Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 30.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Sol og høy døgntemperatur fører til naturlig utløste skred. Vær særlig oppmerksom i skyggeområder i høyfjellet og i heng med direkte sol. Skavler er ustabile.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Døgntemperaturen holder seg generelt høy og i tillegg vil sola svekke bindinger i snødekket. I nordlig og østlig sektor, over ca.1300 moh kan varmen ha ført til akivering av kantkornlag og opphopning av vann i snødekket. Derfor er det fare for store våte flakskred som løsner av seg selv. Solvendt terreng er også utsatt, særlig ved direkte solinnstråling og på ettermiddagen. Spesielt utsatt er områder rundt bart fjell og synlig vegetasjon. Sigesprekker er tydelige tegn på at glideskred er i anmarsj. Hold avstand til områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som blant annet graden av vannmetning i snødekket og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Regn og varme den siste perioden har ført til smelteomvandlet snøoverflate, trolig til fjelltopphøyde. Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Det finnes fremdeles lagdelt snø høyt til fjells, og over ca 1300 moh i nordlig sektor er det finkornet snø under en våt overflate. Under ca. 1000 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er generelt stabilt. Snøgrense fra ca. 600 moh i nordvendt terreng, høyere i sør. Bekker er åpne opp til ca. 1000 moh.
Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, først og fremst i nordlig sektor over ca. 1300 moh. Med varmen vi nå opplever kan svake lag bli aktive og eksempelvis drønn i snødekket er faretegn som må tas på alvor.
Str. 3 glideskred observert i Jostedalen 25.05. Det ligger fremdeles snø i områder som kan føre til glideskred.
Vårsmeltinga er nå for alvor i gang, men det er enda godt med snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, og det er stedvis store skavler med sprekker i bakkant.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-1 °C til 10 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
3 °C til 12 °C på 1400 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

30.05.2020 kl. 20:51

943 moh

Rune@nortind (**)

Skredaktivitet

30. mai. 18-24 Glideskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Mellom 1300 moh og 1000 moh Har gått flere str. 1-2 skred siste timene på vest og østsiden av dalen.

ObsID: 237534

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.05.2020 kl. 15:40

1326 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær og nattefrost fryser snødekke, her skispor fra nordlig rundt 1300moh i 15 tiden. Fint skiføre der øverste par cm er tint av solen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ikke så tydeleg kanskje men nede på flata synker jeg nesten ikke nedi snøen. Men i brattere terreng, som får mye sol var det vel råttent/ våt snø i 12 tiden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skistaver synker raskt nedi snøen i bratt syd midt på dagen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Anestølen bilde fra rundt 1300moh tatt nordover
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  En god del slike vindgryter og skavler mot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glidesprekker i Gunvordalen ikke så mye endringer her. Fortsatt snø som kan komme.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Svartholten nærmest kamera og Torstadnakken bilde fra rundt 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nordvendt terreng ned mot Gunnvordalen har mye snø , ingen fjell/steiner i dagen. Men oppe på «platået» rundt Blåfjell stikker det opp noen.

Faretegn

Ingen faretegn observert I bratt syd er det noe råttent og vått men ellers kun øverste par cm som var tint.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Glideskred i lavere terreng der det ligger til rette for det.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 2000 moh Spesielt utover dagen og nærme fjell og Berg. Kanskje få heng et sted mellom få og noen. I nordlig sektor kan det lett løses ut, men forventer ikke naturlige der. Men kan forekomme.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Våt løssnø Våt Se ellers tidligere melding fra meg med mange bilder av snøen og snøgrense.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s Svært pent turvær, stor sol og ingen vind. Nattefrost og utstråling med raskt økende temperatur, pluss grader til topps. Pluss 6 er målt i 14.30 tiden på rundt 1330moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 600-1350moh fått vært litt og kjent på alle himmelretninger. Nattefrost i kombinasjon med stor utstråling gir en snødekke av skare i overflaten. Denne myknes utover dagen og gir fint skiføre mange steder, der det ikke er for hardt men heller ikke for mykt. Virker også som noe mer hold i snøen nå i lavere skogsterreng enn tidligere, men du vil oppleve råtten snø her særlig seint på dagen. Snøen består ellers av mye smelteformer, som vil takle meldt varme brukbart. Men i nordlig sektor over enn 1300-1400moh finnes det mer harde lag / kant som evt vann kan hoppe seg opp over. Glideskred kan forekomme i de områder det er aktuelt. Det har ellers åpna seg mange glidesprekker/sigesprekker i terrenget, men mange virker også som er på stedet hvil. Men kan utvikle seg med meldt varme. I dag var skredfaren liten tidig på dagen før den gradevis gikk opp. Bekker og elver er åpne til ca 1000moh. Meldt varmt til topps nærmeste dager uten nattefrost, stor sol og klarvær. Snøen i solsider fra øst via syd til vest virker nå å være mye smelteformer med store grove korn. Takler nok varmen brukbart men nærme klippe og fjell kan enkelte opp mot middels våte løssnøskred gå, jeg forventer det. Skavler kan også knekke biter av, evt komme store biter. Mot nord over 1300-1400moh er ikke snøen i så stor grad smeltefomet, men du finner mye smelteformer også her særlig i de øverste cm. Men her kan evt vann hope seg opp over lag, drenerer ikke vannet så stor grad som i solsider. Glideskred er også å forvente. Trolig vil skred kun forekomme i få heng , men skal ikke utelukke noen heng. Det er vanskelig å si eksakt men skredfaren er økende og naturlig skredaktivitet er å forvente. Meldt kaldere vær utover neste uke og da blir skredfaren mye lavere enn i helgen. Observasjoner på skredaktivitet eller fravær av det er fint å få inn, siden jeg/vi er noe usikker på hvordan snøen takler varmen. Trolig takler snøen varmen hakke bedre her i indre Sogn enn i Jotunheimen. Men var bare til 1350moh i dag og varme høyt til fjells i nordsider er nok stedet jeg evt forventer aktivitet.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sett feks inn i bratt syd med klippe / fjell bak ingen ting har gått. Eller mye gammelt da, synes jeg hørte noe så kan ha vært en liten klump med is / snø / Stein? som kom. Men så det ikke. Solen steiker på så faren øker utover ettermiddagen.

ObsID: 237407

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.05.2020 kl. 14:47

1315 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 4F- MFcl W, 7 cm K/P+ MFcr M-W, 17 cm 4F/1F MFcl W, 25 cm 1F+ MF/RG M-W, 1 cm I IF, 5 cm 1F MFcl W, 5 cm 4F MFcl/FCxr W Kanten er svært smelteformet, 30 cm 1F MFpc/MFcr W, 25 cm 4F+/4F- MFcl/FCxr W Kanten er svært smelteformet 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 1330moh nord til bakken pluss 6 i lufta og stor sol.

ObsID: 237405

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.05.2020 kl. 13:58

1091 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt litt hold i skare fra i natt men myknes nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mye hvit snødekke men enkelte rabber er det. Mye snø også på sør siden av Sognefjorden. Bilde er en sø side fra fjellet Kamba tatt i retning mot Fresvik , ser Fresvikbreen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Stanga er 275cm. Måtte grave litt før den traff bunnen.

Snødekke

Over 1000moh stiger snødybden, og målte nå på rundt 1100moh i øst. Altså noe innblåst. 345cm. Snødekke her består av det samme som på 940moh, se profil. Men øverste lag blir mer og mer vått nå utover dagen. Skaren som ble dannet i natt, ser man men myknes nå .

ObsID: 237394

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.05.2020 kl. 12:25

934 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F+ MFcl 0 mm/0 mm W-V, 75 cm 1F/K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm W Finnes et og anna tynt islag her. 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 940moh øst snødybde er 150cm . Stakk litt rundt her og snødybde varier mellom 150–180cm. 12 grader bratt. Bærer godt på ski / beina. Betydelig mer vått i brattere terreng.

ObsID: 237377

Indre Sogn / Sogndal

Snø

29.05.2020 kl. 10:54

596 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ingen skyer stor sol. Blikkstille Dalavatnet 397moh og snødekte fjell. Gunvordalen med nord side til venstre og syd til høyre , bilde tatt vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Reppanipa 941moh snø over ca 500-600moh her nordvendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde tatt fra rundt 400moh mot feks Grøssete dnt hytten. Skogen her lite snø nå og du må over den første bratte bakke, 650moh før ski. Men er nok flere meter rundt hytten som ligger på rundt 850moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Frudalen fra 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bjørka begynner å komme ved parkering Frudalen 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord side Frudalen bilde fra 550moh bra med snø og mange våte skred, eldre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På Søndag 24.05 var det 65cm snø her i dag 20cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde øverst fra Søndag 24.5 og under fra i dag. Noe mer smelting , men ingen enorme forskjeller
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord side ved Svartholten må bære må ca 30 høydemeter til rundt 450moh. Men også noen bare flekker i starten, men fra 700-800moh er det veldig bra med snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skibakken 600-900moh Rindabotn sø side, noen bare flekker der terreng vender mot syd. Men holder seg bra, kun natursnø her i skibakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Reppanipa og Langrennsløypene åpne bekker og elver og noen bare flekker begynner å komme frem. Bilde fra 600moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense fra rundt 500-900moh i regionen , Sogndalsdalen har fra rundt 500-700moh, i syd er den høyest og lavest i nord. Det er stedhvis flekker med bar mark opp til 700moh mens over det er det nok flere meter med snø mange steder. I bratt syd gjerne med klippe bak er det helt bart mange steder nå. Men betydelig mere snø enn på samme tid i fjor, Og over skogen kan du nok gå på ski i hele Juni, mulig enda lengre også enkelte steder. Men smelter jo dag for dag nå.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s Svært pent vær så og si vindstille her nede og trolig ikke mye vind i høyden. Har vært nattefrost også i lavere områder samt stor utstråling fra snødekke i natt. Sognefjellet ca 1450moh hadde -4,5 men også på Klevavatnet ca 960moh var det nedi -3,5. Nå når solen kommer opp stiger temperaturen raskt. De målestasjoner bikka på pluss siden kl 07. Nå i 11 tiden er det her i Rindabotn 600moh pluss 10.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kunne ikke se noen ferske skred på min kjøretur nå , men solen varmer jo mer utover dagen. Ser en hel del eldre skred også med jord , og umulig å skille ferske og eldre ting. Men mindre du ser skredet komme eller har bilder av området.

ObsID: 237365

Indre Sogn / Lærdal

Snø

28.05.2020 kl. 21:41

1577 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Str 2,østvendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Str 2 nø vendt ifm med skavlbrudd. Mange store skavler henger fremdeles i toppen av heng i østlig sektor.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Vestover
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Østover
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Nordover
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Bristende skare på tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Sentrumsfjella, som leinenøse, har lite snø nå. Ikke tilrådelig med skiferdsel her nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Flekkvis skare og små lommer av nysnø fra ca 1450 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  små lommer av tørr snø fra ca 1450 moh. Ikke betydning for skredfare eller noe slikt, men det ga fint skiføre i øvre del.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 1600 moh Det er slik jeg tenker det var i dag.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 900 moh Skare Tørr 1 cm nysnø som er tørr fra ca 1450 moh. Snøgrensa varierer innad i regionen, lavest lengst vest i østlig sektor, fra ca 900 moh. Sørlig terreng begynner å få lite snø nå, stort sett bare flekkvis. Utsatt terreng for vind har lite snø. Begynner å bli en del barflekker både her og der og elver, slik som mørkedøla har åpnet seg. Fremdeles er det mye snø i fjellet og godt skiføre lengst vest fra over skoggrensa.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 0 m/s 20% skyer Klart vær I dag. Kraftig utstråling når sola gikk bort. Overflaten frøys til.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabilt. Ikke opphopning av vann i snødekket,det vurderes til å drenere fuktighet godt. Snødekket er I hovedsak isotermt, bortsett fra høyt opp i nordlig sektor, men her er også snø pakka generelt påvirket av fukt og varme. Jeg mener snøen tåler høy varme generelt godt, men våte løssnøskred vil kunne løsne naturlig. Skavler må også tas hensyn til framover, de er store og svekkes i varmen som er meldt. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1400 moh Noen nye skred på tre dager. Mest str 1, noen str ifm skavlbrudd. Felles for Skredene er at de har løsnet i østlig sektor der det er mest snø. De fleste har løsnet I nærheten av fremstikkende steiner og vegetasjon.

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm K MFcl, 10 cm 1F MF 1 mm M, 20 cm 4F MF 2 mm W, 3 cm I MFcr, 2 cm F FCxr 2 mm W, 30 cm 1F MF 2 mm M, 10 cm F FCxr M -2 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm Nordvendt på 1590 moh

ObsID: 237312

Indre Sogn / Sogndal

Snø

27.05.2020 kl. 18:00

890 moh

Lauritz (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lauritz Kommentar:  Veldig bratt, og stod nok litt dumt til selv. Stor skavl i toppen av bildet. Snudde her. dette var på 850 moh. Snøen lenger ned gikk fint å gå i og på. Gikk helt gjennom noen steder på 700 moh.
ObsID: 237286

Indre Sogn / Luster

Snø

27.05.2020 kl. 10:16

198 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde er fra i går Tirsdag 26.05 men sånn er været litt nå også Onsdagen. Årdalsfjorden fra Indre Oferdal.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøsmelting i Hafslo åsen er 800-900moh høy sånn ca der det ligger snø. Bare flekker blir større og større. Bilde øverst fra Lørdag 23.5 mens under fra i dag.

Snødekke

Snøgrense på 500 moh Snøsmelting i gang nå, litt kaldere Tirsdag og nå på Onsdag. Men har ikke sett noe nysnø og det er plussgrader høyt til fjells. Snøgrense ligger mellom 500-900moh avhengig av himmelretning og avstand til fjorden. Nær klipper og fjellvegger i bratt syd er så og si snøfritt , legger seg jo lite snø.Mer og mer bare flekker kommer frem dag for dag i fjellet.

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s 80% skyer Kaldere værtype i går Tirsdag og nå på Onsdagen. For det meste overskyet men også kortere perioder med sol. Enkelte småe regnbyger også.

ObsID: 237125

Indre Sogn / Aurland

Snø

27.05.2020 kl. 10:12

1266 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Østvendt side, ca. 1250 moh. Tynt lag med nysnø (1 cm) over smelteomvandlet snødekke. Nattefrost har dannet et skarelag under siste nysnøen. Utover dagen ble dette laget vått. Øvre 30-40 cm av snødekket er vått, fuktig videre nedover. Under øvre skarelaget er det grovkornede smelteformer 4F harde (markert med øvre plate i profil). Videre nedover i snødekket veksler det mellom skarelag og gradevis mer finkornede smelteformer. Grovkornede smelteformer rundt skarelag. Observerte ingen meget våte lag på denne graveplassen. Total snødybde på graveplass: 4,3 meter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Brøytekanter ved 1200-1300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavelbrudd i østvendt side, 1200-1300 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sigesprekker. Østvendt side, 1200-1300 moh
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot sør fra ca. 1100 moh, Aurlandsfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøgrense ved Aurlandsfjorden. Ser mot vest.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Vi registrerte kun enkelte små våte løssnøskred i dette området, både i øst og vestvendte heng. Trolig ikke ferske. Økende problem de neste dagene.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Våt løssnø Våt Skare ved 1200 moh på morgene, våt snøoverflate utover dagen. Enkelte snøbyger gav ca. 1 cm nysnø (fuktig). Det er uvanlig mye snø i området for årstiden. Høye brøytekanter over fjellet. Bare flekker på kulformasjoner ved 1100-1200 moh. Sigesprekker i bratte heng, og fortsatt mange store skavler, flere som har gått i brudd.

Vær

Snø 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Skyet vær, snøbyger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinterlig til fjells i dag tidlig, med skare etter nattefrost og lette snøbyger. Skaren myknet opp utover dagen, og øvre del av snødekket var vått. Snødekket består av smelteformer, grovkornede i øvre del og rundt skarelag. Fant ikke særlig opphoping av vann i/over lag i gravegrop ved ca. 1250 moh. Observerte ikke ferske skred, men flere våte løssnøskred og skavelbrudd fra den siste tiden (løsneområder opp i ca. 1400 mh). Regner våte løssnøskred som hovedproblem i dette området.

Snøprofil

1 cm F PP M, 2 cm P MFcr, 8 cm 4F MF W, 1 cm P MFcr, 4 cm F MF W, 15 cm P MF W, 10 cm P-K MFcl M-W, 10 cm K MF M, 2 cm K MFcr, 70 cm P-K MF M

ObsID: 237165

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org