Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 03.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes vedvarende svake lag som kan gi store skred i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes at det er vanskeligere å løse ut skred i fokksnø nå, vær forsiktig i områder hvor fokksnøflakene er tynne eller myke. Det vil være vanskeligere å påvirke vedvarende svakt lag av kantkorn når snødekket har frosset til. Kantkornlaget kan gi store skred, og fjernutløsning er mulig. Vær spesielt oppmerksom i områder med tynt snødekke i høyden. Temperaturøkning gir fare for små naturlig utløste våte skred fra utpå dagen. Unngå ferdsel i terreng under sigesprekker på grunn av fare for glideskred.
I østvendte leområder til under skoggrensa ligger det tørr og fersk vindtransportert snø fra lørdag/søndag. I skogen løs nysnø på overflaten. Vindutsatte områder har is, bart og skareføre. Fra ca 1000 moh og lavere har varme og fukt omdanna den gamle snøen til grovkorna snø.
Det finnes svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket under skare og begynnende kantkorndannelse over skare. Kantkorn i det gamle snødekket har den siste tida vært aktivt og kan påvirkes i hovedsak ved stor tilleggsbelastning.
Forrige uke løsnet et svært stort skred str 4 på kantkornlag under skare i NV vendt terreng sør for Vanndalsvatnet i Jostedal. Det vitner om at kantkornlag i regionen er aktive og må tas på alvor. Et lite skiløperutløst skred observert i sørvendt heng 31.03. Det har også gått et stort skred innerst i Bøyadalen, i området inn mot Brevasshytta. Det er ukjent hvilket svakt lag skredet har løsnet på, som muligens gikk under mildværet fredag 29.03.
Det snødde 10-15 cm helt ned til fjorden på lørdag/natt til søndag. .
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2019 kl. 12:38

1223 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  sondrekv Kommentar:  Fokksnø virker å ha stabilisert seg. Ingen tegn til kantkornproblemet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

ObsID: 189645

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2019 kl. 08:51

520 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sola tar i nysnøen om morgenen.

Skredaktivitet

3. apr. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Soøa tar i nysnøen nå på morgenen.

ObsID: 189609

Indre Sogn / Sogndal

Snø

03.04.2019 kl. 07:21

218 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Mykje snø smelta den siste veka. Også i fjellet.

Vær

Ikke nedbør 1,1 °C 5% skyer Blå himmel, kun eit lite slør med skyer her og der.

ObsID: 189594

Indre Sogn / Luster

Snø

02.04.2019 kl. 15:53

1542 moh

Rune@nortind (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Rune

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt snøfokk på toppene >1500m

Notater

Snøfokk i høyden.

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 1100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Lett snøfokk i høyden

ObsID: 189529

Indre Sogn / Sogndal

Snø

02.04.2019 kl. 12:09

888 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Snødekke

0 cm nysnø Avblåst på kular og ryggar over 800moh

ObsID: 189499

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

02.04.2019 kl. 07:58

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabile temperatur og ingen nedbør . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabile temperatur, lite snø siste dagene .

ObsID: 189442

Indre Sogn / Luster

Snø

01.04.2019 kl. 17:00

705 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Våt løssnø

ObsID: 190322

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.04.2019 kl. 12:11

1129 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Vanskeleg å løysa ut. Men tenker at enkelte stader høgre til fjells kan det fortsatt vera lett å løysa ut.

Skredfarevurdering

2 Moderat Eg ser på fokksnøen som det mest potente problemet sjølv om det var vanskeleg å løysa ut. Har ikkje observert kantkorn på dagens tur. Men var kanskje ikkje høgt nok. Går gradvis mot meir stabilt snødekke pga gunstig temperaturar og samme vindretning. Varslet faregrad er riktig Kantkornproblemet kan kanskje opp på 1100moh?

Vær

Ikke nedbør -3,8 °C 5,5 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lite vær siste døgn. Stabilt

Skredaktivitet

1. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har hatt god sikt i heile dag

Snøprofil

5 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm D-M, 15 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm D-M, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 45 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm M, 50 cm P RG 0 mm/0 mm M, 50 cm P MF 0 mm/0 mm M -2,3 °C @ 5 cm, -1,7 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 15 cm, -0,1 °C @ 20 cm, 0 °C @ 25 cm, 0 °C @ 55 cm, 0 °C @ 75 cm, -0,3 °C @ 105 cm, -0,6 °C @ 115 cm, -0,7 °C @ 125 cm, -2,3 °C @ 0 cm Tjukt snødekke 290cm, 1129moh SØ

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 850 moh Vindpakket myk Tørr Som eller i vinter er snødekket ujevnt fordelt over skoggrensa (900moh) avblåst på kular og ryggar og over 3m med snø i skjerma formasjonar. Ikkje godt skiføre før på 400moh i Sogndal, kanskje litt lågare i Luster.

ObsID: 189349

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.04.2019 kl. 11:36

961 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander@ObsKorps Kommentar:  Nokre stader på denne høgda, 960moh, finst det lommer med tjukkare innblåst fokksnø over smelte-fryse skaren. Stort sett mjuke (4F+)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  960moh

Snøprofil

3 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm D-M, 10 cm F DF 0 mm/0 mm M, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 82 cm 4F/1F MF 0 mm/0 mm M -0,8 °C @ 0 cm, -1 °C @ 5 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 55 cm, 0 °C @ 100 cm 960moh

ObsID: 189310

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.04.2019 kl. 10:09

839 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sander Buene

Vær

-2,8 °C

Snøprofil

7 cm F DF/PPgp 0 mm/0 mm D-M, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 58 cm 4F-1F MF 0 mm/0 mm M -1,7 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 5 cm, -0,2 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 75 cm 833moh

Snødekke

75 cm totalt 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 850 moh Obs frå denne staden,

ObsID: 189295

Indre Sogn / Sogndal

Snø

01.04.2019 kl. 09:31

602 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -2 °C 100% skyer Snøa ca 2cm ila natta.

ObsID: 189278

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 20:31

152 moh

Boyum (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Boyum Kommentar:  Tatt frå parkeringsplassen til Brævasshytta. Ser det også godt frå Riksveg5

Skredhendelse

31. mar 20:32 Eg oppdaga skredet i dag når eg var på tur fram til Brævasshytta. Mest truleg komme mellom torsdag 28.03 og i dag 31.03

ObsID: 189226

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 13:59

1045 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Varierende snødekke. Avblåst på ryggar og inntil ca 50 cm i leformasjoner.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Snøfokk lett til moderat

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra V → 50% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 189182

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 13:43

847 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Finere vær mot Blåfjellet.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over 700 m: mer og tørrere nysnø, opp mot 30 cm enkelte plasser. Ikke vindtegn, veldig svakt bundet. Samtidig, varierende tykkelse tyder på at vinden påvirker pålagring noe. Virker å binde seg godt til våt skare under. Kanskje kan kantkorn utvikles mellom tørr løssnø og våt skare senere? Har ikke gått høyere enn 850.

ObsID: 189174

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

31.03.2019 kl. 13:36

188 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Synkende temperatur og ingen nedbør . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Rolig ver, synkane temperaturer, ikke nedbør .

ObsID: 189173

Indre Sogn / Luster

Snø

31.03.2019 kl. 13:35

1305 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene Kommentar:  Ca 10 cm nysnø i frå skoggrensa (800moh) og nedover
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene Kommentar:  Vindteikn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene Kommentar:  Bygd seg opp store skavlar
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Buene Kommentar:  Vinden har dreie over kanten
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt lett snøtransport på fjelltoppane. Ellers ingen fareteikn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Fleire lag i snødekket med nedføyka laus snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ut i frå dagens tur tenker eg at det er den ferske fokksnøen som er det verste problemet. Det er fleire nedføyka lag av laus snø i snødekket. Eg er litt meir usikker på kantkornproblemet. Det er der fortsatt, men eg tenker kanskje at det fortsatt er vanskeleg å løysa ut. Stort sett ligger dette laget djupt og eg tenker at det som ikkje har gått naturleg under mildværet forrige fredag, er vanskeleg å løysa ut. Skredfaren vil dere slik den er no. Vind vil fortsatt legge opp ferske fokksnøflak som vil vera lett å løysa ut. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 60% skyer Klarna opp utover dagen. Sola varmar godt i sørsider

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Nokre våte laussnøskred i svært bratt terreng i S heng, som har starta ved framstikkandje steinar.

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D-M, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm Mildværet på fredag, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Smelte fryseskaren kom etter mildværet på fredag. Me kan kalla denne skaren for 30. februar skaren, sidan det var då det fraus på.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig snø opp til ca 1000moh. Over 1000moh var snøoverflata lett fuktig opp til ca 1300moh. Sola tar godt i sørlig sektor når den først er framme, så då vert snøoverflata fort våtere. Kjem også ann på brattheita.

ObsID: 189214

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 12:19

605 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Mer åpent i retning Sogndal. Skyet i retning frudalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen

Vær

Snø -5 °C 90% skyer Skiftende skydekke, snøbyger men lite intense.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig På stedet: ca 15 cm nysnø oppå våt ubunden snø. Generelt tynt snødekke. Nysnøen er lett fuktig og kan fraktes med vind.

ObsID: 189138

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 11:56

860 moh

birgitrustad (****)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 189131

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 11:32

864 moh

nemis (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  nemis

Skredhendelse

31. mar 11:28 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 40 cm høy og 20 m bred bruddkant Brattheng Lite skred løsnet på konveks flate med bred "testsving". Løsnet under ski. Bruddhøyde fra 10cm til 50cm. Bredde ca 20m. Gikk ned det lille skredhenget, ca 30m. To skispor inn og ut

ObsID: 189125

Indre Sogn / Luster

Snø

31.03.2019 kl. 11:16

604 moh

Sander@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Sander@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander@ObsKorps

Vær

Snø -2 °C 95% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Snøgrensa sank gradvis utover dagen i går. Vindteikn i snøen langt under skoggrensa, kun mjuke flak endå.

ObsID: 189121

Indre Sogn / Sogndal

Snø

31.03.2019 kl. 10:35

419 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Kraftig snøfokk på toppane (Grånipa).

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høyden. Blåst godt i dalen frå igår kveld, da det også hadde komt inntil ca 20cm nysnø fram til ca kl 22.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 189103

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org