Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 03.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med flak, stedvis kan disse ligge over nedføyka rim og kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Gamle nysnøflak vil fortsatt kunne være lett å løse ut på steder disse ligger oppå nedføyka overflaterim og kantkorn. Vindøkning utover dagen vil danne ferske nysnøflak i områder med løs snø tilgjengelig for transport. Ustabile flak kan derfor finnes i mange ulike himmelretninger. Det skal nå generelt mer til å påvirke eldre kantkornlag dypere i snødekket, men vær forsiktig der overliggende flak er myke eller tynne, her vil det fortsatt være mulig å løse ut skred. I og nær skoggrensa er typiske steder dette kan være aktuelt. Der overliggende flak er hardere skal det mer til for å påvirke svakt lag, men skredene kan bli større.
Litt løs snø og enkelte nysnøflak preger nå overflaten i fjellet. Under dette ligger eldre fokksnøflak. Det vil være varierende hardhet og tykkelse på disse fokksnøflakene etter hvor vindutsatt terrenget er. Utsatte formasjoner som knauser og kuler er snødekket tynt. På skjermede steder og under skoggrensen ligger det fortsatt løssnø.
Det finnes et lag med kantkorn under gamle fokksnøflak, men tester viser varierende respons. Rim og kantkorn observert i overflaten før helgen kan ha føyket ned lørdag. Observasjoner av drønn de siste dagene tyder på at svake lag i snødekket er aktive.
Tirsdag ble det observert 3 skred i nordvendt brattheng i Låvisdalen, men tidspunkt for utløsning er usikkert. Søndag ble det observert et middels stort naturlig utløst skred på østsida av Buskrednosi i Luster ca 1400 moh.
Mandag ble det observert fersk vindtransportert snø i Frudalen. Det rapporteres fortsatt om drønn flere steder i regionen, bla ved Dyrhovden tirsdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-18 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-21 °C til -13 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 20:35

777 moh

hrefvik (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ubunden snø i skogen. Tynnere snødekke med noen myke flak over skoggrensen

Vær

-20 °C 0 m/s

ObsID: 253402

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 16:04

1314 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt flak som løsna svært lett. Blir ikke større pga terreng formasjoenen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe hardere flak her noe lengre sprekker
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyfritt her fra Hafslovannet i ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Utsikt NV fra Kaldekletten 1320moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  NNØ mot Myrdalsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs overflatekant i skog / skjerma formasjoner

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker i vestvendt heng, ferske flak ligger oppå overflatekant / rim . Svært lett å løse ut.

Drønn i snøen To småe drønn i skjrma høyfjells terreng, myk overflate. To personer ganske så tett.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom 600-1320moh i mye vestvendt terreng. Kald dag med to sifra minus og en sur vind fra øst enkelte steder. Enkelte steder svært svært lett transport fra øst til vest men for det meste ingen transport. Det finnes svakt lag av kantkorn i snødekke et oppe i dagen og et nedi i dype. Det lengst opp har stedhvis flak over seg og kanten inneholder også noe rim. Skal ulik belastning til på de og skredene vil bli store hvis du løsner på det lengs ned. Mange steder er det løsere overflatekantkorn i overflaten og fint skiføre. Lite endringer fortsatt kaldt og pent vær evt vind vil frakte snø oppå svakt lag av kantkorn/rim ( overflatekant /rim). Lengre ned finnes fortsatt kantkorn fra etter nyttår. Ved neste evt snøfall og vind har snødekke nå en ugunstig oppbygging men enn så lenge mye av det samme. Mener flakene oppe i dagen i stor grad ligger på kantkorn / rim og ikke nedføyket løsere nysnø. Mener også at mange steder er det ikke ferske flak så trolig gjelder få heng og mot vest.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Overflatekantkorn Tørr Enkelte steder noe frakt av snø fra øst til vest men trolig svært få plasser. Det ligger snø til fjorden men skrint helt nederst og et skarelag til omlag 350moh. Skitur er mulig fra rundt 200moh. Snøoverflaten er løs i skogen og skjerma formasjoner i høyfjellet, den løse snøen er overflatekant med noe rim på toppen, som er store i lavlandet små i høyden. Vinden har stedhvis tatt i snøoverflaten mye terreng styrt. Lagt seg flak over overflatekant med noe rim blanda. Lengre ned i snødekke har vi flak over kantkorn fra etter nyttår.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Eldre kantkorn som snødde ned 9 jan, skal trolig mer til å løse ut på, men enkelte steder skal ikke utelukkes liten. Krevende å forholde seg til pga gir mindre faretegn nå enn før, og du må grave i snøen for å finne det. Noen steder ligger det på en meter andre steder grunnere.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Fersk snø ligger på overflatekant og noe balnding med rim. Flakene er svært lett å løse ut der de er ferske og lett der de er litt eldre men de stabiliseres sakte pga kaldt vær. Og kanten binder seg dårligere til overliggende flak enn feks løs nysnø.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske men ser flere str 1-3 flakskred synes i vestvendt terreng. Trolig godt over en uke gamle. Gikk trolig i forbindelse med snø og vind i slutten av uke 3.

Vær

Ikke nedbør -15,5 °C 5 m/s fra Ø ← Helt skyfri dag , kaldt. Solen varmer noe midt på dagen men generelt kald dag ute. En vind fra øst gjorde det surt på fjellet. Vinden var ganske rolig på topper men sur og kald nedi daler.

ObsID: 253380

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 13:44

412 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Snøen som kom natt til laurdag( 3-4 cm) la seg opp på eit lag av store rimkrystallar (over 1cm store) . Dvs at me har allereie eit lag av nedsnødd rim som ligg beskytta under nysnø, men det er ikkje eit problem enno.

ObsID: 253342

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 13:20

1151 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Den øverste cm har flott utviklet kantkorn i begerform
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Noen få cm ned er det små kantkorn og nåler/staver

Snødekke

Flott overflatekant

ObsID: 253354

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 13:18

860 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur til ca 1000 moh i Heggmyrane i dag. Lite esom har skjedd sidan mandagen. kantkorn og rim i toppen av snødekket er meir utvikla. men er fortsatt blanda med nysnøen som er ca 3 cm eller meir. Fortsatt kaldt. Stabelisering av ferske flak tek tid. Var mildare for nokre dagar sidan, gamle flak har fått tid til å stabelisera seg og skal meir til for å løyse ut no. Har vore lite vind det siste døgnet (sjå historikk ifrå Spørteggbu målestasjon 1566moh), ikkje observert ferske flak av betydning. Fortsatt problem med nedføyka kantkorn, men er vanskelegare å påverke. Ferske fokksnøflak utover kvelden om varsla vind kjem. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr -19,5 grader i overflata. Under skoggrensa: jevnt fordelt snødekke, fortsatt ein del terreng, også i skoggrensa. Fint skiføre. Over skoggrensa: Vinden har flytta på snøen i fleire omgangar i vinter og fordelt snøen i alle himmelretningar. Det er avblåst/tynt snødekke på toppar og kular og tjukt snødekke (over 3m) i formasjonar som samlar snø. Siste vind ifrå V har flytta snø inn i le formasjonar. Nær toppar og kular er snøoverflata vindpakka mjuk - hard. I le formasjonar er det mellom 10-30cm med lausare snø. Begynnande overflaterim og kantkorn på toppen av snødekket. Rimen/kantkorna vert danna på nysnøkrystallane og blandar seg med dei.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på flaket over vil variera ein del.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV over 800 moh Kan også få str 1 laussnøskredskred i den øverste snøen.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -11,2 °C 0 m/s Lite vær dei siste dagane. Fortsatt lite vind. Kaldt

ObsID: 253373

Indre Sogn / Luster

Snø

03.02.2021 kl. 12:28

995 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus

Tester

LBT@60cm Bryter ikke lett og glatt

Snødekke

90 cm totalt Rim på mykt underlag Startende rimdannelse på toppen av upåvirket snø. Under dette er det delvis påvirket og mer kompakt før en treffer ett lite lag med litt rim og kantkorn. Mer omdannet snø før en kommer ned til kantkornlaget. Fra kantkornlaget og ned er en hel pakke.

Vær

Kaldt og klart

Snøprofil

Bryter i kantkornlag, kantkornene > 1,25 mm og delvis avrundet, men fortsatt kantete. Tykkelse på lag 5 cm

ObsID: 253349

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 12:01

862 moh

fredrikrafteseth@hotmail.com (Ukjent)

Tester

LBT@50cmQ3 Gikk lett, ikke glatt. Store lett gjenkjennelige krystaller (Kantkorn). Tynt svakt lag. Innenfor 1m fra overflaten.

ECTP21@45cmQ2 Bryter i et 2cm kantkornlag med 1,5mm store krystaller.

ObsID: 253358

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.02.2021 kl. 11:03

910 moh

Fettleif (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Gravde i vestlig heng.

LBT@50cm Gravde i vestlig heng. Brøt ikke lett eller glatt.

Snødekke

-20,5 i snøoverflaten, -12 10cm ned i snødekket

Vær

-15,5 °C 1 m/s fra Ø ←

ObsID: 253350

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

03.02.2021 kl. 06:39

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 253254

Indre Sogn / Nr 8

Snø

02.02.2021 kl. 19:12

1046 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Skredhendelse

22. jan 19:12 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1040 moh og sluttet på 952 moh Brattheng Nr 8 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253204

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 18:55

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kl 16.15 ved Hafslovannet

Snødekke

0 cm nysnø Siste store snøfall kom i uke 3, siden slutten av den uken har det vært stort sett kaldt og klart men ca 5cm lett nysnø uten særlig vind. Det er høy temp gradient i snødekke nå særlig i de øverste lag.

Vær

Ikke nedbør -12,6 °C 0 m/s Nærmest skyfritt i hele dag og sol på dagtid. Tempraturen stiger midt på dagen i solsider, is på bilruter smelter og i bratte sider som vender rett mot syd blir snø og is , noe varmet opp. Men så faller tempraturen fort med en gang solen går bort.

Snøprofil

0,5 cm F SH 5 mm/10 mm D, 11,5 cm F FCsf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 14 cm F+/4F- FC 2 mm D, 5 cm F FC/DH 2 mm/3 mm D -19,7 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -7,6 °C @ 20 cm 330moh flat plen , gravd til bakken tynt snødekke er nede kun 32cm . -12,6 i luften

ObsID: 253200

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 14:30

1442 moh

Jan Helge (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jan Helge

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sur vind frå aust enkelte stader til fjells. Nok til å dra med seg litt snø over i vestleg sektor. Synleg snøfokk ut frå enkelte fjelltoppar.

ObsID: 253269

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 13:09

430 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Drønn i snøen Fleire små drønn på opne områder i skogen. Snøen er for laus til at dette er eit problem , men kan bli. Kantkorn nær bakke

ObsID: 253158

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 13:08

1156 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Ect
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus Kommentar:  Lbt@45 cm

Tester

LBT@45cm Bryter lett og glatt. Bryter på nedbrutt nysnø lag

ECTN29@55cm God Gikk på kant blank snø/ isete snø

LBT@40cm Bryter ikke lett og glatt. Kantete kantkorn. Tykkelse på lag 3,1 cm

ECTN12@20cm Middels Gikk på kant/ rim på fokksnø

ObsID: 253182

Indre Sogn / Nr 7

Snø

02.02.2021 kl. 13:01

1078 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 13:01 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1093 moh og sluttet på 923 moh Brattheng Nr 7. Tynt flak, trolig utløst i sammenheng med skredet like til SV. Flere bruddkanter nedover i banen. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253156

Indre Sogn / Nr 7.3

Snø

02.02.2021 kl. 12:56

988 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 12:56 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1056 moh og sluttet på 926 moh Brattheng Nr 7 Tynt flak, 200 m bredt. Stor ruhet i utløp (ur) og skredet har derfor ikke nådd veien. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253153

Indre Sogn / Nr 6

Snø

02.02.2021 kl. 12:53

1174 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 12:54 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 893 moh Brattheng Nr 6 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253151

Indre Sogn / Nr 3

Snø

02.02.2021 kl. 12:49

1078 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 12:53 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1031 moh og sluttet på 844 moh Brattheng Tynt flak 50 - 100 m bredde, utløst i og like over tregrensa. Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253150

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 12:42

1104 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN27@40cmQ2 Går på et tynt lag av kantkorn størrelse 0,6mm

Vær

Ikke nedbør 11,7 °C 0 m/s fra N ↓ 1% skyer

Snøprofil

2 cm F FC 2 mm D, 20 cm F DF D, 20 cm 4F RG D, 60 cm 4F RG D, 10 cm 1F RG D, 3 cm K MF D, 2 cm F FC 1 mm D, 20 cm P RG D -19,8 °C @ 0 cm, -14,9 °C @ 10 cm, -13 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm, -4,8 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,5 °C @ 110 cm

ObsID: 253178

Indre Sogn / Luster

Snø

02.02.2021 kl. 12:19

747 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Skred i relativt slakt terreng under nordhelling Kattøya, sjå kryss på kart.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Ferske skred

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 253169

Indre Sogn / Aurland

Snø

02.02.2021 kl. 12:05

784 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  HS 33 CM
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Begerkrystaller 2-4 mm store. Grid=2mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Enkelte begerkrystaller er større enn 4 mm.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot SV.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-9,9 °C 0 m/s 40% skyer Det var overskyet i morges, kl 1230 er det nesten skyfritt.

Snøprofil

20 cm F+ FCsf 1 mm/2 mm D, 13 cm F DH 2 mm/4 mm D Hele laget Enkelte kopper. -14,3 °C @ 0 cm, -11,5 °C @ 5 cm, -10 °C @ 10 cm, -7,9 °C @ 20 cm, -4,8 °C @ 25 cm, -2,8 °C @ 30 cm 215 kg/m³ (43 mm) @ 0 cm, 255 kg/m³ (33,15 mm) @ 20 cm 780 moh. Profil på ei flat myr.

ObsID: 253148

Indre Sogn / Aurland

Snø

02.02.2021 kl. 11:07

779 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

22. jan 11:09 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1154 moh og sluttet på 838 moh I renne eller forsenkning Nr. 1.0 Antagelig utløst under "mildværet" 21-23. januar.

ObsID: 253127

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.02.2021 kl. 10:33

1308 moh

Gjermund Nordskar (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 253120

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 21:02

942 moh

Jan Helge (****)

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn i områder med tynt snødekke

ObsID: 253113

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 16:34

854 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Tydelig kantkorn lag som gikk lett å grave ut

Skredfarevurdering

Stor forskjell på tynt og tykt snødekke. I tynt snødekke er det nok fortsatt lett for en skikjører å løse ut skred en del plasser. Det er her vi får drønn. Men vi ser lite skred så det er sikkert ikke veldig mange plasser dette faktisk vil danne skred. Skal grave litt mer i tykt snødekke fremover for å teste stabiliteten der. Jeg var bare såvidt over skoggrensen. Så ikke noe til ferske flak.

Tester

ECTP6@55cmQ2 Dårlig

Snøprofil

5 cm F PP, 50 cm 1F RGxf D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen Bare hurtig omtrentlig snøprofil

ObsID: 253037

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:50

1149 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sondrekv

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skred strl 2 løsnet naturlig. Trolig for 1-2 døgn siden. Fjellsiden bærer preg av sidevind fra vest.

ObsID: 253052

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:07

373 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 253168

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 12:42

998 moh

Kjetil Balstad (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil Balstad

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På utsatte områder høgt til fjells ser ein at vinden har dratt.

Tester

LBT@60cmQ3

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s

ObsID: 253019

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 11:41

1381 moh

sondrekv (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt drønn. Innblåst lomme med fokksnø fra vest.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s Svak vind. Kjølig.

ObsID: 253051

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 10:45

1217 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ser små vindteikn i den gamle snøen, har komme eit lite dryss av nysnø over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur ifrå 600moh i Rindabotn opp mot Blåfjell. Snudde på ca 1300moh. Fortsatt kaldt. Stabelisering av ferske flak tek tid. Var mildare for nokre dagar sidan, gamle flak har fått tid til å stabelisera seg og skal meir til for å løyse ut no. Har vore lite vind det siste døgnet (sjå historikk ifrå Spørteggbu målestasjon 1566moh), ikkje observert ferske flak av betydning. Fortsatt problem med nedføyka kantkorn, men er vanskelegare å påverke. Må følge med på utviklinga av kantkorn i og nær overflat dei neste dagane. Ellers vil det vera relativt uforandra. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@41cmQ2 Vanskeleg å løysa ut i nedføyka nysnø. Le formasjon, ca 1200moh. Brot i overgang mjuk/ hard

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under skoggrensa: jevnt fordelt snødekke, fortsatt ein del terreng, også i skoggrensa. Fint skiføre. Over skoggrensa: Vinden har flytta på snøen i fleire omgangar i vinter og fordelt snøen i alle himmelretningar. Det er avblåst/tynt snødekke på toppar og kular og tjukt snødekke (over 3m) i formasjonar som samlar snø. Siste vind ifrå V har flytta snø inn i le formasjonar. Nær toppar og kular er snøoverflata vindpakka mjuk - hard. I le formasjonar er det mellom 10-30cm med lausare snø. Begynnande overflaterim på toppen av snødekket. Rimen vert danna på nysnøkrystallane og blandar seg med dei.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på flaket over vil variera ein del.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV over 800 moh Kan også få str 1 laussnøskredskred i den øverste snøen.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt, sett mykje skredterreng i ulike himmelretningar.

Vær

Ikke nedbør -13,8 °C God sikt, fint vær. Lite som skjer om dagen, fortsatt kalt.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 2 cm 4F- DF D, 3 cm F PP/DF 3 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm 4F+ RG 1 mm D, 50 cm P RGsr 0 mm D -18,3 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,4 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm 2,9m tjukt snødekke. NØ vendt ca. 1220 moh.

ObsID: 252999

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 19:03

909 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  115cm snødybde her på rundt 800moh løs snø synker nedi med ski og synker til livet uten ski
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kaldt luftig nysnø i snøoverflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø med seks armer nærmest helt inntakt

Faretegn

Ingen faretegn observert Men gått for det meste i et gammelt skispor men også tråkket litt utenfor uten noen lyder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur til rundt 900moh, skogrensen. Kantkorn etter nyttår finnes fortsatt i snødekke og er mer eller mindre aktivt, vanskelig å si nøyaktig hvor aktivt. Ligger over alt men på ulikt dybde og ulik hardhet på laget over. Kommet et par cm lett "dun nysnø" denne uken, kan ha lagt seg over rim/overflatekant/løsere nysnø, men trolig evt små skred og liten utbredelse. Der jeg så i dag så det ut som nysnøen har kommet uten særlig vind. Lite endringer kaldt rolig vær meldt, med mindre skyet og dermed stor utståling til tider. Oppbyggende omvandling vil foregå særlig der snøen er løs. Men også andre steder. Så ingen flak i nysnø der jeg var. Men var som sagt kun til 900moh men hadde også sikt til høyere fjell.

Tester

ECTX Får N brudd i overliggende fokksnø. Slår videre og ingen brudd i kantlaget. Setter spaden bak og klarer å brekke ut et rufsete brudd.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger snø til fjorden. Skrint der nede og et skarelag i toppen av snødekke, skaren er borte på rundt 300moh. På 600-700moh er det bra med snø rundt 1 meter. Mye løs snø i skogen og i skjerma formasjoner i høyfjellet. Hardere snø der vinden har tatt i høyfjellet. Kommet et par cm svært lett snø denne uken, uten særlig vind. Men enkelte flak kan ha lagt seg over rim/overflatekant/løsere nysnø. Siste store snøfall var i slutten av forigge uke, siden Lørdag 23.01 har det vært rolige vindforhold. Nedi i snødekke finnes kantkorn fra etter nyttår skal nå generelt mer til å løse ut, men enkelte steder trolig fortsatt lett. Men vanskelig dette kantlaget fra etter nyttår hvor aktivt det egentlig er. Men det er nærmest daglig siden det snødde ned den 9 Jan observert drønn i det både store og små, i skogen og i høyfjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn dannet etter nyttår snødd ned den 9 Jan. I ulike omganger ligger over alt men på ulik dybde og ulik tykkelse på fokksnøen over. Også noe ulik tykkelse på laget men der jeg har sett det har det samme str rundt 2mm og ligger mange steder tydelig over smelteformer. Skal trolig noe ulikt å påvirke laget.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Vær

Ikke nedbør -9,1 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet vær med gløtt av sol og et og anna snøfnugg i lufta. Vindstille til dit jeg gikk rundt 900moh.

Snøprofil

4 cm F PP/SH 2 mm/3 mm D Rim blanda med luftig nysnø nærmest "drukna" i nysnøen, 36 cm F/4F+ DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 20 cm 4F+ FC 2 mm D, 20 cm K MFcr/FC D, 5 cm 1F+ FCxr D, 35 cm 1F/K MF/MFcr D -9,4 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 880moh nord åpent ormådet i skogrensen

ObsID: 252898

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 15:00

1186 moh

hrefvik (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To naturlig utløste skred i denne fjellsiden, det andre er allerede meldt inn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen over skoggrensen når snødekket ble tynnere

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På toppen var det et tynt lag, blanding av rim og nysnø, synlig til et stykke over tregrensen, ca 1100 moh, tilstede generelt på fjellet. Lite flakdannelse i skoggrensen, tendenser til myke flag over skoggrensen. Tynnere snødekke over skoggrensen, det kan ha vært grunnen til de naturlig utløste skredene i fjellsiden

Skredaktivitet

31. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Ikke mellom 1300 moh og 1000 moh Observerte to naturlig utløste skred, men ser at det andre er meldt inn. Dette var litt mindre, men fremdeles stort nok til å kunne begrave en skiløper. Høyde på bruddkant ca 30cm, lengde ca 10-15m. Vanskelig å si nøyaktig da vi ikke kom nærme nok pga skredfare i siden

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer

ObsID: 252881

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 14:25

1299 moh

Linda@Nortind (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøsprekk lokalt ved ski i områder med vindpåvirket snø i overflaten.

Vær

Snø -8 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lett snødrev

ObsID: 252856

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 13:50

942 moh

OleAndréA (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Yr 3 °C 100% skyer 2 byger med snø/yr.

ObsID: 252882

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 13:45

1189 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Der snødekket er tynt finnes det velutviklet kantkorn. Dette gjelder alle plasser jeg har sjekket. Det vil være mulig for en skikjører å løse ut skred på tynt snødekke, men det vil ikke være veldig sannsynlig. Tynnere snødekke representeres av mine tidligere obser: https://www.regobs.no/registration/252128. Der snødekket er tykt er det en mye mer stabil oppbygning med begynnende kanting av store deler av pakken men lite velutviklede kantkorn. Vi teoretiserte om at til tross for at brudd dannes i tynnere snø vil ikke bruddet spre seg inn i tykkere snø da denne snøen ikke har de samme lagene med velutviklet kantkorn. Inntrykket fra dagens snøprofil er at snødekket er relativt stabilt der det er tykt snødekke. Men det kan selvfølgelig være annerledes andre plasser. Vi så ikke noen ferske flak. Svært kalde temperaturer fremover vil fortsette kantingen.

Tester

ECTX God

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet rundt 5 cm nysnø i natt og det snør lett nå igjen. I skogen er det generelt god såle fra 400 moh. Snødekket er fortsatt ikke veldig tykt og terrenget er ikke helt gjenfylt. I heng og søkk ligger det fort 2 m snø. På rygger og nabber er det dekket av snø men mye tynnere dekke.

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm D, 45 cm 1F RG/RGxf 1 mm D, 27 cm P RGxf 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm K MFcr 2 mm D, 100 cm P MF 2 mm Dette er en pakke av flere skarelag, litt finkornet snø på vei mot kant, noe lag med store kantkorn og en god del smelteomvandlet snø. Det er ikke mulig for en skikjører å påvirke ned i denne pakken. -8,5 °C @ 0 cm, -10,1 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Denne snøprofilen er representativ for områder med litt tykkere snødekke.

ObsID: 252854

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 12:51

1132 moh

Sigbjørn (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små, midels og store drønn. Tynt snødekke. Me er 6stk

ObsID: 252871

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 12:46

935 moh

Julia (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Julia

Tester

ECTP24@50cmQ2 Brudd ved 4e klappen fra skuldren

ObsID: 252973

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 11:26

1234 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  stian@wyssen

Skredhendelse

31. jan 11:27 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1237 moh og sluttet på 1195 moh Usikker på tidspunkt. Trolig natt til lørdag.

ObsID: 252807

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org