Snøskredvarsel for Indre Sogn mandag 13.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i bratte solutsatte fjellsider der snøoverflaten blir våt og myk.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedskredproblemet nå er våte løssnøskred. Der sola varmer opp nysnøen i solvendte fjellsider, vil det kunne gå små naturlig utløste våte løsnøskred. Fokksnøflak fra tidligere i uken har nok stabilisert seg de fleste steder. I høyfjellet der det har vært mest vind og tørr snø, kan det være mulig å finne ustabile fokksnøflak som kan trenge litt tid på å binde seg til underlaget, men utbredelsen er nok liten. Gamle svake lag med kantkorn ligger under bærende skarelag i nordvendte fjellsider, og det skal mye til for å påvirke dette laget.
Observasjoner lørdag sier 10-30 cm nysnø fra siste par dagene med varierende grad av vind og fuktighet. Over ca 1500 moh ligger det tørre ferske fokksnøflak som kan ha en viss evne til bruddforplantning. De ferske flakene har lagt seg på eldre fokksnø med relativt gode bindinger. Det gamle snødekket består av en hard og stabil snøpakke med bærende skare.
I de høyereliggende, nordvendte delene av regionen kan det finnes et svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Dette er dekket av et relativt tykt skarelag som gjør at svakt lag er svært vanskelig å påvirke.
Lørdag ble det meldt om flere våte løssnøskred utløst av sol og varme som gikk i nysnøen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Luster

Snø

13.05.2019 kl. 17:38

1555 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og Vangsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hit kan man kjøre nå i Vanndalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Myri på 550moh mot Vetle Geisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skogen rundt 850moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Jostedalen. Bilde tatt fra sånn 850moh tenker jeg
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Oppe på ryggen 1250moh , Myrhyrna baki der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  1400moh nordlig. Tydelig skille mellom nysnøen og eldre snøen. Se profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kutta understøtte ca 1550moh vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Jostedalen bilde tatt fra Hytta på mannen ca 1580moh og du er krysset inn til Krundalen bla. Myrhyrna ryggen til venstre og ned i Geisdalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hytta på mannen. Måtte tegne inn værstasjonen. Fortsatt ute av drift.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot nordsiden av Vangsen , tatt fra ca 1050moh ved Vanndalsvannet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Vindpakket myk Tørr Må over ca 800-900moh før skiføre i Vanndalen. Kjørte bil langs veien til 800moh. Andre steder i regionen finnes skiføre lavere, feks i Leirdalen . I Sogndalsdalen også noen steder lavere. Så snøgrense fra 600-800moh. Vært lite snøsmelting siste tiden.

Vær

Ikke nedbør -3,2 °C 0 m/s 80% skyer Overskyet vær men med høyt skydekke. Noe flatt lys i fjellet. Ørsmå regnbyger svært lokale og kortvarige først på dagen. Solen kom aldri igjennom.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) «Vårlig» drønn i løse smelteformer ved bakken. Der hvor snødekke er tynt ca 40-60cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh Gjelder trolig alle himmelretninger.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1700 moh Høyt til fjells finnes det trolig igjen noe spenning i fokksnøen. Men er lite terreng igjen over denne høyden i regionen. Så er vel strengt talt ikke et problem kanskje? Og ligger nok kanskje også nærmere vanskelig å løse ut enn lett? Var i dag til nesten 1600moh og opp dit er fokksnøen kram og virker "død". Finnes også kantkorn ca 1mm store sammen med løsere nysnø.

Skredfarevurdering

1 Liten 2.mai betongen låser alt som er under der. Over denne har det kommet nysnø siste dager. Det ligger nå ca 0-1cm nysnø på 1000moh, ca 10-15cm på 1200moh. ca 30-40cm på 1400moh. Innblåste områder kan ha 50-70cm, men trolig mindre områder som har dette. Så snødekke har lagt på seg i høyfjellet. Denne fokksnøen er kram og "død" opp til der jeg snudde på ca 1550moh. Under ca 1200-1300moh - har nysnøen begynt å bli mer smelteformer. Det kan også nevnes at det finnes kantkorn ( smeltekant) over 2.mai skaren, men anser det ikke som et aktiv skredproblem. Pga fokksnøen over virker "død", men får utslag på dette laget ved tester. Fokksnøen høyt til fjells får nå varmere vær på seg i morgen og stabiliseres enda mer. Er jo så og si stabil i dag. Senere i uken skal luft temperatur stige betydelig - når trolig 20-25 grader ved havnivå. Dvs plussgrader til topps i regionen. Dette øker sannsynligheten for naturlige våte løssnøskred, mulig flak og mulig glideskred. Skredfaren er noe stigende med denne varmen.

Tester

ECTN15@23cmQ2 Middels

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre våte løsnøskred str 1-2 ganske så høyt til fjells opp til ca 1300moh i mange himmelretninger.

Snøprofil

3 cm 4F+ RG/DF 0 mm/0 mm M, 21 cm 1F+ /4F+ RG 0 mm/0 mm M, 3 cm 4F- FCxr 1 mm/0 mm M, 88 cm K+/P+ MFcl/MFcr 0 mm/0 mm, 65 cm 1F+ /P- MFcl 0 mm/0 mm W 1 test knyttet til snøprofilen 1400moh nord, 0 grader i luften. Vindstille og overskyet. Ikke til bakken. Snødybde er 350cm.

ObsID: 194562

Indre Sogn / Luster

Snø

13.05.2019 kl. 17:38

1204 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

13 cm 4F/1F+ MF/RG 0 mm/0 mm M-W, 30 cm K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm W, 10 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm W 1200moh. Syd. Til bakken. Tynt snødekke. Fikk "vårlige" drønn på dette snødekke.

ObsID: 194565

Indre Sogn / Luster

Snø

12.05.2019 kl. 14:13

1304 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Litt løssnø har lagt seg over skispor fra tidligere i helga. Fra ca.1200moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Flere små løssnø-skred i SØ-vendt terreng. Trolig fra i går.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Skispor på ca. 1250moh Ø-vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Tidvis kraftig snøfokk fra skåler langs rygger. Her på bildet var snøfokken lett til moderat.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Smelteriller sees øverst i bilde. Fra ca. 1000moh

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 1100 moh. Snøgrense på 500 moh Vindpakket hard Tørr Snøgrense N-vendt Leirdalen ca.450 moh. Flekkvis opp til ca.750moh. S-vendt er snøgrensa ca. ved tregrensa. Observatør registrerte nysnøgrense 900moh i Leirdalen på fredag. Det har nok vært mildere og høyere nysnøgrense etter det. Bærende skare opp til ca. 1200moh i retning Nonskar i dag. Smelteriller i snøoverflata rundt ca. 1000moh. Fra ca. 1200moh 1-10cm fokksnø. Det virker ut som denne fokksnøen har stabilisert seg, siden snøen brøt bare lokalt rundt skia. Tidvis kraftig snøfokk fra NV på fjelltoppene. Mange små løssnø-skred i S-vendt terreng, trolig fra lørdag.

ObsID: 194454

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.05.2019 kl. 11:56

1031 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Njål@SVV Kommentar:  Snø sett mot nordøst ca 1000 m o.h.

Skredfarevurdering

Skiføre på gammel snø 700 m o.h., nordøstvendt. Nysnø på gammel snø, ca 0,5 cm ved 700 m o.h, og opp mot 25 cm på ca 1000 m o.h., nordøstvendt. I sør er snøgrensen på rundt 1000 m o.h. Ikke observert ferske skred. Ikke undersøkt for rim i snødekket.

ObsID: 194374

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.05.2019 kl. 11:32

1064 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske, små, våte løssnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  40 cm uomvandlet, fuktig snø til levegg-bygging på 1100 moh.

Snødekke

Våt løssnø Fuktig

Vær

40% skyer Sola tar i perioder.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat 10- 30 cm fersk snø i overflaten raste ut overalt som våte, små skred når den ble varmet opp av solen idag. Opptil 1100 moh var det lite tegn til lagdeling i snøen, har ikke vært høyere. Nysnøen stabiliserer seg raskt, men en del uomvandlet snø i overflaten over gammel snø gjør at den er ømfintlig for soloppvarming og temperaturstigning. Middels store våte løssnøskred ikke usannsynlig ved kraftig oppvarming. Blir det mye sol, tenker jeg str 1 - mange eller str 2 - få i morgen søndag for dette området, selv om mange sider har rast ut allerede i dag. Varslet faregrad er riktig Våte løssnøskred var nok hovedskredproblem idag.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh Det buldret i fjellet og det gikk flere små skred under turen i flere himmelretninger.

ObsID: 194385

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.05.2019 kl. 11:32

688 moh

martin@svv (*****)

Vær

40% skyer Sola tar i perioder.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Over 700 moh Trolig siste døgn.

ObsID: 194386

Indre Sogn / Sogndal

Snø

11.05.2019 kl. 08:18

418 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Nysnø på Togga

Vær

Ikke nedbør 0 °C

ObsID: 194347

Indre Sogn / Luster

Snø

10.05.2019 kl. 15:18

1157 moh

Eirik (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Eirik

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kommet mer snø ILA turen gar slept en del snø i bratta

ObsID: 194311

Indre Sogn / Luster

Snø

10.05.2019 kl. 13:19

1304 moh

Sindre@nortind (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sindre@nortind Kommentar:  Opp mot Nonskaret.

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh. Snøgrense på 450 moh Våt løssnø Fuktig

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Jevn med nedbør. Lite til ingen vind. Så vidt litt trekk i Nonskaret, men ingen snøtransport. Dårlig sikt så fikk ikke sett høyere.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nedbør kommer som snø fra ca 800moh, men først fra 1000moh det legger seg mye og er tørrere. Opp mot 1300moh lå det jevnt 30-40cm ny fuktig snø.

ObsID: 194306

Indre Sogn / Luster

Snø

10.05.2019 kl. 12:59

1278 moh

Eirik (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eirik Kommentar:  Bilde tatt utover vanndalen
ObsID: 194291

Indre Sogn / Luster

Snø

10.05.2019 kl. 12:55

1255 moh

Eirik (***)

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Våt løssnø Moist

Vær

5 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 194290

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org