Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med ferske nysnøflak. Disse kan ha lagt seg over rim og kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ferske nysnøflak vil være lette å løse ut for en enkelt skiløper. Disse kan enkelte steder ha lagt seg over rim og kantkorn og derfor bli middels store. Men utbredelsen er usikker. Det skal nå generelt mer til for å påvirke eldre kantkornlag i snødekket. Der overliggende flak er tynne eller myke vil det være lettere å løse ut skred også i dette laget. Steder i og nær skoggrensa er slike typiske plasser. Der overliggende flak er hardere skal det mer til for å påvirke svakt lag, men skredene kan bli større.
Litt nysnø og enkelte nysnøflak preger nå overflaten i fjellet. Under dette ligger eldre fokksnøflak. Det vil være varierende hardhet og tykkelse på disse fokksnøflakene etter hvor vindutsatt terrenget er. På skjermede steder og under skoggrensen ligger det fortsatt mye løssnø.
Det finnes et lag med kantkorn under eldre fokksnøflak. Det varierer i hvor stor grad dette laget responderer på tester. Men drønn i dette laget tyder på at det fortsatt er mulig å påvirke. Rim og kantkorn observert i overflaten før helgen kan ha snødd og føyket ned lørdag.
Søndag ble det observert et middels stort naturlig utløst skred på østsida av Buskrednosi i Luster ca 1400 moh.
Det rapporteres fortsatt om drønn. Nysnø og vind kan ha skapt nysnøflak som har lagt seg over rim og kantkorn i den gamle snøoverflaten.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-16 °C til -10 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-22 °C til -11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 21:02

942 moh

Jan Helge (****)

Faretegn

Drønn i snøen Små drønn i områder med tynt snødekke

ObsID: 253113

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 16:34

854 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Fra kantkorn lag. 2mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE Kommentar:  Tydelig kantkorn lag som gikk lett å grave ut

Skredfarevurdering

Stor forskjell på tynt og tykt snødekke. I tynt snødekke er det nok fortsatt lett for en skikjører å løse ut skred en del plasser. Det er her vi får drønn. Men vi ser lite skred så det er sikkert ikke veldig mange plasser dette faktisk vil danne skred. Skal grave litt mer i tykt snødekke fremover for å teste stabiliteten der. Jeg var bare såvidt over skoggrensen. Så ikke noe til ferske flak.

Tester

ECTP6@55cmQ2 Dårlig

Snøprofil

5 cm F PP, 50 cm 1F RGxf D, 10 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen Bare hurtig omtrentlig snøprofil

ObsID: 253037

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:50

1149 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sondrekv

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To skred strl 2 løsnet naturlig. Trolig for 1-2 døgn siden. Fjellsiden bærer preg av sidevind fra vest.

ObsID: 253052

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 14:07

373 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 253168

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 12:42

998 moh

Kjetil Balstad (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kjetil Balstad

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s

Tester

LBT@60cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På utsatte områder høgt til fjells ser ein at vinden har dratt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Snødekke

130 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 253019

Indre Sogn / Luster

Snø

01.02.2021 kl. 11:41

1381 moh

sondrekv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 m/s Svak vind. Kjølig.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt drønn. Innblåst lomme med fokksnø fra vest.

ObsID: 253051

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.02.2021 kl. 10:45

1217 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ser små vindteikn i den gamle snøen, har komme eit lite dryss av nysnø over.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur ifrå 600moh i Rindabotn opp mot Blåfjell. Snudde på ca 1300moh. Fortsatt kaldt. Stabelisering av ferske flak tek tid. Var mildare for nokre dagar sidan, gamle flak har fått tid til å stabelisera seg og skal meir til for å løyse ut no. Har vore lite vind det siste døgnet (sjå historikk ifrå Spørteggbu målestasjon 1566moh), ikkje observert ferske flak av betydning. Fortsatt problem med nedføyka kantkorn, men er vanskelegare å påverke. Må følge med på utviklinga av kantkorn i og nær overflat dei neste dagane. Ellers vil det vera relativt uforandra. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -13,8 °C God sikt, fint vær. Lite som skjer om dagen, fortsatt kalt.

Tester

LBT@41cmQ2 Vanskeleg å løysa ut i nedføyka nysnø. Le formasjon, ca 1200moh. Brot i overgang mjuk/ hard

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Skildring: God sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tjukkelse og hardheit på flaket over vil variera ein del.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, NV over 800 moh Kan også få str 1 laussnøskredskred i den øverste snøen.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt, sett mykje skredterreng i ulike himmelretningar.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under skoggrensa: jevnt fordelt snødekke, fortsatt ein del terreng, også i skoggrensa. Fint skiføre. Over skoggrensa: Vinden har flytta på snøen i fleire omgangar i vinter og fordelt snøen i alle himmelretningar. Det er avblåst/tynt snødekke på toppar og kular og tjukt snødekke (over 3m) i formasjonar som samlar snø. Siste vind ifrå V har flytta snø inn i le formasjonar. Nær toppar og kular er snøoverflata vindpakka mjuk - hard. I le formasjonar er det mellom 10-30cm med lausare snø. Begynnande overflaterim på toppen av snødekket. Rimen vert danna på nysnøkrystallane og blandar seg med dei.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 2 cm 4F- DF D, 3 cm F PP/DF 3 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm 4F+ RG 1 mm D, 50 cm P RGsr 0 mm D -18,3 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,4 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm 2,9m tjukt snødekke. NØ vendt ca. 1220 moh.

ObsID: 252999

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 19:03

909 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  115cm snødybde her på rundt 800moh løs snø synker nedi med ski og synker til livet uten ski
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kaldt luftig nysnø i snøoverflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø med seks armer nærmest helt inntakt

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur til rundt 900moh, skogrensen. Kantkorn etter nyttår finnes fortsatt i snødekke og er mer eller mindre aktivt, vanskelig å si nøyaktig hvor aktivt. Ligger over alt men på ulikt dybde og ulik hardhet på laget over. Kommet et par cm lett "dun nysnø" denne uken, kan ha lagt seg over rim/overflatekant/løsere nysnø, men trolig evt små skred og liten utbredelse. Der jeg så i dag så det ut som nysnøen har kommet uten særlig vind. Lite endringer kaldt rolig vær meldt, med mindre skyet og dermed stor utståling til tider. Oppbyggende omvandling vil foregå særlig der snøen er løs. Men også andre steder. Så ingen flak i nysnø der jeg var. Men var som sagt kun til 900moh men hadde også sikt til høyere fjell.

Vær

Ikke nedbør -9,1 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet vær med gløtt av sol og et og anna snøfnugg i lufta. Vindstille til dit jeg gikk rundt 900moh.

Tester

ECTX Får N brudd i overliggende fokksnø. Slår videre og ingen brudd i kantlaget. Setter spaden bak og klarer å brekke ut et rufsete brudd.

Faretegn

Ingen faretegn observert Men gått for det meste i et gammelt skispor men også tråkket litt utenfor uten noen lyder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn dannet etter nyttår snødd ned den 9 Jan. I ulike omganger ligger over alt men på ulik dybde og ulik tykkelse på fokksnøen over. Også noe ulik tykkelse på laget men der jeg har sett det har det samme str rundt 2mm og ligger mange steder tydelig over smelteformer. Skal trolig noe ulikt å påvirke laget.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger snø til fjorden. Skrint der nede og et skarelag i toppen av snødekke, skaren er borte på rundt 300moh. På 600-700moh er det bra med snø rundt 1 meter. Mye løs snø i skogen og i skjerma formasjoner i høyfjellet. Hardere snø der vinden har tatt i høyfjellet. Kommet et par cm svært lett snø denne uken, uten særlig vind. Men enkelte flak kan ha lagt seg over rim/overflatekant/løsere nysnø. Siste store snøfall var i slutten av forigge uke, siden Lørdag 23.01 har det vært rolige vindforhold. Nedi i snødekke finnes kantkorn fra etter nyttår skal nå generelt mer til å løse ut, men enkelte steder trolig fortsatt lett. Men vanskelig dette kantlaget fra etter nyttår hvor aktivt det egentlig er. Men det er nærmest daglig siden det snødde ned den 9 Jan observert drønn i det både store og små, i skogen og i høyfjellet.

Snøprofil

4 cm F PP/SH 2 mm/3 mm D Rim blanda med luftig nysnø nærmest "drukna" i nysnøen, 36 cm F/4F+ DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 20 cm 4F+ FC 2 mm D, 20 cm K MFcr/FC D, 5 cm 1F+ FCxr D, 35 cm 1F/K MF/MFcr D -9,4 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -1,7 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen 880moh nord åpent ormådet i skogrensen

ObsID: 252898

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 15:00

1186 moh

hrefvik (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To naturlig utløste skred i denne fjellsiden, det andre er allerede meldt inn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen over skoggrensen når snødekket ble tynnere

Skredaktivitet

31. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Ikke mellom 1300 moh og 1000 moh Observerte to naturlig utløste skred, men ser at det andre er meldt inn. Dette var litt mindre, men fremdeles stort nok til å kunne begrave en skiløper. Høyde på bruddkant ca 30cm, lengde ca 10-15m. Vanskelig å si nøyaktig da vi ikke kom nærme nok pga skredfare i siden

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På toppen var det et tynt lag, blanding av rim og nysnø, synlig til et stykke over tregrensen, ca 1100 moh, tilstede generelt på fjellet. Lite flakdannelse i skoggrensen, tendenser til myke flag over skoggrensen. Tynnere snødekke over skoggrensen, det kan ha vært grunnen til de naturlig utløste skredene i fjellsiden

ObsID: 252881

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 14:25

1299 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Snø -8 °C 2 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lett snødrev

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøsprekk lokalt ved ski i områder med vindpåvirket snø i overflaten.

ObsID: 252856

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 13:50

942 moh

OleAndréA (Ukjent)

Vær

Yr 3 °C 100% skyer 2 byger med snø/yr.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 252882

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 13:45

1189 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE

Skredfarevurdering

2 Moderat Der snødekket er tynt finnes det velutviklet kantkorn. Dette gjelder alle plasser jeg har sjekket. Det vil være mulig for en skikjører å løse ut skred på tynt snødekke, men det vil ikke være veldig sannsynlig. Tynnere snødekke representeres av mine tidligere obser: https://www.regobs.no/registration/252128. Der snødekket er tykt er det en mye mer stabil oppbygning med begynnende kanting av store deler av pakken men lite velutviklede kantkorn. Vi teoretiserte om at til tross for at brudd dannes i tynnere snø vil ikke bruddet spre seg inn i tykkere snø da denne snøen ikke har de samme lagene med velutviklet kantkorn. Inntrykket fra dagens snøprofil er at snødekket er relativt stabilt der det er tykt snødekke. Men det kan selvfølgelig være annerledes andre plasser. Vi så ikke noen ferske flak. Svært kalde temperaturer fremover vil fortsette kantingen.

Tester

ECTX God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet rundt 5 cm nysnø i natt og det snør lett nå igjen. I skogen er det generelt god såle fra 400 moh. Snødekket er fortsatt ikke veldig tykt og terrenget er ikke helt gjenfylt. I heng og søkk ligger det fort 2 m snø. På rygger og nabber er det dekket av snø men mye tynnere dekke.

Snøprofil

5 cm F PP 3 mm D, 45 cm 1F RG/RGxf 1 mm D, 27 cm P RGxf 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm K MFcr 2 mm D, 100 cm P MF 2 mm Dette er en pakke av flere skarelag, litt finkornet snø på vei mot kant, noe lag med store kantkorn og en god del smelteomvandlet snø. Det er ikke mulig for en skikjører å påvirke ned i denne pakken. -8,5 °C @ 0 cm, -10,1 °C @ 10 cm, -9,6 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,1 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Denne snøprofilen er representativ for områder med litt tykkere snødekke.

ObsID: 252854

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 12:51

1132 moh

Sigbjørn (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere små, midels og store drønn. Tynt snødekke. Me er 6stk

ObsID: 252871

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.01.2021 kl. 12:46

935 moh

Julia (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Julia

Tester

ECTP24@50cmQ2 Brudd ved 4e klappen fra skuldren

ObsID: 252973

Indre Sogn / Luster

Snø

31.01.2021 kl. 11:26

1234 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  stian@wyssen

Skredhendelse

31. jan 11:27 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1237 moh og sluttet på 1195 moh Usikker på tidspunkt. Trolig natt til lørdag.

ObsID: 252807

Indre Sogn / Luster

Snø

30.01.2021 kl. 17:30

607 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur i skogen. Kommet ca 2 cm lett snø som enkelte steder kan ha dannet småe flak i snøoverflaten på rim/overflatekant, svært lett / lett å løse ut. Lengre ned i dypet finnes kant fra nyttår snødde ned 9 Jan ulik hardhet og ulik dybde det ligger på. Generelt vanskelig å løse ut. Enkeltr mindre områder feks i overgang skog høyfjell eller andre steder, med mykere flak er det lettere å løse ut, skredene kan bli store. Noe nedbør også i morgen men småe mengder meldt. Enkelte småe flak kan ligge på rimen / overflatekanten . Videre utover uka kaldt klart vintervær. Lite endringer i forholdene. Men overliggende snø vil ha oppbyggende omvandling og rim dannelse på toppen.

Faretegn

Drønn i snøen Flere drønn i skogen noen med forplanting. Men myk / løs snø oppå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Tipper her, ikke observert. Svaket laget kan være en blanding av rim/overflatekant/løs nysnø.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Kantkorn fra etter nyttår ligger på ulik dybde og ulik hardhet på laget over. Generelt vanskelig å løse ut men enkelte steder skal man ikke utelukke lett å løse ut.

Snødekke

Det er løs snø og fint skiføre i skogen og skjerma formasjoner i høyfjellet. Den løse snø har en god del kant og rim i seg, med et dryss nattens 2cm av svært lett dunsnø på toppen. Høyfjellet har et hard snødekke men finnes områder med 5-10cm løst på toppen også her. Under ca 300moh er det et skarelag på toppen som du bryter igjennom på ski, krevende skiføre. Det er snø til havnivå med svært skrint med snø der nede , skiføre fra ca 150-200moh hvis du er litt ivrig. Betydlig mer snø fra 500-600moh.

Snøprofil

2 cm F PP/SH 2 mm/3 mm D Rimet har blandet seg og vanskeligere å se nå, 13 cm F DF/FCsf D, 20 cm 4F DF/FCsf, 7 cm F FC 2 mm D, 33 cm K- MF/MFcr D, 5 cm P MF/FC D -9,7 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm 580moh nø

ObsID: 252726

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.01.2021 kl. 14:37

904 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  Nysnøen som kom i natt.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Svært lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø

ObsID: 252651

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.01.2021 kl. 14:29

1338 moh

Frankhave (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Frankhave Kommentar:  Fersk vindtransportert snø

Vær

-8 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Kan påvirke skredfaren over 900 moh. Mykje snø tilgjengelig for transport

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport over 900 moh, fra vest, ca. 4-5 ms.

ObsID: 252711

Indre Sogn / Luster

Snø

30.01.2021 kl. 14:23

1135 moh

hrefvik (Ukjent)

Vær

-10 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Tester

LBT@30cmQ1 Måtte slå hardt på siden før det løsnet, men da var det glatt bruddoverflate. Svakt lag var nedsnødd nysnø, ikke store krystaller

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 252654

Indre Sogn / Lærdal

Snø

30.01.2021 kl. 13:44

988 moh

Helene@vossvgs (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Helene@vossvgs
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Helene@vossvgs

Vær

Snø -10 °C 2 m/s fra V → 80% skyer

Tester

ECTN15@20cmQ3 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 252634

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.01.2021 kl. 12:58

958 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -8,3 °C 0 m/s 95% skyer

Tester

LBT@40cm Ikke brudd, men finner kantkorn ca 40 cm fra toppen av snødekket.

ObsID: 252612

Indre Sogn / Luster

Snø

30.01.2021 kl. 11:08

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø ca 2cm sist døgn. Tørr og luftig kommet på flere minus grader.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet men av og til svært lett snøvær.

Snødekke

2 cm nysnø Kommet ca 2cm lufig og lett "dun snø" siste døgn. Vindstille her nede og skyene står også i ro. Spørtegggbu værstasjon er det også lite vind, flau vind nå. Nysnøen kan ha dannet flak -tynne/små , over rimet-overflatekant, liten utbredelse.

ObsID: 252588

Indre Sogn / Sogndal

Snø

30.01.2021 kl. 09:36

356 moh

Sigbjørn (***)

Faretegn

Drønn i snøen 2 midels store drønn

ObsID: 252565

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 16:04

1127 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overflaten er nå en blanding av dun nysnø / overflatekant og rim. Lett og luftig rask snø med ski.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Også ca 10cm løst på rygg formasjon kniv hard fokksnø under her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Jostedalen hard fokksnø med ca 10cm løs snø, mykere flak der vinden ikke har vært så hard.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom 550moh - 1140moh mye syd og øst. Kanten fra etter nyttår ligger på ulik dybde og med ulik hardhet oppå. Generelt trolig vanskelig å løse ut men enkelte steder lett. Kinkig innlands snødekke. Drønn lyder fra laget også i dag to småe, men ingen store med forplanting. Men drønn lyder fra laget har blitt registrert så og si, daglig siden 9 Jan. I skogen er snøen løs. Løs snø har blitt mye overflate kant / rim på den lite motstand og raskt skifør. Over skogen hardere snø men løst i skjerma formasjoner. Kommer inn litt snø nå , uten vind her blander seg med rimet/overflatekant. Men med vind kan det legge seg enkelte lommer oppå rim / overflatekant som er svært lett / lett å løse ut. Trolig evt små skred - liten utbredelse. Kanten fra etter nyttår skjer det lite med den ligger der under fokksnøen, og lurer.

Vær

Snø -8,5 °C 0 m/s 100% skyer Temp målt på 750moh lite forskjell i tempraturen nede i dalen og på fjellet var vel -10 nede ved skolen midt på dagen. Nå rundt kl 15 lett snøvær , luftig "dunsnø" uten vind

Tester

ECTN29@30cmQ3 Rufsete brudd i kanten. To tester med så og si samme resultat.

Faretegn

Drønn i snøen To småe drønn uten forplanting på tynt snødekke. Gått også over områder fra tynt til tykkere uten noe lyder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Generelt skal det nok litt til å løsne på kanten etter nyttår, melder inn vanskelig å løse ut. Men har også meldt inn lett å løse ut få heng, og kunne kanskje gjort det også i dag? For enkelte plasser kan det være mulig-myke tynnere flak , kanten ligger på ulik dybde og med ulik hardhet på fokksnøen over.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ok sikt

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det er snø til havnivå men stiger med høyde over havet. Skitur er mulig fra rundt 200moh også feks ved Hafslo men det er noe skrint. Bra med snø over skogen og rundt 1 meter ved skogrensa 800-850moh. Mest snø i vest via nord til øst. Mye løs snø i skogen hardt over skogen, men løst i skjerma formasjoner. Her på dagens tur hadde jeg også ca 10cm løst på rygger, svært hardt under enkelte steder. Den løse snø har svært liten motstand og består av rim / overflatekant med et 1cm dryss "dun nysnø" , rask snø. Det finnes kantkorn dannet etter nyttår , snødd ned i ulike omganger fra den 9 Jan. Fokksnøen har ulik hardhet og det er ulik avstand ned til laget, har vært observasjoner så og si daglig etter den 9 på drønn lyder fra laget. Men mye tyder også på nå at det er noe mindre aktivt men trolig kan man bli overasket. Myke flak overgang skog høyfjell eller andre steder det finnes er mest utsatt.

Snøprofil

0,5 cm F SH/PP D, 4,5 cm F DF/FCsf D, 25 cm 1F- RGxf D, 7 cm F FC 1 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm F FC/MF 1 mm/2 mm D, 14 cm 4F+/1F FC/MF D, 30 cm P MFcr/FC D 1 test knyttet til snøprofilen 1000moh sø noe tynnt snødekke gravd til bakken

ObsID: 252517

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 13:27

747 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet og stille vær
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet noe hengende skyer på de høyeste topper , rundt 1500moh. Kom noen fnugg med snø i stad men kun en mm ca. Ser ikke snøfokk virker som stille vær.

Tester

ECTX Virker for løst ja slår bare spaden igjennom løse lag.

Snøprofil

0,5 cm F SH/PP 1 mm/2 mm D Kom en bite liten snøbyge med lett dunsnø som nå har blanda seg, 19,5 cm F/F+ DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- DF/RGxf 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 16 cm F FC 2 mm/2 mm D, 25 cm P MFcr/FC D -8 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm 750moh liten åpning i skogen syd vendt. Snødybde nå var 80cm den 15.01 var det 65cm . -8,5 i lufta

ObsID: 252483

Indre Sogn / Lærdal

Snø

29.01.2021 kl. 11:37

1309 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 252442

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 11:35

1085 moh

Torgeir Sørmo Holmslet (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Ved fjerning av sidevegger kollapser hele blokken.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Flak som kollapser av seg selv ved siden av der vi graver. Tydelige kantkorn.

Tester

ECTPV@49cmQ1 Middels Snødybde 115cm. Hele blokken kollapset idet vi fjernet sideveggene. Rent brudd med glatt overflate. Tydelige kantkorn synlige med det blotte øye.

Snøprofil

2 cm F PP, 1 cm F SH, 12 cm F DF, 16 cm P RG, 5 cm 4F RG, 13 cm 4F RG, 14 cm 4F MF, 1 cm I MFcr, 5 cm F FC, 48 cm 1F MF 1 test knyttet til snøprofilen Snøtyper i profil er ikke helt nøyaktig. Mest for øving.

ObsID: 252511

Indre Sogn / Aurland

Snø

29.01.2021 kl. 10:22

1421 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligg generelt lite snø i terrenget, og er lite snø tilgjengelig for transport. Nede i snødekket er det eit kantkornlag som me ikkje klarte å få respons i. Hovudproblemet her var fokksnøflak med nedføyka nysnø Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -24 °C 1 m/s 10% skyer -24 ved turstart og -18 på 1450 moh.

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Rim ligg på ca 1F hard fokksnø. Avblåst på ryggar som har lagt seg i søkk i terrenget. Generelt lite tilgjengelig snø for transport

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 18 cm 1F/P RG, 4 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 20 cm P RG D, 3 cm K MFcr D, 2 cm F FC 1 mm D, 20 cm P MF D, 2 cm K MFcr D, 50 cm P MF D -20 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -9 °C @ 50 cm, -7 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -4 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252474

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org