Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 14.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det oppfordres til konservative veivalg! Mye nedbør og kraftig vind i starten av uken har gitt store fokksnøflak som er lette å løse ut. Fokksnøen ligger på et aktivt lag med kantkorn. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred! Skredproblemet finnes der det ligger bunden snø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under flak i overflaten. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger men sør- og sørøstvendte heng er mest utsatt. Der snødekket er hardt vil det være vanskeligere å løse ut skred, men skred kan bli store hvis de først går.
Det har kommet rundt 30-40 cm nysnø siden lørdag. Det er nå mye løssnø i skogen. Over tregrensen er snøen vindpåvirket. Rygger og utsatte formasjoner er kraftig vindpåvirket og hardpakket men i skjermede formasjoner er det fortsatt stedvis myk snø. Tirsdagens vind har flyttet mye snø inn i sør- og sørøstvendte leheng. Det har snødd helt ned til havnivå og det er skiføre fra rundt 200 moh med litt dårlig såle opp til rundt 500 moh. Det er godt med snø over 600 moh.
Kuldeperioden etter nyttår dannet utbredt kantkorn i overflaten. Snø og vind de siste dagene har dannet fokksnøflak over kantkornet. Søndagens vind dannet fokksnøflak i nord- og nordøstvendte leheng. Tirsdagens vind dannet nye fokksnøflak i østlig og sørlig sektor. Noen plasser skjuler det seg også nedsnødd overflaterim i snødekket.
Ovenfor Hodlekve i Sogndalsdalen er det onsdag meldt om et skiløperutløst middels stort skred. Skiløper ble dratt med men kom seg ut selv. Dette ble meldt fra til politiet men det ble igangsatt søk for å forsikre seg om at det ikke var flere involvert. Redningsmannskap fant 3 skred i området som ble gjennomsøkt. Det gikk også et stort (str.3) skiløperutløst skred på Toggas østside. Skiløper kom seg ut uskadd. I tillegg ble det observert et flertall små og middels store naturlig utløste skred.
Det er observert flere drønn i snøen, både i Sogndalsdalen og Jostedalen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-21 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Årdal

Snø

14.01.2021 kl. 18:49

1011 moh

KrLarsen (*)

Notater

Diverse kjapptester og "forenkla LBT" (frigjøring med stav, trykke med hender) avdekte at det var mulig å få frem brudd på hardhetsforskjeller den vindpåvirka snøen, men klarte ikke finne noen steder hvor det gikk brudd på lag av kantkorn eller overflaterim. Dette var gjeldende i himmelretningene SØ - S - SV - V fra tregrensa og ca opp til 1050moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Vinden som på tirsdag blåste fra V ser ut til å ha dreid til SØ i løpet av tida siden tirsdag kveld. I området her er det avblåst i kombinasjon lommer med vindpåvirka snø av varierende hardhet i alle himmelretninger fra SØ via S til V. Det virker som om det generelt ligger det noe mer snø i Ø-vendt terreng her i området. Har ikke vært i N-vendt terreng.

Vær

-13 °C 1 m/s Kaldt, klart og tilnærma vindstille

ObsID: 249184

Indre Sogn / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 14:35

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær helt skyfritt kaldt og klart

Snødekke

0 cm nysnø Tørr Ingen nysnø men litt rim har kommet her nede. Ellers lite endringer med slik vær. Men det er tempgradient i snødekke men høyfjellet er mye hard vindpakka snø men lommer av løsere snø også noe overflatekant på rygger faktisk. Der snøen er løs forventer jeg det bli kantet/rim med slik vær på hardt kan det legge seg rim. Fokksnøen vil også bli kantet med tiden men det går først der snøen er løs. Men alt i alt ingen store endringer vi har fortsatt flak på nedføyket løs snø / overflatekant, som forventer fortsatt er lett å løse ut. Stabilisering går tregt når det er så kaldt.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Var -13 i dag tidlig mulig måleren får noe sol. Uansett kaldt og pent vær og solen varmer noe på huden/målern mitt på dagen. Blir brått kaldere når den går ned. Målestasjoner for fjellet i sør norge har så og si vindstille.

ObsID: 249145

Indre Sogn / Grønvassnosi

Snø

14.01.2021 kl. 12:27

1336 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Gravde i snøen der det drønnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Bruddflaten med kantkornede krystaller.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Skred (strl 2) som trolig løsnet naturlig på tirsdag. Aspektet er mot S/SØ.

Faretegn

Ferske skred Observerte flere skred i leområder mot S/SØ (strl 2-3) som trolig gikk under uværet på tirsdag.

Drønn i snøen På dette stedet. Leområde mot sør. Gravde i snøen og fant svakt lag av kantkorn 25 cm nede i snødekket. Overliggende lag bestod av 15 cm fokksnø (P) over 10 cm fokksnø (1F). Underliggende lag bestod av fokksnø (4F/1F). Hørte generelt flere drønn på turen. Primært i leområder mot S/SØ.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Observasjon fra tur til Grønvassnosi fra Fardalen. I skogen er snøen tørr ubunden med 30 cm løssnø. Over tregrensa er snøen vindpåvirket i de fleste himmelretninger. Tungt brøyteføre på flate områder og i forsenkninger. Vindutsatte rygger er stedvis avblåst ned til gammelt skarelag. Siste vindtegn fra NØ. Observerte ikke noe overflaterim.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra NØ ↙ Klarvær og lite vind. Kaldere i dalbunnen enn på fjellet.

ObsID: 249193

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 12:22

964 moh

Asmkar (*)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp mot kambafjell. Fant ikke nedføyka kantkorn der vi gravde. Får brudd i to ulike sjikt med nedføyka svakt lag med nysnø, men ikke forplantning. Finner kantkorn i overgang til smelteomvandla snø, men må bryte blokka ut med spade for å få brudd.

ObsID: 249150

Indre Sogn / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 12:07

774 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierer mellom. skavler og laussnø

ObsID: 249097

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 11:37

1382 moh

Linda@Nortind (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Linda@Nortind

Snødekke

Tydelige vindtegn i snøoverflate.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 4 m/s fra N ↓

ObsID: 249079

Indre Sogn / Sogndal

Snø

14.01.2021 kl. 11:13

1110 moh

Marianne@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marianne@svv
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Spadetest= STM81Q2
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Lett å få ut blokker i snøpakka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marianne@svv Kommentar:  Små skille mellom laga, men nok til at det bryt opp i blokker ved moderat belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marianne Sundal

Snøprofil

16 cm P RG 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm F RGxf 2 mm D, 45 cm 1F-P RGsr 1 mm D, 50 cm K MF 3 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -8,5 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -9,4 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 50 cm, -7,2 °C @ 70 cm, -5,9 °C @ 90 cm, -4,6 °C @ 110 cm, -3,8 °C @ 130 cm, -2,7 °C @ 150 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 800 moh

Tester

LBT@80cmQ1 Mellomting mellom Q1 og Q2. Litt vanskelig å bekrefte, men kan sjå ut som at der er et tynt lag med smelteform med begynnande kant det gjekk i brudd på. Tok i tillegg spadetest, der det også gjekk i brudd på same plass. STM81Q2.

Faretegn

Ferske skred Kanskje ikkje så ferskt, men gårsdagens skred, då vêret ikkje har endra seg og det har vore veldig kaldt, vil problema vere mykje det same sidan det gjekk i går.

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

170 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vinden har jobba godt i fjellet. Hardpakka snø på toppen av snøpakka der eg gravde. Begynt å danne seg overflaterim i området. Var -14 grader på parkeringa på morgonen. Grei temperatur i sola seinare på dagen, men -8,4 grader i følgje temperaturmålaren. I små søkk i terrenget finn ein laus ubunden snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Godt bunden snø mellom fleire svake lag, men gjekk i brudd 80 cm ned i snøpakka på det svakaste laget, så det kan gå stort. Temperaturgradien i snøpakka i tillegg til det kalde vêret som er meldt vi gi gunstige vekstforholdt for kantkorn. Det nedsnødde/nedføyka laget med kantkorn vil fortsatt vedvare. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249153

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 18:15

1500 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et av flak skredene
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sprekk mykt flak her men på harde var de betydelig lengre tok bare ikke bilde.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fin himmel i ettermiddag
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vind fra nord har flaket snøen nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nærmest kamera er bakken brudd ulike steder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV 4-5 skred i sør side, mest i tregrensa men også et over. Str 2. Bruddkanter har føyket igjen men blokkene under ser harde ut og er en god halv meter noen av de.

Notater

Må ha lagt igjen mitt termometer i en snøgrop på Vikafjellet som nok har blåst igjen nå. Derfor ikke temp på profilen, men det var kaldt skyfritt vær så temp gradient har vi nok.

Snøprofil

14 cm P- RG 0 mm D, 23 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm 4F- FCsf 1 mm D, 30 cm 4F+/1F MF/FC 1 mm/3 mm D 1110moh syd til bakken

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Ferske flak over nedføyket nysnø og overflatekant. Kan finnes også i andre himmelretninger.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker i forbindelse med drønn til dels lange.

Ferske skred Flere skred naturlig utløst i sør vendt terreng. Særlig rundt skogrensa.

Drønn i snøen Flere drønn, når du går inn på blyant flakene.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Det er noen cm snø til havnivå og det er skrint med snø i skogen særlig i ytre strøk er det mye bare 20-30cm snø uten såle. Indre strøk er noe bedre og skitur er mulig fra ca 200moh. Over skogen er det bedre med snø. Snøoverflaten er preget av vind også nedi skogen, mye blyant harde flak som du enten slår igjennom på ski eller er bærende. Finnes løsere områder her og der også i høyfjellet. På rygger fant jeg overflatekant oppi dagen men også plasser med skare. Så alt i alt noe vekslende.

Vær

Ikke nedbør -14 °C 0 m/s Temperatur målt når jeg kom ned til bilen igjen. Men det er en kald værtype med skyfri himmel. Litt vind først på dagen , surt. Men den ga seg utover dagen og det ble så og si vindstille.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skitur syd 550moh - 1500moh. Pent kaldt vær med en sur vind som ga seg utover dagen. Vind fra nordlig retning har laget flak over løser nysnø / overflatekant. Tydelige faretegn som ferske skred, drønn og lange sprekker. Fjernutløsning er mulig. Meldt kaldt rolig vær de nærmeste dager skjer lite med snøen, flakene vil bruke lang tid på å binde seg til lagene under. Det vil være lett å løse ut skred , naturlige skred forventes ikke. Søndag , Mandag var nok fg lavere enn varslet men i dag var vi der, uten tvil.Bra skrevet for de neste dager.

ObsID: 248974

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 13:42

998 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Rune@nortind

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og "skytende sprekker" rundt et flak på ca. 10x10 sørvendt på kantkorn.

ObsID: 248911

Indre Sogn / Store Grøndalen

Snø

13.01.2021 kl. 13:29

1264 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Gravde på stedet vi hørte drønnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  I Store Grøndalen med Veitastrondavatnet bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Leirdalen, like oppunder Nonskar.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn i snødekket i ei lomme med innblåst snø fra NØ. Drønnet var ikke kraftigere enn at kun bakerste mann hørte det. Fremste mann gikk tre meter foran. Gravde i snøen og lagde en LBT. Fant ut at det sannsynligvis gikk på en sjiktovergang med nysnøkrystaller 15 cm nede i snødekket. Hardhet i flaket og underliggende lag 1F/P. Så ikke noe til svakt lag på kantkorn. 1F snø ca. 50 cm dypt før 4F snø videre nedover. Dette var det eneste drønnet vi hørte på hele dagens tur etter å ha vært på ski i de fleste aspekter. Lite tegn til spenninger i snødekket i Leirdalen og Store Grøndalen.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Snødekket bærer preg av kraftig vind fra ulike retninger. I går snødde det og blåste fra nordvest. I natt blåste det kraftig fra nordøst. Vindtegn i snødekket viser tydelig at siste vind kom fra nordøst. Fortsatt tørr ubunden snø under tregrensa, men høyere oppe virker snødekket å være vindpåvirket i de fleste himmelretninger bortsett fra i enkelte skjermede formasjoner. I leområder er snødekket stort sett vindpakket, men ikke bærende for skigåere. Det beste skiføret fantes i nærheten av rygger med myk riflesnø. Registrerte generelt lite tegn til spenninger i den vindpåvirkede snøen.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra NØ ↙ Kaldt og klart vær. I Leirdalen og Grøndalen kjentes et kaldt drag (fallvinder) fra nordøstlig retning. Nok vind til lett vindtransport av snø der det finnes løs snø.

ObsID: 248979

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 13:22

1015 moh

kambestad (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 13:05 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Skål Litt dårlig vurdering, fin exitplan. Ingen tatt eller skadd.

ObsID: 248903

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 12:54

901 moh

Pål GK (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 248949

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 12:35

1361 moh

RandiSyv (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde kraftig drønn i snødekket.

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra N ↓ 5% skyer

ObsID: 248951

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 12:21

1084 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Fleire drønn

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 248894

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 11:36

1004 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@obskorps

Skredhendelse

13. jan 11:38 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt 40 cm høy og 80 m bred bruddkant Brattheng 2 str 2 skiløper utløste skred. Så skiløper bli ført med skred massene i 2. Skred. Men han kom seg ut selv

ObsID: 248872

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 11:32

135 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Adam

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 248870

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.01.2021 kl. 10:51

1031 moh

Asmkar (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Asmkar

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

ObsID: 248857

Indre Sogn / Leirdalen

Snø

13.01.2021 kl. 10:24

426 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sondre Kvambekk Kommentar:  Vanskelig å se på bildet. Men bruddkanten ligger ovenfor klippen som er over skredmassene.

Faretegn

Ferske skred Ferske skred øst for Såta. Strl 2-3. Aspekt SØ.

ObsID: 248978

Indre Sogn / Luster

Snø

13.01.2021 kl. 08:57

326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og nysnøen ca 1cm

Snødekke

1 cm nysnø Kommet ca 1cm nysnø i natt.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s Skyfritt nå, hørte vind i natt her nede trærne har snøen rast fra noe.

ObsID: 248833

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.01.2021 kl. 21:11

979 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 1 mm/1 mm Tok bare ein rask sjekk på snødekket ned til bruddet i kantkornlaget, usikker på tykkelsen av kantkornlaget (sjekka ikkje så nøye). Har ikkje sett på korna i lupe.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Tester

LBT@30cmQ3 Middels Brudd i kantkornlag. Måtte til eit par slag før den gjekk i brudd.

LBT@15cmQ3 Brudd går lett i nedføyka nysnølag.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er generelt lite vindpåvirka. I skogen er det ca 30cm laus nysnø. Over skoggrensa varierar snødekke frå eit par få cm til 30cm laus nysnø. Men snøen er laus og ser ut å vere svakt vindpåvirka i løpet av dagen og der etter komt meir nysnø. Overflata er tørr (som i tilgjengelig for transport), men det virka mildt i overflata, snøen er litt "treig" å køyra på og litt kram.

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra NV ↘ Lite vind. Trekk innimellom. Noko kraftigare vindkast men generelt lite vind. Det var -0,5grader nede på parkeringa. Ganske mildt oppe i fjellet også. Snødde kraftig på parkeringa etter turen.

ObsID: 248783

Indre Sogn / Årdal

Snø

12.01.2021 kl. 18:22

980 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Her var det ingen tegn til vind i snøen i går kveld. Nå er det myke flak og pågående vindtransport.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Sporet fylles raskt igjen på lesida nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynner i tregrensa, og blir mer oppover

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Begynner å bli dannelse av flak av varierende tykkelse og hardhet. Lite tegn til utstrakt bruddforplantning, sprekker stort sett bare opp rundt skia.

Vær

Snø -7 °C 8 m/s fra SV ↗

ObsID: 248765

Indre Sogn / Luster

Snø

12.01.2021 kl. 17:16

309 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindteikn i snøen bak huset.

Snødekke

Lett snøfokk her i tunet. Høyrest ut som at vinden herjar godt i fjella.

ObsID: 248762

Indre Sogn / Luster

Snø

12.01.2021 kl. 15:00

325 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgens snøvær her gjort det mer vinterlig ved Hafslo men ligger kun ca20cm i terrenget her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Måkte dette fri for snø i går kveld, har kommet en liten cm på det nå.

Snødekke

20 cm totalt 1 cm nysnø Tørr Ca 0,5cm nysnø siden i går kveld.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer I går kveld oppklaring og stjerneklart -11. Nå mildere og overskyet med glimt av lettere vær men også lette fnugg i lufta. Rolig stille vær her nede og ser ikke snøfokk med øyet. Noe dårlig sikt.

ObsID: 248744

Indre Sogn / Luster

Snø

12.01.2021 kl. 10:48

682 moh

martin@obskorps (****)

Faretegn

Ferske skred Løser lett testheng. 20 ril 40 cm 4f innblåst flak som løsner på nysnø/kant

Snødekke

Lett snøfokk Moderat på toppene. Vind fra nord

ObsID: 248693

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.01.2021 kl. 10:23

852 moh

AHAa (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AHAa Kommentar:  Transport av snø rundt skoggrensen. Vind fra nord.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  AHAa Kommentar:  Spor fra i går kveld var føyket igjen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 248757

Indre Sogn / Sogndal

Snø

12.01.2021 kl. 09:04

425 moh

AHAa (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøfokk på parkeringen. Vind fra nord.

ObsID: 248674

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org