Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 11.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis kan det være svært lett å løse ut skred. Ferske fokksnøflak kan ha lagt seg over et meget ustabilt lag med kantkorn og rim. Det er fare for fjernutløsning. Der vinden ikke har tatt tak enda, vil dette skredproblemet foreløpig ikke være til stede. Det er store lokale variasjoner i vindstyrke og retning. Dypere i snødekket har vi fortsatt et kantkornlag som ble føyket ned i starten av januar. Det skal generelt mye til for å påvirke dette vedvarende svake laget, men skredene kan potensielt bli store.
I skogen er det fint skiføre med løs ubunden snø. I høyden er snøoverflaten over store områder preget av løs kantkornet snø, begerkrystaller og overflaterim.
Kantkorn og overflaterim har nå stedvis føyket ned, og er aktive vedvarende svake lag. Der vinden ikke har tatt ligger det fortsatt i overflaten. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Egenskapene til lagene varierer og det skal generelt mye til for å påvirke disse, men skredene kan potensielt bli store.
Det er observert flere drønn og skytende sprekker i ferske flak de siste par dagene. Noen steder ble det meldt om vind og snøfokk, andre steder vindstille.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-25 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-25 °C til -15 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 15:34

1610 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -15 °C 6 m/s fra SØ ↖ Ingen forandring fra siste 14 dager.

ObsID: 254742

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 15:16

1336 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tynt lag nyere fokksnø over skare og løskant. Jevn snøfordeling. Peker sør mot suletind. Mindre snø her vest enn østover i regionen og på tyinkrysset.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

ObsID: 254741

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.02.2021 kl. 14:17

1143 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fint, kaldt ganske vindstille. Noe daltrekk her og der i sola. Peker sv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Noe kantkornet snø over fastere lag under. Kan bli flyttet ved sterk vind. Trøbbel hvis dette snør ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Løst lag Rim kant rett under 5mm snerk av ferskere snø. Mest utpreget 1cm under snerk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantlagene er dypt nå og svært vanskelige å påvirke..

Vær

Ikke nedbør -20 °C 2 m/s fra NV ↘

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Tynt lag nyere snø (1cm siste tre døgn) over utpreget overflatekant/ rimlag fra kuldeperiode uten snø. Mer snø øst i regionen enn vestover. Relativt jevnt fordelt snødekke i alle himmelretninger, men det er vindpåvirket og mer avblåst rundt toppene. Den ferskeste fokksnøen fra forrige helg ligger i østvendte lesider. Her kan det trolig være enkelte plasser hvor en kan påvirke kantlaget under den ferskeste fokksnøen. Sør og vest vendt er det sterke bindinger i de øvre lagene, men kantlaget over/ under skaren fra siste runde mildvær i desember er godt utvikletog porøst. Det er ingen glatte lag som en evt. kollaps vil kunne skli lett på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dagens tur i sør og vestvendt terreng ga inntrykk av god stabilitet i de øvre lagene av snødekket, og kant/ beger dypt nede som vanskelig lar seg påvirke. Østvendt finnes trolig enda enkelte områder hvor man kan klare å få den ferskeste fokksnøen i brudd på det nedføykede kantkornlaget, men forrige ukes obs i østvendte leheng tydet på at det allerede da var relativt stabilt. Kulde gjør imidlertid ytterligere stabilisering langsom. Sørøstvendt ville fg i dag blitt vurdert til 1, men pga. sannsynligheten for noe mer komplekst snødekke i østvendte lesider og begravde kantkornlag, vil likevel fg på en svak 2. Utpreget overflatekant + rim i toppen eller rett under tynt vindpåvirket nysnølag gjør at det ved neste snøfall eller betydelig vindøkning vil bli en rask økning i skredfaren. Vi vil trolig på nedføyket kant som skredproblem. Varslet faregrad er riktig Det skredproblemet med nedføyket overflatekant som er lett å påvirke er bare østvendt. I alle himmelretninger er det også kantkorn dypere i snødekket men dette er ikke lett å påvirke, og vil sannsynligvis ikke være et skredproblem.

Tester

ECTP25@93cmQ3 God

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm F/F FC/SH 3 mm/3 mm D Øvre del, 4 cm F+ FC 2 mm D, 7 cm 4F-1F RGxf 2 mm D, 25 cm 1F RGxf/RGxf 1 mm/2 mm D, 34 cm P RG 1 mm D, 6 cm 4F-1F FC 2 mm/3 mm D Kankornlaget som føyket ned 09.01, 10 cm P FCxr 2 mm, 3 cm 1F DH/FC 3 mm/2 mm D, 1,5 cm P MFcr D, 5 cm 1F DH/FC 3 mm/3 mm D, 27 cm P FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254729

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 14:16

1287 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Har vært hard vind frå aust Ingen faretegn frå 550M til 1350m toppemy

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 254720

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.02.2021 kl. 13:35

858 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → Kaldt, klart og nesten vindstille. Ingen snøtransport

Snødekke

Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Omtrent 10-15 cm løs overflatekant

ObsID: 254703

Indre Sogn / Luster

Snø

11.02.2021 kl. 11:00

1408 moh

Berntyy (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Berntyy

Tester

LBT@85cmQ1 Kantkornstørrelse 1,5 mm

ObsID: 254858

Indre Sogn / Aurland

Snø

10.02.2021 kl. 20:40

1417 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV

ObsID: 254571

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 16:54

998 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjell med utsikt mot Vik. Sterkt preget av vind fra øst. Hard snø, bærende på beina. Skare og Stein/lyng blåst frem.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bærer godt en voksen person
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere nedi skogen og skjerma formasjoner
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høfjellet tydelig preget av vinden fra øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løst og fin "sukker"snø i skogen, litt riflet på toppen er den.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Alpin bakken på Leikanger / Kleppa
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skispor harde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Midt på dagen nedi skogen varmet solen når jeg spiste lunsj, menn blir brått kaldt når den forsvinner.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Eldre kantkorn fra starten av Januar, 9 Jan. Ligger på ulike dybder men generelt vanskelig å påvirke og spørsmålet er om det er et skredproblem i det hele tatt, jo ja vanskelig å si . Faretegn er vel mer eller mindre fraværende men så kan det treffe punker som det lar seg løse ut.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Østavind har laget flak av ulikt hardhet oppå kantkorn, der de er myke er det svært lett å løse ut. Der de er harde er det vanskelig

Faretegn

Ferske sprekker Får en sprekk i hard blyant fokksnø når jeg setter ned spaden i forbindelse med graving .

Vær

Ikke nedbør -12 °C 3 m/s fra Ø ← Pent vær solen varmer midt på dagen i solsider, deilig. Blir fort kaldere når den går bort. Over skogen var det betydlig kaldere med en sur vind fra øst.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Siste snøfall av betydning var i uke 3. Så begynner å bli noen dager nå siden. I skogen og mange plasser også i høyfjellet finner vi nå kantkorn med rim på toppen, du går å vasser i dette "sukkeret". Fint skiføre. Noen steder har vind fra øst laget flak over denne snø, som feks der jeg var i dag. Var snøen svært preget av vind, kniv harde flak i høyfjellet. Men andre steder er de mykere. Lengre ned finnes et eldre kantkorn lag fra tidlig i januar, vanskelig å påvirke nå dermed krevende å forholde seg til.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 400-1000moh. Pent kaldt vær fortsetter dette har dannet kantkorn med rim på toppen der snøen er løs, du går å vasser i dette sukkeret av snø. Noen steder har det blåst fra øst andre steder har det vært vindstille. Derfor vil du finne flak oppå denne kanten noen steder, skal ulik belasting til men få steder er det trolig svært lett å løse ut. Der vinden ikke har tatt har du ikke dette problem men kun denne løse sukker snøen, fint skiføre der. Det finnes også eldre kantkorn dypere nedi dekke fra den 9 Jan, vanskelig å påvirke og mindre - ingen lyder fra det. Men inntil nylig har det drønna i dette laget så og si daglig. Noe vind kan legge opp enkelte ferskere flak, men tenker ingen store endring før vi for nysnø og vind oppå det kantkorn - rim laget vi har i overflaten. Da spretter skredfaren opp. Skjønner ikke hvorfor alle himmelretninger plutselig er med for i morgen på opp i dagen problemet er nok vest pluss sideladning som er mest utsatt. Og har vært litt frem og tilbake på type svakt lag, jeg tenker da kantkorn. Men det er vel en balnding ja av rim og kant. Spiller jo ikke så store rolle om det er rim eller kant. Setter begge skredproblem på 600moh.

Tester

ECTPV@15cmQ1

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Men ser et str 2 flak i vest, se bilder to bilder av samme skred. Trolig godt i forbindelse med østavind for noen dager siden.

Snøprofil

15 cm P+ RG 0 mm D, 7 cm F FC 1 mm D, 148 cm P/K RG 0 mm D, 5 cm 1F FC D, 5 cm K MF/RG D, 5 cm P FCxr D, 15 cm K MFcr D -12,6 °C @ 0 cm, -17,6 °C @ 10 cm, -14,4 °C @ 20 cm, -12,1 °C @ 30 cm, -10,8 °C @ 40 cm, -9,6 °C @ 50 cm, -8,7 °C @ 60 cm, -7,5 °C @ 70 cm, -6,7 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -5,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Vest innblåst formasjon ca 270cm snødybde. -11 i luften

ObsID: 254556

Indre Sogn / Sogndal

Snø

10.02.2021 kl. 13:50

1041 moh

GG (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  GG
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  GG

Vær

Tester

LBT@70cmQ2 Ikkje lett, ikkje glatt Gjenkjennelige krystaller, avrunda kantkorn Tynt svakt lag Innenfor 1 m Ovanforliggende hardt

ObsID: 254524

Indre Sogn / Luster

Snø

09.02.2021 kl. 14:04

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt og stor sol, var vel meldt litt mer skyer? Men fint nå ja.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s Temp målt her i skyggen på morran. Nå varmer solen midt på dagen i syd sider, riktig så deilig ute. Men med en gang den går bort kommer kulden tilbake, stor forskejll på tempen i syd sider på dagtid kontra natten. Solen varmer overflate snøen i syd gjerne bratt men har lite å si for stabiliseringen av evt flak. Det er fortsatt kaldt nedi snøen opplevde jeg i går.

ObsID: 254371

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2021 kl. 13:16

692 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Lite snø

ObsID: 254382

Indre Sogn / Sogndal

Snø

09.02.2021 kl. 11:28

1340 moh

Andreas@nve (*****)

Snøprofil

1 cm F SH 8 mm D, 2 cm F FCsf 2 mm D, 13 cm F-4F/4F FCso 1 mm/2 mm D, 25 cm 4F/4F+ FC/RGxf 1 mm/1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 27 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm 1F MFcr D Begynner å smuldre opp, 45 cm P+ MFpc D Eldre stabil pakke av smelteformer -19,2 °C @ 0 cm, -17,3 °C @ 10 cm, -14,7 °C @ 20 cm, -12,3 °C @ 30 cm, -9,6 °C @ 40 cm, -8,6 °C @ 50 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,7 °C @ 70 cm, -6,2 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 90 cm, -4,3 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 110 cm, -3,1 °C @ 120 cm, -2,3 °C @ 130 cm, -1,7 °C @ 140 cm Representativ for vestside ca1300 moh

ObsID: 254377

Indre Sogn / Sogndal

Snø

08.02.2021 kl. 17:16

0 moh

Siggen@obskorps (****)

Snødekke

Så med kikkert på fjellene rundt Balestrand og Leikanger bla fjellet Hest. Fra sør siden av fjorden. Ingen bilder. Men rygger og topper er helt avblåst og østavinden har tydelig tatt mer her enn feks i Sogndalsdalen og Jostedalen. Trolig kan den også ha tatt mer rundt Aurland og Årdal osv uten at jeg har vært i de områder på svært lenge.

ObsID: 254277

Indre Sogn / Vetle Geisdalen

Snø

08.02.2021 kl. 15:00

1199 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra Ø ← Kald vind frå ø / nø. Vindstyrken var slik at vindtransport av snø kunne vore naturleg, men såg ikkje noko slikt. God sikt til toppane

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Ingen endring i snøoverflata på eit par veker no, bortsett frå at rimen veks

Skredfarevurdering

Lite endringar. Viss denne vinden klarar å flytte snø, sjølv om eg ikkje ser at den gjer det. Eg kjenner at det bles. Og ser at det er 7-8 m/s på vindmålar på toppen her borte men ser ikkje teikn til snøfokk. Og ser ikkje at gamle skispor har føyka igjen. Men der det evt vert flytta noko snø vil den legge seg på eit dårleg underlag og det vil mest truleg vere svært lett å løyse ut skred. Men som sagt, ser ut som at snøen ligg fint på plass.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 254264

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

08.02.2021 kl. 10:05

1362 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Kant, beger og rim på overalt på overflata.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Kant, beger og rim på overalt på overflata.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på laga over vil variera ein del.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt, sett mange himmelretningar og skredterreng

Vær

Ikke nedbør -16,3 °C 4 m/s fra Ø ← 70% skyer Fortsatt kaldt. Skya over ila. natta. Vind ifrå aust.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur frå ca 600 moh i Rindabotn til ca 1400 moh ved Blåfjell. Gjekk ein god runde rundt på toppane for å sjekke fleire himmelretningar og skredterreng. Fortsatt ligg det kantkorn, begerkrystallar og rim på overflata i alle himmelretningar og høgder. Delvis overskya og vind ifrå aust. Det var ca 4 m/s med vind på toppane og ingen snøtransport. Det har heller ikkje vore nok vind til å flytte snøen som ligg i overflata, så det er heller ikkje danna ferske flak i le sider. Har vore meir vind i andre deler av regionen. Har observert føyke frå toppane lenger V i regionen i helga. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@24cmQ2 Vanskeleg å få i brudd. Losna i lag av kantkorn, under 1 F fast fokksnø.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt.

Snøprofil

4 cm F FC/DH 2 mm/5 mm D Også innblanda rim., 20 cm 1F RG D, 5 cm F FC 2 mm D, 50 cm P MFcr/FC D Innblanda kantkorn, sundefryst smelteformer og smelt-fryseskare, 15 cm F FC 2 mm D På ca 1350 moh i V vendt side. Like bak ein kul formasjon.

ObsID: 254231

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org