Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø med vind fra vest fører til noe pålagring i leområder. Det forventes en relativt rask stabilisering av nylig vindtransportert snø, men leområder har fått en del nedbør de siste dager og må fremdeles betraktes som ustabile. En enkelt skiløper kan løse ut middels store skred. Det gamle snødekket tåler i hovedsak både regn og varme godt. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Snødekket er i stor grad preget av varme og observasjoner fra tidligere i uken viser smelteomvandlete kornformer i hele snøpakken. Stort sett god drenering for smeltevann i hele snødekket. I øst- og nordvendte botner er det sammenhengende snødekke fra ca. 1100 moh. I sør- og vestvendte fjellsider er snødekket usammenhengende.
Natt til torsdag 30.05 ble det målt -4 grader ved Spørteggbu 1585 moh.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-5 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

28.05.2019 kl. 10:32

733 moh

Sander@ObsKorps (****)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 1500 moh

Vær

Ikke nedbør 4 °C 60% skyer Betraktelig kaldere dei siste dagane enn tidlegare i veka og ein del kastevind. Lite nedbør. Har regna litt i dag tidleg. Ca 4 grader ved 750moh no kl 10.

Skredfarevurdering

1 Liten Har komme litt nysnø i høgda ila natta. Ser ikkje på dette som eit problem, sidan det er snakk om små mengder. Om det har komme meir i andre delar av regionen kan det kanskje gå nokre små laussnøskred i bratt terreng, når det vert mildere. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriv situasjonen bra.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 1200 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrensa ligg på ca 1200moh i N sider. Rundt 1500 i S sider. Har komme litt (1cm) nynsø ila natta i høgda, frå 1000moh og oppover.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 195817

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org