Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 21.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelig å påvirke.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som regn, eventuelt som snø i høyfjellet fører ikke til de store endringene i skredfaren. Utbredelsen av ferske nysnøflak er begrenset, men det kan være lett å løse ut skred i de der de finnes. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper. Hold god avstand. Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag som kan påvirkes enkelte steder. Vær ekstra oppmerksom i skyggefulle partier med tynt snødekke.
Sol og varme har preget snøoverflaten. Utover dagen har snøen blitt myk og fuktig i solvendte sider, mens den har frosset til igjen mot kvelden og dannet smelte-frys skare. Det er kantkorn og rim i overflaten på skyggefulle og nordvendte steder over 1100 moh. Under ca. 1000 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø og antall barflekker øker etterhvert som dagene går.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det varierer om det ligger over eller under skare. Det er i utgangspunktet vanskelig å påvirke dette laget siden det dekkes av bærende lag av hard snø og skare. I sørvendt helning over 1200 moh begynner det å danne seg kantkorn under skaren.
Snøgrensen ligger mellom 300 og 800 moh avhengig av himmelretning og avstand fra fjorden.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Mildere i fjellet til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

21.04.2019 kl. 20:39

427 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Gunvordalen 400moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke i nord side fra 400-ca1300moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glideskred området. Noe har løsna noe snø igjen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nord vendt skog fra 400moh til ca 1000moh

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 100% skyer Fra 400moh nå kl 20.45. Lett regn før i dag. Ser ikke nysnø, har sett opp til ca 1400moh. Men kan ha kommet mindre mengder jeg ikke ser med øyet. Lettere vær utover dagen, men overskyet.

Snødekke

Snøgrense i Sogndalsdalen fra ca 400moh i nord og 800moh i syd. Men rundt trær og bukser i skogen er det åpne områder.

ObsID: 192161

Indre Sogn / Balestrand

Snø

21.04.2019 kl. 10:35

741 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

21. apr 10:35 Snø på FV. 13 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 13 mellom 21.04.2019 kl. 10:36 og 21.04.2019 kl. 12:36.

ObsID: 192605

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 13:34

1362 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sør sør vest vend side hvor det raser nå

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, NV over 1100 moh Dette er en styg joker i dekket. Trolig vanskelig å påvirke, men hvordan vil meldt temp økning påvirke dette? Hvis de går blir det vemmelig store greier

Skredfarevurdering

2 Moderat Varme og sol påvirker dekket over alt. I alle himmelretninger, men selvsagt mest i solsider. Her er det rimelig å forvente naturlig utløste våte løssnøskred som er skumle grunnet tung snø, selv om de nødvendigvis ikke blir så store. I nord finnes her utbredt overflatekant over ca. 1100 moh. Denne påvirkes av varmluft, men kan ikke avskrives som potensielt problem ennå. Lenger nede i dekket finnes der kant mellom skarelag. Dette ligger dypt men gir glat brud ved kragtig klap i lbt. Går dette kan det blir det svere og meget seriøse greier. Økning med varslet temp økning. Veldig vanskelig å vite hvor når det roere seg grunnet den dype kant. Fint varsel

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vindstille og veldig varmt. 9 plusgrader her i solen på en slal nordvendt side

Snødekke

Overflaten er grovkornet og våt med untak av skyggesider og nordligsektor over ca. 1100 nå. Der er der overflate kanten som dominere her. Den blir nå påvirket av varme lufttemp her. Se profil. Finner også kant 70 cm nede i dekket mellom to skarelag. Dette gir glat brud i lbt men ved max belastning.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst SØ, S, SV, V Hørte nettop at det raste nede i geisdalen. Tipper det kommer til å gå mange flere i løpet av de neste timet

ObsID: 191879

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

1284 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Slak nordvendt her. Fuktig Finkornet/overflate kant. Veldig varmt og vindstille.

ObsID: 191876

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

1284 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Slak nordvendt her. Fuktig Finkornet/overflate kant. Veldig varmt og vindstille.

ObsID: 191877

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:23

1087 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Våt Øverste 3 cm er grpvkornet våt på flatmark her.

ObsID: 191878

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 11:15

530 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Fra myri mott vetlegeisdalen. Snøgrense i bratt sørvendt heng rundt 800. På flatmark og i skygge sider med mott 300 her inne.

Snødekke

ObsID: 191858
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.