Snøskredvarsel for Indre Sogn lørdag 16.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av fersk fokksnø høgt til fjells.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over ca 1200 moh vil vind og tørr nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider. Nysnøen ventes å komme på gunstig temperatur og relativt raskt få gode bindinger. Merk at vedvarende svake lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og regn påvirke bindingene i snødekket. Etter regnvær tidligere i uken virker snødekket å drenere godt og vil derfor i større grad tåle ny runde med regn. Vær likevel oppmerksom på at vann kan samle seg over islag nede i snødekket og svekke vedvarende svake lag. Dette kan gi større skred, men utbredelsen er nok begrenset.
Mildvær og regn har preget snødekket siste dagene. Siste halve døgnet har plussgradene gått helt til topps i regionen. Observasjoner viser at snødekket mange steder er gjennomfuktet og drenerer vannet godt. Det har vært stor avsmelting. Høyt til fjells er nok snødekket noe mindre påvirket av mildværet. Fokksnøflak vil nok være fuktige i overflaten, men det varierer nok hvor dypt man kan finne tørr, lagdelt snø.
Det ligger vedvarende svake lag med nedsnødd rim og kantkorn i regionen. Mange steder har mildværet og regn svekket dette svake laget og gitt naturlig utløste våte skred.
Det er observert mange våte løssnø- og flakskred som har gått i mildværet siste dagene.
Det har kommet opp mot 15 mm nedbør siste døgn, mest nedbør vest i regionen.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

16.02.2019 kl. 13:21

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). HAR REGNA GODT HØGT TIL FJELLS SIDAN 06 I DAG. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Frå i ettermiddag synk temperaturen betrakteleg og været stabiliserar seg.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

16. feb 13:24 - 15. feb 13:24 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Sundakreene

ObsID: 181396

Indre Sogn / LÆRDAL

Snø

15.02.2019 kl. 15:14

940 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skjeltrene. Ved Fylkesgrensa til sogn.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sør sørøstsiden av Slutanosi
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Under Smedalsnosi

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ. Mellom 1300 moh og 1000 moh Flere flakskred på Filefjell trolig utløst onsdag eller torsdag.

15. feb. I løpet av dagen

ObsID: 181256

Indre Sogn / LUSTER

Snø

15.02.2019 kl. 13:51

178 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv Kommentar:  Ferske sørpeskred i bratt terreng
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

30 cm totalt 0 cm nysnø Annet Våt

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ferske sørpeskred i begge fjellsider. Drønn av is som løsnar. Mildt

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Sørpeskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Under 0 moh

ObsID: 181254

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 13:39

1355 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Gamle skred og smeteriller nå til ca 1100 noh
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Rimet er nå noe avrundet selv i denne høyden
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Brudd i rimet som føyket ned med nær overflatekantkornlaget. Begge deler begynner nå å rundes etter mildværet og har ikke like mye futt igjen. Men får fortsatt brudd ved middels belastning her på 1350 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM11@21cmQ1 Middels Bryter fortsatt i rimet, men det er blitt noe avrundet selv her på 1355 moh

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Snødekket er nå ganske jevnt fordelt, men har minket mye siste 2 døgn. Det er lite snø for årstiden i hele regionen. Intens nedbør som regn og varme siste 2 dager ved overskyet vær har fuktet snøpakken gjennom til ca 1200 moh. Ved tykkere snødekke mellom 1000-1200 moh og høyere til fjells kan fortsatt rimet være delvis inntakt. men det skal nå mer til å påvirke det. Kantkornlagene i forbindelse med skarelag dypere i snødekket skal det i dag stor belastning til for å påvirke og mange steder gir de ingen respons.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tester og profil fra tynt snødekke på 1355 moh i Ø viser at rimlaget fortsatt er inntakt i snøpakken, men nå noe rundet av snøtemperaturen i laget og regn siste dager. Det bryter fortsatt glatt, men bruddet skjer ikke like lett. klarvær har gitt en bærende speilskare over ca 1000 moh. Under dette var det fortsatt løst og vått der det ikke var gamle spor eller avblåst. Jeg så mange gamle skred, trolig fra siste 2 døgn i alle himmelretninger. Mange str 2 og enkelte str 3 flak. Noen av disse har også hatt lange utløp. Ingen faretegn i dag og klart fint vær, med noe vind fra SV i høyden. Klarvær vil gi ha en stabiliserende effekt på snødekket. Ny nedbør som regn kan øke skredfaren kortsiktig, men det virker nå som snøpakken kommer til å tåle mer regn og drenerer bedre. Varslet faregrad er riktig I de første timene av døgnet i dag var det nok riktig å holde på FG 3, men klarvær gjør at det fort roer seg. Vi kan enkelte steder ha en forsinkelse av vannets drenering i snødekket og dermed også enkelte våte skred fortsatt i høyfjellet hvor rimet fortsatt ikke har kollapset.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men ser mye skred trolig gått 2 siste døgn. Våte løssnø og flak. Flest str 2, men også noen større str 3. Noen har lange utløp

Snøprofil

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F/P- RGxf/MF 1 mm/1 mm M, 2 cm F/ F-4F SHxr/FCsf 3 mm/2 mm D-M Rimlag Bryter fortsatt på rimet , 5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D-M, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 7 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm D-M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D-M, 10 cm 1F-P FCxr 1 mm/0 mm M-W, 2 cm P MF/MF 1 mm/1 mm M-W, 50 cm P MF/FCxr 2 mm/2 mm M-W, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M-W 1 test knyttet til snøprofilen Får fortsatt brudd i rimlaget, men større belasting og de er blitt noe avrundet (smeltet)

ObsID: 181218

Indre Sogn / LUSTER

Snø

15.02.2019 kl. 13:17

1297 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps
ObsID: 181205

Indre Sogn / Luster

Snø

15.02.2019 kl. 13:00

199 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 13:00 Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 15.02.2019 kl. 13:00 og 15.02.2019 kl. 14:38.

ObsID: 181672

Indre Sogn / Luster

Snø

15.02.2019 kl. 13:00

199 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 13:00 Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 337 mellom 15.02.2019 kl. 13:00 og 15.02.2019 kl. 14:38.

ObsID: 182926

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

15.02.2019 kl. 12:48

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har regna høgt til fjells. mildt. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kjøligare først på natta, men skredfaren aukar på morgonkvisten i morgon med meir mildvær og nedbør frå ca 08-14.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181194

Indre Sogn / LUSTER

Snø

15.02.2019 kl. 12:44

1343 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott nord
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Vest
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Øst
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Sør
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt på 1150. Dreneringsriller forsvinder på ca. 1200

Snødekke

340 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Skare Tørr tur fra toppen av storeheisen på heggemyren - Skoganipa -krogberg og retur via Dale. Mildværet siste dage har påvirket snødekket kraftig. under 600 moh er det smelte former, åpne bekker, råtten snø og påskestemning. Profil på 900 moh viser isotermt dekke, rester av kanten som nå er påvirket av varme her. Mange skred de siste dage, både våte løssnøskred og flakstekd. mange str. 1 og 2 , og enkelte str. 3. også her med tidvis lange utløp som Andreas også melder fra sogndalsdalen. Jeg har i dag god sikt til store dele av både jostedalen og veitastrond og det ser ut til at der har vert mest aktivitet i høyden 900-1200 moh. mildværet har gått helt til tops her og jeg har skare på hele turen over 800 moh med unntakk av sør hvor solen tar. Profil på 1300 moh i Ø leheng viser at at varmen bare har påvirket dekket de øverste ca. 30 cm. Jeg får ECTP22@20 q2 på det som jeg ser som delvis nedbryt nysnø. det ligner veldig på rim med det blotte øye men i lupe er det tydlig delvis nedbryt nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat basert på tur fra 800 - 1356 - 240. utstråling og lave temp i natt har bidrat til stabilisering av dekket etter siste dages mildvære. Solen tar nå godt i både fjæs og snøen og en bør være obs på S-SV i løpet av dagen, serlig ved fremstikkende klipper og i bratt terreng. Over 1200 tror jeg vi må regne med at tidliger vedvarende svakt lag med kant forsatt er et problem selv om det nå er noe påvirket av varme. Dreneringsrille forsvinder omkring 1200 moh her. jeg vurdere faregraden til 2 der er ingen snø tilgjenglig for transport så situasjoenen i høyden i morgen vil avhenge av nysnømengde og om tempen synker før nedbøren kommer så den lander på kald tør skare eller fuktig våt. Under mildværsgrensen i morgen tor jeg at dekket vil tåle meld mengde nedbør godt. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra V → 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh jeg tror at det som linda og andreas melder inne som rim er det laget som vi tidliger har meldt som næroverflate kant. Andreas nevnte jo rim i dette laget tidliger. tror det er lettes for brukeren og forstå hvis vi holder oss til kant siden egenskaper og måten du må forholde deg til er omtrent lik.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V over 400 moh Mest aktuelt på turen nå under 1000, men som følge av solinstråling, så et enkelt str 1 våt løssnø gå ved bar klippe på 1100 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mellom 1200 moh og 800 moh Ser mange flak og våte løssnøskred. Trolig fra igår og onsdag. Mindre aktivitet over 1200 gpd sikt

ObsID: 181190

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 12:27

810 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard Kommentar:  Lite snø. Gjennomslagsskare. Snø er fuktig ned til bakken her jeg står, ca 50cm snø.

Snødekke

ObsID: 181266

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 12:00

721 moh

larsbard (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  larsbard

Snødekke

Gjennomfuktet snødekke, bekker har mye vann. Ingen skare

ObsID: 181184

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

15.02.2019 kl. 11:53

693 moh

Henning (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Henning Kommentar:  Sør-østvendt

Notater

Observert fra helikopter

Vær

Ikke nedbør 6 °C 15 m/s 20% skyer Regn over 1000 og stor temperatur økning siste dagene

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

15. feb. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels Noen bratte heng

ObsID: 181177

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 11:15

985 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  AsbjørnF

Notater

Gravde med handa på 1200, ca 40cm ned. Snøen var fuktig heilt ned.

Snødekke

Smelterillene sluttar ca på denne høgda

ObsID: 181164

Indre Sogn / LUSTER

Snø

15.02.2019 kl. 10:28

900 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Kraftig avsmelting siste dage. Bart flere steder som har vert utsatt for vind tidligerer. Tudelige dreneringsriller i alle fall til 1000 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Vær

Vindstille. Diset.2,5 plusgrader

ObsID: 181146

Indre Sogn / LUSTER

Snø

15.02.2019 kl. 10:17

881 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps

Snødekke

Porøs smeltefryseskare i skyggen. Slush i sola

ObsID: 181131

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 09:34

632 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Dreneringsriller I snøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Dreneringsriller på 1200 moh
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Profil kommer
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN11@27cmQ2 Middels

Snødekke

0 cm nysnø Skare Fuktig I løpet av natta har det danna seg 1cm skare grunna frost med kram snø under. Dreneringsriller er observert opp mot 1200 moh. Ved 1200 moh har fuktigheita nådd cirka 30 cm ned i snødekket. Dei stadene der snødekket er tynt er snøen gjennomfukta. Frå skogen og ned vart skara borte utpå dagen, mens den i all hovudsak var intakt i høgda (kl 13)

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket begynner å bli godt fukta, og ved 900 moh var snødekket fukta helt ned til bakken (1m tykt). Helt opp til 1200 m var det smelteriller og ved profilet i NØ på 1100 m var rimlaget vått (30 cm nede i snøen). Slik eg ser det er rimlaget mindre problematisk no. Varslet faregrad er for høy Enig med varselet, men får lavere faregrad ut frå matrisa

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 6 m/s fra V → 40% skyer 1,5 grader ved parkering på 600 m kl. 09:30.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ mellom 1200 moh og 900 moh Usikker på utbredelsen, men det virker som at rimlaget generelt begynner å bli brutt ned. ECTen gav utslag på rimlaget, men uten bruddforplantning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å se på avstand når skreda har gått.

Snøprofil

1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen 1100 moh NØ-vendt

ObsID: 181229

Indre Sogn / BALESTRAND

Snø

15.02.2019 kl. 09:13

973 moh

Henning (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Henning
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Henning

Notater

Bruddkanter og ferske skred observert i hele dalføret. Observasjon fra helikopter.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 10 m/s 10% skyer Regn opp til over 1000 m og stor temperaturøkning

Skredaktivitet

15. feb. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels Noen bratte heng. Over 0 moh

ObsID: 181113

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

15.02.2019 kl. 07:50

110 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen kommer opp i øst kl 07.50. Lite skyer. Vannet som kom i går for drenert nedover i dekke.

Snødekke

14 cm totalt Ingen nysnø varmt i hele natt. Snøsmelting. På 100moh er det nå ca 14cm snø, mot 19cm i går. Vannet for drenert nedover i dekke i dag og jeg forventer betydelig mindre skredaktivitet enn i går.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s 20% skyer Temp målt på ca 100moh. Men det er varmt også i høyden nå kl 07.00 er det pluss 1.7 på 1585moh, bikka over på pluss siden i natt. Så 0 grensen er trolig på 1700-1800moh. Sognefjellshytta har ca 0 grader, mens det er hele pluss 3.8 på Filefjell.

ObsID: 181087

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 16:30

643 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dalavatnet på 400moh og Gunvordalen. Lavt skydekke og mildvær kommer noen kastevinder her nede.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slik er snødekke på 640moh snødybde er 53cm men steinrøys i bunn. Så på myra er det nok ca 70cm +-
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke i lokale alpin bakken , Hodlekve preget av varme / regn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Parkering Frudalen er skøytebane nå, ca 550moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst side fra Togga løsna på berget, mer et glideskred egentlig.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På avstand
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mer Nord side fra Togga
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 8 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Syd side
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 9 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra parkering Frudalen innover Fossane/Tverrelvi.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

19 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Våt På ca100moh her i Sogndal er det 19cm, mens på 640moh er det 50-70cm. På plener i Sogndal sentrum begynner gresset å komme frem. Regnet har kommet som snø i høyden trolig over 1300-1400moh. Luft temp på 1585moh har ligget på -1/-2 grader.

Skredfarevurdering

Regn og mildvær preger regionen høyt til fjells, du må trolig over 1300-1400moh før det kommer som snø. Snødekke vil tørke noe opp i morgen Fredag pga mindre nedbør, og klarer vær. Men fortsatt meldt varm men null grense på omlag 1500moh. Lørdag får vi en ny runde med regn og høye temperaturer. Snødekke har fått rast fra seg noe i dag, og vil trolig takle regnet på lørdag noe bedre. Men forventer naturlig skredaktivitet også på Lørdag. Skredaktivitet vil avta utover helgen og uken, men vanskelig å si når slike våte skred går. Evt svake lag i dekke vil være vanskeligere å trige når det blir kaldere igjen. Over mildværegrensen kommer nedbør som snø og det vil legge seg opp ferske nysnøflak, som vil stabiliseres relativt fort pga gunstige temperaturer.

Vær

Regn 2 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Fra ca 650moh nå i ettermiddag. Sogndal sentrum har pluss 5-6 grader. Har regna jevnt og trutt i hele dag. Lavt skydekke , blåser betydelig mer i høyden.

Faretegn

Ferske skred Gått mange skred pga varme / regn

Mye vann i snøen Snødekke er påvirket av mildvær / regn. Trolig har det hoppet seg opp vann over hardere lag i snødekke. Bekker har begynt å åpne seg, trolig har det samles seg mindre dammer på myrer, forskjekninger i terrenget. Se fesk bilder av Dalavatnet, 400moh.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1000 moh Str 1-2 gått pga varme/regn, våte løsnsøkred/glideskred/ og mulig noen våteflak. Observert en god del på kjøretur Sogndal - Frudalstunnelen, på denne kjøretur så jeg ingen skred som gått over veien. I hele regionen har det nok gått flere hundre slike i dag. Observert til ca høyde 1000moh men dårlig sikt i dag. Jan Helge har tatt bilde av noen av de samme.

Snøprofil

2 cm 4F- MF 0 mm/0 mm V, 11 cm 4F RG/MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 2 cm F MF 0 mm/0 mm V, 23 cm P MFcl/FCxr 0 mm/0 mm M "Grøfteprofil/bilprofil" på 640moh syd men gjelder alle himmelretninger ved denne høyden. Pluss 2-3 i lufta lett regn. Snødekke er gravd med stein i bunn. Snødybde er trolig noe mer der det er myr under. Ikke målt temp, men trolig isotermt.

ObsID: 181017

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:43

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:43 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181220

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:43

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:43 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181690

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:06

115 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:06 Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181223

Indre Sogn / Luster

Snø

14.02.2019 kl. 14:06

115 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. feb 14:06 Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3.

ObsID: 181798

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 13:28

815 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ifølge varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Oppservert av brøytemanskap.

Vær

Regn 2 °C Hol- Aurland øst for Geiteryggtunellen (1100moh) kl 13:28

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

14. feb 13:36 - 13. feb 13:36 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 1200 moh og 1100 moh Gjelder Fv50 Hol - Aurland, Sjøkabel som har løsna

ObsID: 180971

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 11:44

188 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). mildvær, regn på snø. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: meldt mildvær og aukande nedbør til kvelden.

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

14. feb 11:48 - 13. feb 11:48 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, 2 skred Sundakreen

ObsID: 180939

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 10:56

142 moh

Jan Helge@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Skred i Fjærland
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV Kommentar:  Skred ved Bøyabreen

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Mange (10 eller mer). Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mange skred i Fjærland og ved Bøyabreen. Usikker på akuratt kva tid dei er gått

ObsID: 180928

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

14.02.2019 kl. 10:37

520 moh

Jan Helge@SVV (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jan Helge@SVV

Vær

Regn 6,5 °C 90% skyer

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Sett fleire skred på køyretur opp Sogndalsdalen. To av dei med synleg brotkant, nokon er kanskje våte laussnøskred.

ObsID: 180923

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 18:27

867 moh

vegard@nrh (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  vegard@nrh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  vegard@nrh

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Ulykke/hendelse

Snø Ikke spesifisert

Skredhendelse

13. feb 18:27 2 - Middels Naturlig utløst -vendt 70 cm høy og 30 m bred bruddkant Skredet har gått ca 150m fra skiløypa i Stilledaln. Fant skredet i forbindelse med løypekøyring til Norske Rednngshunder.

ObsID: 180816

Indre Sogn / Kambafjellet

Snø

13.02.2019 kl. 16:30

1050 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Sol og snøoverflaten. Mildvær / vindskare i lo. Innblåst i le. Bilde er tatt vestover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke. Består av enten skare eller innblåst snø. Denne innblåst snø har blitt fuktig og hardere. Pga vind og mildvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noen steder er den mykere myk fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Og noen steder har vinden tatt sikkelig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnes nedsnødd rim i dekke. Vanskelig å oppdage med øyet , men ved tester går det til brudd, forplanter seg. Ligger på ulik dybde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Overlignende lag er hardere i dag pga mildere vær og vind fra vest i natt. Kan finnes overflatekant også, jeg er usikker på hva som har størst utbredelse av kanten eller rimet, noen steder er det en blanding. Måtte velge noe, men kantkorn kan også være riktig å velge. Et sted mellom lett å løse ut og vanskelig å løse ut. Jeg valgte vanskelig men kan diskuteres. Kan også finnes i andre himmelretninger men ganske så stor forskjell i dag på le og lo.

Notater

Video av snøoverflaten og kommentarer før man begynner å sjekke hva flaket evt ligger på. Så gode bindinger i flaket over, ikke nødvendigvis til det svake lag. https://vimeo.com/manage/317081327/general

Tester

ECTPV@78cmQ1 Dårlig Blokka kom med en gang på dette rimlaget.

Snødekke

248 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekke er ganske så jevnt fordelt. Det er tydelig forskjell på le og lo etter nattens vind og mildvær. Har fraktet snø over fra vest til øst. Det er vekslende skiføre, fra skare til hardere snø og gjennomslag. Det finnes svake lag under hardere snø, på ulikt dybde. Se skredfarevurdering.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind fra vest, har lagt igjen snø i øst, i kombinasjon med varmere vær. Dette preget snødekke, skiføre har endra karakter i løpet av natten. Opp til ca 1000moh har varmen fuktet dekke, og noe uttørking i dag har dannet gjennomslags skare ( våt masse under skaren, men ikke gravd.) til ca denne høyde. Over denne høyden har du hardere flak, som skal noe mer til å påvirke svake lag under. Fordi under flake ligger det svake lag, av rim/kantkorn. Svake laget har god forplantningsevne. Drønna i dette laget for meg i dag. Det ligger på ulike dybder, fra ca 30cm til trolig 100cm. Tenker vi har et snødekke som skal noe å trige skred. Mindre sannsynelig stor konsekvens. Vi ligger nok et sted mellom fg 2 og 3, alt etter som hvem du spør, skal nok et sted mellom lett og vanskelig å løsne skred. Skredfaren er økende med regn og varme i morgen, Torsdag til ca 1400moh. I høyden vil det komme som snø. Vi får våte skred under snøgrensen tørre over. Så får vi se hvor mye som blir fuktet, jeg tenker at mange steder vil nok det svake lag ikke bli ødelagt av regnet. Men flaket over blir hardere og skal mer til å løsne når regnet slutter, fortsatt varmt vær meldt. Men trolig vil det tørke noe opp utover Fredagen, hvis skylaget letter på seg. Da vil skredfaren vil trolig gå noe, ned igjen når regnet slutter. Men så har vi dette under som ligger og lurer..... Varslet faregrad er riktig Igjennom døgnet var det riktig fg, men jeg mener det falt noe i ettermiddag. Men vi ligger et sted mellom lett å løse ut og vanskelig. Jeg er usikker på om rim eller kant skal velges som svakt lag, men har vel ikke all verdens å si hva man velger. Egenskapene er vel de samme. Men rimlaget bør nevnes ihverfall i teksten. At det svake lag enten er rim eller kantkorn. Vind fra vest har også gjort at øst sektor er nok mest utsatt på det svake lag.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 4 m/s fra V → 20% skyer Skyet i dag tidlig sprakk noe opp men kanskje ikke så mye som var meldt. Men solen kasta skygge og varmet i ansiktet sånn i 14 tiden. Mindre skyer nå i kveld.

Faretegn

Ferske skred Gått en rekke skred, pga pålagring av snø i kombinasjon med temp økning. Trolig sist døgn. Ved Kamba , Reppanippa, Myllobotn ( Torstadnakken). Og helt sikkert andre steder også. Ø til S sektor. Str 1-2.5. Flak. Flere snøballer / løsnøskred også.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i rim/kantkorn. Ligger på 40cm her under 1f+ snø gradvis til 1f- snø. Fikk et drønn til da sprakk snøen også opp, ca 10-15meter sprekk. Hadde nok løsna hadde det var bratt nok. Flake som sprakk var super lite. Sprekken var vel så stor den kunne ha blitt.

Snøprofil

13 cm 1F-/4F RG/DF 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 34 cm 4F- DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F- RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 4,5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm F SH/DF 0 mm/0 mm Skarelag, 25 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 45 cm P+ RGxf 0 mm/0 mm, 5 cm K-/K MFcr/RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/MF 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm -4,2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -4 °C @ 90 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -3,2 °C @ 110 cm, -2,8 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,2 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen 1050moh.Øst. Pluss 0.8 i luften ( kanskje litt påvirket av solen, men prøvd å måle i skyggen) Ikke gravd til bakken. Snødybden var 248cm.

ObsID: 180802

Indre Sogn / LUSTER

Snø

13.02.2019 kl. 14:13

1031 moh

Henning (Ukjent)

Notater

Flere ferske skred observert fra helikopter etter mye nedbør og mildvær.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s 40% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferske skred observert på flere fjell

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels Over 0 moh

ObsID: 180764

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 14:04

1059 moh

Linda (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket hard Tørr Lille blokktest, to klapp, blokk på ca. 70 cm finger til blyantfast, løsner på overflaterim over kantkorn, svakt lag ca. 2 cm. Glatt brudd, Q1. Se vedlegg snøprofil.

ObsID: 180782

Indre Sogn / Storehaugfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 14:04

1056 moh

Fransen (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

70 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F SH/FC 3 mm/2 mm Skiktovergang Lilleblokktest, to små klapp, blokk løsna, tydelege rimkristaller med kantkorn under. Gjekk lett i brudd på ein rein brotflate (Q1)., 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm

ObsID: 180790

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 14:02

1021 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@nve Kommentar:  Fjernutløst str 2

Tester

ECTP21@60cmQ1 Middels Brudd på rimlag. Dette rimlaget virker å ha stor utbredelse. Se profil fra denne observasjonen https://www.regobs.no/Registration/179600 Bare mer fuktig fokksnø over fra i natt. Det skal mer til i dag for å få brudd. Men forplantningsevnen er fortsatt meget god og flakene over er blitt hardere. Størst rimkrystaller og mest futt i laget i le for SV vind virker det som.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøoverflaten var fuktig i de øverste 10-30 cm i dag, men i innlastede heng mot Ø er fortsatt rimlaget tørt over tregrensa. Dette bryter ikke like lett i dag som i går, men har fortsatt god bruddforplantningsevne. Overliggende flak er blitt tykkere og hardere etter i natt. Varslet faregrad er riktig Det virker som rimlaget er det som er skredproblem 1. Finner det igjen mange plasser fra rett under tregrensen og til 1050 móh. Høyere har jeg ikke observasjoner fra siste dager. Det virker å være mest utbredt i le for SV vind. Men finner det også i sidelastede leformasjoner mot SØ. Rimlaget ligger i toppen av et 2 cm tykt lag av overflatenær kantkorn se profil fra denne https://www.regobs.no/Registration/179600 hvor antagelsen var at kantkornlaget hadde størst utbredelse.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst str 2 skred. Bruddet går i rimlaget.

ObsID: 180762

Indre Sogn / Sogndal

Snø

13.02.2019 kl. 13:55

81 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

13. feb 13:55 Snø på FV. 55 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180896

Indre Sogn / Storehaugen

Snø

13.02.2019 kl. 13:00

1038 moh

daniel@sognekraft (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

13. feb. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Over 1000 moh

ObsID: 180841

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 12:51

1059 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  I området her gått fler skred noe usikker på når. Sø fra Kamba.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Nær bilde av det største.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1200 moh Trolig ferske , gått pga pålagring pluss temp økning. Registrer som våte løssnø, først men endra til flak nå. Ser ingen bruddkant men trolig føyket igjen. Men er usikker på hva det er, men skavel / løsnø / flak? . Troverdig kilder forteller om lignende skred fra Reppanippa.

ObsID: 180745

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 12:01

599 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skydekke i ferd med å sprekke opp
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våte løsnøskred
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skred over vei i følge NRK
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Åpent i følge NRK

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Kom nysnø i går. Nysnødybde er anslått. Her på 600moh har snøen blitt fuktig pga mildværet. Tenker også en god del høyere, pluss 4 her nå. All snø på trærne her smeltet av.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 0 m/s 50% skyer Dette fra 600moh. Skydekke er i ferd med å sprekke helt opp nå. Snø i går gikk over til sludd så regn. I går kl 19 var det ca -0.5 grader i dag er det pluss 6-7 i Sentrum. Temp steg i løpet av går kveld og i natt.

Faretegn

Ferske skred Har gått skred pga temp økning foreløpig kun små - middels. Både flak og løssnø.

Rask temperaturstigning Temp steg i løpet av går kveld / natt fra minus til godt over på pluss siden nå i lavlandet. På 600moh er det nå pluss 4. På 1585moh er det -5 nå.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 800 moh Har nok gått fler enn det jeg har sett. Kun kjørt Sogndal - Hodlekve. Har gått skred over veien i Veitastrondi. Men er nå åpen for trafikk.

ObsID: 180726

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:46

919 moh

martin@obskorps (****)

Snødekke

Fra toppen. 12 cm funkornet 1f fuktig. 4 cm smelteforn 4f våt. Så et tynt skarelag. Her under finkornet 1f gående fra fuktig til tør. Under dette kanten som her ikke virker til å være serlig påvirket av varme

ObsID: 180715

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:43

872 moh

Linda (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Linda

Snødekke

Rim, lite slag lille blokktest, blokk skyter fart, bruddkant 40 cm

ObsID: 180721

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 11:25

922 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@obskorps

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Våte flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Trolig fra i går. Str 2 flak. Flere str 1 både flak og løssnø skred

ObsID: 180709

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:14

188 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. feb 11:17 - 12. feb 11:17 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Under 100 moh Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Små snøskred som har losna frå svaberg og liknande.

ObsID: 180704

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 09:52

397 moh

ØHenjum (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ØHenjum

Vær

Yr 4,5 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer Fortsatt litt yr i lufta, og svak trekk. Bles nok meir i høgda.

ObsID: 180680

Indre Sogn / LUSTER

Snø

13.02.2019 kl. 08:35

537 moh

Rune (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Rune

Vær

Skredaktivitet

13. feb. 0-6 Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Kanskje skredstørrelse 2,5

13. feb. 0-6 Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Over 0 moh Ser ingen tydelige bruddkant.

ObsID: 180664

Indre Sogn / SOGNDAL

Snø

13.02.2019 kl. 08:16

414 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Regn 3 °C 95% skyer

ObsID: 180681

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene? Unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.