Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 14.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer over flere dager øker snøsmeltinga og svekker snødekket. Varmen vil gi fare for våte løssnøskred. Disse kan løses ut naturlig eller av skikjører. De fleste vil nok være små, men enkelte middels store kan forekomme. Det er bratt terreng i høyfjellet som er mest utsatt. Her er snøen minst omdannet fra før. Faren for glideskred som løsner på bratte sva vedvarer, fordi mer smeltevann vil renne i bunnen av snødekket. De fleste store skred har allerede løsnet, men enkelte større skred kan likevel ikke utelukkes. Det finnes fortsatt områder med store skavler som svekkes i varmen. Unngå ferdsel under og nær disse.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
3 °C til 17 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.
Noe skyet natt til lørdag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
5 °C til 18 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

12.06.2020 kl. 08:22

1000 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  Skavlar kan framleis brekke og bli til skred. (Bilete frå onsdag, usikker på når skavl brakk)

Notater

Snødekke

Snøgrense på 750 moh Snøgrense i nordvendte sider er på ca 750 moh.

Skredaktivitet

12. jun. 6-12 (+02:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ eit Glideskred , men no byrjar det å bli lite snø i solsidene.

ObsID: 238686

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.06.2020 kl. 16:14

1116 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Sentrumsfjella, ikke skiføre. Kun tarmer av snø igjen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Sørvendt ved storeskar, avsmelta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet. Sigesprekker har utviklet seg noe, men det meste av snøen har smeltet framfor å rase ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Slettind ved eldrevatn, der isen er i ferd med å gå. Fremdeles mulig å gå på ski her, men begynner å snevre inn.

Skredfarevurdering

1 Liten Ikke vært på tur, kun kjøring vestfra. Nedsmelting fortsetter. Med mer varme vil jeg tro naturlig utløste skred øker, men i hovedsak str 1

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh Gjelder lengst vest i regionen. Unngå heng under skavler, der kan Skredene bli større.

Snødekke

Ikke snøfokk Snødekket krymper for hver dag. Ingen nye skred av nevneverdig str. Jeg så imidlertid et str. 1 naturlig utløst vått løssnøskred i bratt østvendt terreng i nærheten av bart fjell løsne av seg selv.

ObsID: 238653

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org