Snøskredvarsel for Indre Sogn onsdag 06.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vindøkning om ettermiddagen fører til en rask økning av skredfaren høyt til fjells. Hold god avstand til skredterreng og utløpsområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe mer nedbør fører til at det høyt til fjells vil være i overkant av 20 cm løs snø lett tilgjengelig for vinden som øker mot kvelden. Skredfaren øker gradvis til faregrad 2 med vindøkning og snøen vil bli flyttet på. Vindtransportert snø i leområder i N og V vil være ustabil og en enkelt skiløper vil kunne løse ut middels store, str.2 skred. Det anbefales å ta konservative veivalg med god margin til skredterreng. Man bør fremdeles være oppmerksom på at vedvarende svake lag i snødekket kan være mulig å påvirke, spesielt over 1400 moh og der eldre fokksnøflak er tynne.
Nysnø med varierende fasthet ligger nå over et gammelt snødekke som har frosset til etter tidligere mildvær og smelting helt opp til fjelltopphøyde i forrige veke. Nysnøen er fuktig fra ca 1000 moh. Gammel snøoverflaten består i all hovedsak av hard og bærande skare med innslag av mindre lommer med fokksnø i beskytta områder. Det er generelt mindre snø enn normalt i regionen.
Smelteomdanning og påfølgende tilfrysing har gjort at gammelt snødekke fremstår uten spenninger og er i stor grad nøytralisert. Det finnes lagdeling over om lag 1000 moh, men først over 1400 moh er det særlig utbredt med svake lag av kantkorn. Vedvarende svake lag ligger under hard fokksnø og/eller skare og vurderes som vanskelige å påvirke
Høyt til fjells (over ca 1200 moh) har det kommet ca 25 cm nysnø siste tre døgn fram til klokken 14:00 tirsdag.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

06.03.2019 kl. 17:03

1089 moh

NjålØ (Ukjent)

Vær

1 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fg 2??

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er for høy Basert på det jeg har sett, uten at jeg har sett på værdata, blir jeg overrasket om det kan blir strl 2 skred. Varslet Fg er vel da for høy.

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 184524

Indre Sogn / LUSTER

Snø

06.03.2019 kl. 15:00

1259 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snøoverflaten som ikke har noe tegn til vind. Selv på ryggformasjonen jeg står på.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Glideskred er mindre aktuelt nå pga kaldere vær. Der det var bart fjell for en uke siden, ligger det nå nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Nysnø brøyteføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Profil fra 1170moh sø, -3,4 i lufta. Tydelig skille mellom nysnø og eldre 25.feb skaren. Skaren er i ferd med å «smuldre» noe opp. Og har begynt å dannes smeltekantkorn mellom skarelag. Ennå ikke et problem pga under skarelag og ikke minst mangler flak av betydning over, men må følges med på videre. Ved kulde vil skarelaget trolig bli mer og mer spist opp, og vi får mer kantkorn som da ikke har dette skarelaget over.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fjærlett denne øverste snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt mørkt ja. Men nysnøen gir fint skiføre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3,4 °C 0 m/s 100% skyer Målt temp på 1170moh. Overskyet av og til noe snøfnugg i lufta. Noe dårlig sikt over ca 1200moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP9@30cmQ1 God Har kutta skarelag så anser testen som mer stabil, enn resultatet viser. Tok bort de første 13cm med løs snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblemene knytter seg til nysnøen. 30cm nysnø siden Lørdag ettermiddag. Denne nysnø har kommet uten særlig vind, og kun på utsatte rygger/topper/skar har vinden tatt. Her sprekker snøen opp, på løsere snø så 25.feb skaren. I dag var snøen noe fuktig utpå dagen, under ca 700moh, gradvis mer tørrere over det. Det ligger på 420cm 14cm nysnø på skarelaget, mens over 1000moh har dette økt til 30cm. Siste nysnø er fjærlett der den er tørr. Høyt til fjells gjelder trolig fortsatt kantkorn problemet, men betydelig mindre sannsynlig å løsne skred i dette laget, enn i nysnøen, slik jeg tenker. Vind vil lett fraktet tilgjengelig snø, snø ligger i alle himmelretninger samt også stedvis løs snø også på rygger/topper. Dette vil danne flak. Flakene vil trolig ligge på løsere snø så skare. Men pga temp gradient har det begynt å dannes kant over og under skarelag, se profil. Ansett foreløpig som ikke et problem, pga det over skaren er ikke bra nok utviklet og er en blanding med anna snø. Mens under skaren ligger foreløpig noe beskyttet under et skarelag. Men skarelaget vil trolig bli "spist" opp pga temp gradient. Dette må følges med på ved videre obsing. Varslet faregrad er riktig Som det står i varselet så er det vindøkningen som gjør at fg øker. Jeg avsluttet tur før vinden hadde begynt å frakte snø, dermed melder jeg anna fg enn varslet. Men varselet er riktig hvis vinden kommer.

Snødekke

248 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På 420moh hadde det kommet 5cm nysnø, også noe nysnø til fjorden. Men smeltet bort så og si utover dagen. Ellers stiger snødybde veldig med høyde over havet ved fjorden er det bart så og si. Og må ca 200moh før skiføre, andre steder i regionen betydelig høyere trolig. På 420moh målte jeg 64cm mot 50cm sist uke, 14cm er nysnø siden Lørdag ettermiddag. I høyfjellet over ca 1000moh ligger det 30cm nysnø siden Lørdagen, oppå denne 25.feb skaren. Målte 248cm snø i sø på 1170moh. Men dette er trolig ikke gjeldene for alle området på denne høyden. Østlig sektor har mest snø etter dominerende retning fra vest. Skavler i Leirdalen peker som vanlig østover. Skavlene er mindre enn i vintre med mye snø, men store nok til å holde avstand fra de.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Nysnø som ikke har vind i seg er så lett noen steder at den vil løsne som tørre løsnsøskred i bratt terreng

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 700 moh Nysnøen har blitt noe fuktig under ca 700moh i ettermiddag. Sklir lett på skaren i bratt terreng.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh Dette er hovedproblemet de to andre er mer tatt med for å vise. Nysnø har kun få steder dannet flak. Men vær obs hvis vinden øker da øker utbredelse og skredstr fort.

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

13 cm F-/F+ PP/DF 0 mm/0 mm, 17 cm 4F-/1F- DF/RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F FCxr 0 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F+ RGxf 0 mm/0 mm, 17 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr/RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 10 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm D-M -1 °C @ 0 cm, -2,3 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 70 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 90 cm, -1,7 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 110 cm, -1,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1170moh sø -3,4 i lufta vindstille og oppholdsvær. Ikke gravd til bakken, snødybde var 248cm. Innblåst heng fra tidligere i vinter.

ObsID: 184521

Indre Sogn / LUSTER

Snø

06.03.2019 kl. 11:20

415 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet vær. Har snødd litt i går kveld / natt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødybde her på 420moh er 64cm. 27.feb var det på samme sted 50cm. Disse 50cm er nå harde smelteformer/skare, p/k hardhet. De 14cm er nysnø med et tynt skare lag ca 5cm under snøoverflaten.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet rundt 0 grader her ved 420moh. Ved havnivå er det ca 0-1 grad pluss.

Snødekke

64 cm totalt 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø til fjorden ca 1-2cm ved fjorden, er 5cm nysnø her på 420moh. Etter en varm værtype i slutten av feb. Er det nå betydelig mer vinterlig. Og snødybden har økt på 420moh, med 14cm. Se profil. Høyere til fjells ligger det trolig opp mot 30cm nysnø oppå 25.feb skaren nå.

ObsID: 184436

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

06.03.2019 kl. 08:00

411 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Snø -2 °C

Snødekke

7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 184416

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

05.03.2019 kl. 14:00

1293 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  23cm snø oppå 25.feb skaren ca 1000moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Overskyet vær.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1200moh. Sprekk på løsere snø så skare. Dette er ikke gjeldene for snødekke. Men de få steder vinden har tatt får du det.

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 0 m/s 100% skyer Fra ca 1300moh er tempen målt. Det er pluss 4 nå ved 100moh. Dette gir hvis vi regner en 0 grense på 700moh. Overskyet vær med ørlite snø i lufta noen minutter. Ok sikt i høyfjellet, men noe blindt.

Faretegn

Ferske sprekker På løsere snø så skare laget.

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblemene er opp i dagen. Eldre snø har fått varme - til topps, så kulde. Dannet 25.feb skarelag, og denne skaren gjør at eldre dekke er mer eller mindre ansett som stabilt. Untakket er høyt til fjells over ca 1400moh der kantkorn trolig fortsatt ligger i dekke. Skarelaget har fått ca 20-25cm nysnø oppå seg siste dager. Denne nysnø har svært lite vind i seg, og vinden har kun strøket over utsatte rygger / topper, som har flak snø. Denne sprekker opp og vil løsne lett på løsere snø som har perfekt glidlag på skaren. Nysnøen har derimot for varmen i seg, og er fuktig til ca 800-900moh gradhvis tørrere, høyere til fjells. Men noe "seig" også på 1300moh. Under 700moh har det dannet seg skarelag på toppen av dekke. Nysnø ligger klar for transport, men den er ikke super super tørr noe "seig". Men ved kuling vil den bli fraktet i le for vinden. Dette vil øke skredfaren raskt. Nysnø på Torsdag med evt vind, vil igjen øke den noe, avhengig av nedbørmengden. Så skredfaren er økende nærmeste dager, før den igjen vil stabiliseres ved rolige vær. Dette stemmer vel ikke helt? Nysnøen er fuktig fra ca 1000 moh. Ellers ser det greit ut.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekke er todelt. Helgens nysnø på eldre skare snø, 25.feb skaren. Nysnøen er mange steder uten vind i seg. Og kun få plasser rygger / topper / skar har den vind. Ellers er dekke jevnt fordelt. Men lite snø generelt og spesielt under ca 700moh. Bekker er åpne.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh Snøen ligger for det meste løs og skjermet for vinden. Men på rygger og utsatt terreng har den strøket forsiktig. Der kan man løsne ut str 1 skred. Kanskje man kunne meldt få heng også? Kan gjelde mange himmelretninger, men V-NØ er nok trolig mest utsatt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Gjelder bratt terreng,der snøen har blitt noe fuktig sklir den lett på skaren under, over 900moh gjelder tørre løsnøkred, der vinden ikke har tatt i den. Men vil jo være en mix et sted der også, snøen går ikke fra fuktig så pang tørr.

Skredaktivitet

5. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske. Men mange eldre skredmasser av våte løsnøskred noen opp mot str 3 evt 2 med lange løp. Noen er fra denne uken andre er flere uker gamle.

ObsID: 184329

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.03.2019 kl. 16:35

647 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil fra 640moh. Tydelig skille mellom hvit nysnø og eldre 25.feb skaren. Jeg gravde i samme området den 14.feb. Da var snødybde 53cm og i dag 54cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s 80% skyer Overskyet vær men gløtt av litt blå himmel. Fra 640moh nå i ettermiddag.

Snøprofil

12 cm 1F-/F+ RGlr/DF 0 mm/0 mm M, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 27 cm K- MFpc 0 mm/0 mm 640moh pluss 2 i luften. Vindstille. Ingen nedbør.

ObsID: 184154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.03.2019 kl. 10:37

1278 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2,8 °C 2,5 m/s fra Ø ← 95% skyer

Notater

Får ikkje sendt inn oasen frå mobilen. Derfor ein kjapp ifrå pcen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN7@15cmQ3 Middels Brudd i nedsnødd nysnø

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig Dagens varsel stemmer bra med mitt innrykk.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr snøoverflate frå ca 900moh og oppover. Fuktig frå 900moh og nedover. Ca 10-20 cm med laussnø over 1000moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

4. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm F DF 3 mm/0 mm D, 5 cm F PP 3 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F MFpc 0 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm -1,8 °C @ 0 cm, -2,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,7 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 184126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.03.2019 kl. 08:59

789 moh

Sander@ObsKorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 5 cm med tørr nysnø, 750moh

ObsID: 184064

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.03.2019 kl. 08:20

604 moh

Sander@ObsKorps (***)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 95% skyer

ObsID: 184060

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

04.03.2019 kl. 08:19

105 moh

Marina@VLFK (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fleire ferske våte løssnøskred

ObsID: 184059

Indre Sogn / LUSTER

Snø

03.03.2019 kl. 13:02

787 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  stian@wyssen

Snødekke

15 cm nysnø Tørr 15 cm nysnø. Kram, men ikke fuktig. Binderseg godt til skare

ObsID: 183959

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.03.2019 kl. 12:31

725 moh

Sigbjørn (***)

Skredhendelse

3. mar 12:33 Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst V-vendt 10 cm høy og 3 m bred bruddkant I skogen Løsna i terreng over 40 grader

ObsID: 183953

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.03.2019 kl. 12:24

795 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Største sprekkene jeg får er dette. Veldig myke flak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Disse 12-13cm nysnø på harde 25’feb skaren. Du «smeller» nedi den på ski, men betydelig bedre skiføre med denne nysnø oppå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skispor i nysnø!
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Været. Noen ganger var det tettere tåke/skylag med snøbyger.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Tidlig i formiddag kom solen også litt frem, og varmet snøen. Går fort nå i syd på denne tørre snø. Du ser også på bilde at noen snøballer har kommet, fra klippen. På vei ned kutttet vi lett ut svært små, våte løsnøskred her i brattere terreng.

Vær

Ikke nedbør -0,3 °C 0 m/s 100% skyer Fra ca 1100moh rundt kl 12. Skiftende vær i dag med snøbyger mens også perioder med lettere vær. 0 grense da på rundt 1000-1100moh så noe høyere et varslet vær.

Skredfarevurdering

1 Liten Nysnøen ligger uten vind i alle himmelretninger på hard skare. Skaren kan vi kalle 25feb skaren (den dagen den frøs til). Kun øverste lag er svært lett temp bunden. Solen/varme gjør snøen fuktig under 900-1000moh. Ser et par naturlige våte løsnsøskred. Kutter lett ut som skiløper våte løssnøskred på hard skare. Kantkorn gjelder fortsatt i høyden. Men nysnøen er hovedskredproblemet nå. Finnes nysnø løs i alle himmelretninger. Fuktig i dag opp til 900-1000moh. Vind kan/vil frakte denne over i le sider. Faregrad vil øke raskt hvis det begynner å blåse kuling feks. Men inntil vinden kommer vil fg være på samme nivå. Hvis solen kommer frem vil den varme nysnøen, opp til 900-1000moh fuktig i dag. Vinden fraktet ikke nysnøen der jeg var.

Snødekke

Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 12-13 cm nysnø på 1100moh på hard / glatt skare. Ligger i alle himmelretninger har så og si ikke vind i seg. Men temp bundet. Snøen er fuktig til ca 900-1000moh. Tørrere over det.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1000 moh Fuktig nysnø på hard skare. Gjelder gjerne bratt terreng. Gjerne også i sydlig. Men ganske fuktig trolig i andre himmelretninger også.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Ingen vind i snøen. Kun litt temp gjør at den binder seg øverste lag. Der jeg var. Gjelder alle himmelretninger. Har kun vært opp til ca 1110moh.

Skredaktivitet

3. mar. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 1000 moh Solen kommer litt igjennom. Og tempen er -0.3 på ca 1100moh. Så nysnø fra i går/natt blir fuktig og løsner. Du kutter lett ut våte løsnøskred som skiløper også nå, under ca 1000moh. Er hard skare under.

ObsID: 183952

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.03.2019 kl. 10:11

423 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sigbjørn

Snødekke

10 cm nysnø Snøgrense på 400 moh

ObsID: 183909

Indre Sogn / LUSTER

Snø

03.03.2019 kl. 09:30

233 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

6 cm nysnø Fuktig

ObsID: 183899

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.03.2019 kl. 07:14

112 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Plenen på 100moh har fått et hvit dekke, 5-6cm. Var smeltet til bar mark før denne snøfall.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 0 m/s 100% skyer Svært lett regn i lufta her.

Snødekke

6 cm totalt 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Kommet 5-6 cm snø på 100moh. Snøen er i overflaten i ferd med å fuktes nå her, på denne høyde.

ObsID: 183882

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

03.03.2019 kl. 06:49

436 moh

Sander@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sander Kommentar:  13cm nysnø sidan i går kveld.

Vær

Snø -0,7 °C 0 m/s 100% skyer Starta å snø i går kveld, snøar fortsatt lett. All nedbør sidan i går har komme som snø her 450moh. Varmare no kl 06.50 enn i går kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Snøen er kram her ute no. Har snøa ca 13 cm sidan i går kveld.

ObsID: 183881

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org