Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 11.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Økende varme svekker snødekket og kan gi naturlig utløste, våte skred. Vær varsom ved skavler og under områder med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer over flere dager øker snøsmeltinga og svekker snødekket. Glideskred kan fortsatt forekomme og disse kan løsne naturlig gjennom hele døgnet. De fleste store skred har allerede gått, men enkelte større kan likevel ikke utelukkes. I bratt terreng vil det være lett for skiløper å løse ut våte løssnøskred der overflaten blir myk og våt. Enkelte kan løsne naturlig. I fjellet finnes fortsatt områder med store skavler som svekkes i varmen. Unngå ferdsel under og nær disse.
Snøgrensa er varierende etter himmelretning og terrengform, og snødekket har generelt smelta mye i det siste. I snøfylte områder er det skiføre fra omlag skoggrensa. Høyfjellet har mye snø for årstida, og der snødekket er tykt er snøen fremdeles lagdelt, fast og ganske hard til bakken. Tynnere snødekke er mer grovkornet, løsere og uten lagdeling. Det er fremdeles store toppskavler, selv om mange har falt ned allerede. Glidesprekker finnes i fjellsider med glatt underlag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 15 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Lærdal

Snø

11.06.2020 kl. 16:14

1116 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Sentrumsfjella, ikke skiføre. Kun tarmer av snø igjen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Sørvendt ved storeskar, avsmelta.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Hestebottfjellet. Sigesprekker har utviklet seg noe, men det meste av snøen har smeltet framfor å rase ned.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Slettind ved eldrevatn, der isen er i ferd med å gå. Fremdeles mulig å gå på ski her, men begynner å snevre inn.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh Gjelder lengst vest i regionen. Unngå heng under skavler, der kan Skredene bli større.

Skredfarevurdering

1 Liten Ikke vært på tur, kun kjøring vestfra. Nedsmelting fortsetter. Med mer varme vil jeg tro naturlig utløste skred øker, men i hovedsak str 1

Snødekke

Ikke snøfokk Snødekket krymper for hver dag. Ingen nye skred av nevneverdig str. Jeg så imidlertid et str. 1 naturlig utløst vått løssnøskred i bratt østvendt terreng i nærheten av bart fjell løsne av seg selv.

ObsID: 238653

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org