Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 20.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og glidesprekker. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelig å påvirke.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye lufttemperaturer vil svekke snødekket og gjøre det lettere å løse ut skred i den øverste delen av snøen. Timingen (når på døgnet du går hvor) vil være viktig utover nå. Høyt til fjells finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på at det vil være lettere å påvirke de svake lagene ned i snødekket når varmen gjør snøoverflaten mykere utover dagen. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper. Hold god avstand! Plussgrader nesten til fjelltopphøyde kan svekke skavlene ytterligere.
Sol og varme preget snøoverflaten. Utover dagen blir snøen myk og fuktig i solvendte sider, men den fryser til igjen mot kvelden og danner smelte-frys skare. Det er kantkorn og rim i overflaten på skyggefulle og nordvendte steder over 1100 moh. Under ca. 1000 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø og antall barflekker øker etterhvert som dagene går.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det varierer om det ligger over eller under skare. Det er i utgangspunktet vanskelig å påvirke dette laget siden det dekkes av bærende lag av hard snø og skare. I sørvendt helning over 1200 moh begynner det å danne seg kantkorn under skaren. Der solen ikke tar så godt er det flere steder dannet kantkorn under tynn skare.
Snøgrensen ligger mellom 300 og 800 moh avhengig av himmelretning og avstand fra fjorden.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 13:34

1362 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Sør sør vest vend side hvor det raser nå

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, NV over 1100 moh Dette er en styg joker i dekket. Trolig vanskelig å påvirke, men hvordan vil meldt temp økning påvirke dette? Hvis de går blir det vemmelig store greier

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). Naturlig utløst SØ, S, SV, V Hørte nettop at det raste nede i geisdalen. Tipper det kommer til å gå mange flere i løpet av de neste timet

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vindstille og veldig varmt. 9 plusgrader her i solen på en slal nordvendt side

Skredfarevurdering

2 Moderat Varme og sol påvirker dekket over alt. I alle himmelretninger, men selvsagt mest i solsider. Her er det rimelig å forvente naturlig utløste våte løssnøskred som er skumle grunnet tung snø, selv om de nødvendigvis ikke blir så store. I nord finnes her utbredt overflatekant over ca. 1100 moh. Denne påvirkes av varmluft, men kan ikke avskrives som potensielt problem ennå. Lenger nede i dekket finnes der kant mellom skarelag. Dette ligger dypt men gir glat brud ved kragtig klap i lbt. Går dette kan det blir det svere og meget seriøse greier. Økning med varslet temp økning. Veldig vanskelig å vite hvor når det roere seg grunnet den dype kant. Fint varsel

Snødekke

Overflaten er grovkornet og våt med untak av skyggesider og nordligsektor over ca. 1100 nå. Der er der overflate kanten som dominere her. Den blir nå påvirket av varme lufttemp her. Se profil. Finner også kant 70 cm nede i dekket mellom to skarelag. Dette gir glat brud i lbt men ved max belastning.

ObsID: 191879

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

1284 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Slak nordvendt her. Fuktig Finkornet/overflate kant. Veldig varmt og vindstille.

ObsID: 191876

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:56

1284 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Slak nordvendt her. Fuktig Finkornet/overflate kant. Veldig varmt og vindstille.

ObsID: 191877

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 12:23

1087 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Våt Øverste 3 cm er grpvkornet våt på flatmark her.

ObsID: 191878

Indre Sogn / LUSTER

Snø

19.04.2019 kl. 11:15

530 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Fra myri mott vetlegeisdalen. Snøgrense i bratt sørvendt heng rundt 800. På flatmark og i skygge sider med mott 300 her inne.

Snødekke

ObsID: 191858

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:40

1243 moh

martin@obskorps (****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Veldig usikker på potensialet i denne kanten

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV mellom 1000 moh og 700 moh

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt bærende skare over 800-100 avhengig av himmelretni. Kanten funnes i høyden men trolig vanskelig å påvirke.

Snødekke

180 cm totalt 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøgrense mellom 400 og 800 avhengig av himmelretni og avstand til fjorden. Under 800 tro jeg ikke man finner serlig til lagdeling. Kanskje enkelte plasser i nord på de kaldeste plasser i regionen. Over 800 er dekkey her stort sett smeltefryseskare som følge av solinstråling på dagen og frost på natten. I dag gjør en kald vind fra sø dog at der over 1000 moh ikke var våt dekke med untak av veldig bratt sør. Der finnes lommer av overflatekant i få heng i nord over 1100. Men de er her få og små. Profil i sør her viser små begynnende kant under skaren. Ingen respons i ECT men kom på første klap på LBT.

ObsID: 191565

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:19

1251 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott nord.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott sør

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Kølig vind fra sø begrenser soloppvarmningen av dekket. Bare bratt sør er på virket/våt over 1000 moh

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191556

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 11:05

872 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Nordvest siden av molden. Snøgrense tett på 800 moh.

Snødekke

I sørvendt heng her er de 5 øverste cm nå slush. Begynner å minke på snøen også i nord.

ObsID: 191536

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org