Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 14.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger. Vedvarende svakt lag i høyden kan noen få steder påvirkes der snødekket er tynt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Soloppvarming gjør at det utover dagen kan gå små løssnsøskred i bratte, sørvendte heng. I lune formasjoner kan sola påvirke høyt til fjells. Vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes enkelte steder, men utbredelsen virker å være begrenset og det skal stor belastning til for å løse ut skred. Vær oppmerksom i områder med tynt snødekke.
Snøoverflaten er generelt hard og består av skare eller vindpakket hard overflate. Over ca. 1000 moh varierer snøoverflaten med graden av solpåvirkning. Utover dagen blir snøen myk og fuktig i solvendte sider, men den fryser til igjen mot kvelden og danner smelte-frys skare. Der solen ikke tar så godt, er det flere steder dannet kantkorn under tynn skare. Under ca. 1000 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det varierer om det ligger over eller under skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke slike, da de dekkes av bærende lag av hard snø og skare. Det kalde været gjør at vi kan forvente at det utvikler seg kantkorn høyt i snødekket, særlig i skyggesider i høyfjellet.
Ingen observasjoner av ferske skred de siste 3 dagene.
Det er observert overflaterim i skyggesider flere steder i regionen siste dager. Disse holder seg intakt der sola ikke kommer til.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Øst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 12:53

1060 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I nordvendte skjerma formasjonar ligg det laus kantkorna snø i overflata. Elles er den dekka av tynt skarelag. I bratt sørvendt er det smelt/frys

Tester

ECTN30@30cmQ2 God Brot på kant over skare. Overliggande flak gjev liten forplantning

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Sjølv om definisjonen på svært vanskelg å løyse ut ikkje Passar med svakt lag av kant tenkjer eg likevel at det er det me ligg. utbredelse passar betre med noen enn få? også eit lag lengre nede i snøen som går til brot Men det skal endå meir til å påverke. Må bende ut snøen med spade for å få det til å løysne

Vær

0 m/s

Faretegn

Rimkrystaller Det er også kantkorn i overflata. Dei har større utbreiing enn rimen. Ved neste snøfall, viss det nokon gong kjem, kan det lett bli ustbile forhold

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Stort sett vindpakka snø i overflata., men også store områder med kantkorn nokre stader ligg kantkornen laus, men i store områder er den dekka av ei tynn, mjuk hinne av skare. Dette gjer at dei ikkje vil blåse vekk. Ein lyt no rekne med at alle obs av laussnø i regionen er obs av kantkorn.

ObsID: 191194

Indre Sogn / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 11:11

7 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

0 cm totalt 0 cm nysnø Fjordnært her i området ligger snøgrensen nå på ca. 800 moh

ObsID: 191166

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 17:47

1498 moh

larsbard (*)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fant mye rim helt fra Kambafjellet til Synnevasskjer i alle nordvendte og skjermede sider. Snøen som ikke er veldig hard er stort sett kantkorn. Fint å kjøre på ski i, sukkerføre. Ellers virker snødekket stabilt. Ingen drønn i dag.

ObsID: 191177

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 15:51

1112 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Snødekke

ObsID: 191099

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 10:40

580 moh

Jmhalset@sognekraft (Ukjent)

Snødekke

Skare Knallhardt om føremiddagen. Solvendte sider mjuknar opp ut på dagen

ObsID: 191045

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 16:24

1109 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøoverflaten
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Småe rim på hard overflate.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Overflate kant , dette fra en liten skyggelomme på ca 700moh.

Skredfarevurdering

Skitur for det meste i Sø,s,sektor, 600-1100moh. Hard skare overflate som myknes i bratt terreng, pga solen. Snødekke føles stabilt, ikke gravd. Lite endringer de nærmeste dager.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Pent vær, stor sol , skyfritt.

Faretegn

Rimkrystaller Finnes rim og overflate kant i skyggesider.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Bortsett fra noen snøballer fra svært bratte syd vendte klipper/steiner

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Snødekke på dagens tur. Består av skare overflate som i bratte sider vendt mot solen. Myknes opp. Men for det meste er skaren kniv hard.

ObsID: 190988

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 14:58

1320 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold, men har ikkje god nok oversikt over kantkornproblem til å vere heilt sikker Stabilt fram til temperaturen aukar Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Tenkjer at våte skred ikkje vert så store at det er eit reelt problem. Skred på kant har vist seg å kunne bli store, men det eg finn i dag tilseier str 2

Vær

0 m/s Fint ver. Kaldt. Varmt i sola, men kun smelting av snø i sydvendte bakkar. Ikkje på flatmark

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 190973

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 12:44

1241 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  4mm rimkrystallar på snøoverflata i NV-N-NØ vendte heng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nokre små mjuke dyner av finkorna og kantkorna snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelt-fryseskare der sola ikkje tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Kan også løysa ut str 3 skred, men det har mindre utbredelse enn «få», derfor ikkje fg 2.

Vær

Ikke nedbør -5,2 °C 0 m/s Kaldt, klart og lite vind dei siste dagane.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kun rim på snøoverflata

Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 4mm store rimkrystaller på snøoverflata over 1100moh i NV-N-NØ vendte heng. Ligg på ein tynn mildværsskare. Bortsett frå dette er det ingen fareteikn.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Snøen ligg ned til ca 300moh i N sider og ca til 500moh i S sider i Sogndal. Ulik hardheit og fuktigheit på snøoverflata alt etter solinnstråling og høgde over havet. Over 900moh er snøoverflata stort sett av skare eller vindpakka hard. Bortsett ifrå solvendte sider på dagtid og i skjerma nordleg sektor har den gamle fokksnøen vorte omdanna til kantkorn

Snøprofil

10 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert I Ø vendt helg ca 1200moh

ObsID: 190960

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 11:12

1261 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Bilde tatt frå Gråmerri mot Hest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Gaupne nede til høgre og Hurrungane i bakgrunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Fant eit lite område der det er danna små kantkorn i ei lomme under tjukt skarelag. Virker ikkje å være stor utbredelse, men kan tenkast at det finst fleire stader

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfara virker i stor grad å være styrt av soloppvarming og i områder der sola ikkje får tak er det tørrsnø. I snøprofil fant eg ei lita lomme med små kantkorn, men då under ei veldig hard (k) smeltepakke. Lomma med kantkorn var for liten til å vere eit problem i dette konkrete tilfelle, men er usikker kor stort omfang ein kan finne det. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 1400 moh

Vær

1 m/s Klart i dag, som det har vore ei stund no. Varmt om dagen og kaldt om natta. Gode forhold for danning av kant i snødekket og rim i skyggesider.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen SØ, S, SV, V Fleire våte laussnøskred i solvendte sider

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig Der sola får tak blir det fort fuktig snø, men i områder der sola ikkje får tak er det fleire cm med kant øverst i snødekket med tynn til ingen skare. Under 800 moh. har snøen vorte varma og fryst til slik at den er vesentlig hardare enn høgare opp.

ObsID: 190957

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 10:01

944 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

ObsID: 190914

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 09:09

413 moh

ToreM@SVV (****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra V →

Snødekke

Snøgrense på 350 moh Skare Tørr Skare Klokka 9

ObsID: 190903
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.