Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 10.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarande svakt lag i høyden kan påvirkes der snødekket er tynt. Mulighet for våte løssnøskred i solhelllinger.

Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes, men at det skal stor belastning til for å utløse skred. Vær likevel oppmerksom i områder med tynt snødekke. Soloppvarming gjør at det utover dagen kan gå løssnsøskred i sørvendte heng. I lune formasjoner kan sola påvirke høyt til fjells.
Snøoverflaten over ca 1000 moh er lett vindpåvirket eller består av beskjedne mengder løs snø. Der det er løs snø består den løse snøen av begynnende kantkorn. Utover dagen blir snøen fuktig i solsider. Fra ca 1000-1200 moh og lavere har langvarig varme omdannet den gamle snøen til grovkornet snø. Det finnes også områder som har vært preget av vind hvor det nå er is, bart eller skareføre.
I de høyereliggende delene av regionen finnes svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket under skare, og stedvis kan det finnes kantkorn også over skare. Det skal trolig stor tilleggsbelastning til for å påvirke disse lagene. De siste dagers temperatursvingninger kan også stedvis ha nøytralisert lagene.
Tidlig i forrige uke løsnet det store skred på kantkornlag i høyden, men de siste dager har det ikke vært observajoner på dette.
Natt til tirsdag klart eller lettskyet, lite vind og temperatur ned i -15 til -5 grader i fjellet. Søndag ble det observert overflaterim i nordvendte heng i nærheten av Sogndal
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-12 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sør.
-15 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 16:08

719 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Skare

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 190671

Indre Sogn / Storekupa

Snø

10.04.2019 kl. 15:36

1057 moh

larsbard (*)

Notater

Solen har begynt å ta litt i de aller bratteste skråningene. Liten bris og hørselvernsføre resten av sørsiden

ObsID: 190664

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

10.04.2019 kl. 14:41

1370 moh

larsbard (*)

Faretegn

Drønn i snøen Lokalt fomp her. Har gått på nordsiden opp hele veien fra heisen (like over svartholten). Ingen faretegn før her.

Notater

0-10cm myk flak i nordsider

ObsID: 190663

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

10.04.2019 kl. 10:14

734 moh

Njål@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Njål@SVV
ObsID: 190672

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.04.2019 kl. 11:13

1244 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Snødekke

Hardt i sørside foreløpig - her på 1200 moh. Kjørte ned uten å sette spor. Noen gamle snøballer som har rullet i SV-vendt terreng.

ObsID: 190459

Indre Sogn / LUSTER

Snø

09.04.2019 kl. 10:11

1092 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tynn brytende skare i N-NØ 1100 moh. Tørt og løsere under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Delvis bærende, delvis brytende solpåvirket skare i NØ på 600 moh. Tørr under.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde ned mot Veitastrondvatnet. Avblåst ned til skare på på topper og utsatte steder.

Skredfarevurdering

1 Liten Størst skredfare midt på dagen og ettermiddagen i S og SV når solen har fått varmet opp snøen. Nattefrost gjør snøen hard og stabil tidlig på dagen. Tørr, kantet snø i nordvendt terreng som er lite påvirket av sol. Har ikke oversikt over kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Snøgrense på 400 moh Sørsider: hardt og vindpåvirket tidlig på formiddagen. Litt snøballer som har rullet i bratte sider. Nordsider: Tørr snø. Under 700 brytende gjennomslagsskare. Over 700 mer varierende. Virker som om gammel skare blir spist opp av kanting. Fant mye fin skikjøring i ubunden snø. Generelt: Nattefrost. Hardt på utsatt plasser.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 500 moh Pga. av vind tok ikke formiddagssolen noe særlig idag (onsdag 09.04). Jeg tror at str. 1 skred kan gå høyere enn 1200 moh. Str. 2 har gått tidligere, men virker ikke så sannsynlig idag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Var ut til kl. 14 og så lite fersk aktivitet. Noen ikke dagsferske str. 1 våte løsnsnøskred.

ObsID: 190434

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.04.2019 kl. 13:16

1298 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Asmkar

Skredhendelse

8. apr 16:17 (+02:00) Usikker på når det har gått. Ser ikke hele bruddkanten. Sannsynligvis gått på kantkorn. Har utløp godt ut på skredvifta

ObsID: 190357

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.04.2019 kl. 13:15

1525 moh

Natalia Z (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Natalia Z

Skredaktivitet

8. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Over 0 moh Observert fra vei. Usikkert når det gikk.

Notater

ObsID: 190355

Indre Sogn / LUSTER

Snø

08.04.2019 kl. 12:46

1275 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Asmkar

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Glidesprekk. Sett fra vei

ObsID: 190352

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.04.2019 kl. 15:47

1443 moh

Asmkar (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: 1.5mm rim i lokale le og skyggeformasjoner. Ligger på P hardt flak de fleste steder

ObsID: 190237

Indre Sogn / LUSTER

Snø

07.04.2019 kl. 15:25

1173 moh

Lukas Heck (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 190424

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.04.2019 kl. 09:51

1090 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Asmkar

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store Lille blokktest går kun ved å legge e stort press på spaden i bakkant av blokk. Kantkorn 1,5mm. Ligger 2 tjukke skare lag høyere opp i snødekket uten noe tegn til kant.

ObsID: 190239

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org