Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 18.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger. Vedvarende svakt lag i høyden kan noen få steder påvirkes der snødekket er tynt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer og soloppvarming kan gi små løssnøskred i bratte, solvendte fjellsider utover dagen. Vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes enkelte steder, men utbredelsen er begrenset og det skal stor belastning til for å løse ut skred. Vær oppmerksom i områder med tynt snødekke, eller der snødekket høyt til fjells mykes opp av solen. Vær oppmerksom på store skavler ut fra rygger og topper! Hold god avstand!
Snøoverflaten er generelt hard og består av skare eller vindpakket overflate. Over ca. 800 moh varierer snøoverflaten med graden av solpåvirkning. Utover dagen blir snøen myk og fuktig i solvendte sider, men den fryser til igjen mot kvelden og danner smelte-frys skare. Det er kantkorn og rim i overflaten på skyggefulle steder over 1100 moh. Under ca. 1000 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø og antall barflekker øker etterhvert som dagene går.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det varierer om det ligger over eller under skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse, da de dekkes av bærende lag av hard snø og skare. Der solen ikke tar så godt er det flere steder dannet kantkorn under tynn skare.
Snøgrensen ved fjorden ligger nå på ca 800 moh. Bærende skare opp til 1000 moh avhengig av himmelretning.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost. Mest vind i SØ.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost. Skyet fra om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:40

1243 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

180 cm totalt 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøgrense mellom 400 og 800 avhengig av himmelretni og avstand til fjorden. Under 800 tro jeg ikke man finner serlig til lagdeling. Kanskje enkelte plasser i nord på de kaldeste plasser i regionen. Over 800 er dekkey her stort sett smeltefryseskare som følge av solinstråling på dagen og frost på natten. I dag gjør en kald vind fra sø dog at der over 1000 moh ikke var våt dekke med untak av veldig bratt sør. Der finnes lommer av overflatekant i få heng i nord over 1100. Men de er her få og små. Profil i sør her viser små begynnende kant under skaren. Ingen respons i ECT men kom på første klap på LBT.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Veldig usikker på potensialet i denne kanten

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV mellom 1000 moh og 700 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt bærende skare over 800-100 avhengig av himmelretni. Kanten funnes i høyden men trolig vanskelig å påvirke.

Tester

ECTX God

ObsID: 191565

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:19

1251 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott nord.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott sør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Kølig vind fra sø begrenser soloppvarmningen av dekket. Bare bratt sør er på virket/våt over 1000 moh

ObsID: 191556

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 11:05

872 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Nordvest siden av molden. Snøgrense tett på 800 moh.

Snødekke

I sørvendt heng her er de 5 øverste cm nå slush. Begynner å minke på snøen også i nord.

ObsID: 191536

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.04.2019 kl. 12:05

420 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær. Utsikt innover Gunnvordalen. Vannet er på ca 400moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Lenge siden sist snøfall. Har vært samme værtype med pent vær enn lengre periode nå. Snøgrense varierer veldig etter himmelretninger , fra 400-800moh. Høyest i syd sider. Finnes flekker med snø under 800moh i syd, men sammenhengende felter fra ca 800moh.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s Pent vær. Luft temp nå pluss 6-7 på 400moh. Steget utover dagen. Betydelig kaldere på nettene.

ObsID: 191301
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.