Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 29.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i nærheten av terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I fjellet ligger det flere steder vedvarende svake lag som kan påvirkes. Mange plasser skal det nå stor belastning til for å påvirke dette laget, men det er fortsatt mulig for en enkelt skiløper der fokksnøflak er myke eller tynne. Områder rundt skoggrensa er slike plasser. Rolig og kaldt vær med litt nysnø fører ikke til noe endring i snøskredfaren. Vær oppmerksom på at rim i snøoverflaten nå kan snø ned.
Siste del av forrige uke har sterk vind fra sørøst, senere sørvest, og nysnø gitt ferske fokksnøflak i mange fjellsider. Det kom mye nysnø i fjellet. Det vil være varierende hardhet og tykkelse på flakene etter hvor vindutsatt terrenget er. På skjermede steder og under skoggrensen ligger det fortsatt mye løssnø. Under nysnøen ligger det hardere flak med eldre fokksnø.
Det finnes et utbredt lag med kantkorn under fokksnøflak i regionen. Det varierer i hvor stor grad dette laget responderer på tester, men et hovedinntrykk er at kantkornlaget en del steder er tykt og dermed har begrenset evne til bruddforplantning, mens det andre steder er tynnere.
Skredaktiviteten har avtatt noe siden helgen. Tirsdag ble det av skiløper utløst et str 1, flakskred i et nordvestvendt heng rundt skoggrensa i Vigdalen.
Tester og observasjoner som drønn og skytende sprekker siste dager indikerer at det nedføykede kantkornlaget fortsatt er aktivt. Onsdag er det også observasjoner på oppbyggende omvandling i snøoverflaten av rim og kantkorn.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-24 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 16:04

1127 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overflaten er nå en blanding av dun nysnø / overflatekant og rim. Lett og luftig rask snø med ski.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Også ca 10cm løst på rygg formasjon kniv hard fokksnø under her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Jostedalen hard fokksnø med ca 10cm løs snø, mykere flak der vinden ikke har vært så hard.

Faretegn

Drønn i snøen To småe drønn uten forplanting på tynt snødekke. Gått også over områder fra tynt til tykkere uten noe lyder.

Vær

Snø -8,5 °C 0 m/s 100% skyer Temp målt på 750moh lite forskjell i tempraturen nede i dalen og på fjellet var vel -10 nede ved skolen midt på dagen. Nå rundt kl 15 lett snøvær , luftig "dunsnø" uten vind

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom 550moh - 1140moh mye syd og øst. Kanten fra etter nyttår ligger på ulik dybde og med ulik hardhet oppå. Generelt trolig vanskelig å løse ut men enkelte steder lett. Kinkig innlands snødekke. Drønn lyder fra laget også i dag to småe, men ingen store med forplanting. Men drønn lyder fra laget har blitt registrert så og si, daglig siden 9 Jan. I skogen er snøen løs. Løs snø har blitt mye overflate kant / rim på den lite motstand og raskt skifør. Over skogen hardere snø men løst i skjerma formasjoner. Kommer inn litt snø nå , uten vind her blander seg med rimet/overflatekant. Men med vind kan det legge seg enkelte lommer oppå rim / overflatekant som er svært lett / lett å løse ut. Trolig evt små skred - liten utbredelse. Kanten fra etter nyttår skjer det lite med den ligger der under fokksnøen, og lurer.

Tester

ECTN29@30cmQ3 Rufsete brudd i kanten. To tester med så og si samme resultat.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Generelt skal det nok litt til å løsne på kanten etter nyttår, melder inn vanskelig å løse ut. Men har også meldt inn lett å løse ut få heng, og kunne kanskje gjort det også i dag? For enkelte plasser kan det være mulig-myke tynnere flak , kanten ligger på ulik dybde og med ulik hardhet på fokksnøen over.

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ok sikt

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Tørr Det er snø til havnivå men stiger med høyde over havet. Skitur er mulig fra rundt 200moh også feks ved Hafslo men det er noe skrint. Bra med snø over skogen og rundt 1 meter ved skogrensa 800-850moh. Mest snø i vest via nord til øst. Mye løs snø i skogen hardt over skogen, men løst i skjerma formasjoner. Her på dagens tur hadde jeg også ca 10cm løst på rygger, svært hardt under enkelte steder. Den løse snø har svært liten motstand og består av rim / overflatekant med et 1cm dryss "dun nysnø" , rask snø. Det finnes kantkorn dannet etter nyttår , snødd ned i ulike omganger fra den 9 Jan. Fokksnøen har ulik hardhet og det er ulik avstand ned til laget, har vært observasjoner så og si daglig etter den 9 på drønn lyder fra laget. Men mye tyder også på nå at det er noe mindre aktivt men trolig kan man bli overasket. Myke flak overgang skog høyfjell eller andre steder det finnes er mest utsatt.

Snøprofil

0,5 cm F SH/PP D, 4,5 cm F DF/FCsf D, 25 cm 1F- RGxf D, 7 cm F FC 1 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm F FC/MF 1 mm/2 mm D, 14 cm 4F+/1F FC/MF D, 30 cm P MFcr/FC D 1 test knyttet til snøprofilen 1000moh sø noe tynnt snødekke gravd til bakken

ObsID: 252517

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 13:27

747 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet og stille vær
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet noe hengende skyer på de høyeste topper , rundt 1500moh. Kom noen fnugg med snø i stad men kun en mm ca. Ser ikke snøfokk virker som stille vær.

Tester

ECTX Virker for løst ja slår bare spaden igjennom løse lag.

Snøprofil

0,5 cm F SH/PP 1 mm/2 mm D Kom en bite liten snøbyge med lett dunsnø som nå har blanda seg, 19,5 cm F/F+ DF/FCsf 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- DF/RGxf 1 mm D, 8 cm F FC 2 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 16 cm F FC 2 mm/2 mm D, 25 cm P MFcr/FC D -8 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,3 °C @ 60 cm 750moh liten åpning i skogen syd vendt. Snødybde nå var 80cm den 15.01 var det 65cm . -8,5 i lufta

ObsID: 252483

Indre Sogn / Lærdal

Snø

29.01.2021 kl. 11:37

1309 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 252442

Indre Sogn / Luster

Snø

29.01.2021 kl. 11:35

1085 moh

Torgeir Sørmo Holmslet (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Ved fjerning av sidevegger kollapser hele blokken.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Funnet ved brudd @49cm (2mm grid)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Flak som kollapser av seg selv ved siden av der vi graver. Tydelige kantkorn.

Tester

ECTPV@49cmQ1 Middels Snødybde 115cm. Hele blokken kollapset idet vi fjernet sideveggene. Rent brudd med glatt overflate. Tydelige kantkorn synlige med det blotte øye.

Snøprofil

2 cm F PP, 1 cm F SH, 12 cm F DF, 16 cm P RG, 5 cm 4F RG, 13 cm 4F RG, 14 cm 4F MF, 1 cm I MFcr, 5 cm F FC, 48 cm 1F MF 1 test knyttet til snøprofilen Snøtyper i profil er ikke helt nøyaktig. Mest for øving.

ObsID: 252511

Indre Sogn / Aurland

Snø

29.01.2021 kl. 10:22

1421 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tore@VLFK

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -24 °C 1 m/s 10% skyer -24 ved turstart og -18 på 1450 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligg generelt lite snø i terrenget, og er lite snø tilgjengelig for transport. Nede i snødekket er det eit kantkornlag som me ikkje klarte å få respons i. Hovudproblemet her var fokksnøflak med nedføyka nysnø Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på hardt underlag Tørr Rim ligg på ca 1F hard fokksnø. Avblåst på ryggar som har lagt seg i søkk i terrenget. Generelt lite tilgjengelig snø for transport

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 18 cm 1F/P RG, 4 cm 4F RG/RGxf 1 mm D, 20 cm P RG D, 3 cm K MFcr D, 2 cm F FC 1 mm D, 20 cm P MF D, 2 cm K MFcr D, 50 cm P MF D -20 °C @ 10 cm, -14 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -9 °C @ 50 cm, -7 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm, -4 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252474

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2021 kl. 18:34

828 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rim på gelenderet svært tydeleg her nede noe mindre i høyden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rett mot syd bratt og klippe bak, solen har gjort snøen kram og løsna litt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ikke så tydelig men småe "bølger" i snøen har solen laget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen ca 750moh syd. Ca 60-70cm snø stanga står på kanten som snødde ned den 9 Jan.

Faretegn

Drønn i snøen 7-8 drønn har bare vært under skogrensa. Ingen sprekker eller fjernutløsning i forbindelse med drønn overliggende snø er trolig for løst. Det foregår oppbyggende omvandling i overliggende snø.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 30% skyer Vindstille pent vintvær. Inversjon rundt -8 på 400moh og -13 på 180moh. Lokale forskjeller over korte avstander. Mer skyet mot vest enn øst. Solen titet litt frem. Bra sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur mellom 180-820moh syd og øst. Kantkorn fra etter nyttår har stor utbredelse finnes over alt. Har snødd ned i ulike omganger siden den 9 Jan. Mye nysnø og vind i slutten av sist uke, men siden Lørdag 23.01 har det vært kaldt rolig vintervær ( 1-3 cm nysnø kom natt til Tirsdag) Dette har dannet rim på toppen av snødekke samt kantkorn prossesen er godt i gang særlig der snøen er løs. Det er den i skogen og skjerma terreng i høyfjellet. For det mest hardt snødekke - med et lite dryss nysnø, der vinden har tatt over skogen. Kanten ligger på ulikt dybde og skal ulik belastning til, dette gjør at faretegn er mer fraværende nå og situasjonen er noe kinkig. Mye av det samme evt nysnø - usikkert om den kommer og hvor mye. Men rimet kan føyke ned og være svært lett / lett å løse ut. Trolig vil evt skred bli små. Men dette kommer ann på mengde nysnø og evt vind. Skulle vel egentlig komme litt nysnø i dag men værprognoser blir endret dag for dag, nå er det meldt seint Fredag og Lørdag. Ikke så mye å komme med jeg melder fortsatt inn lett å løse ut. Men det står også i teksten så fint å lese den.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tenker at fortsatt det er mulig enkelte steder å løsne skred er mulig ved liten belastning / lett å løse ut. Overgang skog høyfjell er trolig mest utsatt men snøen her begynner også å bli løsere pga oppbyggende omvandling.

Notater

Status i Skogen ca 750moh https://vimeo.com/505745442

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ingen nysnø eller transport av snø. Det er skrint med snø i lavere områder med skiføre fra 100-200moh også her rundt Hafslo. Skarelag i overflaten til rundt 350moh mer og mer snø passere 50cm rundt 400-500 og blir bare mer og mer. Løs snø i skogen mer rim på toppen og kantkorn prossesen er godt i gang. Mer vind i snøen over skogen men løsere snø i skjerma formasjoner og hardt bærende sastruger der vinden har tatt. Tynt snødekke avblåst på topper og rygger opp mot flere meter i innblåste heng. Mest snø fra vest via nord til øst, men mer østavind hittil i vinter enn normalen så tipper på mest snø mot vest. Observerte også at solen varmer snøen mot bratt syd overhodet ikke noe skredproblem men går mot lysere tider.

ObsID: 252375

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2021 kl. 15:40

704 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mykt snø i overflaten drønna her, overflate snøen består av rim / kantkorn

Faretegn

Drønn i snøen En skiløper , drønn sånn middels stort i kanten. Overliggende snø er mykt, er trolig i overgang skog / høyfjell man nå får flest lyder. Som det området jeg fikk drønn nå.Får ikke sprekker i snøen i forbindelse med drønna, mulig løs snø skjuler litt men tror heller ikke det sprekker . Gikk litt til to småe drønn, ingen sprekker.

ObsID: 252363

Indre Sogn / Luster

Snø

28.01.2021 kl. 14:22

396 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løs snø her har nå fått rim på toppen og blitt til kantkorn under.

Vær

Ikke nedbør -8,2 °C 0 m/s 40% skyer Ingen skyer i går kveld og når jeg våkna i dag, noe mer skyer her og der nå. Men fin vinterdag. Vindstille og lokale temp forskjeller , inversjon.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Her på dette åpne hogstfelt dr det nå, Løst lag av kantkorn med rim som glitrer - ca 10cm, hører det "singler" når du går på ski. Ser ikke snøfokk i høyden.

ObsID: 252360

Indre Sogn / Sogndal / Indre Sogn

Snø

28.01.2021 kl. 13:45

1294 moh

Linda@Nortind (**)

Tester

LBT@20cmQ2 Bryter ikke lett og glatt, ruglete overflate. Myk snø over og under svakt lag av kantkorn under 1mm i str.

ObsID: 252342

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 20:20

765 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Rimlag ca 700 moh, ikke like store krystaller som lenger nede. Rimet var tilstede på hele veien opp til 900moh opp mot Lioksla.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Rimlag ca 400moh, større krystaller enn lenger oppe i høyden. Rimet var tilstede på hele veien opp til 900moh opp mot Lioksla.

Vær

Ikke nedbør Kaldt i Jostedalen på onsdag, 20 minus, mye rimdannelse

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 252256

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 16:48

1025 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stor sol på fjellet
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nå like før kl 17 går det mot en kaldt kveld /natt med stor måne og stjernehimmel.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vinden har laget hardere snø i høyfjellet med ca 3cm løst opp betydlig mer løst i skjerma formasjoner og skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Molden god sikt
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Langrenns løypene på bøene i Hafslo er nå preppet, mer snø også lavere ned gjør det nå at skitur er bedre enn før. Men det er fortsatt dårlig med såle med 50cm snø på 400moh gjør at mer terreng er dekket med snø.

Faretegn

Drønn i snøen Se egen melding fikk 2 småe drønn fra stølene også, så totalt 4 små og 2 store drønn på turen. To skiløpere som gikk ganske tett.

Vær

Ikke nedbør -10,8 °C 0 m/s Pent kaldt og klart, stor utstråling og temp gradient. Vindstille.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantlag fra etter nyttår har snødd ned i ulike omganger. Finnes over alt. Og forbigående mildvær har ikke "ødelagt" det. Selv på 400moh er det tørt og løst og lett å kjenne igjen. Ligger på ulik dybde skal ulik belastning, krevende på den måten at det gir fra seg noe færre faretegn. Men så kan du treffe disse steder som det ligger på kortere avstand. Lett å løse ut de steder. Fokksnøen oppå kan også løsne i løsere snø, men virker mer stabilisert nå. Klart kaldt vær gir nå kantkorn og rim i overflaten. Rimet og kantkorn i overflaten vil fortsette. Meldt fortsatt kald og klart vær, lite endringer i skredfaren. Bortsett fra denne oppbyggende omvandling i snøoverflaten. Melder inn lett å løse ut. I teksten står det også det hvorfor ikke endret skredproblemet også til det?

Tester

ECTN18@30cmQ2 For N brudd i løsere snø ingen utsalg på kanten fra nyttår. Gjorde 3 andre ECT tester i samme området med så og si samme restultat.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Fokksnø over kantlag fra etter nyttår. Har snødd ned i ulike omganger ligger på ulikt dybde. Noen steder skal det mer til å trigge men tenker lett å løse ut enkelte steder.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt ser heller ingen gamle bruddkanter

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste døgn ingen snø og kun 1-3cm nysnø siden Lørdag sist uke. Slutten av sist uke så snødde det mye ( 40-50cm i fjellet) og blåste - sø til v , været roet seg Lørdag seint ettermiddag. Snøen kom helt ned til fjorden med det regnet også noe der. Snødybde har likvel økt fra 28cm- 17.01 til 50cm på 400moh i indre Hafslo. Snødekke bærer ikke preg av det forbigående milde været nå har tempen synket betydlig. Du finner kantkorn fra etter nyttår over alt, det ligger på ulike dybder og skal ulikt til å påvirke. Men det drønner fortsatt i det. Fokksnøen oppå virker mer stabilisert. Snødekke er ellers preget av denne vinden sist uke, og topper rygger er avblåst enkelte steder. 3-30cm løs snø i overflaten mest løst i skogen og skjerma søkk. Betydlig mer i søkk som samler snø. Mest snø fra vest via nord til øst, men generelt været noe mer vind fra øst enn det som er mer vanlig. Det ligger rim på mykt / hard overflate over alt, kantkorn dannes også i snøoverflaten nå.

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 29,5 cm 4F/1F DF/FCsf 1 mm D Noe RG / RGXf nederst i dette lag, 15 cm F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm P MF/MFcr D, 30 cm 1F MFcr/FC D -18,5 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,2 °C @ 60 cm Rundt 850moh til bakken

ObsID: 252152

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 15:55

1140 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -19 °C 0 m/s fra N ↓ -19,5 grader C i snøoverflaten, -5,4 grader C, 20 cm under snøoverflata.

ObsID: 252143

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 15:43

1090 moh

Ali@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ali@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ali@nortind Kommentar:  Overflate rim ved 1000moh ca. 0.5-1cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C 3 m/s fra NV ↘ 15% skyer Fint. Klar og kaldt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fg2. Det kommer vær på fredag. Mer snø kan hjelpe- svak laget kommer til å ligge dypere i snødekket og blir enda vanskeligere å påvirke. Men det er jo en god del løssnø tilgjengelig for vind transport og der hvor vi kommer til å ha snøfokk på tynt snødekket kan det blir store skred. Kanskje fg økes igjen til fg3 senere denne uken. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX Middels Fortsatt vedværende svak lag ved 1m dybde. Svak laget er tykt.

LBT@100cmQ3 Overliggende laget er mykt. Gjenkjenbar kant korn ved bruddet. Bruddet @ 1m.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Over skogsgrensen

Snødekke

170 cm totalt Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Løssnø under tregrensen. Litt rim på overflaten og litt påvirkning av vind over 1000moh men veldig bra ski forhold.

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D, 28 cm F DF D, 8 cm 4F RG, 39 cm 1F RG, 16 cm P FCxr, 9 cm 1F FC 2 mm, 3 cm I MFcr, 34 cm P MF, 32 cm P-K/P-K MFpc 4 mm -17 °C @ 0 cm, -12,4 °C @ 10 cm, -10,5 °C @ 20 cm, -8,4 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -5,1 °C @ 50 cm, -4,3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 100 cm, -1,5 °C @ 120 cm, -1,1 °C @ 140 cm, -0,5 °C @ 170 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252219

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 15:17

1395 moh

Sigbjørn (***)

Faretegn

Drønn i snøen 2 små på 1300-1400.

ObsID: 252137

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 15:09

951 moh

Os (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Os

Vær

Blå himmel

Skredhendelse

27. jan 15:13 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SV-vendt Skredet startet på 947 moh og sluttet på 947 moh 60 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng Observery på ca 500m avstand

ObsID: 252136

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 14:01

1340 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigbjørn

Vær

-5 °C 1 m/s 3% skyer -12 nede i dalen

Skredproblem

Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Skredaktivitet

27. jan. 18-24 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ Etter snøfallet på laurdag og før snøfallet natt til tysdag

Snødekke

3-30cm laussnø over alt. Rim på mjukt på toppen.

ObsID: 252129

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 13:58

958 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Tester

ECTP27@42cmQ2 Jeg gjennomførte flere tester, inklusive en 150 cm bred ECT (i denne klarte ikke bruddet forplante seg gjennom hele kolonnen). Ut fra disse og en ECT i går har jeg inntrykk av at det er et ganske seigt brudd. Det skjer ikke eksplosivt og bruddet forplanter seg ikke noe særlig godt.

Snødekke

0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm fin myk snø overalt på denne turen. Også på rygger. Lite vind i snøen.

Snøprofil

5 cm F PP/FCsf 2 mm D, 16 cm 4F DF/FCsf 1 mm D, 21 cm P RGxf 1 mm D, 16 cm 4F-1F FC 2 mm D Øvre del, 2 cm 1F-P MFcr/FC 2 mm D, 17 cm 1F FC 3 mm D -15,2 °C @ 0 cm, -9,7 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm, -0,9 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252128

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 13:41

1352 moh

Ali@nortind (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ali@nortind Kommentar:  Mykt flak. Innen de siste 24 timer.
ObsID: 252125

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 13:00

1074 moh

Torgeir Sørmo Holmslet (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Torgeir Sørmo Holmslet Kommentar:  Ved @105cm etter spadeknekk bak søyla. Kollapset ikke på ECT.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Helt vindstille.

Tester

ECTX God Ved spadeknekk bak søylen bryter den over skarelag på @105cm. Vedlagt er bilde av noe kanting over det laget.

Notater

Leheng med relativt mye snø.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ikke vindpåvirket selv på rygger og topper. Veldig varierende snødybde. Fra 30cm på rygger og konvekser til 200cm i leheng.

Snøprofil

0,5 cm F SH, 15 cm F PP, 35 cm 4F RG, 30 cm P RG, 25 cm 4F RG, 2 cm I MFcr, 22 cm 4F RG, 2 cm I MFcr, 15 cm 4F FC 1 test knyttet til snøprofilen Ikke nøyaktig mtp. snøtyper. Mest for øving.

ObsID: 252154

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 12:51

802 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen 2 store og 2 småe drønn opp hit, to personer litt avstand mellom. Ganske myke flak.

ObsID: 252111

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.01.2021 kl. 12:17

1139 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Rim mellom 5 og 10 mm. På vindutsattesteser ligger den enkelte plasser på en ca 2 cm tykt 4f vindskare. Eller på løst. Store mengder (30+cm) løssnø tilgjengelig for transport

ObsID: 252105

Indre Sogn / Luster

Snø

27.01.2021 kl. 11:52

713 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Drønn i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

ObsID: 252097

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2021 kl. 20:28

838 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Bruddkant og gliflate til skredet.

Skredhendelse

26. jan 20:28 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 828 moh og sluttet på 828 moh Ubunden snø 20 cm høy og 3 m bred bruddkant I skogen Lite løssnøskred utløst av skiløper i et lite heng. Glemte å måle bratthet, men var nok akkurat over 30 grader der skredet gikk. Løste ut ved liten tillegsbelastning. Dårlig binding mellom overliggende nysnølag på 20-30cm og gammel nysnø.

Ulykke/hendelse

Skredet var lite, ikke nok til å bli begravd. Men kan være verre over terrengfeller eller i større flanker. Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, NV ikke mellom 800 moh og 300 moh I skogen hvor snøen er ubunden og ikke har fått tid til å binde seg til gammelt lag under.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 252020

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2021 kl. 20:01

902 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Rolig og halvskyet

Tester

ECTP15@37cmQ2 Overgang fokksnø til nedføyket kant

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Relativt god såle ned til 400 moh nå. Løs fin snø i skogen. Over skoggrensen er det vindpakket på rygger og utsatte formasjoner ellers fin myk snø.

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F DF/FCsf 1 mm D, 15 cm P RGxf 1 mm/1 mm, 14 cm 4F-1F FC 2 mm D Øvre del, 2 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm 1F FC 3 mm D, 23 cm P FC 3 mm D -10,2 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252018

Indre Sogn / Årdal

Snø

26.01.2021 kl. 17:35

871 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Sprekker

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsida. Beskrivelse: Sprekker opp 7-10m ut til sidene fra skia/belastningen. Rask graving med henda indikerer at det svake laget er store velutvikla kantkorn (2+mm korn). Tjukt lag med dette under tynt, relativt mykt skarelag. Er nok laget med overflatekant fra uka etter nyttår. Lenger oppe i høyden langt mer og hardere snø over FC-laget.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Vær

-8 °C

Snødekke

Tegn til pågående kanting i den øverste myke snøen, samt noe overflaterim (trolig fra natta som var).

ObsID: 252003

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org