget.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Myke flak, med skytende sprekker.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn rundt omkring. Myke flak som kollapser og gir tydelig forplantning godt vekk fra belastningen (30+ m)

Vær

ObsID: 254987

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 14:47

595 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

To skred, veit ikkje når dei gjekk

ObsID: 254984

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 14:18

1052 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  jostein@nve

Tester

LBT Får eit brot i kantkorn mellom skarelag

Vær

0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr

ObsID: 254973

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 13:52

681 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen så langt observert , men det har gått et str 3 skred i vestvendt med Fossøy. Har også observert et i Engjadalen på Søndag og det har også tidligere gått noe i Vigdalen . Usikker på når disse har gått. Men har vært rolig vær en lang stund nå, så det gjør det også krevende å tidfeste. Men kan ha gått under noe vind og snø i uke 3 ? Men noen av de er kanskje noe ferskere, de to jeg har sett har gått i bratt vestvendt / sør vest.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s Pent og kald, noe daltrekk her og der. Men vindstille her , og virker som stille også i høyden. Inversjon, Fossøy -27 mens Gaupne -17. Solen varmer huden mitt på dagen i syd.

ObsID: 254965

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 13:29

1383 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anderseskeland

Vær

-12 °C 4 m/s fra Ø ←

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tilnærmet upåvirka snøoverflate mtp vind. Ca 10-15 cm overflatekant over gammel fokk.

ObsID: 254956

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 13:04

1329 moh

GG (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  GG

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 200 m brei bruddkant i vestvendt heng. Dato usikker

ObsID: 254947

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 12:30

1612 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hol lyd i fokksnø, og mange små drønn. Lokalt i små søkk og le-formasjoner.

ObsID: 254970

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 11:04

476 moh

GG (***)

Tester

LBT@60cmQ2 Ikkje lett ikkje glatt Store Tynnere enn 3 cm Innen 1m

ObsID: 254937

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 15:34

1610 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -15 °C 6 m/s fra SØ ↖ Ingen forandring fra siste 14 dager.

ObsID: 254742

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 15:16

1336 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt lag nyere fokksnø over skare og løskant. Jevn snøfordeling. Peker sør mot suletind. Mindre snø her vest enn østover i regionen og på tyinkrysset.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254741

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 14:17

1143 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fint, kaldt ganske vindstille. Noe daltrekk her og der i sola. Peker sv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noe kantkornet snø over fastere lag under. Kan bli flyttet ved sterk vind. Trøbbel hvis dette snør ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Løst lag Rim kant rett under 5mm snerk av ferskere snø. Mest utpreget 1cm under snerk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens tur i sør og vestvendt terreng ga inntrykk av god stabilitet i de øvre lagene av snødekket, og kant/ beger dypt nede som vanskelig lar seg påvirke. Østvendt finnes trolig enda enkelte områder hvor man kan klare å få den ferskeste fokksnøen i brudd på det nedføykede kantkornlaget, men forrige ukes obs i østvendte leheng tydet på at det allerede da var relativt stabilt. Kulde gjør imidlertid ytterligere stabilisering langsom. Sørøstvendt ville fg i dag blitt vurdert til 1, men pga. sannsynligheten for noe mer komplekst snødekke i østvendte lesider og begravde kantkornlag, vil likevel fg på en svak 2. Utpreget overflatekant + rim i toppen eller rett under tynt vindpåvirket nysnølag gjør at det ved neste snøfall eller betydelig vindøkning vil bli en rask økning i skredfaren. Vi vil trolig på nedføyket kant som skredproblem. Varslet faregrad er riktig Det skredproblemet med nedføyket overflatekant som er lett å påvirke er bare østvendt. I alle himmelretninger er det også kantkorn dypere i snødekket men dette er ikke lett å påvirke, og vil sannsynligvis ikke være et skredproblem.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantlagene er dypt nå og svært vanskelige å påvirke..

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP25@93cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -20 °C 2 m/s fra NV ↘

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Tynt lag nyere snø (1cm siste tre døgn) over utpreget overflatekant/ rimlag fra kuldeperiode uten snø. Mer snø øst i regionen enn vestover. Relativt jevnt fordelt snødekke i alle himmelretninger, men det er vindpåvirket og mer avblåst rundt toppene. Den ferskeste fokksnøen fra forrige helg ligger i østvendte lesider. Her kan det trolig være enkelte plasser hvor en kan påvirke kantlaget under den ferskeste fokksnøen. Sør og vest vendt er det sterke bindinger i de øvre lagene, men kantlaget over/ under skaren fra siste runde mildvær i desember er godt utvikletog porøst. Det er ingen glatte lag som en evt. kollaps vil kunne skli lett på.

Snøprofil

0,5 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm F/F FC/SH 3 mm/3 mm D Øvre del, 4 cm F+ FC 2 mm D, 7 cm 4F-1F RGxf 2 mm D, 25 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/2 mm D, 34 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F-1F FC 2 mm/3 mm D Kankornlaget som føyket ned 09.01, 10 cm P FCxr 2 mm, 3 cm 1F DH/FC 3 mm/2 mm D, 1,5 cm P MFcr D, 5 cm 1F DH/FC 3 mm/3 mm D, 27 cm P FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254729

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 14:16

1287 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Har vært hard vind frå aust Ingen faretegn frå 550M til 1350m toppemy

ObsID: 254720

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

858 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → Kaldt, klart og nesten vindstille. Ingen snøtransport

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Omtrent 10-15 cm løs overflatekant

ObsID: 254703

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 11:00

1408 moh

Berntyy (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy

Tester

LBT@85cmQ1 Kantkornstørrelse 1,5 mm

ObsID: 254858

Indre Sogn / Aurland

Snø

10.02.2021 kl. 20:40

1417 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV

ObsID: 254571

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 16:54

998 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjell med utsikt mot Vik. Sterkt preget av vind fra øst. Hard snø, bærende på beina. Skare og Stein/lyng blåst frem.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bærer godt en voksen person
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere nedi skogen og skjerma formasjoner
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høfjellet tydelig preget av vinden fra øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løst og fin "sukker"snø i skogen, litt riflet på toppen er den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Alpin bakken på Leikanger / Kleppa
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skispor harde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Midt på dagen nedi skogen varmet solen når jeg spiste lunsj, menn blir brått kaldt når den forsvinner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 400-1000moh. Pent kaldt vær fortsetter dette har dannet kantkorn med rim på toppen der snøen er løs, du går å vasser i dette sukkeret av snø. Noen steder har det blåst fra øst andre steder har det vært vindstille. Derfor vil du finne flak oppå denne kanten noen steder, skal ulik belasting til men få steder er det trolig svært lett å løse ut. Der vinden ikke har tatt har du ikke dette problem men kun denne løse sukker snøen, fint skiføre der. Det finnes også eldre kantkorn dypere nedi dekke fra den 9 Jan, vanskelig å påvirke og mindre - ingen lyder fra det. Men inntil nylig har det drønna i dette laget så og si daglig. Noe vind kan legge opp enkelte ferskere flak, men tenker ingen store endring før vi for nysnø og vind oppå det kantkorn - rim laget vi har i overflaten. Da spretter skredfaren opp. Skjønner ikke hvorfor alle himmelretninger plutselig er med for i morgen på opp i dagen problemet er nok vest pluss sideladning som er mest utsatt. Og har vært litt frem og tilbake på type svakt lag, jeg tenker da kantkorn. Men det er vel en balnding ja av rim og kant. Spiller jo ikke så store rolle om det er rim eller kant. Setter begge skredproblem på 600moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eldre kantkorn fra starten av Januar, 9 Jan. Ligger på ulike dybder men generelt vanskelig å påvirke og spørsmålet er om det er et skredproblem i det hele tatt, jo ja vanskelig å si . Faretegn er vel mer eller mindre fraværende men så kan det treffe punker som det lar seg løse ut.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Østavind har laget flak av ulikt hardhet oppå kantkorn, der de er myke er det svært lett å løse ut. Der de er harde er det vanskelig

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Men ser et str 2 flak i vest, se bilder to bilder av samme skred. Trolig godt i forbindelse med østavind for noen dager siden.

Tester

ECTPV@15cmQ1

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Siste snøfall av betydning var i uke 3. Så begynner å bli noen dager nå siden. I skogen og mange plasser også i høyfjellet finner vi nå kantkorn med rim på toppen, du går å vasser i dette "sukkeret". Fint skiføre. Noen steder har vind fra øst laget flak over denne snø, som feks der jeg var i dag. Var snøen svært preget av vind, kniv harde flak i høyfjellet. Men andre steder er de mykere. Lengre ned finnes et eldre kantkorn lag fra tidlig i januar, vanskelig å påvirke nå dermed krevende å forholde seg til.

Faretegn

Ferske sprekker Får en sprekk i hard blyant fokksnø når jeg setter ned spaden i forbindelse med graving .

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← Pent vær solen varmer midt på dagen i solsider, deilig. Blir fort kaldere når den går bort. Over skogen var det betydlig kaldere med en sur vind fra øst.

Snøprofil

15 cm P+ RG 0 mm D, 7 cm F FC 1 mm D, 148 cm P/K RG 0 mm D, 5 cm 1F FC D, 5 cm K MF/RG D, 5 cm P FCxr D, 15 cm K MFcr D -12,6 °C @ 0 cm, -17,6 °C @ 10 cm, -14,4 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 30 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -9,6 °C @ 50 cm, -8,7 °C @ 60 cm, -7,5 °C @ 70 cm, -6,7 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -5,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vest innblåst formasjon ca 270cm snødybde. -11 i luften

ObsID: 254556

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 13:50

1041 moh

GG (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  GG
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  GG

Tester

LBT@70cmQ2 Ikkje lett, ikkje glatt Gjenkjennelige krystaller, avrunda kantkorn Tynt svakt lag Innenfor 1 m Ovanforliggende hardt

Vær

ObsID: 254524

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org