Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er lavest tidlig på dagen på grunn av nattefrost ned til ca 900-1000 moh. Utover dagen vil stigende temperatur og solinnstråling varme opp og smelteomvandle snødekket. Smelting gir økt vanninnhold i snødekket som vil svekke bindinger nede i snøen. Høyt til fjells kan det ligge lommer med myke fokksnøflak i enkelte lesider, disse kan løsne ved soloppvarming i bratte fjellsider. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Regn og varme tidligere i helgen har gitt smelteomvandlet snødekke høyt til fjells. Hvor langt ned varmen har virket er ikke bekreftet ved observasjoner. Over ca 1500 moh kan det ligge lommer med fersk fokksnø. Under 1000-1200 moh består det gamle snødekket av smelteformer og er generelt stabilt.
Det finnes kantkornlag ved et skarelag i snødekket over ca. 1200 moh i nordvendte sider. Det er tidligere observert begynnende kantkorndannelse høyere opp i snødekket.
Det er observert tørre og våte løssnøskred flere steder i regionen siste uken, men ikke meldt om ferske skred siste dager.
Siste døgnet har det vært nattefrost ned til ca 1200 moh. Det er generelt mye snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, og det er stedvis store skavler med sprekker i bakkant.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-2 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2020 kl. 20:10

1522 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,2 cm P IF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F- MFcl 0 mm/0 mm W, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 49 cm 1F MF/RG 0 mm/0 mm M-W, 5 cm P MFcl/MFcr 0 mm/0 mm W, 5 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 20 cm P MFcl/MFcr 0 mm/0 mm W 1520moh tynt snødekke 105cm gravd til bakken.

ObsID: 236962

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2020 kl. 19:26

1562 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været fra Hytta på Mannen ca 1585moh varmt i solveggen på hytta. Ingen vind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solside ved Myrhyrna har smeltet mye snø nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nordside bilde er fra ca 800moh, bra med snø. Ser mye eldre våte skred og rundt trær har det smeltet snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et eldre skred i Vanndalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vangsens nordside bilde tatt fra ca 1050moh jevnt med snø her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Store Geisdalen og Krundalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vanndalen fra ca 1050moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sø side på Geisdalsnosi
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sigesprekk på rundt 1100moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vest Jotunheimen fra Hytta på Mannen ca 1560moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hytta på Mannen
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgens nysnø med vind fra sørlig har klistra seg på døra på hytta
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra 1050moh Vanndalen tatt østover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøoverflaten er vått i alle høyder og himmelretninger på dagens tur fra 550-1560moh, vært i alle himmelretninger. Når snøen kommer i skyggen fryser den raskt til pga tørr luft / utstråling. Den våte snøen føles ustabil og kan lett skli ut på hardere lag, enkelte steder. Noe sugeføre for ski nå på ettermiddagen der snøen ikke hadde fått lufta seg og fryst noe til. Skredfaren er økende utover dagen. I de perioder og de høyder der snøoverflaten er noe fryst er skredfaren lavere. Du kan nok finne kantkorn i skyggeside over ja 1400-1500moh, men ligger under harde bærende lag, og må evt høy varme til før det evt. blir aktivt. Mye av det samme for Tirsdag og Onsdag men noe kaldere på Onsdagen gjør at snødekke fryses noe til. Det kan også legge seg mindre lommer med fersk fokksnø. Senere i uken stigende temperatur og mye sol. Spesielt høyt til fjells skal det bli varmt også. Vått skredaktivitet er å forvente igjennom pinsen. Faregraden holder seg på moderat igjennom hele uken. Men snødekke er inne i en noe synkende tendens , mot mer stabilt vårlig / sommerlig dekke. Ville nok tatt meg våte løssnøskred i alle himmelretninger. Bra det ble endret til naturlig utløst på våte flak. Om man skal meldte opphoping av vann eller smelting ved bakken. Altså enten våte flak eller glideskred vet jeg ikke helt. Kanskje begge deler men er jo litt samme type skred? Ellers kan det «ryddes» noe i snødekkehistorikk, dette med kantkorn høyt i snødekke kan vel tas bort? Og fokksnø fra helgen virket i dag våt ja, men du finner tegn etter den som vindhaler i snøen og den døra på hytta som var klistra med snø. Men den er vått nå i overflaten trolig mer eller mindre til topps. Og skjønte ikke helt den pila for høyde, den skal vel være ned og ikke opp?

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Våt løssnø Våt Snøgrense varier mellom 500-700moh. Lavest i nord høyest i syd, i bratt syd er det bart betydelig høyere opp. Snøoverflaten er våt ihverfall til 1560moh i alle himmelretninger. Trolig til topps. Ca 20cm våt i nordsider i høyfjellet , i solsider er det mer eller mindre smeltefomer mye av snødekke. Særlig ved tynt dekke. Snøen fryses raskt til når den kommer i skyggen, utstråling/tørr luft. Så snøen er ulik etter snødybde og himmelretning, samt brathett. Men snøoverflaten er lik, det er når du graver forskjellen er. Du finner finkornet snø i nordlig sektor over enn 1200-1300moh under den våte snø. Du må trolig høyt til fjells for å finne kantkorn. Gravde på tynt dekke , 105cm i nordlig , var så og si borte der - se profil. Ellers er det mye snø fortsatt men enkelte bare rabber finnes. Hvor snødekke var tynt i vinter. Bekker / elver er delvis åpne til rundt 1000moh, helt åpne i lavere høyder.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh Enkelte glideskred og flak.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2400 moh Kan gå i alle himmelretninger men trolig høyere til fjells i syd enn i nord.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 20% skyer Temperatur målt kl 18.30 på ca 1585moh. Gikk fra overskyet via lettskyet til klarvær. I løpet av dagen. Plussgrader til topps og ingen vind.

Faretegn

Ferske skred Se tidligere melding om to glideskred

Skredaktivitet

25. mai. 12-18 Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Under 1100 moh Så et som gikk gått mange eldre fra den nordsiden. Løsna som et flak nærmest på bakken men ikke helt, så la det inn som vått flak og ikke glideskred. Løsner så drar det med seg våt snø videre nedover.

Snøprofil

18 cm 4F+ MFcl W, 1 cm P MFcr M-W, 59 cm 1F/P+ RG M, 1 cm I IF, 9 cm K- RG M, 1 cm I IF, 74 cm K RG M, 1 cm I IF, 4 cm K RG M, 1 cm I IF, 29 cm K RG M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, -0,6 °C @ 110 cm, -1 °C @ 120 cm, -1,1 °C @ 130 cm, -0,8 °C @ 140 cm, -0,6 °C @ 150 cm, -1,3 °C @ 160 cm 1360moh pluss 5,3 i lufta. Tykt dekke.

ObsID: 236961

Indre Sogn / Klevavatnet

Snø

25.05.2020 kl. 18:00

1005 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kalle@Skred.AS
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kalle@Skred.AS Kommentar:  Vestvendt fjellside. Vannet er 950 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Våte løssnøskred kan løses ut på ettermiddagen i bratte fjellsider der sol og varme har tatt tak. Rask stabilisering med en gang sola forsvinner/det blir kjølig. Altså døgnavhengig. Avhenger av nattetemperaturer, mengden utstråling og nedbør fremover.

Snødekke

323 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Meget våt

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Våte løssnøskred kan lett utløses i bratt terreng (kanskje >45 grader) når sol/varme har fått tak.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, V, NV over 1100 moh Finnes i øvre høydenivå, primært i skyggesider, der lagdelingen fortsatt ikke er helt utvisket.

Vær

Ikke nedbør 7,5 °C 2 m/s fra Ø ← 10% skyer

Tester

ECTN se snøprofil

ObsID: 237045

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2020 kl. 14:42

629 moh

Siggen@obskorps (****)

Notater

En film av det, så ser man også hvor mye/lite snø som er igjen i området. https://vimeo.com/422419800

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Under 900 moh Så et som kom ned nå, fra glideskred området. Går mange her i løpet av en vår. Men virker som det går litt sånn i småe etapper, litt og litt. Kommer nok til å gå flere er mer snø igjen. Kanskje bare str 1 men høres jo ut som at hele fjellet skal rase...

ObsID: 236947

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2020 kl. 13:30

535 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøgrense Gjerde ca 200moh nedi dalen der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøgrense på rundt 500moh her dalen er ca 200moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra 550moh annlegsveien innover Vanndalen. 55cm snø er det sånn ca på veien nå. Noen år kan man i slutten av mai kjøre langt oppover denne vei, men ikke i år.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Parkering på Myri 550moh mot Nosakollen ca 900moh. Bart i syd siden rett opp men fortsatt snø der man vanligvis går på ski i øst siden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Enda et bilde fra Myri mot vetle Geisdalen og store inn til høyre. Bjørka har så vidt begynt å få blader ved denne høyden, og på myra renner det små bekker, bløt myr.

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Snøsmelting er i gang nå, kan ikke se noe nysnø. Kom litt regn i dag tidlig i Sogndal. Snøgrense er som i Sogndalsdalen her 500-700moh lavest i nordsider. Mer og mer flekker av barmark særlig i bratte sydsider. Rabber kommer også frem i høyfjellet. Men du verden mye jevnt hvit snødekke også, særlig mot øst. På Myri 550moh er det skiføre fra parkeringsplas men flekker med snø i terrenget.

Vær

Ikke nedbør 12 °C 0 m/s 80% skyer Lettskyet varmt vår vær, pluss 16-17 ved havnivå. Her på 550moh er det pluss 12. Lite vind ser det ut til. Mindre skyer nå enn i dag tidlig, gløtt av sol også. Stor forskjell i følt temperatur om solen kommer frem eller om det er skyer foran.

ObsID: 236934

Indre Sogn / Sogndal

Snø

25.05.2020 kl. 10:54

973 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Profil i østvendt side, ca 1000 moh. Total snødybde ca 3,5 m. Våt til fuktig snø i hele profilet (110 cm). Flere skarelag med opphoping av vann over.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot øst fra 1000 moh, Gaularfjellet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Observerte tre små-middels store glideskred på morgenen i 09 tiden. Området der to av de tre registrerte gikk er markert i bilde. Denne fjellsiden er sørvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sva med glidesprekker ved Nystølsvatnet (700 moh). Fjellsiden er sørvendt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur mellom 600-1000 moh, østvendt side på Gaularfjellet. Varmt og rolig vær, vått snødekke til minst 1000 moh. Observerte flere små-middels store glideskred i sør og nordvendte sider på morgenen. Det har også gått flere våte løssnøskred i løpet av helgen, men så ingen ferske i formiddag. Snøprofil ved 1000 moh (110 cm dyp) viste et vått-fuktig snødekke, med flere skarelag og noe opphoping av vann. Skredproblemene her er våte løssnøskred og glideskred.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Tur til 1000 moh, snøoverflaten er våt opp til denne høyden, trolig til topps i dette området. Med ski på beina synker en ca 10 cm ned i snødekket. Nysnøen fra sist helg sklir lett ut i bratt terreng. Det kom ca 40 cm nysnø her forrige helg, og denne har nå sunket sammen og er en våt pakke på ca 10-20 cm. Mange sva med store glidesprekker.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh Det har gått flere våte løssnøskred på Gaularfjellet i løpet av helgen. Løsneområdene ligger mellom ca. 1000-1100 moh.

Vær

7 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Oppholdsvær, perioder med sol. Svak vind til lett bris fra SV. 7 plussgrader ved 800 moh i 11 tiden. 14 grader nede i Vetlefjorden i 12 tiden.

Faretegn

Ferske skred Glideskred

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 900 moh Observerte 3 små-middels store glideskred i dag tidlig, i 09 tiden. De gikk i både nord og sørvendte fjellsider, med løsneområde mellom ca. 900-1100 moh.

Snøprofil

10 cm F MF V, 10 cm 1F MF V, 1 cm P MFcr, 5 cm 1F MF V, 24 cm 4F MF V, 5 cm 1F MF V Opphoping av vann i nedre del av dette laget, over underliggende skarelag., 2 cm P MFcr, 3 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr, 50 cm 1F-P MF M-W Veksler mellom smelteformer 1F-P, og skarelag. Fuktig, men ikke mulig å presse ut vann. Kun smelteformer, men liten korn str i flere lag. Profil i østvendt side, ca 1000 moh. Total snødybde ca 3,5 m.

ObsID: 236927

Indre Sogn / Luster

Snø

25.05.2020 kl. 10:00

910 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve Kommentar:  «Brun foss» er skredet som går

Skredaktivitet

25. mai. 6-12 Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng Eit Glideskred no kl 1000. Obs pkt satt ca på løsnepunkt

ObsID: 236898

Indre Sogn / Sogndal

Snø

24.05.2020 kl. 21:52

519 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snødekke i nordside vannet er på rundt 400moh og du må over ca 450-500moh før snø i nordsiden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 550moh og innover Frudalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord side til høyre og mer vest / sør vest til venstre fra rundt 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Innover «fossane» fra 550moh bilde er tatt nordover
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke fra rundt 420moh nordside, bilde øverst er fra 12.mai og under fra i dag 24.mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke på 550moh er på samme måle sted som den 16.mai da vi hadde nysnø. Da var det 128cm i dag 8 dager senere er det 65cm. Så smeltet mye i den høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snøoverflate på 550moh synker nedi 10-15cm seint på dagen med «småsko»
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et flaskred og flere våte skred dette i øst/nord øst , terreng ca 1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Storhaugen 1169moh bilde øverst er fra 06.mai under fra i dag 24.mai. Flere bare flekker men fortsatt bra med snø, ikke uvanlig at det ligger flekker med snø her langt langt ut på sommeren.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh Sist helg kom det nysnø og var kjølig værtype utover denne uken har det blitt varmere. Spesielt på kveldene / nettene fra Torsdagen. Snøgrense har krøpet oppover denne uken og er nå i Sogndalsdalen rundt 500moh i nord og 700moh i syd. Området som har hatt lite snø begynner nå å bli bare, slik at fler og fler slike vår « rabber» kommer frem i lyset. Men det er fremdeles mye snø i fjellet og store skavler mot øst. Elver og bekker har betydelig mer vann nå og Dalavatnet steget.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s Lettskyet pent vær nå i kveld og betydelig mildere enn feks sist helg. Nå er det pluss 7 kl 21.45 på 550moh.

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske , trolig men sist jeg kjørte her den 17.mai hadde det gått enkelte våte skred i nysnøen. I dag har det gått enda flere og ser også et flaskred. Ser våte skred så høyt jeg kan se ca 1300moh tyder på varme høyt til fjells.

ObsID: 236855

Indre Sogn / Aurland

Snø

24.05.2020 kl. 17:53

818 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Ferske skred Skred truffet vei. Kun lest i Sogn Avis plassering kan være feil, trolig er det snakk om et vått skred utløst av varme / sol. Det er vårlig og plussgrader høyt til fjells i området. I følge veimeldinger blir ikke veien åpnet i dag.

ObsID: 236839

Indre Sogn / Lærdal

Snø

23.05.2020 kl. 16:00

1399 moh

Gunnar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  En god del overvatten på Eldrevatnet. Sterke drønn i snøen, men kun bratte slush av skred som forventet i denne varmen..

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Uvanlig mange og heftige drønn i snøen for denne tid på året

ObsID: 236846

Indre Sogn / Klevavatnet

Snø

22.05.2020 kl. 21:00

1005 moh

Kalle@Skred.AS (*****)

Skredhendelse

22. mai 21:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1098 moh og sluttet på 973 moh Usikker på hvor det løsnet fra. Gikk over betongoverbygget på Bergensbanen. Bredde av skredmasser over bygget ca. 5-10 m. Stoppet omtrent ved Rallarvegen.

ObsID: 236848

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

22.05.2020 kl. 12:18

984 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV

Snødekke

Fortsatt glidesprekker i store-kupa. Flere våte løssnøskred, ser ut som de er gamle. Noen skavlbrudd, usikker på tidspunkt de har gått.

ObsID: 236562

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org