Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av fersk fokksnø høgt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over ca 1200 moh vil vind og tørr nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider. Nysnøen ventes å komme på gunstig temperatur og relativt raskt få gode bindinger. Merk at vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og regn påvirke bindingene i snødekket. Etter regnvær tidligere i uken virker snødekket å drenere godt og vil derfor i større grad tåle ny runde med regn. Vær likevel oppmerksom på at vann kan samle seg over islag nede i snødekket og svekke vedvarende svake lag. Dette kan gi større skred, men utbredelsen er nok begrenset.
Mildvær og regn har preget snødekket siste dagene. Siste halve døgnet har plussgradene gått helt til topps i regionen. Observasjoner viser at snødekket mange steder er gjennomfuktet og drenerer vannet godt. Det har vært stor avsmelting. Høyt til fjells er nok snødekket noe mindre påvirket av mildværet. Fokksnøflak vil nok være fuktige i overflaten, men det varierer nok hvor dypt man kan finne tørr, lagdelt snø.
Det ligger vedvarende svake lag med nedsnødd rim og kantkorn i regionen. Mange steder har mildværet og regn svekket dette svake laget og gitt naturlig utløste våte skred.
Det er observert mange våte løssnø- og flakskred som har gått i mildværet siste dagene.
Det har kommet opp mot 15 mm nedbør siste døgn, mest nedbør vest i regionen.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org