Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 13.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger. Vedvarende svakt lag i høyden kan noen få steder påvirkes der snødekket er tynt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Soloppvarming gjør at det utover dagen kan gå små løssnsøskred i bratte, sørvendte heng. I lune formasjoner kan sola påvirke høyt til fjells. Med noe stigning i temperaturen både natt og dag forventes det flere av denne type skred. Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes enkelte steder, men at utbredelsen er begrenset og det skal stor belastning til for å utløse skred. Vær likevel oppmerksom i områder med tynt snødekke.
Snøoverflaten over ca 1000 moh er vindpåvirket eller består av beskjedne mengder løs snø. Snøen i overflaten er mange steder omdannet til kantorn under tynn skare, bortsett fra solvendte og godt nordvendte hellinger. Utover dagen blir snøen fuktig i solsider, men det fryser på igjen mot kvelden. Under ca 1000-1200 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø. Det finnes også områder som har vært preget av vind hvor det er avblåst ned til barmark, is eller hard skare.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn nede i det gamle snødekket, stedvis over og stedvis under skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse lagene, som dekkes av bærende lag av hard snø og skare. Det kalde været gjør at vi kan forvente at det utvikler seg kantkorn høyt i snødekket, særlig mot nord. Dette må følges med på. 
Ingen observasjoner av ferske skred er meldt de siste 3 dagene.
Natt til fredag klart eller lettskyet, lite vind og temperatur ned i -16 til -8 grader i fjellet. Torsdag var det kuldegrader i lufta hele dagen over 900-1000 moh. Onsdag et lokalt drønn i snøen i nordvendt helling på 1370 moh ved Blåfjellet i Sogndal. Søndag ble det observert overflaterim i nordvendte heng i nærheten av Sogndal. I de kalde nettene denne uken har det dannet seg overflaterim, som holder seg intakt der sola ikke kommer til.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 17:47

1498 moh

larsbard (*)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fant mye rim helt fra Kambafjellet til Synnevasskjer i alle nordvendte og skjermede sider. Snøen som ikke er veldig hard er stort sett kantkorn. Fint å kjøre på ski i, sukkerføre. Ellers virker snødekket stabilt. Ingen drønn i dag.

ObsID: 191177

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 15:51

1112 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Snødekke

ObsID: 191099

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.04.2019 kl. 10:40

580 moh

Jmhalset@sognekraft (Ukjent)

Snødekke

Skare Knallhardt om føremiddagen. Solvendte sider mjuknar opp ut på dagen

ObsID: 191045

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 16:24

1109 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøoverflaten
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Småe rim på hard overflate.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Overflate kant , dette fra en liten skyggelomme på ca 700moh.

Faretegn

Rimkrystaller Finnes rim og overflate kant i skyggesider.

Skredfarevurdering

Skitur for det meste i Sø,s,sektor, 600-1100moh. Hard skare overflate som myknes i bratt terreng, pga solen. Snødekke føles stabilt, ikke gravd. Lite endringer de nærmeste dager.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Snødekke på dagens tur. Består av skare overflate som i bratte sider vendt mot solen. Myknes opp. Men for det meste er skaren kniv hard.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Pent vær, stor sol , skyfritt.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Bortsett fra noen snøballer fra svært bratte syd vendte klipper/steiner

ObsID: 190988

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 14:58

1320 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold, men har ikkje god nok oversikt over kantkornproblem til å vere heilt sikker Stabilt fram til temperaturen aukar Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

0 m/s Fint ver. Kaldt. Varmt i sola, men kun smelting av snø i sydvendte bakkar. Ikkje på flatmark

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Tenkjer at våte skred ikkje vert så store at det er eit reelt problem. Skred på kant har vist seg å kunne bli store, men det eg finn i dag tilseier str 2

ObsID: 190973

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 12:44

1241 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  4mm rimkrystallar på snøoverflata i NV-N-NØ vendte heng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nokre små mjuke dyner av finkorna og kantkorna snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelt-fryseskare der sola ikkje tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kun rim på snøoverflata

Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 4mm store rimkrystaller på snøoverflata over 1100moh i NV-N-NØ vendte heng. Ligg på ein tynn mildværsskare. Bortsett frå dette er det ingen fareteikn.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Snøen ligg ned til ca 300moh i N sider og ca til 500moh i S sider i Sogndal. Ulik hardheit og fuktigheit på snøoverflata alt etter solinnstråling og høgde over havet. Over 900moh er snøoverflata stort sett av skare eller vindpakka hard. Bortsett ifrå solvendte sider på dagtid og i skjerma nordleg sektor har den gamle fokksnøen vorte omdanna til kantkorn

Vær

Ikke nedbør -5,2 °C 0 m/s Kaldt, klart og lite vind dei siste dagane.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Kan også løysa ut str 3 skred, men det har mindre utbredelse enn «få», derfor ikkje fg 2.

Snøprofil

10 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert I Ø vendt helg ca 1200moh

ObsID: 190960

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 11:12

1261 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Bilde tatt frå Gråmerri mot Hest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Gaupne nede til høgre og Hurrungane i bakgrunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Fant eit lite område der det er danna små kantkorn i ei lomme under tjukt skarelag. Virker ikkje å være stor utbredelse, men kan tenkast at det finst fleire stader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfara virker i stor grad å være styrt av soloppvarming og i områder der sola ikkje får tak er det tørrsnø. I snøprofil fant eg ei lita lomme med små kantkorn, men då under ei veldig hard (k) smeltepakke. Lomma med kantkorn var for liten til å vere eit problem i dette konkrete tilfelle, men er usikker kor stort omfang ein kan finne det. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig Der sola får tak blir det fort fuktig snø, men i områder der sola ikkje får tak er det fleire cm med kant øverst i snødekket med tynn til ingen skare. Under 800 moh. har snøen vorte varma og fryst til slik at den er vesentlig hardare enn høgare opp.

Vær

1 m/s Klart i dag, som det har vore ei stund no. Varmt om dagen og kaldt om natta. Gode forhold for danning av kant i snødekket og rim i skyggesider.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen SØ, S, SV, V Fleire våte laussnøskred i solvendte sider

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 1400 moh

ObsID: 190957

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 10:01

944 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

ObsID: 190914

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 09:09

413 moh

ToreM@SVV (****)

Snødekke

Snøgrense på 350 moh Skare Tørr Skare Klokka 9

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra V →

ObsID: 190903

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 16:08

719 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Skare

ObsID: 190671

Indre Sogn / Storekupa

Snø

10.04.2019 kl. 15:36

1057 moh

larsbard (*)

Notater

Solen har begynt å ta litt i de aller bratteste skråningene. Liten bris og hørselvernsføre resten av sørsiden

ObsID: 190664

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.04.2019 kl. 14:41

1370 moh

larsbard (*)

Faretegn

Drønn i snøen Lokalt fomp her. Har gått på nordsiden opp hele veien fra heisen (like over svartholten). Ingen faretegn før her.

Notater

0-10cm myk flak i nordsider

ObsID: 190663

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 10:14

734 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
ObsID: 190672
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.