Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye nedbør og kraftig vind i starten av uken har gitt store fokksnøflak som fremdeles er lette å løse ut, særlig der fokksnøflak er tynne eller myke. Fokksnøen ligger på et aktivt lag med kantkorn. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred! Skredproblemet finnes der det ligger vindpåvirket snø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under fokksnøflak. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger men sørvest til sørøstvendte heng er mest utsatt.
Det har kommet rundt 30-40 cm nysnø siden lørdag. Det er nå mye løssnø i skogen men den begynner synke sammen. Over tregrensen er snøen mer vindpåvirket. Rygger og utsatte formasjoner er kraftig vindpåvirket og hardpakket men i skjermede formasjoner er det fortsatt mulig å finne myk snø. Tirsdagens vind har flyttet mye snø inn i sør- og sørøstvendte leheng. Det er skiføre fra rundt 300 moh med tynn såle opp til rundt 500 moh. Det er godt med snø over 600 moh.
Kuldeperioden etter nyttår dannet utbredt kantkorn i overflaten. Snø og vind de siste dagene har dannet fokksnøflak over kantkornet. Søndagens vind dannet fokksnøflak i nord- og nordøstvendte leheng. Tirsdagens vind dannet nye fokksnøflak i østlig og sørlig sektor. Enkelte steder ligger det også nedsnødd overflaterim i snødekket. Det er observert flere drønn i snøen, både i Sogndalsdalen og Jostedalen.
Ovenfor Hodlekve i Sogndalsdalen er det onsdag meldt om et middels stort skiløperutløst skred. Det gikk også et stort (str.3) skiløperutløst skred på Toggas østside. Skiløper kom seg ut uskadd. I tillegg ble det observert et flertall små og middels store naturlig utløste skred.
Det er observert ny kantkorndannelse øverst i snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-19 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 15:55

1197 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred fra Tirsdag/Onsdag Sø ca 1000moh brudkant er ca 1 meter kanskje. Men spredningen er ikke så stor.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vindtegn også nedi skogen i åpne områder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjellet har mye blyant flak oppå løsere nysnø/overflatekant drønner når du tråkker på de.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profilen skulle gjøre en PST test med det skle ut under graving.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En gammel sprekk i snøen i området hvor det naturlige skred har gått. Har ikke sklidd ut her men kom en sprekk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP3@34cmQ2 Dårlig Går på løsere overflatekant

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Trolig ingen ferske men så et som gikk trolig Tirsdag med vinden da.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Kan finnes i alle himmelretninger men mest utsatt er trolig disse her. Vind på Tirsdag dannet flak over overflatekant / løsere nysnø. Det stabiliseres nå flaket men fortsatt tenker jeg lett å løse ut. Kanskje str 2 er mer passende ? Men noen av de skredene som gikk under været på Tirsdag har nok volum til et str 3 men bruddforplatning til str 2.

Snøprofil

0,1 cm F SH 0 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 25 cm 4F/4F+ DF 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- FCsf 1 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 9 cm 4F- FC/MF 1 mm/2 mm D, 20 cm P RGxf 0 mm D, 5 cm 1F FCxr 2 mm D, 20 cm 1F/K MF/MFcr D, 10 cm 1F+ MF/RG D -11,6 °C @ 0 cm, -14,4 °C @ 10 cm, -10,5 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen 980moh syd -8,5 i luften

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 0 m/s Pent kald vær kaldere i dalen enn i høyden. -21 nedi dalen og -8,5 på 1000moh og -12/13 på 550moh

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker i forbindelse med drønn samt sprekker i mykere fokksnøflak.

Drønn i snøen Når man tråkker på flak som ligger på løsere nysnø / overflatekantkorn. Flakene var blyant harde der jeg var.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekkke er preget av vind fra n/nø det er generelt hardt blyant flak og avblåst til skare i høyfjellet. I skogen har også vinden laget noe mykere flak, samt du finner løs snø i skogen samt skjerma formasjoner også i høyfjellet. Stedhvis på rygger finnes ennå løs overflatekant, spørsmålet er hvorfor ikke den har blåst bort? Flakene ligger oppå løsere nysnø og overflatekantkorn som ble dannet i starten av januar. Flakene gir drønn og sprekker og det gikk under vinden på Tirsdag / Onsdag en rekke naturlige og skiløper utløste skred i regionen. Fortatt gir flakene faretegn men stabiliseringen er i gang med svært småe skritt. Det har kommet noe rim på toppen av dekke småe ca 1mm i lavlandet og 0,3mm i høyfjellet. Snødekke er ellers jevnt fordelt pga vind fra ulike retninger i vinter. Men det er stor forskjell i snømengder, fra nærmest avblåst på topper/rygger til flere meter i formasjoner som samler snø. På 760moh målte jeg 60cm snødybde 16.12 i dag 15.01 målte jeg 65cm.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vind Tirsdag preger snødekke. Det har dannet seg flak over løsere nysnø / overflatekant. Gir fra seg faretegn som drønn og sprekker. Gikk en del skred i regionen på Tirsdag som synes fortsatt. Etter Tirsdag har det vært kaldt og klart vindstille vær uten ny pålagring. Flakene stabiliseres nå men det går med småe skritt. Stabiliseringen av flakene som ble dannet tidligere i uken er i gang, men det går sakte. Fortsatt drønner det og fortsatt lett å løse ut. Det vil stabilisere med tiden. Spesielt når temperaturen skal stige utover Søndagen. Vi vil gå ned til fg 2 engang. Men ennå noen dager til tenker jeg. Og da går vi mulig ned til lett å løse ut få heng feks , som på en måte ikke er så mye mer stabilt enn i dag selvom vi går ned en hel faregrad. Spørsmålet er selvsagt hvor lenge skal vi holde den på denne faregrad. Ennå tenker jeg vi holder den men en gang går vi ned. Vi får se uti neste uken tempen er meldt stige da vil det gå noe fortere. Nå skjer det som sagt svært lite.

ObsID: 249342

Indre Sogn / Tylderingen

Snø

15.01.2021 kl. 14:22

1065 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Rolig og klart vær. Nesten påskestemning i solveggen på Tylderingen.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Drønn i kombinasjon med skytende sprekker. Gikk bevisst inn i et sørvendt bratt testheng som var ca. fem meter høyt. Flaket hadde nok sklidd ut hvis det ikke var for underliggende støtte. Bruddet skjedde på kantkorn under skarelag 25 cm nede i snødekket (gravde langs sprekken øverst i henget).

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Observerte velutviklede rimkrystaller på mykt underlag i skogen. Over tregrensa så vi ikke rim i overflaten, men det ser ut til å pågå en kantingsprosess i øvre del av snødekket.

ObsID: 249367

Indre Sogn / Lærdal

Snø

15.01.2021 kl. 13:26

1410 moh

Lohnejr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lohnejr
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Lohnejr

Vær

-1 °C 2 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Vindpakket hard Mykt vindpakket dekke i SV forsenkninger.

ObsID: 249312

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.01.2021 kl. 13:02

901 moh

JohannesBjå (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  JohannesBjå Kommentar:  Brudd 80 cm fra topp.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  JohannesBjå Kommentar:  Kantkorn?

Tester

LBT@80cmQ2 Brudd på 11 slag ( 1 albue)

ObsID: 249308

Indre Sogn / Sogndal

Snø

15.01.2021 kl. 12:48

904 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk flere drønn langs med ryggen.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet å se.

Snøprofil

Gravde rett under toppryggen fra Skredfjellet. Ø vendt. Så tydelig sjiktovergangen mellom siste snøfall (lør-tirs) og gammelt snødekke. Hadde ikke lupe så fikk ikke sett nøye på krystallene, men de blinket godt så så ut som oppbyggende prosess har vært gjeldende. Dette laget var tydelig med den lille blokktest, men gikk ikke til brudd ved ECT.

ObsID: 249296

Indre Sogn / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 11:47

531 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Vær

Ikke nedbør -13 °C 0 m/s Kaldt pent vær, betydelig varmere i høyden enn nedi daler. Store lokale forskjeller på temperaturen. Vindstille ser heller ikke ut som vind i høyden. Snødekke bærer preg av vind tidligere i uken. Men ser ingen skred fra parkeringsplass med kikkert.

Snødekke

0 cm nysnø

ObsID: 249275

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.01.2021 kl. 08:00

209 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kalt, Ikkje vind. . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 249233

Indre Sogn / Årdal

Snø

14.01.2021 kl. 18:49

1011 moh

KrLarsen (*)

Notater

Diverse kjapptester og "forenkla LBT" (frigjøring med stav, trykke med hender) avdekte at det var mulig å få frem brudd på hardhetsforskjeller den vindpåvirka snøen, men klarte ikke finne noen steder hvor det gikk brudd på lag av kantkorn eller overflaterim. Dette var gjeldende i himmelretningene SØ - S - SV - V fra tregrensa og ca opp til 1050moh.

Vær

-13 °C 1 m/s Kaldt, klart og tilnærma vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Vinden som på tirsdag blåste fra V ser ut til å ha dreid til SØ i løpet av tida siden tirsdag kveld. I området her er det avblåst i kombinasjon lommer med vindpåvirka snø av varierende hardhet i alle himmelretninger fra SØ via S til V. Det virker som om det generelt ligger det noe mer snø i Ø-vendt terreng her i området. Har ikke vært i N-vendt terreng.

ObsID: 249184

Indre Sogn / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 14:35

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær helt skyfritt kaldt og klart

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Var -13 i dag tidlig mulig måleren får noe sol. Uansett kaldt og pent vær og solen varmer noe på huden/målern mitt på dagen. Blir brått kaldere når den går ned. Målestasjoner for fjellet i sør norge har så og si vindstille.

Snødekke

0 cm nysnø Tørr Ingen nysnø men litt rim har kommet her nede. Ellers lite endringer med slik vær. Men det er tempgradient i snødekke men høyfjellet er mye hard vindpakka snø men lommer av løsere snø også noe overflatekant på rygger faktisk. Der snøen er løs forventer jeg det bli kantet/rim med slik vær på hardt kan det legge seg rim. Fokksnøen vil også bli kantet med tiden men det går først der snøen er løs. Men alt i alt ingen store endringer vi har fortsatt flak på nedføyket løs snø / overflatekant, som forventer fortsatt er lett å løse ut. Stabilisering går tregt når det er så kaldt.

ObsID: 249145

Indre Sogn / Grønvassnosi

Snø

14.01.2021 kl. 12:27

1336 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Gravde i snøen der det drønnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Bruddflaten med kantkornede krystaller.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Skred (strl 2) som trolig løsnet naturlig på tirsdag. Aspektet er mot S/SØ.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra NØ ↙ Klarvær og lite vind. Kaldere i dalbunnen enn på fjellet.

Faretegn

Ferske skred Observerte flere skred i leområder mot S/SØ (strl 2-3) som trolig gikk under uværet på tirsdag.

Drønn i snøen På dette stedet. Leområde mot sør. Gravde i snøen og fant svakt lag av kantkorn 25 cm nede i snødekket. Overliggende lag bestod av 15 cm fokksnø (P) over 10 cm fokksnø (1F). Underliggende lag bestod av fokksnø (4F/1F). Hørte generelt flere drønn på turen. Primært i leområder mot S/SØ.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Observasjon fra tur til Grønvassnosi fra Fardalen. I skogen er snøen tørr ubunden med 30 cm løssnø. Over tregrensa er snøen vindpåvirket i de fleste himmelretninger. Tungt brøyteføre på flate områder og i forsenkninger. Vindutsatte rygger er stedvis avblåst ned til gammelt skarelag. Siste vindtegn fra NØ. Observerte ikke noe overflaterim.

ObsID: 249193

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 12:22

964 moh

Asmkar (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp mot kambafjell. Fant ikke nedføyka kantkorn der vi gravde. Får brudd i to ulike sjikt med nedføyka svakt lag med nysnø, men ikke forplantning. Finner kantkorn i overgang til smelteomvandla snø, men må bryte blokka ut med spade for å få brudd.

ObsID: 249150

Indre Sogn / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 12:07

774 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierer mellom. skavler og laussnø

ObsID: 249097

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 11:37

1382 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Linda@Nortind

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra N ↓

Snødekke

Tydelige vindtegn i snøoverflate.

ObsID: 249079

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 11:13

1110 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Spadetest= STM81Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Lett å få ut blokker i snøpakka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Små skille mellom laga, men nok til at det bryt opp i blokker ved moderat belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marianne Sundal

Tester

LBT@80cmQ1 Mellomting mellom Q1 og Q2. Litt vanskelig å bekrefte, men kan sjå ut som at der er et tynt lag med smelteform med begynnande kant det gjekk i brudd på. Tok i tillegg spadetest, der det også gjekk i brudd på same plass. STM81Q2.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 800 moh

Faretegn

Ferske skred Kanskje ikkje så ferskt, men gårsdagens skred, då vêret ikkje har endra seg og det har vore veldig kaldt, vil problema vere mykje det same sidan det gjekk i går.

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vinden har jobba godt i fjellet. Hardpakka snø på toppen av snøpakka der eg gravde. Begynt å danne seg overflaterim i området. Var -14 grader på parkeringa på morgonen. Grei temperatur i sola seinare på dagen, men -8,4 grader i følgje temperaturmålaren. I små søkk i terrenget finn ein laus ubunden snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Godt bunden snø mellom fleire svake lag, men gjekk i brudd 80 cm ned i snøpakka på det svakaste laget, så det kan gå stort. Temperaturgradien i snøpakka i tillegg til det kalde vêret som er meldt vi gi gunstige vekstforholdt for kantkorn. Det nedsnødde/nedføyka laget med kantkorn vil fortsatt vedvare. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

16 cm P RG 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm F RGxf 2 mm D, 45 cm 1F-P RGsr 1 mm D, 50 cm K MF 3 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -9,4 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 50 cm, -7,2 °C @ 70 cm, -5,9 °C @ 90 cm, -4,6 °C @ 110 cm, -3,8 °C @ 130 cm, -2,7 °C @ 150 cm

ObsID: 249153

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 18:15

1500 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et av flak skredene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk mykt flak her men på harde var de betydelig lengre tok bare ikke bilde.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fin himmel i ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vind fra nord har flaket snøen nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nærmest kamera er bakken brudd ulike steder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Må ha lagt igjen mitt termometer i en snøgrop på Vikafjellet som nok har blåst igjen nå. Derfor ikke temp på profilen, men det var kaldt skyfritt vær så temp gradient har vi nok.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV 4-5 skred i sør side, mest i tregrensa men også et over. Str 2. Bruddkanter har føyket igjen men blokkene under ser harde ut og er en god halv meter noen av de.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Ferske flak over nedføyket nysnø og overflatekant. Kan finnes også i andre himmelretninger.

Snøprofil

14 cm P- RG 0 mm D, 23 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm 4F- FCsf 1 mm D, 30 cm 4F+/1F MF/FC 1 mm/3 mm D 1110moh syd til bakken

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Temperatur målt når jeg kom ned til bilen igjen. Men det er en kald værtype med skyfri himmel. Litt vind først på dagen , surt. Men den ga seg utover dagen og det ble så og si vindstille.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker i forbindelse med drønn til dels lange.

Ferske skred Flere skred naturlig utløst i sør vendt terreng. Særlig rundt skogrensa.

Drønn i snøen Flere drønn, når du går inn på blyant flakene.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Det er noen cm snø til havnivå og det er skrint med snø i skogen særlig i ytre strøk er det mye bare 20-30cm snø uten såle. Indre strøk er noe bedre og skitur er mulig fra ca 200moh. Over skogen er det bedre med snø. Snøoverflaten er preget av vind også nedi skogen, mye blyant harde flak som du enten slår igjennom på ski eller er bærende. Finnes løsere områder her og der også i høyfjellet. På rygger fant jeg overflatekant oppi dagen men også plasser med skare. Så alt i alt noe vekslende.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skitur syd 550moh - 1500moh. Pent kaldt vær med en sur vind som ga seg utover dagen. Vind fra nordlig retning har laget flak over løser nysnø / overflatekant. Tydelige faretegn som ferske skred, drønn og lange sprekker. Fjernutløsning er mulig. Meldt kaldt rolig vær de nærmeste dager skjer lite med snøen, flakene vil bruke lang tid på å binde seg til lagene under. Det vil være lett å løse ut skred , naturlige skred forventes ikke. Søndag , Mandag var nok fg lavere enn varslet men i dag var vi der, uten tvil.Bra skrevet for de neste dager.

ObsID: 248974

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 13:42

998 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rune@nortind

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og "skytende sprekker" rundt et flak på ca. 10x10 sørvendt på kantkorn.

ObsID: 248911

Indre Sogn / Store Grøndalen

Snø

13.01.2021 kl. 13:29

1264 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Gravde på stedet vi hørte drønnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  I Store Grøndalen med Veitastrondavatnet bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Leirdalen, like oppunder Nonskar.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra NØ ↙ Kaldt og klart vær. I Leirdalen og Grøndalen kjentes et kaldt drag (fallvinder) fra nordøstlig retning. Nok vind til lett vindtransport av snø der det finnes løs snø.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snødekket i ei lomme med innblåst snø fra NØ. Drønnet var ikke kraftigere enn at kun bakerste mann hørte det. Fremste mann gikk tre meter foran. Gravde i snøen og lagde en LBT. Fant ut at det sannsynligvis gikk på en sjiktovergang med nysnøkrystaller 15 cm nede i snødekket. Hardhet i flaket og underliggende lag 1F/P. Så ikke noe til svakt lag på kantkorn. 1F snø ca. 50 cm dypt før 4F snø videre nedover. Dette var det eneste drønnet vi hørte på hele dagens tur etter å ha vært på ski i de fleste aspekter. Lite tegn til spenninger i snødekket i Leirdalen og Store Grøndalen.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket bærer preg av kraftig vind fra ulike retninger. I går snødde det og blåste fra nordvest. I natt blåste det kraftig fra nordøst. Vindtegn i snødekket viser tydelig at siste vind kom fra nordøst. Fortsatt tørr ubunden snø under tregrensa, men høyere oppe virker snødekket å være vindpåvirket i de fleste himmelretninger bortsett fra i enkelte skjermede formasjoner. I leområder er snødekket stort sett vindpakket, men ikke bærende for skigåere. Det beste skiføret fantes i nærheten av rygger med myk riflesnø. Registrerte generelt lite tegn til spenninger i den vindpåvirkede snøen.

ObsID: 248979

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 13:22

1015 moh

kambestad (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 13:05 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Skål Litt dårlig vurdering, fin exitplan. Ingen tatt eller skadd.

ObsID: 248903

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 12:54

901 moh

Pål GK (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 248949

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 12:35

1361 moh

RandiSyv (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra N ↓ 5% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde kraftig drønn i snødekket.

ObsID: 248951

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 12:21

1084 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Fleire drønn

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 248894

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 11:36

1004 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@obskorps

Skredhendelse

13. jan 11:38 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt 40 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng 2 str 2 skiløper utløste skred. Så skiløper bli ført med skred massene i 2. Skred. Men han kom seg ut selv

ObsID: 248872

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 11:32

135 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Adam

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 248870

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 10:51

1031 moh

Asmkar (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Asmkar

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

ObsID: 248857

Indre Sogn / Leirdalen

Snø

13.01.2021 kl. 10:24

426 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Vanskelig å se på bildet. Men bruddkanten ligger ovenfor klippen som er over skredmassene.

Faretegn

Ferske skred Ferske skred øst for Såta. Strl 2-3. Aspekt SØ.

ObsID: 248978

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 08:57

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og nysnøen ca 1cm

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Skyfritt nå, hørte vind i natt her nede trærne har snøen rast fra noe.

Snødekke

1 cm nysnø Kommet ca 1cm nysnø i natt.

ObsID: 248833

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org