Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe minkende nedbør, men fortsatt milde temperaturer fører til at det forventes noe mindre aktivitet av naturlig utløste våte skred. Husk at det tar tid før vannet trenger gjennom snøen og at det fortsatt er mulig med enkelte naturlig utløste skred. De fleste forventes å være små, men enkelte middels store kan fortsatt forekomme.
Snøgrensa varierer fra 200 moh i indre strøk, til opp mot 600 moh nært fjordene. Snødekket er tynt, men forholdsvis jevnt fordelt. Snødekket er regnpåvirket høyt til fjells. Under tregrensa består snøoverflaten av litt nysnø over skare. Over ca 900 moh varierer overflaten mellom løs snø i skjermede formasjoner og små flak av fokksnø med ulik hardhet på vindutsatte plasser.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn langs bakken. Enkelte steder også innslag av nedføyket rim høyere i snødekket.
Det ble både mandag og tirsdag observert kraftig drønn i Sogndalsdalen. Mandag også skytende sprekk. Dette tyder på at kantkornlaget er aktivt som skredproblem. Tirsdag morgen ble det meldt om 7-15 cm tørr nysnø helt ned til 200 moh, men utpå dagen meldes det om gjennomfuktet snødekke opp til 700 moh og regn opp til 1200 moh.
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.12.2019 kl. 16:30

1124 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snødekke mot Reppanipa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Østryggen på Kamba. Oppstikende steiner og et tynnt skare på toppen. Som du på ski stort sett bryter igjennom, men bærer av og til.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  I høyfjellet begynner det å bli mer snø og større og større sammenhengende felter med snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Kamba når du kommer ut av skogen på syd ryggen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hyttene på bilde ligger rundt 850moh snøen på vannet har smeltet og er trolig bra med overvann på vannene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke rundt 1050-1100moh. En lite vann det snøen har smeltet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1300 moh Vind fra vestlig kant gjør at de største flakene befinner seg i østlig. Mens kantkorn laget har du i alle himmelretninger. Vind og mildvær har gjort snødekke mer død og spenningsløst nå. Og det skal trolig mer til får å påvirke laget. Men høyt til fjells kan det være annerledes, men snødekke er nok ganske så hardt der også. Men kanten er tørrere. Så setter lett å løse ut, selvom dagens tur til 1200moh var det vanskelig å løse ut.

Vær

Sludd 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Sludd som pisker deg i ansiktet over ca 1100-1200moh, som regn lavere. Ikke mye nedbør når jeg var ute. Kraftigere vind i kastene særlig på topper. Nå kl 20.30 er det pluss 5 og regnvær , 100moh.

Snøprofil

0,5 cm P MF 3 mm/0 mm M-W, 2,5 cm 4F MF/RG 1 mm/2 mm M, 17 cm 4F RG 1 mm/0 mm D-M, 20 cm 4F+ RGxf 1 mm/1 mm M, 10 cm F FC/MF 2 mm/3 mm M Spor av smelteformer men tydelige kantkorn også fortsatt. 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm 1140moh østlig. 0 grader i lufta.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn. Men opplevde at snøen synker ned under skiene i kantkornlaget ved banken et par steder. Og ubetydelige lommer eller mikro flekker mer å regne med fuktig nysnø, fra 1200moh.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noen skred. Men tenker det må gått noen i regionen.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Skare Mildvær og vind har gjort at nysnøen ca 10cm i går har sunket sammen. Ingen snø på trærne lengre. På 600moh er snødybden 17cm , på 800moh 30-35cm, i høyfjellet er det mest snø i østlige formasjoner mens kuler / topper har betydelig mindre snø, snødybden her varierer fra 10-70cm. Var til 1200moh all snø er fuktig. Over ca 1100moh har det dannet seg tynn skorpe/skare lag. Så vidt bærende på ski noen steder, men du slår mest igjennom. Under denne høyden er øverste lag våt med fuktig snø under. Det er fremdeles oppstikkende Stein og bukser, men lettere å se hvor steinene/buksene er.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind og mildvær har gjort at snøen har smeltet/sunket sammen. Snødekke føles mer død og spenningsløst nå enn før i uka, til 1200moh - snudde der. Men kantkornet er fremdeles over alt ved bakken. Snøen under ca 900moh er våte øverste par cm mens underlaget er mykt fuktig snø, gode bindinger. Betydelig med nedbør meldt i morgen i kombinasjon med vind. Så forventer ferske nysnøflak over skoggrensen. Og regn i skogen. Nysnøflak er lette å løse ut å kan komme naturlig når været står på. Snøen i skogen vil nok takle regnet brukbart å bare smelte. Men skal ikke utelukke våte løsnøskred i bratt ( klippe) terreng, naturlig.

ObsID: 200675

Indre Sogn / Årdal

Snø

04.12.2019 kl. 13:38

595 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Jens@SVV Kommentar:  Årdal og sørleg side av Botnanosi 1302

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 90% skyer Klart og rolig. Ikkje nedbør. Snø heilt til fjorden, men lite snø generelt i terrenget. Ikkje samanhengande snødekke i høgda, mykje terreng som stikk opp

ObsID: 200645

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.12.2019 kl. 13:30

806 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 4F- MF M-W, 8 cm 4F RG M, 0,5 cm P MFcr Porøst tynt skarelag, 11,5 cm 1F RGxf M, 7 cm 4F FCxr M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm 800moh skogen åpent området, pluss 4 i lufta. Snødekke er isotermt.

ObsID: 200678

Indre Sogn / Luster

Snø

04.12.2019 kl. 12:13

1021 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Frå va 650 MOH, N vendt side.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 0 m/s 100% skyer Vart mildt ila gårsdagen. Fortsatt plussgrader til ca 1200moh. Mildare i høgda enn nede i dalane.

Snøprofil

3 cm F MF W, 18 cm F RG M, 2 cm 4F MFcr M Porøs og mjuk, 28 cm 4F/1F- RG M, 5 cm F FC M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Våt Fuktig snødekke til bakken opp til 1000 MOH. Ingen opphoping av vatn i snødekke. Observert smelteriller ved 1000 MOH

Skredfarevurdering

2 Moderat Verkar stabilt no kl12. Har ikkje sett eit einaste naturleg utløyst skred i dag. Men det kan godt ventast at de går naturlege skred seinare i dag, sidan det er plussgrader høgt til fjells. Kan kanskje forventa naturlege skred på kantkornlaget i måro også? Sidan det kjem aukt belastning i form av kraftig nedbør. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 200616

Indre Sogn / Lærdal

Snø

04.12.2019 kl. 11:40

1303 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen Kommentar:  Noe ny skredaktivitet iløpet av gårsdagen, uvisst om alt er fra gårsdagen men ikke lagt merke til dette siste dagene
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen Kommentar:  Et større flakskred. Muligens eldre?

Skredaktivitet

4. des. 18-24 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng

ObsID: 200594

Indre Sogn / Sogndal

Snø

04.12.2019 kl. 11:14

598 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skiheisen, ingen snø på trærne nå mildvær.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 100% skyer Nysnø ca 10cm i går, lufttemperatur steg på pluss siden. Så nysnøen har falt ned fra trærne og «sunket» sammen.

Snødekke

17 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Snødybden er det samme nå 17cm som det var på Mandagen. Så de 10cm som kom i går, har sunket sammen igjen pga mildværet. Snøoverflaten er våt minus på toppen, fuktig pluss i bunn, her på 600moh.

ObsID: 200582

Indre Sogn / Luster

Snø

04.12.2019 kl. 10:54

738 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

0 cm nysnø Våt løssnø Våt Våt snø dei øverste cm, resten er fuktig til bakken. 750 MOH.

ObsID: 200576

Indre Sogn / Luster

Snø

04.12.2019 kl. 09:58

424 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 1 °C 100% skyer

ObsID: 200545

Indre Sogn / Lærdal

Snø

04.12.2019 kl. 08:12

1149 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte drønn og tydelig kollapser i snødekket. Generelt lite snø, mye terreng fremme og tynt skarelag som delvis bærer. Skjer på områder hvor snø har samlet seg.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 200583

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 22:27

201 moh

Sander@ObsKorps (****)

Vær

Yr 1,1 °C 100% skyer Har vorte mildare dei siste timane i kveld.

ObsID: 200503

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 16:30

525 moh

Siggen@obskorps (****)

Vær

Regn 0,5 °C 0 m/s 100% skyer Lett regn og så vidt på pluss siden.

Faretegn

Rask temperaturstigning Temperaturen har steget på Spørteggbu , 1585moh fra - 9 ved midnatt til -1 nå kl 18. Mens ved fjorden har den ligget på rundt 0,5 - 2 grader.

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjøretur Sogndal - Frudalen i skumringen. Noe begrenset lys og sikt pga lavt skydekke. Men så kun et par hustak som hadde rast. Men for dårlig lys / sikt til å se str 1 skred. Det var fortsatt snø på trærne ved Dalavatnet 400moh,kl 16.30

ObsID: 200498

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 11:53

1221 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

2 cm 1F MF 1 mm/0 mm M-W, 5 cm 4F DFbk 1 mm/0 mm M-W, 25 cm 4F+ DFbk/RG 1 mm/1 mm D, 40 cm P/1F+ RGsr/RG 0 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 5 cm F FC/DH 2 mm/4 mm D Skarelag Representativt for innblåste leheng. Fukten var foreløpig ikke kommet lenger ned enn de øverste 5-10 cm på 1200 moh kl 12.00

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fuktig snødekke og våt snø som fryser i overflaten her. Regn i lufta og varmlufta har kommet godt inn.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere drønn opp østryggen. Vinden har tatt mest fra n-v

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmen er nå på vei inn i høyden, fortsatt noe kjøligere i dalbunnen kl 13. Snødekket var kl 13 gjennomfuktet til ca 700 moh. På 1200 moh kl 12 var det kun de øverste 5 til 10 cm som var vått og fuktig (se profil). Det var kraftige drønn flere steder opp østryggen i de gamle fokksnøflakene som kollapser på kantkornlaget ved bakken. Den nye snøen fra i natt danner klabbe- og sugeføre ettersom den er våt og fuktig med tørrere snø under enda. Snødekket er i dag svekket som følge av mildvær, regn og nysnøflak som har lagt seg opp i lesider i natt. Det vil derfor være lett å løse ut flak som går som fuktige eller tørre avhengig av høyde over havet. Enkelte natulig utløste våte str 1 til 2 kan også forekomme der de ligger i bratte fjellsider med glatt underlag. Men skredproblemet er begrenset til få bratte heng.Enkelte str 2 naturlig utløste våte flak kan man nok se i løpet av ettermiddag/ kveld når snødekket fuktes videre oppover fjellet. Det skal mye nedbør til for at den skal øke. Det er såpass begrenset med sammenhengende flak i snødekkket her i Sogndalsdalen at det spørs om det blir verre en noen bratte -str 2-lett å løse eller naturlig. Faregraden vil derfor trolig ikke nå mer en en høy fg 2 om ikke det kommer mer snø. Varslet faregrad er for høy Varselet beskriver variasjoner, og jeg opplever kl 13 i dag kun en faregrad 2 i sogndalsdalen, så får vi se når varmen har virket litt utover dagen/ kvelden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Det er enda ikke blitt vått over 800 kl 12. men varmen var kommet ordentlig inn og det regnet på 1200 moh kl 12.00. Regnet frøs i starten på overflaten pga snødekkets magasinering av kulde. Snødekket var gjennomvått til ca 700 moh kl 13.

ObsID: 200422

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 11:48

112 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  8cm fuktig nysnø på 100moh.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 100% skyer Super lett regn i luften nå.

Snødekke

8 cm totalt 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Nysnø til fjorden, begynner å bli fuktig nå. Tynn hinne med våt overflate resten fuktig.

ObsID: 200419

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 11:16

1045 moh

Andreas@nve (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 200404

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 08:25

201 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Ca 10 cm med nysnø ila natta. -0.5 grader her, 200 MOH no.

Snødekke

10 cm nysnø Ca 10 cm med nysnø ila natta. -0.5 grader her, 200 MOH no.

ObsID: 200351

Indre Sogn / Luster

Snø

03.12.2019 kl. 08:15

309 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

Snø -3,5 °C Snør tett. Framleis nokre grader kaldare enn varsla.

Snødekke

14 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 200355

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.12.2019 kl. 08:10

417 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  8cm i løpet av natta
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Totalt 23 cm i terrenget på dette stedet

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

23 cm totalt 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 200346

Indre Sogn / Luster

Snø

03.12.2019 kl. 07:19

239 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200337

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 22:36

1099 moh

Siggen@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vind fra vestlig kant gjør at østlig himmelretning er mest utsatt. Men finnes også flak oppå denne kanten ved bakken i alle himmelretninger, men skredene blir trolig mer evt str 1 der.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra V → 70% skyer Vindstille i skogen en trekk fra vestlig kant over, noe tåke også.

Faretegn

Ferske sprekker I forbindelse med drønn fikk jeg også at det sprakk opp i flaket.

Drønn i snøen Når jeg går inn på hardere flak så drønner det i kanten i bunn. Stort sett alle flak jeg gikk inn på drønna.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh Vindpakket hard Tørr Snøen der jeg var bærer preg av vind fra vestlig kant. Det er løse kantkorn i bunn i alle himmelretninger , 1,5mm- 3,0mm. Over skogen er snøen over kanten stort sett vindpakket hardt, 1f/p. ca 5-25cm snødybde i vest, mens innblåste områder i øst ca 50cm kanskje lommer med mer. Oppstikkende busker og steiner synes. Skogen har 5-20cm løs / vindpakket myk snø, ikke skiføre, mens ubrøytet veier går ann å gå forsiktig på ski.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra vest har dannet flak av ulikt hardhet oppå løs snø av kantkorn ved bakken. Du får drønn og sprekker opp når du går inn på flakene. Betydelig varmere vær meldt Tirsdag våte løsnøskred forventes naturlig der snøen er løs. Mens våte flak kan løsne på kanten i bunn der det finnes flak. Videre utover uka fortsatt mild værtype men pluss grader så og si til topps. I skogen vil dette tære på den lille snøen som er der. Naturlig utløste skred vil trolig avta. Spesielt våte løsnøskred , mens vi kan forvente en hvis treghet i at vannet skal trenge ned i snøen over skogen. Slik at våte flak ikke helt skal utelukkes. Er også meldt flere runder med nedbør utover uka. Når det blir kaldere så vil det trolig dannes et «lokk» som gjør det vanskeligere å påvirke kanten. Men dette er noe dager til, først noen runder med regn. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 200332

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 16:10

598 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 100% skyer Gløtt av sol før i dag, nå helt overskyet.

Snødekke

17 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Samme snødybde som i går på denne høyden.

ObsID: 200305

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 11:43

1080 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Litt over 1 m på det tjukkaste.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fortsatt lite snø i terrenget. Kun nokon stader der det er flak. Kunne også ha valgt str 1 skred nokon bratte heng.

Vær

Snø -5 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 9 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 10 cm F+ FC 2 mm/0 mm D, 2 cm F FC 4 mm D Hele laget

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Det sprakk opp ca 50 m bortanfor der eg gjekk inn på flaket. Så heile flaket kollapsa.

Snødekke

40 cm totalt 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Opp til skoggrensa (ca 900moh) er snødekket stort sett av kantkorn i botn med mjuk snø over. Frå skoggrensa og oppover er snødekket noko meir vindpåvirka og det finst enkelte heng der det har samla seg meir bunden snø. Det er ca 40cm med snø i terrenget frå 1000moh og oppover, fortsatt ein del stein som stikk fram til fjelltopphøgde (1500moh). Så sidan det fortsatt er lite snø i terrenget vil det ikkje bli store skred, slik eg ser det.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden som var forrige fredag førte til at det danna seg flak i le formasjonar. Desse flaka ligg over kantkorna snø ved bakken. Men sidan det fortsatt er lite snø i terrenget, er det ikkje mange stader det kan gå skred. Mildværet som er varsla, ilag med nedbør, vil det vera sannsynleg at det går naturleg utløyste skred. Me kan også håpe på at det tek «knekken» på kantkorna i bodten av snødekket. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 200262

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 11:14

1072 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøen var oppsprukken ca 15 m bortanfor der det drønna. Kollaps i kantkorn ved bakken.

ObsID: 200230

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 10:58

1077 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn på denne staden. SØ side. Gjekk ifrå mjuk snø og over på hardare snø.

ObsID: 200222

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.12.2019 kl. 10:04

861 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5,1 °C 0 m/s 100% skyer

Tester

LBT@26cmQ3 Vanskeleg, ikkje glatt.

Snøprofil

8 cm F PP/DF 3 mm D Går mot delvis nedbrutt i nedre del av lag., 2 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 6 cm F FC 3 mm/0 mm D Hele laget -5,2 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 5 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 15 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 25 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ved skoggrensa, SØ, ca 850moh.

ObsID: 200209

Indre Sogn / Luster

Snø

01.12.2019 kl. 22:11

240 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

4 cm nysnø Tørr

ObsID: 200174

Indre Sogn / Luster

Snø

01.12.2019 kl. 18:31

318 moh

jostein@nve (*****)

Vær

Snø Endeleg littegrann utteljing på vermeldinga.

Snødekke

5 cm nysnø

ObsID: 200161

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.12.2019 kl. 14:56

598 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været mot Reppanipa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skiheisen på 600moh.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 90% skyer Noe nedbør før i dag, ned til ca 100moh. Blitt varmere utover dagen, med pluss 4 ved havet og 0 grader her på 600moh.

Snødekke

17 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det har kommet ca 4cm siste døgn. Siden Fredag har det kommet ca 7cm. Nysnøen er lett / tørr snø, men 0 grader nå på 600moh. Ser ikke snøfokk med kikkert, og målestasjon på Spørteggbu melder om 5-7ms fra vest denne søndagen. Så vil anta at det ligger et par cm i mange himmelretninger klar for transport. Snødekke består grov sett av denne nysnø, av ulik hardhet en liten skare til skogrensa og kant i bunn. I skogen er det mange plasser smeltekant i bunn. Fredag ble det fraktet snø fra vest til øst småe mengder.

Skredfarevurdering

Vind fra vest vil legge seg opp fokksnø flak i øst. Disse kan løsne på kanten i bunn eller innad i fokksnøen / løs nysnø. Størrelsen på flakene / utbredelsen avhenger av hvor mye snø / vind som kommer. Men skredfaren er raskt økende når vind og snø kommer. Skogen vil nok mye komme som regn. Skogen har flekkvis med snø, ca 15-20cm noe mer i Jostedalen vil jeg tro.

ObsID: 200144

Indre Sogn / Luster

Snø

01.12.2019 kl. 14:41

1050 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Hvis/Der Nysnøen fokker seg, eller fokksnø finnes fra før vil det være mulig å påvirke kant ved bakken.

Vær

Snø -4 °C 2 m/s fra NV ↘ 55% skyer

Snøprofil

5 cm F PP 1 mm D, 2 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F DF/FC 2 mm/1 mm D, 32 cm 1F RG 1 mm, 5 cm F FC 2 mm Unner skaren finn en delvis nedbrutt nysnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

57 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø i fjellet, bare såvidt stein og småkratt i terrenget er utjevnet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er stortsett mykt, over skogen finnes der vindskare unner nysnø. Skred problemet er dog i mine øyne forbundet med velutviklet kantkorn i bunnen av snødekket, som jeg anser som tilstede i alle himmelretninger. snøen sprekker opp rundt skiene. Det er mulig for skiløper å trikke kantkorn, men vil ikke forvente store skred. Det snøer bra no, om det fortsetter ut over ettermiddagen og kveld dannes der trulig ny fokksnø. Men der er lite snø i fjellet, så utbredelsen vil ikke bli så stor. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 200163

Indre Sogn / Luster

Snø

01.12.2019 kl. 12:58

788 moh

Rune@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 99% skyer

ObsID: 200116

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org