Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 19.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder som har samlet fokksnø. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag forbigående noe mindre vind og en periode med lite eller ingen nedbør. Fersk fokksnø vil til en viss grad stabilisere seg. Men det vil fremdeles være mulig for en enkelt skiløper å løse ut skred i leområder med fersk fokksnø.
Siste uka har det kommet over 100 mm nedbør flere steder, med innslag av regn under 800-900 hoh. Nysnøen ligger i alle himmelretninger og har jevnet ut terrenget. Generelt mest snø i østvendt terreng, eller langavrig og sterk sørvest til vest vind siste uke. I vindutsatt terreng og høyt til fjells kan det være avblåst og/eller hardere snøoverflate. Det er jevnt over mye løs snø tilgjengelig for vindtransport.
Velutvikla overflaterim er observert flere steder i regionen i slutten av forrige uke, også på hardt underlag. Mest hardt underlag i vestvendt terreng, rygger og skar. Det antas at mye av rimet nå er ødelag av vind eller dekket av mer bærende lag av fokksnø. Det finnes eldre vedvarende svake lag nede i snødekket, men mildvær og bærende snø over gjør at utbredelsen sannsynligvis er liten. Lagene bør tas med i betraktning, men vurderes til å ikke være et reelt skredproblem nå.
Mange våtsnøskred str. 1-2 observert omkring Sogndal torsdag, i de fleste terrengretninger. Fredag meldt om skred observert på avstand fra veg i Luster og lærdalen. Men ulkart om de var fra torsdag eller fredag.
Det har kommet 2-10 mm nedbør i regionen siste døgn til lørdag morgen, som snø i fjellet og til tider ned til 500-600 moh. Det er rapportert om mye sørvest til vest vind og stor transport av snø til leområder i høyden den siste uka. Fredag roet vinden seg noe, og det var varmegrader opp til omlag 1000-1100 moh. Lørdag kuldegrader igjen i fjellet, med skare, vindøkning fra vest og enkelte snøbyger.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til lørdag.
Skyet.
Gradvis lavere snøgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-9 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 15:00

1205 moh

Sander@ObsKorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy Tykkjer varselet har vert for høgt dei siste dagane.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker lokalt rundt skia.

ObsID: 207766

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 14:30

1221 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fokksnø som ble transportert i går sprekker opp. På løsere nysnø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nesten så solen kommer frem, men skyet litt mer over en times tid etter bilde ble tatt. Snødekke har blitt utsatt for vind her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Finnes områder med mykere snø som lettere lar seg løse ut, også stedvis nedi skogen. Men utbredelsen er nok få steder nå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Hard fokksnø i høyfjellet for det meste. Virker som vanskelig å løse ut, men skredene kan bli store.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tidligere mildvær i kombinasjon med kraftig vind har nok stabilisert eldre fokksnø nå. Lørdagens nysnø med vind har laget fokksnø flak som fortsatt lar seg lett løse ut, men få steder. Ellers hard bærende fokksnø som skal mer til å løse ut. I skogen er det skare snø i overflaten som stedhvis er dekket av fokksnøen. Eldre svake lag er ikke ansett som skredproblem. Mer vær i morgen, som regn høyt til fjells utover dagen. Våte skred kan løse naturlig, både flak / glide og løssnø. Der det kommer snø er det tørre flak som gjelder, men trolig vil de stabilisere raskt pga milde tempreraturer. For Tirsdagen mye samme værtype, men noe kaldere. Snøgrensen er fallende. Skredfaren er økende de nærmeste dager. Været skal komme fra vestlig retning, noe det har gjort mer eller mindre siden slutten av Desember.

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket hard Tørr Kaldere vær gjør liten endring på skaresnøen som kom på overflaten opp til ca 1000moh lørdagen. Nysnø med vind lørdag stedhvis også nedi skogen, har dannet flak av fokksnø. Vinden har jobbet såpass mye med den mange plasser så den er blyant hard og bærende. Noen steder blåst frem skaren. I mer lune formasjoner kan du finne mykere snø, og mulig helt løst også. Men det er nok ikke store områder. I åpen skog har også vinden jobbet med fokksnøen, dannet myke flak. Snødybde øker raskt med høyde over havet. Snødekke er nogenlunde jevnt fordelt med mest snø i øst og terrenget har jevnet seg ut nå. Jeg opplevde at mindre østlige heng , er slakere nå enn feks i midten av Desember.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Så langt i dag.

Faretegn

Ferske sprekker Ingen ny transport av snø, men sprekker noe opp mindre områder av fokksnøen fra i går.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 7 m/s fra V → 80% skyer Fra ca 950moh. Noe oppklarning og kaldere vær i dag. En litt kald sur trekk enkelte steder. Men mindre vind enn meldt, men kanskje noe mer skyet. Men ok sikt i høyfjellet.

ObsID: 207799

Indre Sogn / Luster

Snø

19.01.2020 kl. 14:27

1286 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Nedføyka nysnølag. Stor tilleggsbelastning. Stabilt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marina@VLFK
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Bilde tatt i retning SØ.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabile forhold, med begrensa forplantningsevne i dette området. Lite spenninger i snøen. Ingen ferske skred observerte. Med unntak av eit skavelbrudd i Nonskar. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN28@45cmQ3

ECTN3@11cmQ3

LBT@45cmQ3 Fekk først brudd på LBT 11cm ned i den øverste fokksnøen etter 3 lette slag Q3, ingen forplantning på det på ECT, nedføyka nysnølag. Brudd ved stor tilleggsbelastning, harde og mange slag, 45cm ned, nedføyka nysnølag.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -6,1 °C fra V → 90% skyer

Snøprofil

12 cm 1F DF 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F DF/RG 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 17 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 50 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr 1 mm D, 27 cm P RG 0 mm D, 20 cm K/1F MFcr D Dette er ei pakke med fleire skarelag. Mellom laga er snøen kvit og hardhet P-1F. Snøen mellom skarelaga er altså ikkje smelteomvandla her., 5 cm P RG/MF D-M -6,5 °C @ 10 cm, -7 °C @ 0 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -2,2 °C @ 140 cm, -1,9 °C @ 160 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207822

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

19.01.2020 kl. 14:08

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile temperatur, ingen nedbør. Lite vind . FV55 Dragsvik - Balestrand er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Temraturstigning .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207747

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 13:23

727 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Skare Tørr Gjennombruddskare

ObsID: 207736

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 13:20

1381 moh

oholsen (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  oholsen

Notater

God utvikla kantkorn i høgda der snødekket er tynt, nokre plassar antydning til begerkrystallar. Virka til å kun vere over små områder. Vart oppmerksom på det frå 1300moh og oppover, det på plassar som vinden ofte treffe og held snødekket tynt.

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 207771

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

815 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv50 Hol - Aurland,

ObsID: 207728

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

19.01.2020 kl. 13:14

1270 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207731

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 12:50

888 moh

Endre (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Endre

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Testet lite heng med innblåst sne. En enkel skiløper greide med mye hopping flere steder i henget å få en 4m lang sprekk. Et lite flak gled noen cm i henget som var 35+ grader

ObsID: 209719

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 12:50

888 moh

Endre (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Endre

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Testet lite heng med innblåst sne. En enkel skiløper greide med mye hopping flere steder i henget å få en 4m lang sprekk. Et lite flak gled noen cm i henget som var 35+ grader

ObsID: 209720

Indre Sogn / Luster

Snø

19.01.2020 kl. 11:55

1294 moh

Tore@VLFK (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Tore@VLFK

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Usikker på løsnetidspunkt, men ser ferskt ut. For flatt lys for bilde

Vær

Ikke nedbør -5 °C fra V → 100% skyer

ObsID: 207704

Indre Sogn / Luster

Snø

19.01.2020 kl. 11:30

312 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1100 moh og 500 moh Har gått eit Glideskred omlag annakvar dag i denne fjellsida lenge no.

ObsID: 207698

Indre Sogn / Sogndal

Snø

19.01.2020 kl. 10:45

1200 moh

Henrik@NGI (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Henrik@NGI

Tester

@15cmQ2 Dårlig Testheng; løser ut på F hardt nedføyka PP/DF ca 5-10 cm mektig, med 1F RG som flak over. Lett tilleggslast, gikk gjennom lite heng på opp mot 35 grader. Q1-Q2 bruddflate.

ObsID: 207705

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2020 kl. 17:06

769 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Tørr nysnø

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 3-10cm tørr nysnø over skarelag. Skarelaget varierer frå svært glatt/hardt til gjennomslag i dette området/denne høgda. Vind frå V-SV og litt nedbør som snø nå vil auke pålagring i NØ-Ø vendte lesider, og danne fokksnøflak over skarelaget.

ObsID: 207591

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2020 kl. 15:39

1143 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vær og snødekke fra ca 1050moh i en periode med bra sikt. Noe fersk innblåst snø i denne øst / nord øst side.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Fersk fokksnø blåser i le, mens jeg var ute gjaldt nok str 1 skred. Men raskt økende med mer transport. Eldre fokksnø virker å ha stabilisert seg ihverfall opp til høyde 1150moh ikke sjekket over.

Skredfarevurdering

2 Moderat Eldre fokksnø virker nå ha stabilisert seg, ihverfall til høyde 1150moh ikke sjekket høyere. Men trolig til topps. I dag fersk transport av nysnø danner nye flak over 1000moh, str 1-2 skred. Tynne myke flak når jeg var ute, men kan øke utover dagen. Ikke mye nysnø med kommet noen cm. Under 900moh er det mer eller mindre førefall nå og lavere skredfare. Det finnes eldre våte løsnøskred i alle himmelretninger, de aller fleste av disse er trolig fra Torsdagen denne uken. Eldre vake lag over 1300-1400moh er under harde bærende lag. Fredag 10.01 ble det observert rim på hard og løst underlag, har ikke kommet inn observasjoner på at dette har nedføyket i tiden etter. Det har kommet mye snø samt med kraftig vind fra vest, etter den 10.01. Mindre nedbør i morgen men fortsatt transport vil legge opp ferske flak. Trolig holdes det innenfor str 2 noen heng også i morgen. På mandag økende temperatur og nedbør. Vil skredfaren øke igjen. Varslet faregrad er for høy Viker noe høyt i området jeg var, men kan mulig øke utover dagen. Men holdes trolig innenfor str 2 noen heng. For i morgen tror jeg vil holder oss innenfor str 2 , noen heng, evt enkelte str3 i få heng. Men mulig det har kommet mer nysnø andre steder i regionen?

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Tørr Noe kaldere vær har dannet et skarelag / skorpe på snøen opp til ca 1000moh. Skaren er noe tynnere over , 900moh. Og noe mykere lavere ned. Du bryter igjennom skaren med ski, svært krevende skiføre. Over 1000moh har det kommet nysnø - stedvis noen fjon også under det. Den fraktes med vind denne nysnø, fra V / NV. For det meste myke 4F flak og tynne i området jeg var. Betydelig finere skiføre her enn nedi skogen. Eldre fokksnø ser ut til å ha stabilisert seg etter en roligere dag i går og gunstige temperaturer. Mulig eldre fokksnø kan være mer ustabil høyere til fjells? Jeg var til 1150moh i dag. Vinden blåser rygger fri for nysnø, med til skare. Snødybden øker veldig med høyde over havet og det er snø i all himmelretninger. Forholdsvis jevnt fordelt men mest snø i øst, pga dominerende vindretning fra vest. Store skavler peker mot øst.

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Tidvis ok sikt

Faretegn

Ferske sprekker Fokksnøen sprekker opp rundt ski- og opp mot en meter når du kutter understøtten, tynne flak å småe sprekker.

Fersk vindtransportert snø Over ca 1000moh fersk transport av snø fra V / NV moderat i perioder kraftig på topper og rygger som er vind utsatte.

Vær

Snø -2 °C 12 m/s fra V → 80% skyer Skiftende vær med gløtt av sol og snøbyger. Stedhvis god sikt i høyfjellet og også perioder med svært redusert sikt. Vind fra vest / nord vest, kuling på utsatte plasser. Helt vindstille nedi skogen, og betydelig mindre vind i skjerma formasjoner i høyfjellet også.

ObsID: 207600

Indre Sogn / Luster / Indre Sogn

Snø

18.01.2020 kl. 14:30

958 moh

JonKrogvold (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  JonKrogvold

Notater

Det kom aldri særlige mengder snø natt til 18., så det var ingen nydannet fokksnø. Skikkelig gjennomslagsføre med hardt skarelag opp mot 800 m, deretter lett fokksnø med et mindre skarelag. Bra kjøreforhold fra 800 m og oppover.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

ObsID: 207611

Indre Sogn / Skjerdingane

Snø

18.01.2020 kl. 12:37

1087 moh

Henrik@NGI (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Henrik/NGI Kommentar:  Bilde av rask snøprofil. Profilen går ned til nedre markerte skarelag, kort rett markering i snø

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15-25 cm tørr snø 4F-F

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra S ↑ 80% skyer Vekslende skydekke 70-100%

Snøprofil

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF/PP 0 mm/0 mm D, 2 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D

ObsID: 207587

Indre Sogn / Sogndal

Snø

18.01.2020 kl. 12:00

692 moh

Tore@VLFK (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh

Snødekke

Moderat snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Grense for lagdelt snø er på 850 moh Vindpakket myk Tørr Smelteriller opp til omtrent 850. Vinden har lasta godt mot aust.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport frå vest

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra V → 90% skyer Nysnø grense ved omtrent 550 moh. Moderat til kraftig snøfokk.

ObsID: 207580

Indre Sogn / Luster

Snø

18.01.2020 kl. 10:28

498 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigbjørn

Snødekke

Skare

Vær

Ikke nedbør 80% skyer

ObsID: 207520

Indre Sogn / Sogndal

Snø

17.01.2020 kl. 16:00

944 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Finnes fokksnøflak i mange himmelretninger. Tipping inn bilde her også på høydenivå. Mulig det nå er vanskelig å løse ut og ikke lett. Gunstig temperatur stabiliserer fort. Men kom nok noe fersk innblåst i natt / tidlig morgen. Mest snø i le for vind fra V / SV / S, tydelige vindskavler vendt mot øst i terrenget.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Tipper litt på høydenivå. Kuttet ut på 960moh trolig også høyere.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur 600-960moh. Våt / fuktig snø opp til den høyden, du kutter ut våte løssnøskred i bratt terreng. Tørre flak over kanskje 1200moh , men var ikke så høyt så synser / tipper her. Det ble funnet rim Fredag 10.01 , på løst og hardt underlag, men jeg har ikke funnet nedsnødd. Varmen / regn har nok uansett tatt knekken på det under 1000moh kanskje også høyere. Eldre svake lag over 1300-1400moh, er under harde / bærende lag. Varmen i dag trolig en null grense helt opp i 1300moh, gjør at fokksnøen stabiliseres. Synkende temperatur utover dagen. Nysnø og vind i morgen vil legge opp ferske fokksnøflak i morgen.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Snøen er fuktig / våt opp til denne høyde, 960moh ikke vært høyere. Noe bedre glid i snøen ned til ca 800moh før sugende under det. Så ikke nysnø eller snøfokk. Det er ca 100cm snødybde på 600moh.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noe sett inn i noe østlig terreng.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra at kutter lett ut øvre fuktige snølag i øvre del av skogen. Som våte løssnøskred.

Vær

Ikke nedbør Regn først på dagen i lavlandet. Opphold utover dagen, lettere vær. Ingen vind i skogen , noe mer trekk over skogen . Men betydelig mindre vind enn i går. Klevavatnet målestasjon på 960moh hadde en maks temp på pluss 3,3 kl 13. Med synkende temp utover ettermiddagen / kvelden.

ObsID: 207463

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

17.01.2020 kl. 14:09

1270 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær, mannskap, varsom.no. Uforandret skredfare neste døgn: Værhendelser.

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207428

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:19

429 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 207386

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 16:00

925 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skylaget ligger litt nedover fjellene, dårlig lys i høyfjellet.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været fra ca 900moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen rundt 750moh ingen snø på trær og småe dreneringslinjer i snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Høyfjellet rundt 950moh vinden har blåst ned til skare i denne kulen som vender mot SV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 1000 moh I høyfjellet har det i le blitt fraktet inn betydelig mengder med snø. Det stabiliseres relativt fort pga gunstige temperaturer. Men fortsatt kan man trolig løse ut str 3 skred. Mulig vi ligger et sted mellom lett og vanskelig å løse ut på dette.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Da har blitt dannet flak i alle himmelretninger siste dager. Så mulig å løse ut str 1-2 skred i flere himmelretninger enn i le for dominerende vindretning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 600- 950moh. Stort sett i Januar har det vært vind fra V -S. Med nedbør som regn/snø. Det har vært svinginger i snøgrense alt fra 0-1200moh. I dag var det regn under ca 800moh. Så våt / fuktig snø i skogen, all snø har rast ned fra trærne. Fokksnøen stabilisere relativt raskt når tempen er såpass høy, men høyere til fjells er det mulig å løse ut skred i denne fokksnøen. Str 3 skred i le for dominerende vind retning men også str 1-2 skred i andre himmelretninger. Det kan gå våte løssnøskred under ca 800moh. Men det har rast fra seg litt. Mange slike har gått før i dag, se egen obs om det. Fortsatt kuling i høyfjellet vil legge opp ferske flak. Ser ut som det er meldt det mer eller mindre hele helgen og også utover neste uke. Relativt gunstige temperaturer meldt, gjør at det stabiliseres raskt. Vi vil trolig ligge å vippe mellom fg 2-3.

Tester

ECTN8@24cmQ2 Middels Går i løsere nysnø.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Fuktig Mildere vær i dag enn i går. 0 grense rundt 900. Og regn opp til ca 800moh. All tørr fin snø fra i går i skogen , har fått varmen nå. Snøen har falt ned fra trærne. Skogen våt/fuktig snø med innslag av skorpe/skare i høyere skog. Høyfjellet vind fra vest frakter snø til øst. Pakker seg ganske så raskt pga høye temperaturer. Men kaldere og tørrere høyere opp. Ruskete vær / lite hyggelig så var til 950moh. Det finnes flak i alle himmelretninger , blåst ned til skare på vindutsatte plasser. Veksler mellom myke og harde flak i høyfjell. Snødybden øker raskt med høyde over havet, under 400moh er det ca 20-50cm snø. Mens ved 900moh jevnt over 150moh mer i innblåste områder. Det er tydelige skavler mot øst også nedi øvre skogsterreng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett transport over skogen fra ca 900moh. Vind til mer transport men snøen er noe fuktig ved denne høyden.

Vær

Hagl 0 °C 12 m/s fra V → 80% skyer Overskyet og regn under ca 800moh. Hagel / snø i lufta , flatt lys og dårlig sikt i høyfjellet. Dette i kombinasjon med kuling gjorde at det ikke var så «hyggelig» turvær i høyfjellet.

Snøprofil

1 cm F+ DF D-M, 10 cm 1F- RG M, 19 cm 4F- DF/RG M, 45 cm P RG M, 3 cm K MFcr Trolig Lørdag 11.01, ettermiddag mildvær., 3 cm 4F RG M, 39 cm P RG M, 40 cm K/P MFcr/MFcl W -0,9 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -1,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,6 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,1 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm 1 test knyttet til snøprofilen 920moh NØ ikke til bakken. Pluss 0.1 i lufta.

ObsID: 207309

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 15:42

1078 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AsbjørnF

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Fuktig Lite vindtransport mtp vindstyrken. Fokksnøen stabiliserar seg nesten fortløpende pga temperaturen. Første teikn til nysnø kom rett over tregrensa. Mellom ca 950moh og 700 moh er det i ferd med å legge seg skare på overflata.

Vær

0 °C 10 m/s fra SV ↗ 70% skyer

ObsID: 207283

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 15:31

797 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sigbjørn

Skredaktivitet

16. jan. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, NV. Mellom 800 moh og 400 moh Størrelse 1-2

ObsID: 207280

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 14:30

423 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Våte laussnøskred S sida Togga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Våte laussnøskred NØ sida Grånipa

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Sett fleire Våte laussnøskred gjennom Sogndalsdalen idag. Regn til 800moh i Rindabotn idag.

ObsID: 207282

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 12:52

520 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet og regnvær, bilde av parkering Frudalen, 520moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våt løsnøskred går i alle himmelretninger nå, pga varme og regn.

Snødekke

Biltur Sogndal - Frudalen. All nysnø fra i går har smeltet nå på trærne. Og de fleste hustak i dalen har også rast ned.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 900 moh Flest str 1 men også str 2. Usikker på høyde nivå men ser skred som trolig har løsna opp til ca 900moh pluss minus. Varme og regn på nysnø fra i går og tidligere i uken.

Vær

Regn 3 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Temp økning til i dag, dette fra 520moh. Lett regnvær nå, men perioder med mer regn. Og så også nesten ut som jeg så blå himmel i stad.... men begynte å regne igjen. Blåser nok mer høyere til fjells, kan høre vinden.

ObsID: 207244

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 12:41

1002 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Ser mot N fra gravested (vest for Vardafjellet), 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ingrid@vestland_fk Kommentar:  Lag der det gikk brudd ved ca 37 cm er markert med plate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lille blokktest. Brudd ved ca. 37 cm ved moderat tilleggsbelastning.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lille blokktest. Bruddflaten ved 37 cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Våt snøoverflate opp til ca 800 moh, med kram (M) snø under.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på tur mellom 600-1000 moh, Rindabotn-Vardafjellet. Gikk ikke høyere grunnet dårlig sikt. Mildere enn i går, veksler mellom regn og sludd i Rindabotn og snøvær fra 600-700 moh (fuktig snø). Våt snøoverflate opp til ca. 800 moh, fuktig høyere opp. Perioder med mye vind, opp i liten kuling over 900 moh. Stort sett lett-moderat snøfokk, men opp i kraftig i de sterkeste vindkulene. Snøoverflaten er stort sett vindpakket myk og fuktig, noe som begrenser snøfokken. Får brudd ved moderat tilleggsbelastning ved lille blokktest (1000 moh) innad i fokksnøen (37 cm under overflaten). Fersk fokksnø i høyden og våt ubunden snø under ca 800 moh regnes som skredproblem. Fg 3 under de forholdene som er nå med vind og snøtransport.

Tester

LBT@37cmQ3 Brudd ved moderat tilleggsbelastning. Nedføyket løs snø (4F), under 3 cm lagtykkelse.

Snødekke

Se registrering av Marina@VLFK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra SV, lagt seg opp over 50 cm i flere leformasjoner.

Vær

-0,3 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer 5 plussgrader i Sogndal, 2 pluss i Rindabotn, -0,3 på ca. 1000 moh (gravested). Regn/sludd i Rindabotn, snøvær høyere opp (fuktig). Perioder med mye vind (frisk bris-liten kuling) over 800-900 moh.

Snøprofil

1 cm F DFbk M, 24 cm P RG M, 2 cm F DFbk M, 10 cm 1F RG M, 1 cm 4F-1F RG, 60 cm P RG 0 mm D -0,6 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 60 cm, -3 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil ved 1000 moh i østvendt side mot Kambafjell.

ObsID: 207258

Indre Sogn / Sogndal

Snø

16.01.2020 kl. 12:14

1003 moh

Marina@VLFK (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@VLFK Kommentar:  Kraftig snøfokk

Notater

Sjå registrering av Ingrid@Vestland_fk på samme sted for snøprofil, test osv..

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Fuktig Rett over toppen av heisen (over 900moh) var det kraftig snøfokk (sjå bilde). Oppe ved observasjonspunkt (ca 1000moh) var det moderat snøføkk. Snødekket har litt nysnø ca 5cm, snødekket er kram men heilt i overflata virka det tørrt over heisen. Rett under toppen av heisen (under 900moh) var det tydelig at snødekket var fuktig/vått når vi kjørte ned. Regna frå tregrensa og ned.

ObsID: 207255

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

16.01.2020 kl. 11:00

1270 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø og vind. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 0 °C Hol/aurland (1000moh) kl 18:06 Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 207308

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org