Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 12.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Der vinden danner ferske fokksnøflak kan det være svært lett å løse ut skred. Flakene har lagt seg over et vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis kan det være svært lett å løse ut skred. På vindutsatte plasser kan det være dannet ferske fokksnøflak, som kan ha lagt seg over et meget ustabilt lag med kantkorn og rim. Det er fare for fjernutløsning. Der vinden ikke har tatt tak enda, vil dette skredproblemet foreløpig ikke være til stede. Dypere i snødekket har vi fortsatt et kantkornlag som ble føyket ned i starten av januar. Det skal generelt mye til for å påvirke dette vedvarende svake laget, men skredene kan potensielt bli store.
I skogen er det fint skiføre med løs snø. I høyden er snøoverflaten stort sett hard og preget av vind fra øst. Kulden har satt sitt preg og det ligger løs kantkornet snø, begerkrystaller og overflaterim i overflaten nesten overalt.
Kantkorn og overflaterim har nå stedvis føyket ned, og er aktive vedvarende svake lag i hovedsak i vest-vendte heng. Der vinden ikke har tatt ligger det fortsatt i overflaten. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Egenskapene til lagene varierer og det skal generelt mye til for å påvirke disse, men skredene kan potensielt bli store.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-25 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 17:12

1212 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk i fokksnø på kantkorn forplanter seg bortover, slutta pga flaket slutta
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ja da takker solen for seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På generelt tynt snødekke ryggformasjon finner du fremdeles løs snø som nå består av kantkorn og rim.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen ikke all verdens med snø her, sv 1070moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Enkelte steder i høyden finner du vindtegn også i Jostedalen men generelt mye løs snø over store områder i overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myrhyrna 1448 moh fjellet i bilde
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Brrr selv godt utpå dagen er det kaldt i dalene, har fra Fossøy - Jostedalen

Vær

Ikke nedbør -10,5 °C 0 m/s Tempratur målt utpå ettermiddag på 1070moh. Inversjon med ned mot -30 nedi dalen snakker de lokale om. Men stor sol og vindstille gjør det mer ok oppi solen.

Faretegn

Ferske sprekker Fikk sprekk også

Drønn i snøen Et drønn på flak på kantkorn

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det er flere uker siden sist snøfall og jeg finner igjen mine spor fra 14 dager siden. Overflate snøen består av kantkorn og rim der den ligger løs i overflaten. Det gjør den mange steder over store område i Jostedalen og Sogndalsdalen enkelte steder har vinden fra øst tatt å laget flak men generelt løs snø og ingen faretegn. Men der den har flaket seg ligger den på løsere kantkorn og du får drønn og sprekker, svært lett å løse ut. Vinden har vært hardest rundt Leikanger og mulig sø i regionen. Så i høyden vil du finne lokale variasjoner på snøoverflaten alt fra løs snø til hardeflak / skare. Lengre ned i snødekke finnes kantkorn fra den 9 Jan som har løst ut et par store skred siste tiden i regionen. Men du får lite / ingen faretegn fra dette laget. I svært bratte sol sider kan du finne nå svært tynn skorpe med solskare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ny dag med pent kaldt vær, noe lokal østatrekk. Men vindstille på skituren mellom 550moh og 1250moh. Enkelte steder svært lett å løse ut skred der vinden fra øst har dannet flak oppå løse kantkorn. Lokale forskjeller alt fra løs snø i overflaten til flak dannnelse, flakene er det også variasjoner i hva som skal til for å løse ut, men som sagt enkelte steder svært lett. Lengre ned finnes kantkorn som snødde ned i første omgang 9 Jan skal mere til å løse ut nå. Fortsatt kaldt vær i helgen flakene stabiliseres nærmest ikke i kulden. Ved evt ny nedbør / vind vil det dannes nye flak som svært lett lar seg løse ut. Men enn så lenge ser det ikke ut som det er meldt noe, uti neste uke skal tempraturen stige flakene vil da raskere stabiliseres, spesielt i solsider. Men dette vil også øke sige på snøen, så litt både og der altså.

Tester

ECTPV@15cmQ1 Går på kantkorn glatt brudd

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eldre kantkorn som snødde ned i første omgang den 9 januar. Mye drønn lyder etter det men siste dager lite / ingen fartegn fra det. Og det finnes skispor over tynt og tykkt snødekke i bratt nok terreng. Men har sett enkelte store skred som må mest trolig ha gått på dette laget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Flak oppå kantkorn opp i dagen, enkelte steder svært lett å løse ut. Der du kun har løs snø i overflaten har du ikke dette problem. Men tørre løsnøskred som problem. Flakene er noen steder hardere og da er mitt inntrykk at det skal mere til å løse ut. Så svært lett enkelte få heng men også lett / vanskelig andre steder. Det er lokale forskjeller hvor østavinden har tatt.

Snøprofil

15 cm P- RG 0 mm D, 30 cm F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm 4F+ MF/FC 2 mm/3 mm Porøse smelteformer , 35 cm 1F- MF/FC 2 mm D Porøse smelteformer -15,8 °C @ 0 cm, -16,1 °C @ 10 cm, -14,5 °C @ 20 cm, -10,9 °C @ 30 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm 1070moh SV -10,5 i lufta

ObsID: 255013

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 16:21

1313 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Kantkorn i overflate
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Vindstille og fint

Skredfarevurdering

Fin kun fokksnø flak på str 1. heilt vindstille. Ikkje danning av nye flak. Ser at det er kome litt snø i vekesgamle skispor på dei mest vindutsatte plassane

ObsID: 255022

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 16:14

1474 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hrefvik
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  hrefvik

Snødekke

Hardt og fokkete fra ca 1400 oppe på nosi, her har vinden tydeligvis tatt. Lenger nede var der fremdeles løst og lite vindpåvirket

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV. Over 1300 moh Naturlig utløst skred etter vindtransport inn i et vestlig heng. Bruddkant på ca 5 cm.

ObsID: 255035

Indre Sogn / Årdal

Snø

12.02.2021 kl. 15:02

1315 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Vanskelig å se den lengste sprekken her på bildet. Forsøk på å markere.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Person som referanse for størrelsen på sprekk/forplantning.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KrLarsen

Vær

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Myke flak, med skytende sprekker.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn rundt omkring. Myke flak som kollapser og gir tydelig forplantning godt vekk fra belastningen (30+ m)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store I området vi gikk i dag er det mye mikroterreng, små terrengfeller, rygger osv. Vinden har laga flak av varierende hardhet og «reaktivitet» i de fleste himmelretninger, tydelig avhengig av terrenget.

ObsID: 254987

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 14:47

595 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

To skred, veit ikkje når dei gjekk

ObsID: 254984

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 14:18

1052 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr

Tester

LBT Får eit brot i kantkorn mellom skarelag

ObsID: 254973

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 13:52

681 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s Pent og kald, noe daltrekk her og der. Men vindstille her , og virker som stille også i høyden. Inversjon, Fossøy -27 mens Gaupne -17. Solen varmer huden mitt på dagen i syd.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen så langt observert , men det har gått et str 3 skred i vestvendt med Fossøy. Har også observert et i Engjadalen på Søndag og det har også tidligere gått noe i Vigdalen . Usikker på når disse har gått. Men har vært rolig vær en lang stund nå, så det gjør det også krevende å tidfeste. Men kan ha gått under noe vind og snø i uke 3 ? Men noen av de er kanskje noe ferskere, de to jeg har sett har gått i bratt vestvendt / sør vest.

ObsID: 254965

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 13:29

1383 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Anderseskeland

Vær

-12 °C 4 m/s fra Ø ←

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tilnærmet upåvirka snøoverflate mtp vind. Ca 10-15 cm overflatekant over gammel fokk.

ObsID: 254956

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 13:04

1329 moh

GG (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  GG

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 200 m brei bruddkant i vestvendt heng. Dato usikker

ObsID: 254947

Indre Sogn / Luster

Snø

12.02.2021 kl. 12:30

1612 moh

Anderseskeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hol lyd i fokksnø, og mange små drønn. Lokalt i små søkk og le-formasjoner.

ObsID: 254970

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.02.2021 kl. 11:04

476 moh

GG (***)

Tester

LBT@60cmQ2 Ikkje lett ikkje glatt Store Tynnere enn 3 cm Innen 1m

ObsID: 254937

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 15:34

1610 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -15 °C 6 m/s fra SØ ↖ Ingen forandring fra siste 14 dager.

ObsID: 254742

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 15:16

1336 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt lag nyere fokksnø over skare og løskant. Jevn snøfordeling. Peker sør mot suletind. Mindre snø her vest enn østover i regionen og på tyinkrysset.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

ObsID: 254741

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 14:17

1143 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fint, kaldt ganske vindstille. Noe daltrekk her og der i sola. Peker sv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noe kantkornet snø over fastere lag under. Kan bli flyttet ved sterk vind. Trøbbel hvis dette snør ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Løst lag Rim kant rett under 5mm snerk av ferskere snø. Mest utpreget 1cm under snerk.

Vær

Ikke nedbør -20 °C 2 m/s fra NV ↘

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Tynt lag nyere snø (1cm siste tre døgn) over utpreget overflatekant/ rimlag fra kuldeperiode uten snø. Mer snø øst i regionen enn vestover. Relativt jevnt fordelt snødekke i alle himmelretninger, men det er vindpåvirket og mer avblåst rundt toppene. Den ferskeste fokksnøen fra forrige helg ligger i østvendte lesider. Her kan det trolig være enkelte plasser hvor en kan påvirke kantlaget under den ferskeste fokksnøen. Sør og vest vendt er det sterke bindinger i de øvre lagene, men kantlaget over/ under skaren fra siste runde mildvær i desember er godt utvikletog porøst. Det er ingen glatte lag som en evt. kollaps vil kunne skli lett på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens tur i sør og vestvendt terreng ga inntrykk av god stabilitet i de øvre lagene av snødekket, og kant/ beger dypt nede som vanskelig lar seg påvirke. Østvendt finnes trolig enda enkelte områder hvor man kan klare å få den ferskeste fokksnøen i brudd på det nedføykede kantkornlaget, men forrige ukes obs i østvendte leheng tydet på at det allerede da var relativt stabilt. Kulde gjør imidlertid ytterligere stabilisering langsom. Sørøstvendt ville fg i dag blitt vurdert til 1, men pga. sannsynligheten for noe mer komplekst snødekke i østvendte lesider og begravde kantkornlag, vil likevel fg på en svak 2. Utpreget overflatekant + rim i toppen eller rett under tynt vindpåvirket nysnølag gjør at det ved neste snøfall eller betydelig vindøkning vil bli en rask økning i skredfaren. Vi vil trolig på nedføyket kant som skredproblem. Varslet faregrad er riktig Det skredproblemet med nedføyket overflatekant som er lett å påvirke er bare østvendt. I alle himmelretninger er det også kantkorn dypere i snødekket men dette er ikke lett å påvirke, og vil sannsynligvis ikke være et skredproblem.

Tester

ECTP25@93cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantlagene er dypt nå og svært vanskelige å påvirke..

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm F/F FC/SH 3 mm/3 mm D Øvre del, 4 cm F+ FC 2 mm D, 7 cm 4F-1F RGxf 2 mm D, 25 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/2 mm D, 34 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F-1F FC 2 mm/3 mm D Kankornlaget som føyket ned 09.01, 10 cm P FCxr 2 mm, 3 cm 1F DH/FC 3 mm/2 mm D, 1,5 cm P MFcr D, 5 cm 1F DH/FC 3 mm/3 mm D, 27 cm P FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254729

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 14:16

1287 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Har vært hard vind frå aust Ingen faretegn frå 550M til 1350m toppemy

ObsID: 254720

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

858 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → Kaldt, klart og nesten vindstille. Ingen snøtransport

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Omtrent 10-15 cm løs overflatekant

ObsID: 254703

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 11:00

1408 moh

Berntyy (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy

Tester

LBT@85cmQ1 Kantkornstørrelse 1,5 mm

ObsID: 254858

Indre Sogn / Aurland

Snø

10.02.2021 kl. 20:40

1417 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV

ObsID: 254571

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 16:54

998 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjell med utsikt mot Vik. Sterkt preget av vind fra øst. Hard snø, bærende på beina. Skare og Stein/lyng blåst frem.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bærer godt en voksen person
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere nedi skogen og skjerma formasjoner
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høfjellet tydelig preget av vinden fra øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løst og fin "sukker"snø i skogen, litt riflet på toppen er den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Alpin bakken på Leikanger / Kleppa
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skispor harde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Midt på dagen nedi skogen varmet solen når jeg spiste lunsj, menn blir brått kaldt når den forsvinner.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← Pent vær solen varmer midt på dagen i solsider, deilig. Blir fort kaldere når den går bort. Over skogen var det betydlig kaldere med en sur vind fra øst.

Faretegn

Ferske sprekker Får en sprekk i hard blyant fokksnø når jeg setter ned spaden i forbindelse med graving .

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Siste snøfall av betydning var i uke 3. Så begynner å bli noen dager nå siden. I skogen og mange plasser også i høyfjellet finner vi nå kantkorn med rim på toppen, du går å vasser i dette "sukkeret". Fint skiføre. Noen steder har vind fra øst laget flak over denne snø, som feks der jeg var i dag. Var snøen svært preget av vind, kniv harde flak i høyfjellet. Men andre steder er de mykere. Lengre ned finnes et eldre kantkorn lag fra tidlig i januar, vanskelig å påvirke nå dermed krevende å forholde seg til.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 400-1000moh. Pent kaldt vær fortsetter dette har dannet kantkorn med rim på toppen der snøen er løs, du går å vasser i dette sukkeret av snø. Noen steder har det blåst fra øst andre steder har det vært vindstille. Derfor vil du finne flak oppå denne kanten noen steder, skal ulik belasting til men få steder er det trolig svært lett å løse ut. Der vinden ikke har tatt har du ikke dette problem men kun denne løse sukker snøen, fint skiføre der. Det finnes også eldre kantkorn dypere nedi dekke fra den 9 Jan, vanskelig å påvirke og mindre - ingen lyder fra det. Men inntil nylig har det drønna i dette laget så og si daglig. Noe vind kan legge opp enkelte ferskere flak, men tenker ingen store endring før vi for nysnø og vind oppå det kantkorn - rim laget vi har i overflaten. Da spretter skredfaren opp. Skjønner ikke hvorfor alle himmelretninger plutselig er med for i morgen på opp i dagen problemet er nok vest pluss sideladning som er mest utsatt. Og har vært litt frem og tilbake på type svakt lag, jeg tenker da kantkorn. Men det er vel en balnding ja av rim og kant. Spiller jo ikke så store rolle om det er rim eller kant. Setter begge skredproblem på 600moh.

Tester

ECTPV@15cmQ1

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eldre kantkorn fra starten av Januar, 9 Jan. Ligger på ulike dybder men generelt vanskelig å påvirke og spørsmålet er om det er et skredproblem i det hele tatt, jo ja vanskelig å si . Faretegn er vel mer eller mindre fraværende men så kan det treffe punker som det lar seg løse ut.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Østavind har laget flak av ulikt hardhet oppå kantkorn, der de er myke er det svært lett å løse ut. Der de er harde er det vanskelig

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Men ser et str 2 flak i vest, se bilder to bilder av samme skred. Trolig godt i forbindelse med østavind for noen dager siden.

Snøprofil

15 cm P+ RG 0 mm D, 7 cm F FC 1 mm D, 148 cm P/K RG 0 mm D, 5 cm 1F FC D, 5 cm K MF/RG D, 5 cm P FCxr D, 15 cm K MFcr D -12,6 °C @ 0 cm, -17,6 °C @ 10 cm, -14,4 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 30 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -9,6 °C @ 50 cm, -8,7 °C @ 60 cm, -7,5 °C @ 70 cm, -6,7 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -5,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vest innblåst formasjon ca 270cm snødybde. -11 i luften

ObsID: 254556

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 13:50

1041 moh

GG (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  GG
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  GG

Vær

Tester

LBT@70cmQ2 Ikkje lett, ikkje glatt Gjenkjennelige krystaller, avrunda kantkorn Tynt svakt lag Innenfor 1 m Ovanforliggende hardt

ObsID: 254524

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2021 kl. 14:04

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt og stor sol, var vel meldt litt mer skyer? Men fint nå ja.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s Temp målt her i skyggen på morran. Nå varmer solen midt på dagen i syd sider, riktig så deilig ute. Men med en gang den går bort kommer kulden tilbake, stor forskejll på tempen i syd sider på dagtid kontra natten. Solen varmer overflate snøen i syd gjerne bratt men har lite å si for stabiliseringen av evt flak. Det er fortsatt kaldt nedi snøen opplevde jeg i går.

ObsID: 254371

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2021 kl. 13:16

692 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø

ObsID: 254382

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2021 kl. 11:28

1340 moh

Andreas@nve (*****)

Snøprofil

1 cm F SH 8 mm D, 2 cm F FCsf 2 mm D, 13 cm F-4F/4F FCso 1 mm/2 mm D, 25 cm 4F/4F+ FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 27 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm 1F MFcr D Begynner å smuldre opp, 45 cm P+ MFpc D Eldre stabil pakke av smelteformer -19,2 °C @ 0 cm, -17,3 °C @ 10 cm, -14,7 °C @ 20 cm, -12,3 °C @ 30 cm, -9,6 °C @ 40 cm, -8,6 °C @ 50 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,7 °C @ 70 cm, -6,2 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 90 cm, -4,3 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 110 cm, -3,1 °C @ 120 cm, -2,3 °C @ 130 cm, -1,7 °C @ 140 cm Representativ for vestside ca1300 moh

ObsID: 254377

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org