Snøskredvarsel for Indre Sogn torsdag 04.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Temperaturstigning kan føre til våte skred og glideskred. Det finnes vedvarende svake lag som kan gi store skred i høyden.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturøkning og eventuell soloppvarming vil svekke bindingene i snødekket utover dagen, og øke faren for naturlig utløste våte skred og glideskred. Unngå ferdsel i terreng under sigesprekker. Det er vanskelig å påvirke vedvarende svakt lag av kantkorn. Skred som løsner i kantkornlaget kan bli store og fjernutløses. Vær spesielt oppmerksom i områder med tynt snødekke i høyden.
I østvendte leområder til under skoggrensa ligger det tørr og fersk vindtransportert snø fra lørdag/søndag. I skogen løs nysnø på overflaten. Vindutsatte områder har is, bart og skareføre. Fra ca 1000 moh og lavere har varme og fukt omdanna den gamle snøen til grovkorna snø.
Det finnes svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket under skare og begynnende kantkorndannelse over skare. Kantkorn i det gamle snødekket har den siste tida vært aktivt og kan påvirkes i hovedsak ved stor tilleggsbelastning.
Store skred har tidligere løsnet på et kantkornlag som finnes i høyden. Onsdag morgen rapporteres det om små skred på grunn av soloppvarming.
Det snødde 10-15 cm helt ned til fjorden på lørdag/natt til søndag. .
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-4 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / LUSTER

Snø

04.04.2019 kl. 13:55

1309 moh

Rune (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk Grense for lagdelt snø er på 1300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø overflaten blir fuktig no. Kan korn som er meldt er begynnende avrundet og fuktig opp til ca 12-1300.

Faretegn

Ferske skred Sola har de siste timene løst ut flere harmløse (1) Skred i bratt sørvendt.

Skredaktivitet

4. apr. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 1500 moh Mellom 12-14 observert 4-5 små skred.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra S ↑ 5% skyer

ObsID: 189815

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

04.04.2019 kl. 07:21

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile temperatur, ingen nedbør . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Solskre kan oppstå på ettermiddagen. .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 189732

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.04.2019 kl. 12:38

1223 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sondrekv Kommentar:  Fokksnø virker å ha stabilisert seg. Ingen tegn til kantkornproblemet.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

ObsID: 189645

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.04.2019 kl. 08:51

520 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sola tar i nysnøen om morgenen.

Skredaktivitet

3. apr. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Soøa tar i nysnøen nå på morgenen.

ObsID: 189609

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.04.2019 kl. 07:21

218 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Mykje snø smelta den siste veka. Også i fjellet.

Vær

Ikke nedbør 1,1 °C 5% skyer Blå himmel, kun eit lite slør med skyer her og der.

ObsID: 189594

Indre Sogn / LUSTER

Snø

02.04.2019 kl. 15:53

1542 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune

Snødekke

Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Lett snøfokk i høyden

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt snøfokk på toppene >1500m

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Notater

Snøfokk i høyden.

ObsID: 189529

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

02.04.2019 kl. 12:09

888 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

0 cm nysnø Avblåst på kular og ryggar over 800moh

ObsID: 189499

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

02.04.2019 kl. 07:58

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile temperatur og ingen nedbør . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile temperatur, lite snø siste dagene .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 189442

Indre Sogn / LUSTER

Snø

01.04.2019 kl. 17:00

705 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø

ObsID: 190322

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

01.04.2019 kl. 12:11

1129 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg ser på fokksnøen som det mest potente problemet sjølv om det var vanskeleg å løysa ut. Har ikkje observert kantkorn på dagens tur. Men var kanskje ikkje høgt nok. Går gradvis mot meir stabilt snødekke pga gunstig temperaturar og samme vindretning. Varslet faregrad er riktig Kantkornproblemet kan kanskje opp på 1100moh?

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 850 moh Vindpakket myk Tørr Som eller i vinter er snødekket ujevnt fordelt over skoggrensa (900moh) avblåst på kular og ryggar og over 3m med snø i skjerma formasjonar. Ikkje godt skiføre før på 400moh i Sogndal, kanskje litt lågare i Luster.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vanskeleg å løysa ut. Men tenker at enkelte stader høgre til fjells kan det fortsatt vera lett å løysa ut.

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 5,5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lite vær siste døgn. Stabilt

Snøprofil

6 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert Tjukt snødekke 290cm, 1129moh SØ

ObsID: 189349

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

01.04.2019 kl. 11:36

961 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Nokre stader på denne høgda, 960moh, finst det lommer med tjukkare innblåst fokksnø over smelte-fryse skaren. Stort sett mjuke (4F+)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  960moh

Snøprofil

4 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 960moh

ObsID: 189310

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

01.04.2019 kl. 10:09

839 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander Buene

Snødekke

75 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 850 moh Obs frå denne staden,

Vær

-2,8 °C

Snøprofil

3 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 833moh

ObsID: 189295

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

01.04.2019 kl. 09:31

602 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 100% skyer Snøa ca 2cm ila natta.

ObsID: 189278
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.