Snøskredvarsel for Indre Sogn fredag 12.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger. Vedvarende svakt lag i høyden kan noen få steder påvirkes der snødekket er tynt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Soloppvarming gjør at det utover dagen kan gå små løssnsøskred i bratte, sørvendte heng. I lune formasjoner kan sola påvirke høyt til fjells. Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes enkelte steder, men at utbredelsen er begrenset og det skal stor belastning til for å utløse skred. Vær likevel oppmerksom i områder med tynt snødekke.
Snøoverflaten over ca 1000 moh er lett vindpåvirket eller består av beskjedne mengder løs snø. Der det er løs snø i overflaten finnes begynnende kantkorn. Utover dagen blir snøen fuktig i solsider, men det fryser på igjen mot kvelden. Under ca 1000-1200 moh har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø. Det finnes også områder som har vært preget av vind hvor det er avblåst ned til barmark, is eller hard skare.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket under skare, og stedvis kan det finnes kantkorn også over skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse lagene, som dekkes av bærende lag av hard snø og skare. Det kalde været gjør at vi kan forvente at det utvikler seg kantkorn høyt i snødekket, særlig mot nord. Dette må følges med på. 
I forrige uke løsnet det store skred på kantkornlag i høyden, men de siste dager har det ikke vært observajoner på dette.
Natt til torsdag klart eller lettskyet, lite vind og temperatur ned i -16 til -8 grader i fjellet. Onsdag var det kuldegrader hele dagen over 800-900 moh. Onsdag et lokalt drønn i snøen i nordvendt helling på 1370 moh ved Blåfjellet i Sogndal. Søndag ble det observert overflaterim i nordvendte heng i nærheten av Sogndal. Sannsynligvis har det vært rimdannelse om natten denne uken også.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-13 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 16:24

1109 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøoverflaten
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Småe rim på hard overflate.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Overflate kant , dette fra en liten skyggelomme på ca 700moh.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Pent vær, stor sol , skyfritt.

Faretegn

Rimkrystaller Finnes rim og overflate kant i skyggesider.

Skredfarevurdering

Skitur for det meste i Sø,s,sektor, 600-1100moh. Hard skare overflate som myknes i bratt terreng, pga solen. Snødekke føles stabilt, ikke gravd. Lite endringer de nærmeste dager.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Snødekke på dagens tur. Består av skare overflate som i bratte sider vendt mot solen. Myknes opp. Men for det meste er skaren kniv hard.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Bortsett fra noen snøballer fra svært bratte syd vendte klipper/steiner

ObsID: 190988

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 14:58

1320 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jostein@nve

Vær

0 m/s Fint ver. Kaldt. Varmt i sola, men kun smelting av snø i sydvendte bakkar. Ikkje på flatmark

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Tenkjer at våte skred ikkje vert så store at det er eit reelt problem. Skred på kant har vist seg å kunne bli store, men det eg finn i dag tilseier str 2

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold, men har ikkje god nok oversikt over kantkornproblem til å vere heilt sikker Stabilt fram til temperaturen aukar Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 190973

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 12:44

1241 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  4mm rimkrystallar på snøoverflata i NV-N-NØ vendte heng.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Rim
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nokre små mjuke dyner av finkorna og kantkorna snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelt-fryseskare der sola ikkje tar.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5,2 °C 0 m/s Kaldt, klart og lite vind dei siste dagane.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kun rim på snøoverflata

Rimkrystaller Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 4mm store rimkrystaller på snøoverflata over 1100moh i NV-N-NØ vendte heng. Ligg på ein tynn mildværsskare. Bortsett frå dette er det ingen fareteikn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Kan også løysa ut str 3 skred, men det har mindre utbredelse enn «få», derfor ikkje fg 2.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Skare Tørr Snøen ligg ned til ca 300moh i N sider og ca til 500moh i S sider i Sogndal. Ulik hardheit og fuktigheit på snøoverflata alt etter solinnstråling og høgde over havet. Over 900moh er snøoverflata stort sett av skare eller vindpakka hard. Bortsett ifrå solvendte sider på dagtid og i skjerma nordleg sektor har den gamle fokksnøen vorte omdanna til kantkorn

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 lagdelinger observert 12 temperaturpunkter observert I Ø vendt helg ca 1200moh

ObsID: 190960

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 11:12

1261 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Bilde tatt frå Gråmerri mot Hest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Gaupne nede til høgre og Hurrungane i bakgrunn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Fant eit lite område der det er danna små kantkorn i ei lomme under tjukt skarelag. Virker ikkje å være stor utbredelse, men kan tenkast at det finst fleire stader

Vær

1 m/s Klart i dag, som det har vore ei stund no. Varmt om dagen og kaldt om natta. Gode forhold for danning av kant i snødekket og rim i skyggesider.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV under 1400 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfara virker i stor grad å være styrt av soloppvarming og i områder der sola ikkje får tak er det tørrsnø. I snøprofil fant eg ei lita lomme med små kantkorn, men då under ei veldig hard (k) smeltepakke. Lomma med kantkorn var for liten til å vere eit problem i dette konkrete tilfelle, men er usikker kor stort omfang ein kan finne det. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig Der sola får tak blir det fort fuktig snø, men i områder der sola ikkje får tak er det fleire cm med kant øverst i snødekket med tynn til ingen skare. Under 800 moh. har snøen vorte varma og fryst til slik at den er vesentlig hardare enn høgare opp.

Skredaktivitet

12. apr. I løpet av dagen SØ, S, SV, V Fleire våte laussnøskred i solvendte sider

ObsID: 190957

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

12.04.2019 kl. 10:01

944 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

ObsID: 190914

Indre Sogn / LUSTER

Snø

12.04.2019 kl. 09:09

413 moh

ToreM@SVV (****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra V →

Snødekke

Snøgrense på 350 moh Skare Tørr Skare Klokka 9

ObsID: 190903

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 16:08

719 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Skare

ObsID: 190671

Indre Sogn / Storekupa

Snø

10.04.2019 kl. 15:36

1057 moh

larsbard (*)

Notater

Solen har begynt å ta litt i de aller bratteste skråningene. Liten bris og hørselvernsføre resten av sørsiden

ObsID: 190664

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.04.2019 kl. 14:41

1370 moh

larsbard (*)

Faretegn

Drønn i snøen Lokalt fomp her. Har gått på nordsiden opp hele veien fra heisen (like over svartholten). Ingen faretegn før her.

Notater

0-10cm myk flak i nordsider

ObsID: 190663

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 10:14

734 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
ObsID: 190672

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.04.2019 kl. 11:13

1244 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Snødekke

Hardt i sørside foreløpig - her på 1200 moh. Kjørte ned uten å sette spor. Noen gamle snøballer som har rullet i SV-vendt terreng.

ObsID: 190459

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.04.2019 kl. 10:11

1092 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tynn brytende skare i N-NØ 1100 moh. Tørt og løsere under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Delvis bærende, delvis brytende solpåvirket skare i NØ på 600 moh. Tørr under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde ned mot Veitastrondvatnet. Avblåst ned til skare på på topper og utsatte steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert Var ut til kl. 14 og så lite fersk aktivitet. Noen ikke dagsferske str. 1 våte løsnsnøskred.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 500 moh Pga. av vind tok ikke formiddagssolen noe særlig idag (onsdag 09.04). Jeg tror at str. 1 skred kan gå høyere enn 1200 moh. Str. 2 har gått tidligere, men virker ikke så sannsynlig idag.

Skredfarevurdering

1 Liten Størst skredfare midt på dagen og ettermiddagen i S og SV når solen har fått varmet opp snøen. Nattefrost gjør snøen hard og stabil tidlig på dagen. Tørr, kantet snø i nordvendt terreng som er lite påvirket av sol. Har ikke oversikt over kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Sørsider: hardt og vindpåvirket tidlig på formiddagen. Litt snøballer som har rullet i bratte sider. Nordsider: Tørr snø. Under 700 brytende gjennomslagsskare. Over 700 mer varierende. Virker som om gammel skare blir spist opp av kanting. Fant mye fin skikjøring i ubunden snø. Generelt: Nattefrost. Hardt på utsatt plasser.

ObsID: 190434
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.