Snøskredvarsel for Indre Sogn tirsdag 02.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med svært høye temperaturer vil mange av de mest utsatte og bratte sidene ha rast fra seg. Utbredelsen av skredproblemene anses som redusert, men snødekket vil fortsatt være ustabilt flere steder pga vannmettet snø og opphopning av vann langs bakken. Dette kan føre til våte flakskred i høyfjellet og glideskred, spesielt ved synlige glidesprekker. Husk at glideskred er svært vanskelig å forutse, de kan like gjerne løsne om natten som på dagen. Det vil fortsatt være stor fare for å løse ut våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Opphopning av vann i snødekket kan også føre til blå laguner. Dette kan være et faretegn for sørpeskred. Unngå terreng som leder vann og utløpsområder for eventuelle sørpeskred. Obs! Det kan ligge svært mye snø i enkelte skredbaner som kan føre til at store skredmasser kan nå helt ned til ellers snøfrie dalbunner.
Høye temperaturer den siste perioden har ført til smelteomvandlet snøoverflate, trolig til fjelltopphøyde. Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Det finnes fremdeles lagdelt snø høyt til fjells, og over ca 1300 moh i nordlig sektor er det finkornet snø under en våt overflate. Under ca. 1000 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er generelt stabilt. Snøgrense fra ca. 600 moh i nordvendt terreng, høyere i sør. Bekker er åpne opp til ca. 1000 moh.
Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, mest utbredt i nordlig sektor over ca. 1300 moh. Med varmen vi nå opplever kan svake lag bli aktive og eksempelvis drønn i snødekket er faretegn som må tas på alvor.
I helgen løsnet det flere store glideskred og mindre våte skred i regionen. Siste observasjon fra Jostedalen 30.05 med flere str. 2 naturlig utløste skred og ett str.3 flakskred i NØ-vendt heng i Årdal 01.06.
Vårsmeltinga er godt i gang, men det er fremdeles betydelige mengder med snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, og det er stedvis store skavler med sprekker i bakkant.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
4 °C til 13 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
2 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Årdal

Snø

01.06.2020 kl. 08:53

850 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Bruddkant på ca 3m bredde ca 100m Startet oppe i bollen til venstre i bildet.

Skredaktivitet

1. jun. 0-6 Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 237690

Indre Sogn / Luster

Snø

30.05.2020 kl. 20:51

943 moh

Rune@nortind (**)

Skredaktivitet

30. mai. 18-24 Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Mellom 1300 moh og 1000 moh Har gått flere str. 1-2 skred siste timene på vest og østsiden av dalen.

ObsID: 237534

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org