Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 10.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Hold avstand til bratte fjellsider med tydelege glidesprekker. Vær også forsiktig i bratte solvendte heng, særleg utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høge dagtemperaturar gjev plussgrader til fjelltopphøgde. Utstråling stabiliserer snødekket om natta og tidleg på dagen. Det er truleg glideskred som vil være mest utbredt. Dei kan løysast ut heile døgnet men berre under områder med glidesprekker. I mange av områda der glideskred er aktuellt har skreda allereie løysna og det er bart. Våte laussnøskred og skavlknekk vil være aktuelt på dag og kveld når temperaturen endå er høg og sola får tak. Et stort skred i Jostedalen fredag tyder på at vedvarende svakt lag kan påverkast enkelte stader og gi store skred. Dette er berre observert ein stad i regionen og utberinga er difor usikker. Mest aktuellt i nordvendt høgfjell med tjukt snødekke.
Snøgrensa er varierande etter himmelretning og terrengform, og snødekket har generelt smelta mykje i det siste. I snøfylte områder er det skiføre frå omlag skoggrensa. Høgfjellet har mykje snø for årstida, og der snødekket er tjukt er snøen framleis lagdelt, fast og ganske hardt heilt til bakken. Tynnare snødekke er meir grovkorna utan lagdeling og mindre fast. Det er framleis store toppskavlar, sjølv om mange har knekkt. Glidesprekker finns i fjellsider med glatt underlag.
Skred fredag i Jostedalen kan tyde på at vedvarande svakt lag finns enkelte stader.
Stort glideskred i Jostedal laurdag.
Måndag har det vore utstråling og minusgrader i fjellet
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org