Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 20.10.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

20.10.2020 kl. 17:58

639 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøvær og dårlig sikt i fjellet, fortsatt blader på en god del lauv trær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dagens nysnø på ca 620moh , 30-35cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra rundt 230moh

Vær

Snø -0,5 °C 0 m/s 100% skyer Nedbør i hele dag, dårlig sikt i fjellet. 0 grense ved omlag 300moh. Pluss 1,5 ved 100moh.

Snødekke

32 cm totalt 32 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Første snøfall helt ned til ca 50-100moh på denne side av sommeren. Som sludd / regn ved denne høyden, nysnømengden stiger fort med høyde over havet. Snøen legger seg på trærne fra rundt 200moh. Nysnødybde er rundt 30-35 cm på 620moh snøen her er fuktig ( fuktig minus) , du kan lage en snøball. Og omtrent ved samme høyde har snøen på et hyttetak, begynt å sige litt pga rundt 0 grader. Nysnødybde målt kl 18 det er fortsatt snøvær.

ObsID: 242096

Indre Sogn / Luster

Snø

20.10.2020 kl. 08:25

319 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Snødekke

4 cm nysnø

ObsID: 242081

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org