Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 04.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag av rim under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nær terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ikke nedbør, men vinden fortsetter og det vil dannes ferske ustabile flak i områder med løs snø tilgjengelig for transport. De siste dagene har vinden stått på fra østlig sektor og det vil ligge størst ansamlinger i vestvendte heng. Gamle flak vil fortsatt kunne være lett å løse ut på steder disse ligger oppå nedføyka overflaterim og kantkorn. Skredproblemet kan finnes i mange himmelretninger. Lave temperaturer gjør at stabiliseringen går sakte. Det skal nå generelt mer til å påvirke eldre kantkornlag dypere i snødekket, men vær forsiktig der overliggende flak er myke eller tynne, her vil det fortsatt være mulig å løse ut skred. I og nær skoggrensa er typiske steder dette kan være aktuelt. Der overliggende flak er hardere skal det mer til for å påvirke svakt lag, men skredene kan bli større!
Litt løs snø og enkelte nysnøflak preger nå overflaten i fjellet. Under dette ligger eldre fokksnøflak. Det vil være varierende hardhet og tykkelse på disse fokksnøflakene etter hvor vindutsatt terrenget er. På utsatte formasjoner som knauser og kuler er snødekket tynt. På skjermede steder og under skoggrensen ligger det fortsatt løssnø.
Rim og kantkorn observert i overflaten før helgen kan ha føyket ned enkelte steder lørdag. Observasjoner av drønn de siste dagene tyder på at svake lag i snødekket er aktive. Det finnes et lag med kantkorn under gamle fokksnøflak, men tester viser varierende respons.
Tirsdag ble det observert 3 skred i nordvendt brattheng i Låvisdalen, men tidspunkt for utløsning er usikkert. Søndag ble det observert et middels stort naturlig utløst skred på østsida av Buskrednosi i Luster ca 1400 moh.
Ved Blåfjell ble det onsdag observert et godt utviklet kantkornlag i overflata. I Luster ble det onsdag observert et lag med store rimkrystaller under nysnøen som falt natt til lørdag. På dette stedet utgjør ikke rimlaget et problem før det dannes flak oppå. Tirsdag ble det observert snøfokk fra fjelltoppene ved Fjærlandsfjorden. Det rapporteres fortsatt om drønn flere steder i regionen, bla ved Dyrhovden tirsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-21 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-22 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.02.2021 kl. 16:00

1191 moh

Vedi (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vedi
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vedi Kommentar:  Velutvikla overflatekant. På veg til å bli beger.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 0 m/s

Snødekke

Overflatekantkorn Velutvikla overflatekanti vestvendt heng ca 1200moh. Ikke like velutvikla i andre himmelretninger på samme høyde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Små vindtegn

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 253540

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.02.2021 kl. 14:08

725 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Stort gammelt skred og ferske spor
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Leheng mot vest er ladet med ferske flak. Gamle bruddkanter etter store skred
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE

Snødekke

Lett snøfokk Vindpåvirket snø her ute. Ganske kraftig vind fra øst. Jeg ble fortalt det blåste mindre litt lenger inn i landet.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Østlig vind gir ferske fokksnø flak på nedføyket kant. (nysnø finnes ikke lenger, all løs snø er kant)

ObsID: 253553

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.02.2021 kl. 10:15

1168 moh

Kristoffer (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 253464

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 20:35

777 moh

hrefvik (Ukjent)

Vær

-20 °C 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø i skogen. Tynnere snødekke med noen myke flak over skoggrensen

ObsID: 253402

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 16:04

1314 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak som løsna svært lett. Blir ikke større pga terreng formasjoenen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe hardere flak her noe lengre sprekker
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt her fra Hafslovannet i ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Utsikt NV fra Kaldekletten 1320moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  NNØ mot Myrdalsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs overflatekant i skog / skjerma formasjoner

Vær

Ikke nedbør -15,5 °C 5 m/s fra Ø ← Helt skyfri dag , kaldt. Solen varmer noe midt på dagen men generelt kald dag ute. En vind fra øst gjorde det surt på fjellet. Vinden var ganske rolig på topper men sur og kald nedi daler.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom 600-1320moh i mye vestvendt terreng. Kald dag med to sifra minus og en sur vind fra øst enkelte steder. Enkelte steder svært svært lett transport fra øst til vest men for det meste ingen transport. Det finnes svakt lag av kantkorn i snødekke et oppe i dagen og et nedi i dype. Det lengst opp har stedhvis flak over seg og kanten inneholder også noe rim. Skal ulik belastning til på de og skredene vil bli store hvis du løsner på det lengs ned. Mange steder er det løsere overflatekantkorn i overflaten og fint skiføre. Lite endringer fortsatt kaldt og pent vær evt vind vil frakte snø oppå svakt lag av kantkorn/rim ( overflatekant /rim). Lengre ned finnes fortsatt kantkorn fra etter nyttår. Ved neste evt snøfall og vind har snødekke nå en ugunstig oppbygging men enn så lenge mye av det samme. Mener flakene oppe i dagen i stor grad ligger på kantkorn / rim og ikke nedføyket løsere nysnø. Mener også at mange steder er det ikke ferske flak så trolig gjelder få heng og mot vest.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Enkelte steder noe frakt av snø fra øst til vest men trolig svært få plasser. Det ligger snø til fjorden men skrint helt nederst og et skarelag til omlag 350moh. Skitur er mulig fra rundt 200moh. Snøoverflaten er løs i skogen og skjerma formasjoner i høyfjellet, den løse snøen er overflatekant med noe rim på toppen, som er store i lavlandet små i høyden. Vinden har stedhvis tatt i snøoverflaten mye terreng styrt. Lagt seg flak over overflatekant med noe rim blanda. Lengre ned i snødekke har vi flak over kantkorn fra etter nyttår.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Eldre kantkorn som snødde ned 9 jan, skal trolig mer til å løse ut på, men enkelte steder skal ikke utelukkes liten. Krevende å forholde seg til pga gir mindre faretegn nå enn før, og du må grave i snøen for å finne det. Noen steder ligger det på en meter andre steder grunnere.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Fersk snø ligger på overflatekant og noe balnding med rim. Flakene er svært lett å løse ut der de er ferske og lett der de er litt eldre men de stabiliseres sakte pga kaldt vær. Og kanten binder seg dårligere til overliggende flak enn feks løs nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker i vestvendt heng, ferske flak ligger oppå overflatekant / rim . Svært lett å løse ut.

Drønn i snøen To småe drønn i skjrma høyfjells terreng, myk overflate. To personer ganske så tett.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske men ser flere str 1-3 flakskred synes i vestvendt terreng. Trolig godt over en uke gamle. Gikk trolig i forbindelse med snø og vind i slutten av uke 3.

ObsID: 253380

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 13:44

412 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Snøen som kom natt til laurdag( 3-4 cm) la seg opp på eit lag av store rimkrystallar (over 1cm store) . Dvs at me har allereie eit lag av nedsnødd rim som ligg beskytta under nysnø, men det er ikkje eit problem enno.

ObsID: 253342

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 13:20

1151 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Den øverste cm har flott utviklet kantkorn i begerform
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Noen få cm ned er det små kantkorn og nåler/staver

Snødekke

Flott overflatekant

ObsID: 253354

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 13:18

860 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -11,2 °C 0 m/s Lite vær dei siste dagane. Fortsatt lite vind. Kaldt

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur til ca 1000 moh i Heggmyrane i dag. Lite esom har skjedd sidan mandagen. kantkorn og rim i toppen av snødekket er meir utvikla. men er fortsatt blanda med nysnøen som er ca 3 cm eller meir. Fortsatt kaldt. Stabelisering av ferske flak tek tid. Var mildare for nokre dagar sidan, gamle flak har fått tid til å stabelisera seg og skal meir til for å løyse ut no. Har vore lite vind det siste døgnet (sjå historikk ifrå Spørteggbu målestasjon 1566moh), ikkje observert ferske flak av betydning. Fortsatt problem med nedføyka kantkorn, men er vanskelegare å påverke. Ferske fokksnøflak utover kvelden om varsla vind kjem. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr -19,5 grader i overflata. Under skoggrensa: jevnt fordelt snødekke, fortsatt ein del terreng, også i skoggrensa. Fint skiføre. Over skoggrensa: Vinden har flytta på snøen i fleire omgangar i vinter og fordelt snøen i alle himmelretningar. Det er avblåst/tynt snødekke på toppar og kular og tjukt snødekke (over 3m) i formasjonar som samlar snø. Siste vind ifrå V har flytta snø inn i le formasjonar. Nær toppar og kular er snøoverflata vindpakka mjuk - hard. I le formasjonar er det mellom 10-30cm med lausare snø. Begynnande overflaterim og kantkorn på toppen av snødekket. Rimen/kantkorna vert danna på nysnøkrystallane og blandar seg med dei.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på flaket over vil variera ein del.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV over 800 moh Kan også få str 1 laussnøskredskred i den øverste snøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 253373

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 12:28

995 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus

Vær

Kaldt og klart

Tester

LBT@60cm Bryter ikke lett og glatt

Snødekke

90 cm totalt Rim på mykt underlag Startende rimdannelse på toppen av upåvirket snø. Under dette er det delvis påvirket og mer kompakt før en treffer ett lite lag med litt rim og kantkorn. Mer omdannet snø før en kommer ned til kantkornlaget. Fra kantkornlaget og ned er en hel pakke.

Snøprofil

Bryter i kantkornlag, kantkornene > 1,25 mm og delvis avrundet, men fortsatt kantete. Tykkelse på lag 5 cm

ObsID: 253349

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 12:01

862 moh

fredrikrafteseth@hotmail.com (Ukjent)

Tester

LBT@50cmQ3 Gikk lett, ikke glatt. Store lett gjenkjennelige krystaller (Kantkorn). Tynt svakt lag. Innenfor 1m fra overflaten.

ECTP21@45cmQ2 Bryter i et 2cm kantkornlag med 1,5mm store krystaller.

ObsID: 253358

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 11:03

910 moh

Fettleif (Ukjent)

Vær

-15,5 °C 1 m/s fra Ø ←

Tester

ECTX God Gravde i vestlig heng.

LBT@50cm Gravde i vestlig heng. Brøt ikke lett eller glatt.

Snødekke

-20,5 i snøoverflaten, -12 10cm ned i snødekket

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 253350

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.02.2021 kl. 06:39

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 253254

Indre Sogn / Nr 8

Snø

02.02.2021 kl. 19:12

1046 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 19:12 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1040 moh og sluttet på 952 moh Brattheng Nr 8 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253204

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 18:55

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kl 16.15 ved Hafslovannet

Vær

Ikke nedbør -12,6 °C 0 m/s Nærmest skyfritt i hele dag og sol på dagtid. Tempraturen stiger midt på dagen i solsider, is på bilruter smelter og i bratte sider som vender rett mot syd blir snø og is , noe varmet opp. Men så faller tempraturen fort med en gang solen går bort.

Snødekke

0 cm nysnø Siste store snøfall kom i uke 3, siden slutten av den uken har det vært stort sett kaldt og klart men ca 5cm lett nysnø uten særlig vind. Det er høy temp gradient i snødekke nå særlig i de øverste lag.

Snøprofil

0,5 cm F SH 5 mm/10 mm D, 11,5 cm F FCsf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 14 cm F+/4F- FC 2 mm D, 5 cm F FC/DH 2 mm/3 mm D -19,7 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm 330moh flat plen , gravd til bakken tynt snødekke er nede kun 32cm . -12,6 i luften

ObsID: 253200

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 14:30

1442 moh

Jan Helge (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sur vind frå aust enkelte stader til fjells. Nok til å dra med seg litt snø over i vestleg sektor. Synleg snøfokk ut frå enkelte fjelltoppar.

ObsID: 253269

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 13:09

430 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Drønn i snøen Fleire små drønn på opne områder i skogen. Snøen er for laus til at dette er eit problem , men kan bli. Kantkorn nær bakke

ObsID: 253158

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 13:08

1156 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Ect
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Lbt@45 cm

Tester

LBT@45cm Bryter lett og glatt. Bryter på nedbrutt nysnø lag

ECTN29@55cm God Gikk på kant blank snø/ isete snø

LBT@40cm Bryter ikke lett og glatt. Kantete kantkorn. Tykkelse på lag 3,1 cm

ECTN12@20cm Middels Gikk på kant/ rim på fokksnø

ObsID: 253182

Indre Sogn / Nr 7

Snø

02.02.2021 kl. 13:01

1078 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 13:01 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1093 moh og sluttet på 923 moh Brattheng Nr 7. Tynt flak, trolig utløst i sammenheng med skredet like til SV. Flere bruddkanter nedover i banen. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253156

Indre Sogn / Nr 7.3

Snø

02.02.2021 kl. 12:56

988 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 12:56 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1056 moh og sluttet på 926 moh Brattheng Nr 7 Tynt flak, 200 m bredt. Stor ruhet i utløp (ur) og skredet har derfor ikke nådd veien. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 253153

Indre Sogn / Nr 6

Snø

02.02.2021 kl. 12:53

1174 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 12:54 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 893 moh Brattheng Nr 6 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 253151

Indre Sogn / Nr 3

Snø

02.02.2021 kl. 12:49

1078 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 12:53 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1031 moh og sluttet på 844 moh Brattheng Tynt flak 50 - 100 m bredde, utløst i og like over tregrensa. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 253150

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 12:42

1104 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 11,7 °C 0 m/s fra N ↓ 1% skyer

Tester

ECTN27@40cmQ2 Går på et tynt lag av kantkorn størrelse 0,6mm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

2 cm F FC 2 mm D, 20 cm F DF D, 20 cm 4F RG D, 60 cm 4F RG D, 10 cm 1F RG D, 3 cm K MF D, 2 cm F FC 1 mm D, 20 cm P RG D -19,8 °C @ 0 cm, -14,9 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm, -4,8 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 110 cm

ObsID: 253178

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 12:19

747 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Skred i relativt slakt terreng under nordhelling Kattøya, sjå kryss på kart.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 253169

Indre Sogn / Aurland

Snø

02.02.2021 kl. 12:05

784 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  HS 33 CM
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Begerkrystaller 2-4 mm store. Grid=2mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Enkelte begerkrystaller er større enn 4 mm.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot SV.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-9,9 °C 0 m/s 40% skyer Det var overskyet i morges, kl 1230 er det nesten skyfritt.

Snøprofil

20 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm D, 13 cm F DH 2 mm/4 mm D Hele laget Enkelte kopper. -14,3 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 5 cm, -10 °C @ 10 cm, -7,9 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 25 cm, -2,8 °C @ 30 cm 215 kg/m³ (43 mm) @ 0 cm, 255 kg/m³ (33,15 mm) @ 20 cm 780 moh. Profil på ei flat myr.

ObsID: 253148

Indre Sogn / Aurland

Snø

02.02.2021 kl. 11:07

779 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 11:09 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1154 moh og sluttet på 838 moh I renne eller forsenkning Nr. 1.0 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 253127

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 10:33

1308 moh

Gjermund Nordskar (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 253120

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 21:02

942 moh

Jan Helge (****)

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn i områder med tynt snødekke

ObsID: 253113

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 16:34

854 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Tydelig kantkorn lag som gikk lett å grave ut

Skredfarevurdering

Stor forskjell på tynt og tykt snødekke. I tynt snødekke er det nok fortsatt lett for en skikjører å løse ut skred en del plasser. Det er her vi får drønn. Men vi ser lite skred så det er sikkert ikke veldig mange plasser dette faktisk vil danne skred. Skal grave litt mer i tykt snødekke fremover for å teste stabiliteten der. Jeg var bare såvidt over skoggrensen. Så ikke noe til ferske flak.

Tester

ECTP6@55cmQ2 Dårlig

Snøprofil

5 cm F PP, 50 cm 1F RGxf D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen Bare hurtig omtrentlig snøprofil

ObsID: 253037

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:50

1149 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sondrekv

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skred strl 2 løsnet naturlig. Trolig for 1-2 døgn siden. Fjellsiden bærer preg av sidevind fra vest.

ObsID: 253052

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:07

373 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 253168

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 12:42

998 moh

Kjetil Balstad (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil Balstad

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s

Tester

LBT@60cmQ3

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På utsatte områder høgt til fjells ser ein at vinden har dratt.

ObsID: 253019

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 11:41

1381 moh

sondrekv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 m/s Svak vind. Kjølig.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt drønn. Innblåst lomme med fokksnø fra vest.

ObsID: 253051

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 10:45

1217 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ser små vindteikn i den gamle snøen, har komme eit lite dryss av nysnø over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -13,8 °C God sikt, fint vær. Lite som skjer om dagen, fortsatt kalt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur ifrå 600moh i Rindabotn opp mot Blåfjell. Snudde på ca 1300moh. Fortsatt kaldt. Stabelisering av ferske flak tek tid. Var mildare for nokre dagar sidan, gamle flak har fått tid til å stabelisera seg og skal meir til for å løyse ut no. Har vore lite vind det siste døgnet (sjå historikk ifrå Spørteggbu målestasjon 1566moh), ikkje observert ferske flak av betydning. Fortsatt problem med nedføyka kantkorn, men er vanskelegare å påverke. Må følge med på utviklinga av kantkorn i og nær overflat dei neste dagane. Ellers vil det vera relativt uforandra. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@41cmQ2 Vanskeleg å løysa ut i nedføyka nysnø. Le formasjon, ca 1200moh. Brot i overgang mjuk/ hard

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under skoggrensa: jevnt fordelt snødekke, fortsatt ein del terreng, også i skoggrensa. Fint skiføre. Over skoggrensa: Vinden har flytta på snøen i fleire omgangar i vinter og fordelt snøen i alle himmelretningar. Det er avblåst/tynt snødekke på toppar og kular og tjukt snødekke (over 3m) i formasjonar som samlar snø. Siste vind ifrå V har flytta snø inn i le formasjonar. Nær toppar og kular er snøoverflata vindpakka mjuk - hard. I le formasjonar er det mellom 10-30cm med lausare snø. Begynnande overflaterim på toppen av snødekket. Rimen vert danna på nysnøkrystallane og blandar seg med dei.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på flaket over vil variera ein del.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV over 800 moh Kan også få str 1 laussnøskredskred i den øverste snøen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt, sett mykje skredterreng i ulike himmelretningar.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 2 cm 4F- DF D, 3 cm F PP/DF 3 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm 4F+ RG 1 mm D, 50 cm P RGsr 0 mm D -18,3 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,4 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm 2,9m tjukt snødekke. NØ vendt ca. 1220 moh.

ObsID: 252999

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org