Snøskredvarsel for Indre Sogn søndag 07.04.2019

2
Moderat
Publisert:

I høyden er vedvarende svake lag hovedproblemet. Temperaturauke gjennom dagen kan gi våte laussnøskred. Unngå områder under sigesprekker.

Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer og soloppvarming gjør at det er fare for naturlig utløste våte skred og glideskred. I lune formasjoner kan sola påvirke høyt til fjells. Unngå ferdsel i terreng under sigesprekker. Observasjoner tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn høyt til fjells kan påvirkes og at fjernutløsning vil være mulig. Vær spesielt oppmerksom i områder med tynt snødekke. Enkelte store naturlig utløste skred kan forekomme i spesielt utsatte heng.
Snøoverflaten over ca 1000 moh består stedvis av noe myk løssnø. Utover dagen blir den fuktig i solsider. Fra ca 1000 moh og lavere har langvarig varme omdanna den gamle snøen til grovkorna snø. Det finnes også områder som har vært preget av vind hvor det nå er is, bart eller skareføre.
Det finnes svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket under skare og stedvis finnes det begynnende kantkorndannelse over skare. Kantkorn i det gamle snødekket kan trolig påvirkes, men det er også usikkert hvor stor utbredelsen er.
Store skred har tidligere løsnet på et kantkornlag som finnes i høyden. Torsdag ble det observert noen naturlig utløst str. 1 våte løssnøskred i Luster. Fredag ble det observert mange str 1 - små naturlig utløste løssnøskred i Balestrand.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra sørvest.
-5 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til lørdag.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Kaldere utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.04.2019 kl. 15:47

1443 moh

Asmkar (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: 1.5mm rim i lokale le og skyggeformasjoner. Ligger på P hardt flak de fleste steder

ObsID: 190237

Indre Sogn / LUSTER

Snø

07.04.2019 kl. 15:25

1173 moh

Lukas Heck (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 190424

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

07.04.2019 kl. 09:51

1090 moh

Asmkar (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Asmkar

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store Lille blokktest går kun ved å legge e stort press på spaden i bakkant av blokk. Kantkorn 1,5mm. Ligger 2 tjukke skare lag høyere opp i snødekket uten noe tegn til kant.

ObsID: 190239

Indre Sogn / LUSTER

Snø

06.04.2019 kl. 12:34

1245 moh

halvor_d@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  halvor_d@nortind

Snødekke

Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 1300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjelder nordøstlig sektor. Bærende skarelag med 5-30 cm finkorna myk snø oppå. Snøen på overflaten er kantkorna «pupverschnee».

ObsID: 190135

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

06.04.2019 kl. 11:29

1304 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  I skyggen på skiene ses overflaterim. Utbredelse begrenset til forsenkninger mot NØ. Vind eller sol fjerner rimet ellers.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Vindtransport av snø mot Ø-vendt heng under Torstsdnakken. Medfølgende fokksnøproblematikk er trolig begrenset til få leheng over ca 1500 m.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra V → 20% skyer Vinden kjøler ned snøen på flater slik at den er tørr eller hard avhengig av terrenget. Soloppvarming i solvendte heng, som forventet.

Snødekke

Overflaterim i NØ-vendte forsenkninger der hverken vind eller sol får tatt. Vindtransport av snø inn i enkelte Ø-vendte heng i høyden.

ObsID: 190145

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

05.04.2019 kl. 18:03

1306 moh

NjålØ (Ukjent)

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Myk tørr snø over 1000m hvor sola ikke har tatt 👏 muligheter for fantastiske skiopplevelser i morgen om man er tidlig ute i sørsider, og så oppsøker nordvendt terreng ut over dagen.

ObsID: 190024

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

05.04.2019 kl. 16:51

142 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Bruddkant øverst i fjellsida.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Skredet er gått heilt ned i skogen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng Våte løssnøskred generelt i fjellet.

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø, SØ

ObsID: 190032

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 15:05

748 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 190323

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 13:22

1040 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV under 1500 moh

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Fint, kaldt og klart.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ser på våte laussnøskred som det mest aktuelle problemet i dag. Tenker at det må meir fuktigheit til for at det skal kunne gå naturlege skred på kantkornlaget. Ser at dei gamle kantkornlaga er godt smelta på 1050moh i Jostedalen, som er ein av dei kaldaste stadene i regionen. Mindre fare for skred i kantkorn dei neste dagane, når det vert legre dagtemperaturar enn no. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Fuktig Skiføre frå ca 300moh i Luster, ca 400moh i Sogndal. Snødekket i varslingsregionen er stort sett smelteomdanna opp til ca 700moh, kanskje litt høgre i Sogndal og vestover. Lite snø tilgjengeleg for vindtransport. Anten er snøoverflata utsett for høge temperaturar eller så er den utsatt for vinden som var forrige helg. Observerte også små lommer med kantkorn, i nord sider, på overflata der skaren er synleg. Fann kantkorn kun på flate områder der vinden har teke godt tidlegare (altså ikkje i skredterreng).

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nokre få våte laussnøskred i svært bratt terreng, i sørsider. Ellers ingen fareteikn.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Under 1200 moh I svært bratt terreng

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm M, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm M, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm M, 65 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm M Fleire smelt-frys skarelag i denne pakken. Tynne og porøse. 0 °C @ 5 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 15 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,9 °C @ 25 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1040moh i NØ vendt heng.

ObsID: 189988

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 12:26

1389 moh

knut (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knut Kommentar:  Over øverste skarelag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knut Kommentar:  Bruddflaten

Snødekke

ECT. Ingen reaksjon på de 30 slagene. Q1-brudd rett over skarelaget da jeg skulle dele blokka med spaden

ObsID: 189948

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 12:06

1382 moh

knut (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  knut

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) 3 lag med skare. Ca 1cm tynt lag iskrystaller (kantkorn? Se bilde) rett under det øverste. Ellers 1 finger-blyant hardt dekke. Noe løst på toppen. Varierer med aspekt ov eksponering for vind

ObsID: 189941

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 12:05

946 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  946moh i Ø vendt heng. Representativt tjukkelse på snødekke for denne høgda og himmelretning i Luster.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander Buene

Vær

Ikke nedbør 0,1 °C 0 m/s Fint for obstur

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm W, 15 cm P MF 0 mm/0 mm M, 23 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm M Porøs, 25 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm M, 25 cm P RG 0 mm/0 mm M, 25 cm 4F MF 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm 946moh i Ø vendt heng. Representativt tjukkelse på snødekke for denne høgda og himmelretning i Luster.

ObsID: 189938

Indre Sogn / LUSTER

Snø

05.04.2019 kl. 10:09

355 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s Klart, kaldt og vindstille siste tida.

ObsID: 189922

Indre Sogn / LUSTER

Snø

04.04.2019 kl. 13:55

1309 moh

Rune (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra S ↑ 5% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 1300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø overflaten blir fuktig no. Kan korn som er meldt er begynnende avrundet og fuktig opp til ca 12-1300.

Faretegn

Ferske skred Sola har de siste timene løst ut flere harmløse (1) Skred i bratt sørvendt.

Skredaktivitet

4. apr. 0-6 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 1500 moh Mellom 12-14 observert 4-5 små skred.

ObsID: 189815

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

04.04.2019 kl. 07:21

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile temperatur, ingen nedbør . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Solskre kan oppstå på ettermiddagen. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 189732

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org