Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 09.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Snøsmeltinga gir forhold for våte skred og skavlknekk. Størst sannsyn på ettermiddag og kveld, men glideskred kan lausne heile døgnet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande dagtemperatur gjev plussgrader om lag til fjelltopphøgde. Utstråling stabiliserer snødekket om natta og tidleg på dagen. Det er truleg glideskred som vil være mest utbredt. Dei kan lausne heile døgnet men berre under områder med glidesprekker. Våte laussnøskred og skavlknekk vil være aktuelt på dag og kveld når temperaturen endå er høg og sola får tak. Et stort skred i Jostedalen fredag tyder på at vedvarende svakt lag kan påverkast enkelte stader og gi store skred. Dette er berre observert ein stad i regionen og utbreinga er difor usikker.
Snøgrensa er varierande etter himmelretning og terrengform, og snødekket har generelt smelta mykje i det siste. I snøfylte områder er det skiføre frå omlag skoggrensa. Høgfjellet har mykje snø for årstida, og der snødekket er tjukt er snøen framleis lagdelt, fast og ganske hardt heilt til bakken. Tynnare snødekke er meir grovkorna utan lagdeling og mindre fast. Det er framleis store toppskavlar, sjølv om mange har knekkt. Glidesprekker finns i fjellsider med glatt underlag.
Skred fredag i Jostedalen kan tyde på at vedvarande svakt lag finns enkelte stader.
Stort glideskred i Luster laurdag. Større skred i Jostedalen fredag, starta som snøskred og endte opp som jordskred.
Måndag har det vore utstråling og minusgrader i fjellet
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 11 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

06.06.2020 kl. 16:51

285 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

6. jun. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Nesten så det bikkar opp mot str 4? Tippar skredbane på ca 900hm

ObsID: 238244

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org