Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 17.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger. Vedvarende svakt lag i høyden kan noen få steder påvirkes der snødekket er tynt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Soloppvarming kan lokalt gi små løssnsøskred i bratte, solvendte fjellsider utover dagen. I større og brattere solvendte sider som blir særlig oppvarmet kan det forekomme enkelte middels store skred. Vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes enkelte steder, men utbredelsen er begrenset og det skal stor belastning til for å løse ut skred. Vær oppmerksom i områder med tynt eller mykt snødekke. Vær oppmerksom på store skavler ut fra rygger og topper!
Snøoverflaten er generelt hard og består av skare eller vindpakket overflate. Over ca. 1000 moh varierer snøoverflaten med graden av solpåvirkning. Utover dagen blir snøen myk og fuktig i solvendte sider, men den fryser til igjen mot kvelden og danner smelte-frys skare. Der solen ikke tar så godt, er det flere steder dannet kantkorn under tynn skare. Det finnes lommer med løs kantkorn i overflaten. Under ca. 1000 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det varierer om det ligger over eller under skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse, da de dekkes av bærende lag av hard snø og skare. Det kalde været gjør at vi kan forvente at det utvikler seg kantkorn høyt i snødekket, særlig i skyggesider i høyfjellet.
Det er observert overflaterim og kantkorn i overflaten i skyggesider flere steder i regionen siste dager. Disse holder seg intakt der sola ikke kommer til. Snøgrensen ved fjorden ligger nå på ca 800 moh. Observasjoner tyder på at selv om sola tar godt for tiden, så gir det ikke nok oppvarming til at våte løssnøskred er et utstrakt problem.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-8 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Mest vind i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost. Mest vind i SØ.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:40

1243 moh

martin@obskorps (****)

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt bærende skare over 800-100 avhengig av himmelretni. Kanten funnes i høyden men trolig vanskelig å påvirke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Veldig usikker på potensialet i denne kanten

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV mellom 1000 moh og 700 moh

Snødekke

180 cm totalt 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Snøgrense mellom 400 og 800 avhengig av himmelretni og avstand til fjorden. Under 800 tro jeg ikke man finner serlig til lagdeling. Kanskje enkelte plasser i nord på de kaldeste plasser i regionen. Over 800 er dekkey her stort sett smeltefryseskare som følge av solinstråling på dagen og frost på natten. I dag gjør en kald vind fra sø dog at der over 1000 moh ikke var våt dekke med untak av veldig bratt sør. Der finnes lommer av overflatekant i få heng i nord over 1100. Men de er her få og små. Profil i sør her viser små begynnende kant under skaren. Ingen respons i ECT men kom på første klap på LBT.

Tester

ECTX God

ObsID: 191565

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 12:19

1251 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott nord.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott sør

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Kølig vind fra sø begrenser soloppvarmningen av dekket. Bare bratt sør er på virket/våt over 1000 moh

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191556

Indre Sogn / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 11:05

872 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Nordvest siden av molden. Snøgrense tett på 800 moh.

Snødekke

I sørvendt heng her er de 5 øverste cm nå slush. Begynner å minke på snøen også i nord.

ObsID: 191536

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.04.2019 kl. 12:05

420 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær. Utsikt innover Gunnvordalen. Vannet er på ca 400moh.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s Pent vær. Luft temp nå pluss 6-7 på 400moh. Steget utover dagen. Betydelig kaldere på nettene.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Lenge siden sist snøfall. Har vært samme værtype med pent vær enn lengre periode nå. Snøgrense varierer veldig etter himmelretninger , fra 400-800moh. Høyest i syd sider. Finnes flekker med snø under 800moh i syd, men sammenhengende felter fra ca 800moh.

ObsID: 191301

Indre Sogn / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 12:53

1060 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I nordvendte skjerma formasjonar ligg det laus kantkorna snø i overflata. Elles er den dekka av tynt skarelag. I bratt sørvendt er det smelt/frys

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Sjølv om definisjonen på svært vanskelg å løyse ut ikkje Passar med svakt lag av kant tenkjer eg likevel at det er det me ligg. utbredelse passar betre med noen enn få? også eit lag lengre nede i snøen som går til brot Men det skal endå meir til å påverke. Må bende ut snøen med spade for å få det til å løysne

Vær

0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Stort sett vindpakka snø i overflata., men også store områder med kantkorn nokre stader ligg kantkornen laus, men i store områder er den dekka av ei tynn, mjuk hinne av skare. Dette gjer at dei ikkje vil blåse vekk. Ein lyt no rekne med at alle obs av laussnø i regionen er obs av kantkorn.

Faretegn

Rimkrystaller Det er også kantkorn i overflata. Dei har større utbreiing enn rimen. Ved neste snøfall, viss det nokon gong kjem, kan det lett bli ustbile forhold

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN30@30cmQ2 God Brot på kant over skare. Overliggande flak gjev liten forplantning

ObsID: 191194

Indre Sogn / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 11:11

7 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

0 cm totalt 0 cm nysnø Fjordnært her i området ligger snøgrensen nå på ca. 800 moh

ObsID: 191166
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.