Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 26.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på at det kan finnes svake lag nede i snødekket. Vær forsiktig i terrengfeller og i bratte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I fjellet ligger det mange steder vedvarende svake lag som kan påvirkes ved stor tilleggsbelastning eller der fokksnøflak er myke/tynne. Rolig og kaldt vær uten nedbør fører til fortsatt langsom stabilisering av fokksnøflak/nysnøflak. Det er fortsatt mulig for skiløper å løse ut skred av str. 1-2 i fersk fokksnø enkelte steder. Vær obs på at det kan ligge løs snø over flaket.
Siste del av forrige uke har sterk vind fra sørøst, senere sørvest, og nysnø gitt ferske fokksnø- og nysnøflak i mange fjellsider. I fjellet 40-50 cm nysnø, kanskje mer noen steder. Det vil være varierende hardhet og tykkelse på flakene etter hvor vindutsatt terrenget er. På skjermede steder og under skoggrensen kan det ligge mye løssnø. Under nysnøen ligger det hardere flak med eldre fokksnø. Nær fjorden har det stort sett vært nedbør som regn.
Det finnes et utbredt lag med kantkorn under fokksnøflak i regionen. Det varierer i hvor stor grad dette laget responderer på tester, men et hovedinntrykk er at kantkornlaget en del steder er tykt og dermed har begrenset evne til bruddforplantning, mens det andre steder er tynnere.
Lørdag flere naturlige tørre flakskred og løssnøskred, bl.a. i Jostedalen og Sogndalen.
Vind, nedbør og snøtransport har roet seg fra lørdag kveld og gått over til kaldt og rolig vær. Søndag og mandag observert drønn i snødekket flere steder i Luster og Sogndalen, først og fremst under skoggrensen.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-20 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

26.01.2021 kl. 20:28

838 moh

hrefvik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  hrefvik Kommentar:  Bruddkant og gliflate til skredet.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, NV ikke mellom 800 moh og 300 moh I skogen hvor snøen er ubunden og ikke har fått tid til å binde seg til gammelt lag under.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredhendelse

26. jan 20:28 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 828 moh og sluttet på 828 moh Ubunden snø 20 cm høy og 3 m bred bruddkant I skogen Lite løssnøskred utløst av skiløper i et lite heng. Glemte å måle bratthet, men var nok akkurat over 30 grader der skredet gikk. Løste ut ved liten tillegsbelastning. Dårlig binding mellom overliggende nysnølag på 20-30cm og gammel nysnø.

Ulykke/hendelse

Skredet var lite, ikke nok til å bli begravd. Men kan være verre over terrengfeller eller i større flanker. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 252020

Indre Sogn / Sogndal

Snø

26.01.2021 kl. 20:01

902 moh

Gustav@NVE (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP15@37cmQ2 Overgang fokksnø til nedføyket kant

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Relativt god såle ned til 400 moh nå. Løs fin snø i skogen. Over skoggrensen er det vindpakket på rygger og utsatte formasjoner ellers fin myk snø.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SV ↗ 50% skyer Rolig og halvskyet

Snøprofil

2 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F DF/FCsf 1 mm D, 15 cm P RGxf 1 mm/1 mm, 14 cm 4F-1F FC 2 mm D Øvre del, 2 cm K MFcr 2 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm 1F FC 3 mm D, 23 cm P FC 3 mm D -10,2 °C @ 0 cm, -7,4 °C @ 10 cm, -5,4 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252018

Indre Sogn / Årdal

Snø

26.01.2021 kl. 17:35

871 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Sprekker

Snødekke

Tegn til pågående kanting i den øverste myke snøen, samt noe overflaterim (trolig fra natta som var).

Vær

-8 °C

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsida. Beskrivelse: Sprekker opp 7-10m ut til sidene fra skia/belastningen. Rask graving med henda indikerer at det svake laget er store velutvikla kantkorn (2+mm korn). Tjukt lag med dette under tynt, relativt mykt skarelag. Er nok laget med overflatekant fra uka etter nyttår. Lenger oppe i høyden langt mer og hardere snø over FC-laget.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 252003

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

25.01.2021 kl. 21:14

996 moh

NØ (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket myk Veldig mye mindre snø enn i dalen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Får ut små flak i testheng

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små drønn flere steder

ObsID: 251830

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 17:20

427 moh

Asmkar (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Asmkar Kommentar:  Skydekket ligger lavt i dalbunnen. Bilde tatt på vei opp togga.

Vær

Ikke nedbør -10,5 °C 0 m/s Betraktelig lavere temperatur nå enn forrige uke. Lavt skydekke som ligger i bunn av dalen. Klarvær over. Vindstille I skoggrensa. Temperatur målt på parkeringa i gunvordalen.

ObsID: 251812

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 15:22

1141 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s Kom gjennom skylag på 750 moh

ObsID: 251801

Indre Sogn / Luster

Snø

25.01.2021 kl. 13:00

892 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oholsen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oholsen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oholsen

Vær

Ikke nedbør

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Fekk ikkje brudd i kantkorn over skarelag på ECT. Ved LBT og kraftige slag fekk eg løsna blokka, men med Q3 overflate.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut LBT gav brudd på 4 slag 40cm frå overflata i overgang frå 4F til 1F, tydlege snøkrystallar i laget. ECT gav propagering over heile søyla på slag nr. 27 på 50cm ved overgang frå 4F til 1F her og er det nedføyka nysnø. Nysnøen har stabilisert seg, men her verkar det fortsatt mogleg å løyse ut flak ved stor tillegsbelastning.

Tester

ECTP27@50cmQ1 God

LBT@40cmQ1

ObsID: 251810

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 12:14

1392 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Underskya og vindteikn i snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra N ↓ Klarna opp ila natta. Kaldare i dag enn i går. Lite vind i dag og i går.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Djubde på flaket over vil variera ein del. Det kan også ligge lausare snø over flaket. Så no er det lett å bli lurt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh

Tester

LBT@36cmQ2 Bryt ikkje lett eller glatt. Brot i småe kantkorn.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Fortsatt fin mjuk snø i skogen, verka til at den har tørka opp litt i dag. Over skoggrensa er snødekket stort sett vindpakka hard-mjuk. Men det finst mjukare snø i skjerma formasjonar, også høgt til fjells.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt, ser mykje skredterreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på tur frå Rindabotn 600 moh til Blåfjell ca 1400 moh. Vurderar eg at det fortsatt er fokksnøen som er det mest aktuelle problemet. Det er også så kaldt i høgda at stabiliseringen går sakte, -15 grader i toppen av snødekket på 1400moh. Kantkornproblematikken er fortsatt aktuell. Det drønna i snøen når eg gjekk ifrå eit mjukt til hardt flak på tynt snødekke. Men dette problemet er eg meir usikker på kor mykje som skal til for at det kan gå skred i det. Kaldt og lite vind dei neste dagane. Stabelisering av fokksnøen går saktare og forholda for oppbygging av kantkorn og rim ved/på overflata er tilstades. Varslet faregrad er riktig Les gjennom skredfarevurderingen. Det fint kantkorn i store deler av terrenget, ikkje kun i lommer.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Skildring: Tynt snødekke, overgang mjukt til hardt.

Snøprofil

0,2 cm F PPrm 2 mm/3 mm D, 35 cm 1F/4F+ RG/DF 1 mm D, 3 cm F FC/DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 55 cm K MFcr/MF D, 2 cm 4F FCxr D -15 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 5 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -10,2 °C @ 15 cm, -7,5 °C @ 25 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 35 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -3,1 °C @ 70 cm, -2,7 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm Profil frå ca 1400moh i NØ

ObsID: 251785

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 11:55

450 moh

martin.venedik@hotmail.com (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  martin.venedik@hotmail.com
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin.venedik@hotmail.com

Tester

ECTP17@40cmQ1 Middels

Vær

-8 °C 1 m/s

ObsID: 251846

Indre Sogn / Årdal

Snø

25.01.2021 kl. 11:38

904 moh

Pudderheimer (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra V →

Faretegn

Stort snøfall Ca. 20cm nysnø

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 252151

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 10:32

1026 moh

martin.venedik@hotmail.com (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin.venedik@hotmail.com
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin.venedik@hotmail.com
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin.venedik@hotmail.com

Skredhendelse

25. jan 10:32 (+01:00) 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 1050 moh og sluttet på 951 moh Brattheng

Vær

-3 °C

Ulykke/hendelse

Naturlig utløst skred i sørvendt heng. Snø

ObsID: 251750

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.01.2021 kl. 09:44

950 moh

birgitrustad (****)

Notater

Gravde på ryggformasjon. 150 cm snødybde. Tydelig mer vind i siste snøfall her enn lengre ned i fjellsiden. Gjorde spadeprøve og ECT. Ved spadeprøve ble sjiktovergang i siste snøfall avslørt, og et tykkere kantkornlag (ca 1 m ned). Ingen utslag på ECT. Ingen faretegn observert for oss, men tråkket lite/ingen egne spor og snudde her. Så i ettertid regobsen på det naturlig utløste skredet høyere opp på Togga. Hit så ikke vi. Ellers vindstille.

ObsID: 251790

Indre Sogn / Lærdal

Snø

24.01.2021 kl. 15:20

1257 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  oholsen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Nokre cm med ubunden snø over 10cm med bunden 1F/4F, deretter 55cm med 1F over kantkorna snø. Bryt på kantkorn ved første slag på LBT, bruddsflata er glatt. Krystallane er +- 1,25mm. Sjølv om den bryt lett og glatt verkar det ikkje til å vere store spenningar og blokka bli ståande oppreist og må løftast av søyla med litt makt. Kantkorn ligg på eit 10cm tjukt lag av 4F som blir gradvis mindre omdanna og hardare nedover i snødekket. Burde utført ECT for å sei noko meir konkret om bruddforplanting, men eg hadde ikkje tid. Det finst og kantkorn over og under skarelag, men her fekk eg ikkje brudd på LBT. Lite snø i området og eg kan ikkje tenkjer meg at skred blir større enn strl. 2 her.

Skredfarevurdering

Kantkorn ligg her på ei djupn som definitivt kan påverkast om det blir stor tilleggsbelastning eller snødekket er tynt, men det var lite som tyda på god bruddforplantningsevne. Trur varsla faregrad er rett med tanke på fokksnø som sannsylegvis ikkje har stabilisert seg, men at vedvarande svakt her og no utgjer faregrad 2 i seg sjølv. Varslet faregrad er riktig Antar at det er godt mulig å løyse ut skred i fokksnø sidan den ikkje har hatt tid til å stabilisere seg og det er kalde temperaturar (var -20 ved parkering på RV50 12:00), eg oppsøkte ingen heng der fokksnø kunne vere problem.

Tester

LBT@70cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn ein heil dag på tur

ObsID: 251680

Indre Sogn / eldrevatnet

Snø

24.01.2021 kl. 14:34

1645 moh

Markus@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus@NVE

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 1600 moh Bratt leformasjon på Haukefjellet

ObsID: 251629

Indre Sogn / Luster / Indre Sogn

Snø

24.01.2021 kl. 14:17

1190 moh

Linda@Nortind (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra NV ↘ 95% skyer

ObsID: 251624

Indre Sogn / Lærdal

Snø

24.01.2021 kl. 14:10

1343 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  oholsen

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn på turen i dag 1100-1550moh, var i både vest, sør og søraustleg orientering. Heller ingen drønn på flatene ved innmarsj frå parkeringa ved RV52 på sørsida av Eldrevatnet. Bevegde oss over snødekke av varierande tjukkleik og hardheit.

ObsID: 251668

Indre Sogn / Luster

Snø

24.01.2021 kl. 14:09

1403 moh

hrefvik (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fryst på et lite skarelag på snøen som er under mildværsgrensen på 3-400moh fra i går. Videre oppover i høyden blir snøen gradvis tørrere, lett og fin opp til 1000moh i beskyttede formasjoner. Deretter mer vindpåvirket snø videre opp til 1400 moh

Vær

Ikke nedbør 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fokksnø fra ca 1000moh og opp, myke flak, ca 5cm tjukke

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen som forplantet seg over et stort område. Også flere mindre drønn oppover fra Bakkedalen

ObsID: 251676

Indre Sogn / Luster

Snø

24.01.2021 kl. 13:51

934 moh

endre@nortind (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn, stor tillegsbelastning

ObsID: 251615

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.01.2021 kl. 13:34

938 moh

OleAndréA (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OleAndréA

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredaktivitet

24. jan. 12-18 (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 0 °C 65% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelege drønn som forplantar seg. Tydeleg i vindtransportert snø

ObsID: 251658

Indre Sogn / Årdal

Snø

24.01.2021 kl. 13:26

998 moh

KrLarsen (*)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Senere på turen, mens vi gikk oppover en slags ryggformasjon (SØ vendt rygg), tråkka jeg forbi han som gikk fremst i turfølget som hadde stoppa. Det utløste ett kraftig drønn, og bruddforplanting som kunne ses på snødekket (som satte seg litt) 50-60m oppover fra ryggen og over inn i en liten renne/bolleformasjon på siden av ryggen. Basert på hvordan dette forplanta seg, i kombinasjon med hvor variabelt snødekket var på stedet var nok dette etter all sannsynlighet kantkornlaget fra uka etter nyttår. Vil anta at fjernutløsning fortsatt vil være en mulighet i enkelte utsatte områder/heng.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels

Tester

LBT@60cmQ2 Kantkorn under skarelag. Dette laget kollapsa først, før jeg fikk bruddet i nysnøen høyere oppe i blokka.

LBT@37cmQ2 Delvis nedbrutt nysnø mellom hardere vindpakka snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

10 cm F-/F+ PP/DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm F DF 2 mm D Hele laget, 10 cm P RG 1 mm, 1,5 cm 1F DF/RG 1 mm, 15 cm P RG, 1 cm K MFcr, 4 cm F FC 3 mm Hele laget, 0,5 cm K MFcr, 40 cm P MF 2 mm

ObsID: 251662

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.01.2021 kl. 13:25

1109 moh

Magnus (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Magnus

Tester

LBT@40cmQ1 Bryter lett og glatt. Bryter på nesnødd kantkornlag. Kantkornlaget har en tykkelse på ca 3cm.

Snøprofil

ObsID: 251608

Indre Sogn / Årdal

Snø

24.01.2021 kl. 12:19

1082 moh

KrLarsen (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Med markering, veldig flatt lys og vanskelig å få gode bilder.

Skredaktivitet

24. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. V Litt vanskelig å si nøyaktig når disse har løsna, ved bruk av kikkert kan en se at det ikke er noe særlig nysnø på bruddkanten. Trolig gått i løpet av natta eller morgentimene. I alle fall gått med snøen har kommet fredag/lørdag.

ObsID: 251661

Indre Sogn / Luster

Snø

24.01.2021 kl. 11:51

1311 moh

sindrejh (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn på ryggen. Har gått i opptråkka spor til sadelen, så ingen drønn på vei oppover, men flere bortover ryggen.

ObsID: 251577

Indre Sogn / Luster

Snø

24.01.2021 kl. 11:47

774 moh

Linda@Nortind (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Massivt drønn i dette området, hørte middels drønn 50 høydemeter lenger ned i samme himmelretning.

ObsID: 251574

Indre Sogn / Luster

Snø

24.01.2021 kl. 11:29

714 moh

Sigbjørn (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små og midels store drønn

ObsID: 251572

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.01.2021 kl. 11:02

1368 moh

GG (***)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 251576

Indre Sogn / Luster

Snø

23.01.2021 kl. 22:53

323 moh

Siggen@obskorps (****)

Snødekke

38 cm totalt Snøgrense på 0 moh Fuktig Snødybde var 20cm på Mandag 18 Jan nå er det nesten dobbla seg. Snøen er kram til dels våt her nede på 325moh, svært tung snø å måke. Så ca 20cm nysnø i løpet av uka men kommet som fuktig / våt snø i fjellet har det trolig kommet betydelig mer 40-50cm +-.

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 40% skyer Oppklarning i kveld og delvis stjernehimmel noe kaldere i forbindelse med oppklarning, men ikke slik vi hadde i starten av Januar. Det var over Hemsedalsfjellet var det så og si vindstille tidlig i kveld, -6.

ObsID: 251515

Indre Sogn / Luster

Snø

23.01.2021 kl. 15:47

989 moh

martin@obskorps (****)

Vær

Snø -3,5 °C 8 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh hvordypt dette laget ligger vil trolig varierer mye. nå er det trolig over en halvmeter ned til det mange plaser i østligsektro, mens det i andre sektor mange plasser vil være innen en halvmeter. Dette vil kunne varierer kraftigt inne få små avstande avhengig av lokale vindforhold. Annbefaller at man forsatt forventer at dette kan påvirkes av skiløper og at man må ta inn over seg at dette lag potentielt kan løsne store skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Disse nysnøflak vil trolig stabilisere seg raskt grunnet gunstige temp i dekket og synkende temp neste døgn.

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 180 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr Fra Toppen. Siste døgns snøfall er flyttet av vind fra vest. avblåst på utsatte steder, myke falk i leheng. finner ferske fokksnøannsamlinger på opp til 100 cm i leheng, men generelt er de ferske falk mellom 15 og 30 cm tykke. Disse hviler på nysnøen fra siste døgnet. Under dette finnes falk dannet av vinden fra torsdag og derunder finner vi kanten fra tidlig januar. her på ca. 1000 moh er det, som andreas også så i går på 1200 moh, lett rundet, men jeg vil på ingen måte avskrive den ennå. under denne er der smelteformer og hoomogent/stabilt dekke.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på rundtur i området over heisene på heggemyrene. Nysnø og vind opprett holder problemet med nysnøflakk og øker belastningen på vedvarende svakelag lengerer nede i dekket. faregraden vil holde seg så lenge vinden flytter på snø, men nysnø problematikken vil trolig avta hurtig når vinden ligger seg og tempen synker. De vedvarende svake lag med kant fra 1. uke i jan. er forsatt å forvent som aktivt. krever trolig stor belastning nå, men vil også kunne gi store skred siden det nå har betraktelige mengder med snø over seg. vær også opmerksom på muligheten til å påvirke dette laget hvor snødekket er tynt. Men synkende temp og minkende vind vil flakene som er dannet i dag trolig stabilisere seg raskt. Kanten vil trolig kreve størrer belastning siden den nå ligger dyper i dekket, uten om i vestlig sektor hvor vinden har "spist" godt av dekket i deg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Der flyttes snø grunnet vind fra vest

Snøprofil

10 cm 4F RG D-M, 30 cm F+ PP D-M, 25 cm 1F RG D-M, 20 cm 1F+ RG D, 4 cm 4F RGxf/FC D, 2 cm 1F RG D, 10 cm 4F+ RGxf/FCso D, 80 cm P+ MF D -3,5 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 5 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 100 cm, -1,6 °C @ 130 cm, -0,6 °C @ 160 cm LBT bruder lett på nysnø ca 40 cm nede.ikke Q1 men en glatt q2

ObsID: 251491

Indre Sogn / Luster

Snø

23.01.2021 kl. 14:57

875 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott øst

Snødekke

Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Ligger snø på skogen etter nattens snøfall fra 200-300 moh. Med en gang du kjem ut skogen er der lett vindtransport som følge av vind fra vest. I høyden her avblåst på utsatte steder.

ObsID: 251470

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.01.2021 kl. 13:26

885 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Ikke nedbør Flyttes snø over tregrensa. Anslår 6-7 m/s i kasta.

ObsID: 251472

Indre Sogn / Luster

Snø

23.01.2021 kl. 13:06

673 moh

Evenfm (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Evenfm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Evenfm

Skredhendelse

23. jan 13:04 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Kantkornet snø ved bakken Svaberg I dette henget var det svaberg ved bakken. I andre heng med vegetasjon ved bakken var også det svake laget aktivt og vi observerte skytende sprekker som ikke ble til skred fordi det var for slakt.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Faretegn

Stort snøfall

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 251495

Indre Sogn / Jostedal

Snø

23.01.2021 kl. 12:47

195 moh

jostein@nve (*****)

Skredaktivitet

23. jan. 6-12 (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Under 1000 moh Mildveret løyser ut str 1 og 2 skred i laussnøen i dag.

ObsID: 251438

Indre Sogn / Luster

Snø

23.01.2021 kl. 12:28

860 moh

AsbjørnF (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AsbjørnF Kommentar:  12 meter lang sprekk

Skredhendelse

23. jan 12:44 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng N-vendt Skredet startet på 848 moh og sluttet på 848 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Leområder Testheng, fjernutløyst på 3 meter avstand. Fann Nedføyka nysnø når vi såg på bruddkanten

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 251437

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.01.2021 kl. 12:11

715 moh

ski.fantomet (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ski.fantomet Kommentar:  Lite flak løsnet ned til bakken ved skikjørers påvirkning

Skredhendelse

23. jan 12:15 (+01:00) Skredet startet på 718 moh og sluttet på 718 moh Lite flak løsnet ned til bakken ved skikjørers påvirkning

ObsID: 251425

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.01.2021 kl. 10:11

472 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sigbjørn

Faretegn

Ferske sprekker 10-15m lang

ObsID: 251389

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.01.2021 kl. 09:00

159 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Det sluddar no, 200moh. Men det legg seg.

Vær

Sludd 0,8 °C 100% skyer Det gjekk ifrå regn til sludd i går kveld i 10 tiden. Det har lagt seg nokre cm med fuktig/våt snø sidan i hår kveld.

ObsID: 251385

Indre Sogn / Sogndal

Snø

23.01.2021 kl. 08:59

407 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  sindrejh

Vær

Snø 0 °C Kommet nesten 30 cm snø i natt og snør fortsatt bra. Dårlig sikt. Fuktig.

ObsID: 251383

Indre Sogn / Utladøla

Snø

23.01.2021 kl. 08:59

299 moh

tore@svv (*****)

Skredaktivitet

23. jan. 0-6 (+01:00) Ett (1). Naturlig utløst SV Deteksjon i snøskredradar. Vegen automatisk stengt. Skred har ikke nådd veg og er heller ikke synlig fra veg (noe som tyder på begrenset størrelse).

ObsID: 251382

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org